180409Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180409Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


9.04.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
A co z Turcją i z Tunezją?

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Możliwe, że w raportach PZOT wycofano się już z podawania dynamiki wzrostu wycieczek zrealizowanych…

Najnowszy dwudziesty czwarty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (13/2018) przyniósł kolejny, choć nieduży spadek liczby sprzedanych wycieczek wobec poprzedzającego tygodnia, a sprzedaż kształtowała się już czwarty raz o blisko 30 procent poniżej rekordowego poziomu w tym sezonie, który miał miejsce w drugim tygodniu stycznia.

W najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku spadła aż do minus 1,6 procent (przed tygodniem + 23,4 procent), ale był to skutek dość znacznego podniesienia się zeszłorocznej bazy odniesienia. Dynamika dwuletnia wyniosła +54,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie +120,0 procent.

Jak już kilkakrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych - a były w niej spore błędy anonsowane przez autorów w raporcie 07/2017, a potem kolejne poprawione skokowo pod koniec wakacji w raporcie 33/2017 - bardziej pragmatyczna staje się obserwacja dwuletniej dynamiki wzrostu opartej o bazę z sezonu 2015/16, która jest mniej więcej w zgodzie z danymi oficjalnymi.Pomimo pewnej tendencji spadkowej trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają nadal na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów. Jak już zaznaczaliśmy we wcześniejszych materiałach w ostatnim i obecnym czasie zasadnicze czynniki mające wpływ na turystyczną koniunkturę przedstawiały się na ogół pomyślnie.  Przy okazji można zaznaczyć, że powtórzenie w obecnym sezonie zeszłorocznej dynamiki wzrostu oznaczałoby dwuletnią dynamikę wzrostu branży oscylującą w okolicach 55-60 procent i właśnie taka występuje często w ostatnich tygodniach.

Autorzy raportów nadrabiają zaległości

Po naszej uwadze zawartej w ostatnim materiale tygodniowym, że w ostatnim czasie w raportach z systemu MerlinX zerwano z comiesięczną tradycją podawania procentowej zmiany liczby zrealizowanych wycieczek wobec analogicznego miesiąca poprzedniego sezonu autorzy raportów stanęli na wysokości zadania i nadrobili powstałe zaległości.

Wprawdzie przekazane dane te są nieco szokujące, bowiem pokazują wzrost branży w pięciu ostatnich miesiącach oscylujący blisko lub niewiele ponad zero, co jest biegunowo odległe od danych o dominujących w branży imprezach czarterowych prezentowanych przez lotniska, ale przynajmniej są.

A co z Turcją i z Tunezją?

Warto więc niejako pójść za ciosem i próbować namówić autorów na podanie wreszcie w rzeczonych raportach również interesujących wiele osób w branży danych o tegorocznej dynamice wzrostu liczby rezerwacji do Turcji i Tunezji, a także do ważnych destynacji tureckich jakimi są Antalya i Bodrum, tym bardziej, że jak podają autorzy „dane zawarte w raporcie są wiernym odzwierciedleniem stanu bazy danych systemu MerlinX w dniu publikacji raportu”. Literalnie traktując takie oświadczenie należałoby przyjąć, że takich danych autorzy raportu po prostu nie posiadają i dlatego też ich nie podają.

Dane z tej grupy ukazały się tylko raz (może przypadkowo) w pierwszym raporcie styczniowym i ukazały wtedy wielkość dynamiki wzrostu liczby rezerwacji do Bodrum w szokującej wysokości + 934,5 procent. Warto podać nowsze dane, gdyż minęło już 7 miesięcy przedsprzedaży lata 2018, co oznacza że przekroczyliśmy już nawet nieco połowę okresu, w którym sprzedawany jest ten sezon.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia  - sezon letni 2018


Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie ostatnich zmian w zakresie sytuacji ogólnej wraz z krótkimi komentarzami dotyczącymi poszczególnych kierunków:

Egipt: wzrost o 0,80% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe we wszystkich miesiącach, ale w szczególności w kwietniu i maju. Coraz szybsze przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania relatywnie niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych  tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna jeszcze pozostawać wysoka wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Turcja: wzrost o 0,57% - kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy  14-tygodniowy trend spadkowy, który mógł mieć związek ze wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze zależy od skali uzupełnienia przez organizatorów nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Hiszpania: wzrost o 0,19% - zyskiwała udziały rynkowe po raz piąty z rzędu, choć w mniejszym tempie niż przed tygodniem. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużająca się słabszą passą Grecji i ze słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji nieco obniżonego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Bułgaria: wzrost o 0,09% - całkiem możliwe, że zakończyła 7-tygodniowy trend obniżania się poziomu jej udziału w rynku. W ostatnim tygodniu zyskiwała zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu. Generalnie przyczynami minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B oraz znaczący stopień wcześniejszego zaspokojenia popytu przez najbardziej zapobiegliwych klientów. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Tunezja: spadek o 0,19% - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Wcześniejszy słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł być skutkiem przejściowo wyższych cen Tunezji wobec Egiptu i Bułgarii. Przed tygodniem osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu odnotowano już trend obniżania się udziałów rynkowych Tunezji, w którym traciła rynkowe udziały z wyjątkiem września i października. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich czterech tygodniach cenami wycieczek do tego kraju i z poprawą koniunktury sprzedażowej u konkurentów, a zwłaszcza w Turcji i Bułgarii.  

Albania: spadek o 0,34% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jej głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii powinny nieco wyhamować tempo spadku jej udziału w rynku i wpłynąć na ponowne ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Grecja: spadek o  0,79% - długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie  połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały głównie w maju i w trzecim kwartale tego roku. Po majówce sprzedaż tego kierunku powinna ulegać już stopniowej poprawie.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększa udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim tygodniu nieznacznie stracił (0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia wzrósł on już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,74 procent (przed tygodniem wynosił 2,76 procent).

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz osiemnasty w tym sezonie i dwunasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 5 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 30 marca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 6 kwietnia 2017.
 
Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3400 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 75 złotych (poprzednio spadły o 1 i 31 złotych, a wcześniej nie zmieniły się, wzrosły o 14, 30 i 6 złotych, spadły o 21 złotych, a jeszcze wcześniej wzrastały o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych). Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Cyprze
o średnio 243 złote, a także na Lanzarote (poprzednio był tam duży spadek) i tunezyjskiej Dżerbie - o 143 i 134 złote. Największe zniżkę średnich cen odnotowano na Malcie o 71 złotych (poprzednio był tam największy wzrost), a kosmetyczną na Synaju o 5 złotych. W tym samym czasie przed rokiem ceny wzrosły o 63 złote, a przed dwoma spadły o 17 złotych.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl, na których jest uwzględniana także Albania nabierająca coraz większego znaczenia w wypoczynkowych wyjazdach polskich turystów.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen zbliżone do średniej (średnia to + 75 złotych) na czterech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów. Z tej grupy wyłamał się jedynie Egipt, gdzie ceny pozostały na niemal tym samym poziomie w stosunku do końca marca (wzrosły o średnio 2 złote). Nieco większy niż średnia był wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich, co mogło mieć związek z dość wyraźnymi przecenami tego kierunku obserwowanymi w dwóch ostatnich tygodniach. Większe niż przeciętne zwyżki miały też miejsce w powracającej do bardziej dynamicznej sprzedaży Turcji.

Kolejne i to znaczące zwyżki cen miały też miejsce w cieszącej się ostatnio nawrotem popularności Tunezji, w której średnie ceny podniosły się o aż 116 złotych. Seria czterech zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spadł po raz pierwszy od końca stycznia i wyniósł 4,72 procent (przed tygodniem  4,91 procent, a przed miesiącem 4,64 procent).

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena  była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 29 złotych (poprzednio ceny były niższe o 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 229 złotych.

Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,55 wobec 2,30 zł/litr, czyli o 10,9 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 4 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 35-45 złotych (poprzednio było to około 30-40 złotych, a wcześniej około 50-60, 85-95, 90-95, 105-115 i 110-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w przybliżeniu odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie
Na wykresie widoczne jest dalsze zajmowanie przez Turcję pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku ale z mniejszą przewagą niż miało to miejsce przed tygodniem. Utrzymanie się takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach podejmowanych w celu zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich staną się rzeczywistością w dostatecznie istotnej skali. Do kosmetycznie wyższych cen niż przed rokiem powróciła Grecja, a pozostałe wiodące kierunki są obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich, które w minionym tygodniu powróciły na pozycję wyraźnego lidera zniżek cen rok do roku.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze - o średnio 217 złotych, a w mniejszej skali na Majorce i Malcie
o 77 i 62 złote. Znaczące zniżki średnich cen dotyczyły  w największym stopniu Tunezji, Albanii i Portugalii gdzie średnie ceny spadły o 182, 169 i 146 złotych , a w mniejszym Maroka, w którym średnie zniżki wyniosły 70 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, 7islands, Coral Travel Wezyr i Exim Tours
o około 115, 90, 65 i 55 złotych, a w granicach średniej rynkowej (minus 29 złotych) w biurach Rainbow i Prima Holiday. Oferty pozostałych biur były nieco droższe niż przed rokiem w granicach od 1 do 45 złotych. W ujęciu dwuletnim najmniejszy wzrost wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours o około 85 złotych, a umiarkowane w granicach 120-145 złotych w biurach Prima Holiday, Coral Travel Wezyr oraz Itaka.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to ostatnich korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (31 ofert) wyprzedzając biura Exim Tours (20 ofert) oraz Rainbow i Coral Travel Wezyr (16 i 15 ofert). Po niedawnych korektach cen w Itace ma ona wraz z biurem Exim Tours
najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), zachowując jednocześnie pozycję zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i Exim Tours (6 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich Itaka i Rainbow (8 i 4 oferty), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr  
po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma teraz Itaka   3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu w warunkach znaczących zmian cen, jakie następują zwykle na początku kwietnia, okazało się, że skład pierwszych siedmiu touroperatorów i kolejność zajmowanych pozycji uległy jedynie niewielkim korektom. Biuro TUI Poland zostało zastąpione przez Sun & Fun, a na niższą pozycję przesunęło się biuro 7islands.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który różni się od obecnego głównie dość wysoką pozycją biura Net Holiday. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co jest bardzo dobrze uwidocznione również na poniższym zestawieniuNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego