180423Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180423Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


23.04.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Autorzy raportów z systemu MerlinX nadrabiają kolejne braki...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Tempo sprzedaży nadal jeszcze na całkiem niezłym poziomie

Najnowszy dwudziesty szósty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (15/2018) przyniósł, tym razem wzrost liczby sprzedanych wycieczek wobec poprzedzającego tygodnia, ale mimo to sprzedaż ukształtowała się na poziomie około 30 procent poniżej rekordu w tym sezonie, który miał miejsce w drugim tygodniu stycznia.

W najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży rok do roku wyniosła wprawdzie +67,6 procent (przed tygodniem + 24,5 procent), ale był to skutek bardzo zdecydowanego spadku zeszłorocznej bazy odniesienia związanej z poświątecznym, a więc skróconym tygodniem. Baza ta była najniższa w całym okresie pierwszych 38 tygodni zeszłego roku, a więc aż do przedostatniego tygodnia września, gdy z oczywistych powodów kończącego się sezonu już powoli zamiera.

Dynamika dwuletnia wyniosła +45,5 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie +35,4 procent. Przy okazji można zaznaczyć, że powtórzenie w obecnym sezonie zeszłorocznej dynamiki wzrostu wymagałoby dwuletniej dynamiki wzrostu branży oscylującej w okolicach 55-60 procent i z grubsza właśnie taka występowała często w minionych tygodniach.

Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych - a były w niej spore błędy prostowane w raporcie 07/2017, a potem kolejne poprawione skokowo pod koniec wakacji w raporcie 33/2017 - bardziej pragmatyczna staje się obserwacja dwuletniej dynamiki wzrostu opartej o bazę z sezonu 2015/16, która jest mniej więcej w zgodzie z danymi oficjalnymi.Pomimo przedłużającej się tendencji spadkowej trwającej z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają nadal na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów, choć sprzedaż majowa i czerwcowa zaczyna przedstawiać coraz więcej do życzenia, co znajduje wyraz w wyraźnie niższych cenach w tych miesiącach niż przed rokiem. Jak już zaznaczaliśmy we wcześniejszych materiałach i w minionym i w obecnym czasie zasadnicze czynniki mające istotny wpływ na turystyczną koniunkturę nadal przedstawiały się na ogół pomyślnie.  

Autorzy raportów tym razem nadrobili kolejne zaległości

Po naszej uwadze zawartej w przedostatnim i ostatnim materiale tygodniowym, że w raportach z systemu MerlinX nie podaje się interesujących wiele osób w branży danych o tegorocznej dynamice wzrostu liczby rezerwacji do Turcji i Tunezji, autorzy raportów stanęli na wysokości zadania i rzeczone dane w końcu uzupełnili. Okazało się, że  w systemie MerlinX wzrost sprzedaży Turcji sięgnął 278 procent, a Tunezji aż 486 procent.

Idąc tym tropem warto byłoby teraz zaapelować do autorów raportu o odpowiedź, jak tłumaczą oni fakt, że według nich zrealizowana sprzedaż imprez zimowych wyniosła zaledwie około 2,5 procent (taka liczba jest też podawana w wywiadach medialnych), podczas, gdy oficjalne dane za dwa pierwsze miesiące zimy oraz wstępne dane z lotnisk za I kwartał (dla dominujących w branży imprez czarterowych) wskazują na wzrost o ponad 20 procent, czyli blisko dziesięciokrotnie (sic!) większy.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia  - sezon letni 2018

Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie ostatnich zmian w zakresie sytuacji ogólnej wraz z krótkimi komentarzami dotyczącymi poszczególnych kierunków:

Egipt: wzrost o 0,27% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe w miesiącach kwiecień
lipiec, a lekko tracił w sierpniu. Szybkie przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania wciąż jeszcze relatywnie niewysokiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna pozostawać dodatnia (choć niższa niż w wcześniejszych tygodniach) wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu jeszcze kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania: wzrost o 0,15% - zyskiwała udziały rynkowe po raz siódmy z rzędu, tym razem głównie w kwietniu (lasty) i w lipcu  Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużającą się słabszą passą Grecji (pomimo niewielkiego wzrostu w ostatnim tygodniu) i z nieco słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji niższego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Turcja: wzrost o 0,13% - kierunek zdecydowanie zakończył wcześniejszy 14-tygodniowy trend spadkowy (teraz odnotował już czwarty kolejny wzrost), trwający do ostatniego tygodnia marca, który mógł mieć związek z wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Turcja traciła nieco w kwietniu, ale sporo zyskiwała głównie w maju i wrześniu. W ostatnich dwóch tygodniach wcześniejszy wzrost cen w Turcji zaczyna wykazywać już symptomy odwrócenia. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są właśnie bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Grecja: wzrost o  0,09% - pierwszy wzrost udziałów rynkowych tego kierunku od połowy stycznia, choć jeszcze niewielki i nie przesądzający o wyraźnym powrocie do trendu wzrostowego.  Długotrwała trzymiesięczna passa spadkowa była prawdopodobnie spowodowana połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B, ale teraz zaczynają pomagać niższe niż przed rokiem ceny. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała udziały głównie w lipcu, sierpniu i wrześniu, a traciła w październiku. Jest dość prawdopodobne, że po majówce sprzedaż tego kierunku przejdzie do fazy energiczniejszej poprawy.

Albania: spadek o 0,11% - w okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana za wyjątkiem lipca. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jego głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii wyhamowują jednak tempo spadku jej udziału w rynku (najmniejszy spadek od pięciu tygodni), ale nie wpłynęły jeszcze definitywnie na ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Tunezja: spadek o 0,18% - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed trzema tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu po chwilowej 2-tygodniowej stabilizacji odnotowano kolejny spadek udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich sześciu tygodniach cenami wycieczek do tego kraju (o ponad 170 złotych). Tunezja dość mocno traciła udziały w maju, a lekko w pozostałych miesiącach z wyjątkiem października.

Bułgaria: spadek o 0,43% - drugi z kolei bardzo znaczny spadek udziałów rynkowych, ale wydaje się, że niekorzystny trend spadku udziału tego kierunku w rynku (trwa już od początku lutego) zbliża się do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu, a zatem w tych miesiącach, w których wyraźnie  wzrasta sprzedaż lastowego Egiptu, który na dodatek zyskuje nad nią coraz większą przewagę cenową. Dodatkową przyczyną minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim dwóch tygodniach już nieznacznie tracił (po 0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W ostatnim tygodniu przy korzystniejszych już cenach kierunek ten powrócił do wzrostu. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,74 procent (przed miesiącem wynosił 2,64 procent).

Generalnie należy przyznać, że koniunktura w turystyce wyjazdowej jest w naszym kraju stosunkowo korzystna, ale na razie nie stanowimy w tej części Europy jakiegoś wyjątku, gdyż u naszych północno-wschodnich i zachodnich sąsiadów przybiera ona również bardzo korzystny obrót.

U północno-wschodnich sąsiadów turystyka rośnie (jeszcze) jak na drożdżach

U tych pierwszych świadczą o tym podane w ostatni poniedziałek przez notowanego na warszawskiej GPW litewskiego organizatora Novaturas bardzo aktualne dane o przyroście przychodów i liczby klientów za marzec tego roku. Są one dość reprezentatywne dla branży turystyki wyjazdowej w krajach nadbałtyckich, gdyż wymieniony organizator ma tam aż około 44 procent udziału w tamtejszym rynku, czyli sam stanowi bardzo istotną jego część i w znacznej mierze wyznacza dynamikę jego rozwoju.

Wzrost przychodów za marzec wyniósł 46 procent, a łącznie za cały pierwszy kwartał tego roku 49 procent. Dynamika wzrostu liczby klientów ukształtowała się na poziomach odpowiednio 50 i 51 procent, a w liczbach bezwzględnych było to odpowiednio 14,4 i 37,6 tysiąca osób. Warto też zauważyć, że zwłaszcza w marcu spadła średnia wartość imprezy (o około 8 procent), co najprawdopodobniej świadczy o dużym wzroście udziału Egiptu w ogólnej puli wyjazdów zimowych, czyli o podobnym trendzie jaki występuje również w Polsce.

Liczby te są nadal znacznie korzystniejsze niż w naszej branży, która notuje najprawdopodobniej wzrost liczby już zrealizowanych wycieczek zimowych na poziomie nieco powyżej 20 procent lecz jest też ku temu kilka przyczyn. Dynamika płac realnych była tam przez kilka kwartałów wyraźnie wyższa niż w Polsce, choć pozostaje w ostatnich miesiącach w wyraźnym trendzie malejącym, co nie pozostanie bez wpływu na dalsze perspektywy tamtejszej koniunktury turystycznej.

Struktura geograficzna wyjazdów bardziej niż u nas sprzyja dynamice wzrostu ich liczby (zwłaszcza w sezonie letnim), gdyż przeszło dwukrotnie wyższy niż u nas jest tam udział tanich i dotowanych obecnie kierunków takich jak Egipt i Turcja.

Odmienna jest też sytuacja w zakresie nastrojów konsumenckich. W Polsce są one generalnie lepsze, ale ostatnio nieco opadają, a w krajach nadbałtyckich są słabsze, ale z tendencją zwyżkową, co wnosi tam dodatnią kontrybucję do dynamiki wzrostu liczby sprzedawanych imprez turystycznych.

W sumie przewaga korzystnych czynników po stronie naszych północno
wschodnich sąsiadów jest znaczna, co w dużym stopniu tłumaczy obecny wyraźnie szybszy rozwój tamtejszej branży turystycznej.

Zachodni sąsiedzi nadal zadziwieni koniunkturą w turystyce

U naszych sąsiadów z zachodu liczby nie są bezwzględnie aż tak imponujące, ale w odniesieniu do danych historycznych w niemieckiej branży turystycznej robią duże wrażenie. Skumulowany wzrost sprzedaży wycieczek na sezon letni wyniósł na koniec marca 15 procent, a na koniec lutego i stycznia odpowiednio 16 i 18 procent. Dynamika sprzedaży skumulowanej nieco opada, gdyż słabnie trend sprzedaży bieżącej, co można w znacznej mierze wiązać ze stabilizacją nastrojów konsumenckich (ustanie dodatniej kontrybucji dla wzrostu dynamiki sprzedaży) i słabnącym wzrostem płac realnych, który w trzecim kwartale spadł już do zaledwie +0,5 procent, podczas gdy jeszcze przed pół rokiem wynosił około + 1,2 procent.

Korzystnie dla koniunktury w niemieckiej turystyce wyjazdowej zmienia się natomiast struktura geograficzna wyjazdów, w której tańsze Egipt i Turcja (i ewentualnie Grecja) wypierają kosztowne Hiszpanię i Włochy.

Przy tej okazji wypada też przypomnieć najbardziej aktualną i historyczną sytuację w zakresie rezerwacji w Niemczech na najważniejszych kierunkach turystycznych w ujęciach rocznym i dwuletnim, którą przedstawiają poniższe tabele.

Podobnie jak w  Polsce, gdzie w sezonie zimowym zawrotną karierę robi  Egipt, a latem świetnie jak dotąd sprzedaje się Turcja, ostatnie styczniowe wyniki sprzedaży u naszych zachodnich sąsiadów również wskazują na bardzo wysoką dynamikę wzrostu tych kierunków. Wzrost sprzedaży Turcji wyniósł w pierwszym kwartale tego roku około 2/3, zaś Egiptu o połowę, a za to jednocześnie wyraźny kryzys wykazuje sprzedaż Majorki i Wysp Kanaryjskich, na których średnie spadki przekraczają już odpowiednio 19 i 17 procent.

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki

Plus: dość wysoki wzrost realnych wynagrodzeń

W ostatnia środę poznaliśmy dane GUS o dynamice wzrostu wynagrodzeń za marzec 2018 roku w segmencie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób. Wyniosła ona ponad +6,7 procent, co w zestawieniu z inflacją za ten sam miesiąc w wysokości 1,3 procent daje w przybliżeniu realny wzrost płac brutto na poziomie +5,37 procent. Warto zauważyć, że  w całym pierwszym kwartale tego roku w takich przedsiębiorstwach jak wyżej, dynamika realnych wynagrodzeń przekraczała 5,4 procent, czyli była zdecydowanie, bo o niemal 3 procent wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Wzrost ten jest też znacznie wyższy od oficjalnych założeń rządowych, projekcji Komisji Europejskiej, jak również wyższy od najnowszych prognoz NBP i RPP sprzed kilku tygodni, które szacują wzrost realnych płac w całym 2018 roku na 4,6 procent.

Trzeba też pamiętać, ze tegoroczną sytuację gospodarstw domowych wsparły dodatkowo nowe strumienie wypłat takie jak rekompensaty dla rodzin górniczych za utracone w latach ubiegłych deputaty węglowe (2,35 mld złotych), efekt równoległego łączenia pracy z emeryturą, jak również wcześniejszego nabycia praw do emerytur dla osób, które takich świadczeń jeszcze nie pobierały oraz przyspieszone wypłaty obligatoryjnych odpraw emerytalnych, a także inne mniej istotne efekty związane w wprowadzoną w październiku ubiegłego roku reformą emerytalną.

Do tematu wrócimy bardziej szczegółowo około połowy maja, gdy najprawdopodobniej KE przedstawi najnowsze prognozy gospodarcze dla krajów UE i kilku najważniejszych gospodarek światowych oraz ukażą się dane innych krajów regionu dotyczące wynagrodzeń. Wcześniej natomiast podejmiemy kwestie dodatkowego wpływu jaki na koniunkturę w turystyce może wywierać realizacja pięciu propozycji programowych zaproponowanych niedawno przez premiera Morawieckiego.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dziewiętnasty w tym sezonie i trzynasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 19 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 13 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 20 kwietnia 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział prawie 3560 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 5 złotych (poprzednio wzrosły o 4 i 75 złotych, wcześniej spadły o 1 i 31 złotych, a jeszcze wcześniej nie zmieniły się i wzrosły o 14, 30 i 6 złotych). Znaczące zniżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Malcie i Cyprze
o średnio 90 i 80 złotych, a także na Tureckiej Riwierze - o 39 złotych. Największą zwyżki średnich cen odnotowano na kanaryjskich wyspach Gran Canarii, Teneryfie i Lanzarote, a wyniosły one odpowiednio 76, 33 i 32 złote. W tym samym czasie przed rokiem średnie ceny wzrosły o 4 złote, a przed dwoma laty spadły o 5 złotych. Niewielkie zmiany ogólnego poziomu cen są charakterystyczne dla drugiego i trzeciego tygodnia kwietnia i sprowadzają się do adjustacji podwyżek na poszczególnych kierunkach dokonywanych zwykle po zakończeniu pierwszego kwartału.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł, podobnie jak wcześniejszy, wzrosty cen niezbyt odległe do przeciętnej  (- 5 złotych) na trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów, a z tej grupy ponownie wyłamały się Wyspy Kanaryjskie, na których średnie ceny wzrosły o 37 złotych oraz tym razem Turcja (poprzednio był to Egipt), gdzie ceny spadły o 33 złote. Trzeci z rzędu wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich może być kolejnym etapem odreagowania silnego spadku (o blisko 200 złotych), który nastąpił w dwóch ostatnich tygodniach marca (patrz wykres cen bieżących).

Szóste z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (+9 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który po raz pierwszy od końca stycznia wyraźnie spadł z 4,72 do 4,54 procent.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena  była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 62 złote i jest to największa negatywna różnica odnotowana w tym sezonie (poprzednio ceny były niższe o 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 252 złote.

Jeszcze nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,61 wobec 2,42 zł/litr, czyli o 7,3 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 3 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 25-35 złotych (poprzednio było to około 60-70 złotych, a wcześniej około 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła odzwierciedlać w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie
Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, ale skala zwyżki tych cen jest w trendzie malejącym. Nadal jest to obecnie jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż przed rokiem. Utrzymanie się takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach zmierzających do zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich przełożą się na rzeczywistość w dostatecznie istotnej skali. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich i kanaryjskich, do których ostatnio częściowo dołączają taniejące w ujęciu rok do roku kierunki greckie.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze - o średnio 211 złotych, a w dużo mniejszej skali wzrastały ceny na Malcie, w Maroku i na Majorce
o 62, 39, 34 złote. Na pozostałych kierunkach czyli w Albanii, Tunezji i Portugalii odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 168, 167 i 262 złote.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Exim Tours i Ecco Holiday, w których są one niższe
o około 225, 175 i 165 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Coral Travel Wezyr i Neckermann Polska o około 105, 75 i po 50 złotych. Oferty pozostałych biur były droższe niż przed rokiem w granicach od 6 do 52 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyny spadek wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours o około 15 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to po korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (32 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (21 ofert) oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr (18 i 17 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Itaka i Exim Tours, a samodzielna pozycja zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*) nadal należy do Itaki

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (10 ofert) oraz Rainbow, Net Holiday i Grecos Holiday (odpowiednio 5, 5 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland oraz Itaka ( 7 i 6 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr  
po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają teraz biura Itaka oraz  Sun&Fun    po 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszych siedmiu touroperatorów pozostał taki sam, a zmianom uległa jedynie kolejność zajmowanych pozycji. Po obniżkach cen na czoło wysunęło się biuro Best Reisen, a nieznaczne zwyżki cen w biurze Grecos Holiday spowodowały, że biuro to znalazło się o włos za nie zmieniającą cen w tym okresie Itaką. Korekty cen w dół spowodowały niewielką poprawę pozycji biur 7islands i TUI Poland.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który różni się od obecnego głównie dość wysoką pozycją biura Net Holiday. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co kolejny już raz bardzo dobrze uwidocznia również poniższe zestawienieNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego