180507Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180507Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


7.05.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Komisja Europejska: Polacy będą zarabiać więcej niż się przypuszcza...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Raport z systemu MerlinX chwilowo odwołany

W minionym tygodniu autorzy raportów z systemu MerlinX powiadomili, że z powodu majówki kolejny raport ukaże się tydzień później niż zwykle.

W tej sytuacji można skorzystać ze statystyk portalu wakacje.pl, z których pośrednio wynika dość znaczny spadek sprzedaży wycieczek podczas tegorocznej majówki, który w porównaniu z tygodniem poprzedzającym można oszacować na ponad 35 proc. Jest to więcej niż spadek o około 1/4 odnotowany w ubiegłym roku w raportach z systemu MerlinX. Danych tych nie można jednak bezpośrednio porównywać, gdyż skład touroperatorów w obu statystykach jest różny. Dla przykładu raporty z MerlinX nie uwzględniają lub prawie nie uwzględniają sprzedaży biur TUI Poland i Rainbow, a statystyki portalu Wakacje.pl części sprzedaży biura Itaka dokonywanej w kanałach własnych.

Majówkowy tydzień przyniósł drugą fazę zwyżek cen wycieczek

Tak jak można było przypuszczać w związku z specyfiką tegorocznej majówki, pierwszy tydzień maja przyniósł drugą falę wzrostów cen wycieczek, a łączna dwutygodniowa zmiana (ostatni tydzień kwietnia i pierwszy tydzień maja) wyniosła +76 złotych, czyli właściwie tyle samo, co przed rokiem (+77 złotych).

Pomimo pewnej tendencji spadkowej trwającej, jak już wcześniej zaznaczano z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż wycieczek i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów. Ich zmartwieniem może jednak być sprzedaż bieżąca, która na dużej części kierunków przebiega po wyraźnie niższych cenach niż miało to miejsce przed rokiem. Do nielicznych wyjątków należy Turecka Riwiera, która cieszy się w tym sezonie dużym wzięciem klientów, zwłaszcza w odniesieniu do nieco niedostatecznego poziomu podaży tego kierunku.

Wyjazdy w niskim sezonie pod cenową presją ze strony LCC

Jedną z przyczyn niższych  cen jest wzrastająca konkurencja ze strony wyjazdów organizowanych samodzielnie w oparciu o przeloty tzw. tanimi liniami (LCC). W wysokim sezonie nie odgrywają one na razie większej roli, ale w sezonie niskim stają się dla touroperatorów coraz bardziej dokuczliwe. Wynika to z prostego faktu, że większość siatki przelotów LCC  w sezonie letnim ma charakter stały (zwłaszcza w Ryanair) i jako taka jest skutecznie i prawie całkowicie wypełniana przez formuły automatycznie zarządzające procesem sprzedaży, a głównym czynnikiem regulacyjnym jest cena. W zestawieniu z niższymi w niskim sezonie stawkami w hotelach powoduje to silną konkurencję cenową samodzielnie aranżowanych wyjazdów, którą organizatorzy turystyki muszą brać pod uwagę.

Problem ten stopniowo narasta i będzie narastał w kolejnych sezonach, chyba że organizatorzy turystyki znajdą w tym względzie jakieś skuteczne antidotum. Uciążliwość tej kwestii może gwałtownie wzrosnąć w przypadku osłabienia koniunktury w turystyce wyjazdowej, a zwłaszcza ogólnej koniunktury w gospodarkach UE, która odbije się negatywnie na wielkości paneuropejskich pasażerskich przewozów lotniczych.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia  - sezon letni 2018

Kolejny raz przedstawiamy zmiany udziałów skumulowanych najważniejszych kierunków dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej w poszczególnych tygodniach w postaci wykresów z krótkim komentarzem dotyczącym ostatniego okresu ich przebiegu. Początek wykresów rozpoczyna się w pierwszym tygodniu grudnia, gdyż październik i listopad cechowały się jeszcze dość dużą niestabilnością związaną z wprowadzaniem bądź stopniowym uzupełnianiem ofert przez niektórych touroperatorów. Dla celów większej przejrzystości podzielono kierunki na dwie grupy według przybliżonego kryterium najważniejszych kierunków „wschodnich” i pozostałych.

Historyczny przebieg wykresów pozwala zorientować się w spadkach i wzrostach bieżącego znaczenia danego kierunku w ogólnej sprzedaży rynkowej, która w dużej mierze jest powiązana ze zmianami jego relatywnej atrakcyjności cenowej
Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie zmian wielkości udziałów rynkowych poszczególnych kierunków w ostatnim tygodniu wraz z krótkimi komentarzami:

Grecja: wzrost o  0,56% - kolejny trzeci już wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia, tym razem znaczący. Coraz wyraźniejsze zyskiwanie udziałów przez Grecję może świadczyć o bardziej trwałym i wyraźnym powrocie do lepszej sprzedaży tego kierunku, tym bardziej, że zwyżki cen na nim utrzymują się na razie w granicach średniej ogólno-rynkowej.  Poprzedni długotrwały trend spadkowy był prawdopodobnie spowodowany połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku minionych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też osłabione od połowy stycznia nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B lecz teraz ich poziom zdecydowanie wzrósł i to do wartości najwyższych od wiosny 2008 roku. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała udziały głównie w maju, lipcu i sierpniu, a nieco traciła we wrześniu i październiku.

Hiszpania: wzrost o 0,11% - zyskiwała udziały rynkowe po raz dziewiąty z rzędu, tym razem we wszystkich miesiącach oprócz maja, co może mieć swoją przyczynę w dużym stopniu wyprzedania akurat tego miesiąca spowodowanego bardzo niskimi cenami.  Generalne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii są i były relatywnie bardzo korzystne. W takiej korzystnej sytuacji cenowej kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien znajdować zwolenników i zyskiwać udziały rynkowe przynajmniej do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Albania: wzrost o 0,03% - w okresie dużego popytu na ten kierunek (10 luty-10 marca) średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży trwającego w sumie 7 tygodni. Jednakże coraz korzystniejsze w międzyczasie ceny wycieczek do Albanii najpierw stopniowo wyhamowały tempo spadku jej udziału w rynku, a w minionym tygodniu przyczyniły się do pierwszego od 10 marca wzrostu. W minionym tygodniu Albania zyskiwała udziały rynkowe głównie w czerwcu, a traciła we wrześniu. Kierunek ten może zyskiwać na skutek postępującego wzrostu cen na głównych kierunkach konkurencyjnych.

Egipt: bez zmian: - zyskiwał nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia. Obecnie już drugi tydzień z rzędu kierunek utknął w miejscu prawdopodobnie na skutek bardzo korzystnych cen (maj) na kierunkach konkurencyjnych oraz odczuwalnego wzrostu cen w miesiącach wakacyjnych. W następnych tygodniach może jeszcze wrócić do dość umiarkowanych wzrostów wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju. W minionym tygodniu Egipt lekko tracił w maju i październiku, a zyskiwał w czerwcu, sierpniu i wrześniu.

Tunezja: spadek o 0,06% - regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed pięcioma tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych. W 3 ostatnich tygodniach - po przejściowej stabilizacji - notowano już spadki udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich 8 tygodniach o prawie 300 złotych cenami wycieczek do tego kraju (z czego aż 128 złotych w minionym tygodniu). Tunezja mocno traciła udziały w lipcu i sierpniu co może mieć związek z niekorzystną zmianę konkurencyjności cenowej tego kierunku odczuwalnej zwłaszcza przy wyjazdach rodzin z dziećmi.

Bułgaria: spadek o 0,23% - częściowe wyhamowanie spadku po 3 kolejnych tygodniach bardzo znacznych spadków udziałów rynkowych i prawdopodobne, że niekorzystny trend obniżania się udziału tego kierunku w rynku zbliża się już do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesiącach za wyjątkiem września. Lepsze pespektywy dla Bułgarii wiązać można z ostatnią istotną poprawą konkurencyjności cenowej wobec Egiptu oraz z poprawą, relatywnie słabych w minionych 3 miesiącach, nastrojów w tzw. Polsce B. Zanikać powinien także negatywny wpływ na tym kierunku obniżenia bardzo wysokiej wcześniejszej atrakcyjności oferty biura TUI Poland.

Turcja: spadek o 0,37% - po 4 tygodniach dość dużych  wzrostów kierunek powrócił do spadku. Turcja zdecydowanie traciła w maju, nieco w pozostałych miesiącach, a zyskiwała w październiku. Przyczyna takiej sytuacji może mieć związek ze stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen na tym kierunku widoczną zwłaszcza maju, gdy na szeregu destynacji występowały głębokie redukcje cen wycieczek, a ich poziom był wyraźnie niższy niż przed rokiem (za wyjątkiem Teneryfy i właśnie Tureckiej Riwiery). Jednym z warunków ponownego zyskiwania udziałów w rynku są bardziej atrakcyjne poziomy cen wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt konserwatywnie zaplanowanych programów czarterowych.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia nieznacznie tracił prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W ostatnich trzech tygodniach przy korzystniejszych już cenach kierunek ten powrócił do wzrostów. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,78 procent.

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki

Plus: Nowa edycja prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej

W ostatni czwartek poznaliśmy nową edycję prognoz ekonomicznych KE dotyczących wszystkich krajów członkowskich Unii oraz niektórych innych, których gospodarki są kluczowe dla świata i dla naszego kontynentu. Są one publikowane obecnie dwa razy w roku (wcześniej było to trzy razy) na początku maja i listopada. W większości naszych mediów przeszły one bez większego echa, co łatwo daje się wytłumaczyć prostym  faktem, że są one dla naszego kraju bardzo pozytywne.

Większość istotnych parametrów prognozowanych na 2018 rok zmieniono w nich istotnie na korzyść dla Polski, w tym prognozowane tempo wzrostu PKB z 3,7 do 4,2 procent, czyli o 0,5 procent na plus. Warto przy tym zaznaczyć, że oprócz rajów podatkowych, w których monstrualne nieraz tempa wzrostu wynikają po prostu z rejestracji tam działalności nowych podmiotów, większą poprawę zanotowały jedynie Słowenia
o 0,7 procent, USA o 0,6 procent, a taką samą (czyli o 0,5 procent) odnotowała Estonia.

Dla koniunktury w turystyce wyjazdowej daleko ważniejsze są jednak nie tyle przyrosty PKB, produkcji, czy eksportu, ale wzrost wynagrodzeń, a zwłaszcza wynagrodzeń realnych. I właśnie w tym zakresie KE dokonała (w końcu) niemal rewolucji.

Komisja Europejska przeorientowuje poglądy w kwestii polskich wynagrodzeń

Jak dotąd eksperci Komisji byli dość wstrzemięźliwi w prognozowaniu wzrostu wynagrodzeń w polskiej gospodarce, w czym utwierdzały ich zapewne materiały polskiego rządu, który z sobie tylko znanych względów bronił na ponadnarodowych forach ekonomicznych zupełnie już nierealnych tez o projektowanym równie nierealnie niskim wzroście wynagrodzeń. Budził tym przez jakiś czas nawet pewien podziw (np. ”jesteśmy pod wrażeniem procesu tłumienia wzrostu wynagrodzeń w Polsce” Financial Times). Problem w tym, że prognozy mogą być w jakimś stopniu elastyczne i nie oddawać w pełni realnej rzeczywistości, ale nie powinny się też od niej zupełnie odrywać. Eksperci Komisji już w przedostatniej edycji prognoz (z listopada 2017) wykazali pewien rozmach prognozując dynamikę wzrostu wynagrodzeń realnych w Polsce w 2018 roku na poziomie równo o połowę wyższym od oficjalnych prognoz rządowych.

Tym razem postanowili ów rozmach znacznie zwiększyć - a właściwie zejść na ziemię i postanowili podnieść rzeczoną dynamikę o jeszcze kolejną ponad połowęZ wiceoutsidera na … wicelidera wzrostu realnych wynagrodzeń w regionie

Jeszcze ciekawsze konkluzje wynikają z porównania naszej sytuacji (prognozowanej na 2018 rok) z krajami naszego regionu. Otóż w najnowszych prognozach mamy być prawie … liderem wśród państw Unii w regionie Europy środkowo-wschodniej, dającym się nieznacznie wyprzedzić jedynie ubogiej, więc z niską bazą Bułgarii.

Dla przypomnienia jeszcze pół roku temu w edycji listopadowej byliśmy prawie … outsiderem, który wyprzedzał jedynie Republikę Czeską, a rok temu w maju również prawie outsiderem, który wyprzedał ich sąsiada, czyli Słowację.

Dobrze, że ktoś w końcu zdecydował się na instytucjonalne urealnienie zupełnie nierealnych rządowych prognoz w tak ważnej dla planowania i obywateli kwestii, albowiem NBP i RPP czyniły to dotąd z taką jakąś jakby nieśmiałością, czyli na tzw. pół gwizdka.

To, że oficjalne prognozy rządowe i założenia budżetowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Polsce, w tym realnych, są zupełnie oderwane od tzw. realnej rzeczywistości pisaliśmy w naszych materiałach już od przeszło roku i to wielokrotnie. Miło, że ktoś w końcu podzielił ten pogląd, tym bardziej, że dane Komisji Europejskiej są mniej więcej zgodne w tej kwestii z poglądami naszego Instytutu z przełomu tego i poprzedniego roku.

To, że istnieje poważne prawdopodobieństwo takiego tempa wzrostu płac realnych to bardzo dobra wiadomość dla branży turystyki wyjazdowej, a zwłaszcza w zestawieniu z bardzo korzystnymi trendami ewolucji wskaźników optymizmu konsumenckiego oraz wskaźników z nimi skorelowanych.

Do kwestii wskaźników nastrojów konsumenckich i ich wpływu na koniunkturę w turystyce wyjazdowej powrócimy szerzej prawdopodobnie w materiale przyszłotygodniowym, a szerzej do problematyki wynagrodzeń za dwa lub trzy tygodnie.

Plus: Nowa jakość raportów Rainbow

Przed tygodniem poznaliśmy nowe sprawozdania roczne jedynego polskiego touroperatora notowanego na warszawskiej GPW (notowany od marca na GPW Novaturas jest touroperatorem litewskim) w tym sprawozdania zarządu z działalności Rainbow Tours w ujęciu zarówno jednostkowym, jak i skonsolidowanym (Grupy Kapitałowej).

Sprawozdania te zawierają nowe blisko 40- stronicowe rozdziały zatytułowane oświadczenia na temat informacji niefinansowej w ujęciu jednostkowym (na podst. Art. 49b ustawy o rachunkowości) i skonsolidowanym (na podst. Art.49b ust.2-8 w zw. Z art. 55 ust 2b ustawy o rachunkowości).

Oba rozdziały zawierają całe spektrum informacji starannie opracowanych i przekazanych w przystępnej i czytelnej graficznie formie. Całość sprawia bardzo pozytywne wrażenie i przywodzi na myśl poziom raportowania znany z raportów Koncernu TUI Group, choć oczywiście w mniejszej niż tam objętości (około czterokrotnie). Sprawozdania i najważniejsze spośród zawartych tam informacji zostaną omówione przez nas w oddzielnym materiale(ach) w kontekście omawiania bieżącej sytuacji oraz perspektyw organizatora, co staje się o tyle istotne, że w chwili obecnej staje się on - naszym zdaniem - ponownie niedoceniony w szczególności w wycenie porównawczej z wiodącymi zachodnioeuropejskimi koncernami turystycznymi.

Plus dla turystyki w tym wypadku polega na tym, że w morzu na ogół słabej jakościowo i często chaotycznej informacji o branży i jej najważniejszych zagadnieniach mamy staranny dokument wysokiej jakości, który nie odbiega jakością przekazu od dobrych wzorców zagranicznych, a zdecydowanie przewyższa przeciętną, z jaką mamy do czynienia w praktyce polskiego rynku kapitałowego. Tej jakości sprawozdania i staranne zawarte tam treści bez żadnej wątpliwości działają na plus branży turystycznej i podnoszą zarówno jej wartość jak i szeroko pojęty biznesowy prestiż.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty pierwszy w tym sezonie i piętnasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 3 maja i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 26 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 4 maja 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3690 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 57 złotych (poprzednio wzrosły o 37 złotych, wcześniej spadły o 5 złotych i wzrosły o 4 i 75 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 1 i 31 złotych). Największe zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu w Portugalii
o średnio 208 złotych oraz w Tunezji Kontynentalnej i na Synaju - o 158 i 121 złotych. Największe zniżki średnich cen podobnie jak przed tygodniem - odnotowano na Malcie o 60 złotych, a także na kanaryjskich wyspach Lanzarote i Teneryfie o średnio 54 i 13 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek rosły o 77 i 112 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen bliskie przeciętnej  (+57 złotych) w Grecji, Bułgarii i Turcji (o 53, 54 i 57 złotych), wyraźnie wyższe od przeciętnej na kierunkach egipskich (o 101 złotych), a w tyle pozostał wzrost cen wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie (o 9 złotych), co może mieć związek z tamtejszym istotnym wzrostem cen już w kilku wcześniejszych tygodniach. Warto też zwrócić uwagę na zbliżenie się średnich cen w Egipcie do cen w Bułgarii, co może pomóc tej ostatniej w poprawie nieco kulejącego w ostatnich tygodniach tempa sprzedaży.

Ósme z rzędu, tym razem znaczące zwyżki cen (o aż 128 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu pierwszego kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych, a w rachunku skumulowanym, aż o prawie 300 złotych. Seria zwyżek zahamowała wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spada po raz pierwszy od końca stycznia już trzeci tydzień z rzędu.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 20 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 6 złotych, wcześniej były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, a jeszcze wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote i niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu maja 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 160 złotych.

Po raz pierwszy w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały dodatni wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była już wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,71 wobec 2,26 zł/litr, czyli o 19,9 procent) i której wpływu nie zdołał już zrekompensować działający w przeciwnym kierunku nieco silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 0,8 procent. W rezultacie po raz pierwszy czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 45-55 złotych (poprzednio wpływ ten był neutralny, a wcześniej czynniki te działały na zniżki o około 25-35, 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Warto zauważyć, że od kilku tygodni zmiana średnich cen wycieczek zaczęła w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie
Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku. Nie jest to jednak już jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż w sezonie poprzednim, gdyż dołączyła do niej po ostatnich zwyżkach cen notująca ostatnio wyraźne ożywienie sprzedaży Grecja. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie nadal mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich i kanaryjskich, a te ostatnie w minionym tygodniu stały się nawet liderem zniżek średnich cen wycieczek w porównaniach rok do roku.

Z mniejszych kierunków zdecydowanie wyższe ceny notowano w Portugalii
o 408 złotych, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Malcie, Cyprze i Majorce - o średnio 135, 117 i 42 złote, a na pozostałych kierunkach czyli w Albanii, Tunezji i Maroku odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 72, 50 oraz 5 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur Coral Travel Wezyr, Neckermann Polska (bardzo kosztowne przed rokiem) oraz TUI Poland, w których są one niższe
po około 205 i 175 złotych, a w mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands i Ecco Holiday o około 140, 80 i 35 złotych. Nieco wyższe ceny niż przed rokiem (o około 20 złotych), ale mniejsze od ogólnego średniego ich wzrostu (+57 złotych) proponuje biuro Grecos Holiday, zaś oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 70 do 210 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli,  to po ostatnich uzupełniających korektach cen w górę poczynionych przez wielu touroperatorów na pozycję lidera wróciło biuro Itaka (23 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours i Coral Travel Wezyr (po 22 oferty) oraz biuro TUI Poland (19 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours, Coral Travel Wezyr i TUI Poland, a pozycję zdecydowanego lidera w ofercie premium (5*) znów zajmuje biur Itaka.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich Net Holiday (8 ofert), Coral Travel Wezyr (6 ofert) oraz Itaka i Rainbow (po 5 ofert), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland i Itaka ( 7 i 6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają teraz biura Exim Tours i Coral Travel Wezyr   
 po 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład czołówki zestawienia pozostał prawie identyczny, a jedyną zmianą było wejście do pierwszej siódemki biura Net Holiday w miejsce biura Sun & Fun. Po ostatnich korektach cen w górę nastąpiło też odwrócenie kolejności pierwszej dwójki, a na piątą pozycję awansowało biuro Itaka przesuwając w dół tabeli biuro TUI Poland.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który różni się od obecnego głównie bardzo wysoką pozycją biura Net Holiday. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały również biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co kolejny raz bardzo dobrze uwidocznia także poniższe zestawienieNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego