180212Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180212Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


12.02.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Turcja, Hiszpania czy Bułgaria wiceliderem sprzedaży?


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

1. Sprzedaż wycieczek wyhamowuje, ale zgodnie z logiką rynkową

Siedemnasty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (05/2018) pokazał wyraźnie największy od czterech tygodni spadek liczby sprzedanych wycieczek.

Nie należy jednak z takiej sytuacji wyciągać zbyt daleko idących wniosków, gdyż raport ten zawierał jedynie trzy dni wysokiej sprzedaży charakteryzującej zwykle koniec miesiąca, a pozostała część przypadała już w kolejnym miesiącu, czyli stanowiła jakby oddech w tempie sprzedaży wycieczek.
Poniżej przedstawiono wykres dwuletniej dynamiki sprzedaży obejmujący okres od pierwszego tygodnia listopada 2017 roku (44 tydzień). Ma ona tę zaletę, że odnosi się ona do relatywnie wiarygodnej bazy  z sezonu 2016 o dość dobrej zgodności z oficjalnymi danymi rzeczywistymi. Słupki oznaczają dwuletnią dynamikę wzrostu liczby imprez lotniczych, a czarna linia dynamikę wzrostu w poprzednim sezonie, czyli niejako „wkład” sezonu 2015/2016 w łączny wzrost w okresie dwuletnim.Przebieg tego wykresu nie sprawia wrażenia, że ze sprzedażą wycieczek dzieje się coś niedobrego. Dynamika sprzedaży dwuletniej (słupki) jest dość stabilna, a niewysoka dynamika rok do roku w ostatnim raporcie (+15,5 procent) ma związek z bardzo wysoką bazą odniesienia sprzed roku, którą obrazuje czarna linia.

Miniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o trendach i zmianach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną sytuację na rynku turystycznym.

Lato wyprzedziło zimę w sprzedaży skumulowanej

W minionym tygodniu, w statystykach Wakacji.pl, skumulowana (czyli liczona od początku przedsprzedaży) liczba zakupionych wyjazdów sezonu lato 2018 przekroczyła odpowiednią liczbę dla zimy 2017/18. W trendach sprzedażowych tej ostatniej nie następują jednak już istotne zmiany, w tym również z powodu systematycznego przybliżania się do końca sezonu i naturalnego w związku z tym spowalniania tempa sprzedaży, a zatem coraz mniejszego generowania zmian w odniesieniu do relatywnie dużych wolumenów już wcześniej sprzedanych wycieczek.

W tym materiale więcej miejsca poświęcone zostało sytuacji i trendom panującym w przedsprzedaży sezonu letniego 2018. Zostaną one zobrazowane za pomocą trzech wykresów z których pierwszy pokazuje historię udziałów pięciu najistotniejszych kierunków letnich wyjazdów Polaków i Albanii na przestrzeni 4 ostatnich miesięcy, kolejny bieżącą sytuacje w zakresie udziałów tych kierunków w sprzedaży z wylotami w poszczególnych miesiącach sezonu letniego, a trzeci zmiany jakie nastąpiły w tym obszarze w odniesieniu do sytuacji sprzed roku
czyli inaczej niż w materiale sprzed dwóch tygodni, w którym w pokazano zmiany w okresie miesiąca.Na wykresie widoczna jest nadal znaczna przewaga Grecji nad pozostałymi kierunkami, która na razie utrzymuje się na mniej więcej podobnym poziomie. Wzrost udziału tego kierunku na przestrzeni listopada jest w pewnym stopniu związany z rozkręcaniem się sprzedaży biura Grecos Holiday, które wprowadziło ją do sprzedaży nieco później od niektórych rywali.

Wiceliderem sprzedaży od listopada stała się Turcja, a apogeum jej udziału przypada na grudzień, później weszła jednak w strefę spadkową. W dużym stopniu odwrotnie rozwijała się sytuacja konkurencyjnej Bułgarii, a istotną przyczyną takiego obrazu było kształtowanie się relacji średnich cen na obu kierunkach. Szczególnie wyraźnie jest ona widoczna na wykresach przebiegu różnic cen rok do roku dla obu tych kierunków, który znajduje się pod drugą mapką w dalszej części tego materiału.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia

W tym okresie jedne kierunki zyskiwały a inne traciły na znaczeniu, choć w odniesieniu do sporego wolumenu sprzedanych wycieczek nie były to zmiany duże. Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie zmian z niektórymi ich przyczynami na poszczególnych kierunkach:

Egipt:  zmiana + 0,30% , zyskiwał udziały  w miesiącach kwiecień- lipiec, tracił w miesiącach sierpień
październik
Bułgaria:    zmiana + 0,07%, zyskiwała głównie w lipcu, traciła w sierpniu
Albania:      zmiana + 0,07% - pierwsza poprawa po 9 miesiącach spadku, zyskiwała głównie w sierpniu i wrześniu
Hiszpania:   zmiana -0,08%, zyskiwała udziały we wrześniu, traciła w kwietniu, maju i lipcu
Grecja:         zmiana -0,10%, zyskiwała udziały w okresie sierpień - październik, traciła w okresie kwiecień
maj
Turcja:         zmiana -0,38% - ósmy spadek z rzędu, traciła we wszystkich miesiącach.

Przyrosty udziałów Egiptu wynikają z „lastowego” charakteru tego kierunku, którego sprzedaż wraz z przybliżaniem się terminów wyjazdów nabiera i będzie nabierała wigoru.

Problemy słabnącej dynamiki sprzedaży Turcji mają prawdopodobnie swoje źródło w zbyt szczupłych programach przygotowanych przez organizatorów, co skutkuje wzrostem cen (już do poziomu wyższego niż przed rokiem) i działa hamująco na dynamikę bieżącej sprzedaży.
Poniżej przedstawiono wykres, który pokazuje bieżące udziały rezerwacji dokonanych na głównych kierunkach w poszczególnych miesiącach sezonu lato 2018 według stanu na 10 lutego tego roku.Na tym wykresie widoczna jest przewaga Bułgarii - jest ona rosnąca w stosunku do takich samych wykresów z dat wcześniejszych - w miesiącach wakacyjnych i czerwcu nad Turcją, która jest rezultatem przywoływanego już kilkakrotnie osłabienia tempa sprzedaży Turcji oraz równoległego przyspieszenia sprzedaży jej lokalnego konkurenta.

Rzuca się też w oczy wyraźnie niedomagająca w środkowej fazie sezonu sprzedaż Hiszpanii, która jest zapewne skutkiem silnej konkurencji Bułgarii, ale też Turcji, a nawet stosunkowo nowych atrakcyjnych kierunków jak Albania i Czarnogóra, czy odradzającej się Tunezji. Taka sprzedaż Hiszpanii odzwierciedla w jakimś stopniu raczej słuszne mniemanie, że w obecnych realiach cenowych kierunek staje się mało konkurencyjny, a podobnie reagują też turyści z Zachodu (np. z Niemiec).

Zastanawiać mogą stosunkowo nieduże udziały Egiptu, zwłaszcza w kontekście błyskotliwej kariery tego kierunku w zimie. Winowajcami takiej sytuacji są nadal silnie „lastowy” charakter Egiptu oraz obecność w sprzedaży bardzo konkurencyjnych budżetowych kierunków, które nie występują w sezonie zimowym (za wyjątkiem Turcji, ale w ograniczonym zakresie).

Trzeci wykres pokazuje dynamikę bieżących zmian udziałów głównych kierunków rezerwowanych na wyjazdy w poszczególnych miesiącach w okresie ostatniego roku, czyli w okresie 10 luty 2017
10 luty 2018. Pokazuje on skalę obniżenia lub podwyższenia udziałów poszczególnych kierunków w różnych miesiącach, czyli jakby ich zyski lub straty w udziałach rynkowych w wymienionym wyżej okresie.Na tym wykresie bardzo wyraźnie widoczne są silne wzrosty udziałów Turcji i to praktycznie dla wyjazdów we wszystkich miesiącach oraz duże spadki udziałów Grecji i Hiszpanii. Co ciekawe suma strat obu tych kierunków w przybliżeniu odpowiada przyrostom udziałów Turcji. W grze nie bierze na razie wyraźnego udziału Egipt, gdyż pozostaje on na razie w stanie jakby rezerwacyjnego uśpienia i prawdopodobnie, jako kierunek wybitnie „lastowy”, zaznaczy swoją rolę w okresie późniejszym.

Na wykresie nie ma na razie Tunezji, która odgrywa w rezerwacjach dość istotną i rosnącą rolę, do czego przyczynia się coraz bardziej konkurencyjna cena, na tle innych kierunków. Udział tego kraju w statystykach Wakacji.pl przekroczył już 3,5 procent i wykazuje systematyczna tendencje zwyżkową.

Wyniki Thomasa Cooka rozczarowują inwestorów

Niejako w nawiązaniu do niedawnego porównania wskaźnikowego i biznesowego naszego notowanego na giełdzie organizatora, czyli biura Rainbow z też giełdowymi koncernami turystycznymi TUI Group i Thomas Cook można się przyjrzeć jego najnowszym wynikom działalności tego ostatniego. Obejmują one IV kwartał 2017 roku, który jest jednocześnie pierwszym kwartałem nowego roku obrotowego 2017/2018.

Zostały one przedstawione w ostatnią środę na razie w formie 4-stronicowego mocno skróconego dokumentu. Zostanie on zapewne niebawem istotnie poszerzony oraz uzupełniony o stosowną prezentację.

Istotną zmianą w raportowaniu przez Thomasa Cooka jest niedawne rozdzielenie działalności touroperatorskiej od biznesu lotniczego, czyli podobnie jak Rainbow czynił już od lat wielu. Wynika z tego, że ogólne wyniki są niejako „podciągane” przez segment lotniczy przeżywający w obecnej chwili wyjątkową koniunkturę napędzaną jeszcze dodatkowo bankructwem rejsowo/low-costowego przewoźnika Air Berlin, po którym inne linie lotnicze przejmują teraz udziały rynkowe.

Wyniki samego segmentu touroperatorskiego nie zachwyciły. Sprzedaż (po uwzględnieniu różnic kursowych) wzrosła o 5,1 procent (do 1305 mln funtów), a strata operacyjna nieznacznie zmalała
z 23 do 22 mln funtów. Wielkość sprzedaży liczona w złotówkach zmalała natomiast o 0,6 procent z powodu osłabienia funta względem naszej krajowej waluty.

Dług netto wzrósł o 71 mln funtów (do 1296 mln), ale w wersji po uwzględnieniu efektów jednorazowych oraz różnic kursowych zmalał o 65 mln funtów.
Raport zawiera jak zwykle wiele optymistycznych przesłań, ale inwestorzy zareagowali nań jednak negatywnie, co uwidoczniło się w przecenie akcji touroperatora. Do końca tygodnia ich cena spadła z 125,3 do 119 funtów czyli o 5 procent. W tym samym czasie akcje TUI Group spadły jedynie o 0,4 procent, a londyński indeks średnich spółek FTSE 250 o 2,4 procent.

Nagrodzony ogłasza niewypłacalność

18 listopada 2017 roku w luksusowych wnętrzach hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim odbyła się VIII edycja Wielkiej Gali "Luksusowa Marka Roku 2017". Jedną z nagród w postaci statuetki „Luksusowa Marka Roku 2017” odebrało biuro podróży RejsClub.pl, które w ostatnią środę ogłosił niewypłacalność.

Jest to jak na razie pierwszy organizator, który dokonał w tym roku takiego zgłoszenia. Firma ma siedzibę w Pruszczu Gdańskim i działa od prawie 8 lat i była jednym z największych i najstarszych organizatorów turystyki rejsowej w Polsce.

Sprawa jest zbyt nowa, aby w sposób racjonalny można powiedzieć coś konkretnego na temat istotnych przyczyn niepowodzenia biznesowego tego biura podroży. Być może przyczyna jest bardziej naturalna niż można przypuszczać i wiąże się z zaostrzeniem konkurencji w tym segmencie spowodowanym rozpoczęciem w nim działalności przez prawdziwego giganta, jakim w polskiej turystyce jest biuro Itaka. Jeśli tak, to klienci i agenci mogliby rozważyć stopień ryzyka innych firm oferujących produkty w tym segmencie turystyki.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz jedenasty w tym sezonie i piąty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 8 lutego i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi  1 lutego, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 9 lutego 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział 3300 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 45 złotych (wcześniej wzrosły o 30, 12, 27 i 17 złotych, spadły o 8 i 12 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały o 4, 27 i 10 złotych). Największe zwyżki średnich cen odnotowano na Cyprze, Malcie i w Albanii - o 146, 143 i 87 złotych. Największa zniżka miała miejsce na tunezyjskiej Dżerbie
o 78 złotych, a symboliczna w Portugalii o 1 złoty. W analogicznym czasie przed rokiem i dwoma laty odnotowywano spadki ogólnego poziomu cen wycieczek, a mianowicie o 5 i o 35 złotych.
Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są również często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, a dodatkowo uwzględniana jest tam także szybko nabierająca znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów Albania.

W minionym tygodniu widoczna jest kontynuacja wzrostów średnich cen wycieczek do Grecji i na Wyspy Kanaryjskie trwających już od czterech tygodni. Do tendencji wzrostowej dołączyły od dwóch tygodni również Turcja i Egipt, co skutkowało generalnym dość istotnym wzrostem średniej ceny wycieczek, częstym w pierwszych dekadach miesięcy w środkowej fazie sezonu sprzedaży. Sytuacja ta ujemnie wpływała na dynamikę wzrostu sprzedaży Turcji, gdyż powoli staje się ona dość kosztowna. Słabsze wzrosty średnich cen prezentuje natomiast Bułgaria, co z kolei pomaga w powrocie do nieco lepszej sprzedaży. Spadki cen prezentuje natomiast nieuwidoczniona na wykresie Tunezja, która zajmuje już 8 miejsce wśród najbardziej popularnych kierunków z bieżącym udziałem 3,65 procent (przed miesiącem 3,22 procent).

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 42 złote (poprzednio ceny były niższe o 7 złotych, wcześniej wyższe o 2 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Był to jak na razie największy roczny wzrost średnich cen w tym sezonie letnim. W poprzednim sezonie w drugim tygodniu lutego 2017 średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 139 złotych.

Nadal mamy jeszcze względnie wczesny okres sprzedaży, a więc jeszcze nie wszystkie istotne dla cen czynniki oddziałują w pełni na ich poziom. Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie elementy o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie nieco wyższa niż przed rokiem (2,51 wobec 2,43 zł/litr, czyli o 3,3 procent), ale w skali 12 miesięcy zdecydowanie wzrosła wartość polskiej waluty w rozliczeniach turystycznych
tym razem o średnio blisko 6 procent. W rezultacie nadal znaczny- chociaż mniejszy niż w kilku ostatnich tygodniach - pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł  w przybliżeniu 95-105 złotych (poprzednio było to około 150-160 złotych, a wcześniej około 145-155, 140-150, 160-170 i 145-155 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników (zamiast zniżek mamy wzrosty), co można tłumaczyć wyraźnie wyższym od oczekiwań większości organizatorów popytem na turystyczne imprezy oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Na wykresie widoczne są dość istotne zwyżki cen rok do roku na najważniejszych kierunkach wyjazdów. Spowodowane jest to po części sytuacją, w której przed rokiem bieżące ceny na wszystkich tych kierunkach spadły w skali od 8 złotych (Grecja) do 31 złotych (Wyspy Kanaryjskie). Warto przy tym zauważyć, że po raz pierwszy w tym sezonie średnie ceny w Turcji przewyższyły odpowiedni poziom cen sprzed roku.

Z mniejszych kierunków ponownie znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie
o 424 złote, mniejsze wzrosty wystąpiły na Cyprze i Majorce - o średnio 240 i 217 złotych, prawie brak zmian odnotowano w Portugalii (spadek o 4 złote), a zniżki średnich cen wystąpiły w Albanii, Tunezji i Maroku - o 61, 142 i 191 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Coral Travel Wezyr, 7islands i Net Holiday - o około 175, 105, 65 i 45 złotych, a zwyżki cen na poziomie poniżej ogólnego wzrostu cen na rynku (obecnie +42 złote) wykazują tanie wówczas oferty biur Grecos i Itaka - wyższe o około 5 i 25 złotych. Oferty pozostałych biur stały się bardziej kosztowne niż przed rokiem w granicach od 63 do 166 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po dość istotnych zwyżkach cen w ofercie TUI Poland na czołową pozycji wróciło biuro Itaka (30 ofert) wyprzedzając kilkutygodniowego lidera TUI Poland (21 ofert) i biuro Coral Travel Wezyr (też 21 ofert) oraz Exim Tours (19 ofert). Warto zaznaczyć, że nadal szczególnie dużą liczbę atrakcyjnych ofert na niższych półkach cenowych oferują TUI Poland i Exim Tours, podczas gdy  w ofercie premium (5*) zdecydowanym liderem pozostaje biuro Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują Coral Travel Wezyr i TUI Poland
7 i 4 oferty, na kierunkach greckich Itaka (11 ofert), a także Grecos i Coral Travel Wezyr  6 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich TUI Poland oraz Itaka 8 i 7 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr oraz Itaka  4 i 3 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert posiada biur Exim Tours 4 oferty.

4.
Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak wielokrotnie zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.Przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje dość często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday. W tym zestawieniu skład i kolejność pierwszych sześciu touroperatorów pozostały takie same jak poprzednio, a jedyną zmianą jest strata dystansu TUI Poland do konkurentów spowodowana znaczącą zwyżką średniej ceny oferowanych wycieczek
o ponad 110 złotych.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku. Warto zauważyć, że skład pierwszej piątki organizatorów był wówczas taki sam jak obecnie, ale na pozycjach liderów kolejność była odwrotna niż dzisiaj.

Należy pamiętać, że pozycje w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekładają się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie utrwalają wiodące i rosnące pozycje w branży, a niskie często przekładają się na systematyczne oddawanie udziałów rynkowych atrakcyjniejszym konkurentom.

Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego