180611Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180611Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


11.06.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Itaka w marcu przeskoczyła kapitałami własnymi Thomasa Cooka...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Dynamika sprzedaży wycieczek powoli opada


Najnowszy trzydziesty trzeci z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (22/2018) przyniósł tym razem jedynie niewielki, bo około 3-procentowy wzrost liczby sprzedanych wycieczek, ale był to i tak stosunkowo dobry rezultat jeśli uwzględnić, że dotyczył on tygodnia z długim weekendem. Był to jednocześnie najlepszy wynik od 13 tygodni, czyli od przełomu lutego i marca, jednakże warto jednak pamiętać, że był to już 20 tydzień z rzędu, w którym sprzedaż była poniżej rekordowego jej poziomu z drugiego tygodnia stycznia tego roku, a spadek w stosunku do niego wyniósł tym razem około 18 procent.

Z powodu istotnie wyższej bazy odniesienia dynamika sprzedaży w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych znacząco spadła, bo do zaledwie +6,3 procent (przed tygodniem +17,3 procent), zaś dynamika dwuletnia wyniosła tylko +5,1 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła +42,9 procent, a przed dwoma tygodniami +25,4 procent. Tak słaby  wynik w tym ujęciu został częściowo spowodowany ujemną dynamika sprzedaży z roku 2017, która wyniosła minus 1,1 procent. Nie zmienia jednak faktu, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje jednak nadal w łagodnym trendzie spadkowymPowoli słabnącą dynamikę raportowanej sprzedaży wycieczek powodować mogą takie przyczyny jak typowe dla tego okresu przejściowe osłabienie nastrojów konsumenckich, zbliżające się wydarzenia sportowe, które raczej nie sprzyjają popytowi na zagraniczne wycieczki, ale również nie uwzględnianie w statystykach imprez sprzedawanych przez biuro TUI Poland, w którym dynamika wzrostu ich liczby znacząco przekracza średnią dla reszty branży. Na tę ostatnią przyczynę mogą już wstępnie wskazywać dane z alternatywnych źródeł, które wskazują na wyższe przyrosty bieżącej liczby pasażerów czarterowych niż wynikające z raportów z systemu MerlinX.

Bardzo niskie ceny wycieczek z nieodległymi terminami wylotu

Znacznie bardziej niepokojące od jedynie umiarkowanie korzystnych wolumenów sprzedaży są jednakże bardzo niskie ceny dla wycieczek z bliskimi terminami wylotów, czyli de facto powrót zjawiska last minute. Silnie zniżkujące ceny imprez dla wylotów w maju i w czerwcu opisywaliśmy i pokazywaliśmy na wykresach w materiale przed czterema tygodniami. Zjawisko spadających cen nie tylko nie ustąpiło, ale uległo nawet (dla czerwca) pewnemu rozszerzeniu wyraźnie obejmując już kierunki dotychczas relatywnie dobrze opierające się dużym zniżkom jak Turcja, czy Egipt.

Wyraźnie zaczynają się już obniżać ceny wycieczek z wylotami w pierwszej połowie lipca
chociaż podobnie jak wcześniej w czerwcu, nie obejmują one relatywnie bardzo popularnych w tym roku Turcji i Egiptu.  Poniżej zamieszczono wykresy obrazujące zmiany cen rok do roku dla wyjazdów w drugim tygodniu czerwca i lipca, w początkowych okresach poszczególnych miesięcy dla najważniejszych kierunków letnich lotniczych wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Są to wykresy koncepcyjnie tożsame z cotygodniowymi wykresami dla zmian cen rok do roku zamieszczanymi w naszych materiałach, które są odnoszone do pierwszego pełnego tygodnia sierpnia
Na wykresach widoczne są znaczne zmiany (z reguły spadki) cen rok do roku, które pogłębiają się wraz z przybliżaniem się do terminu wylotu. Zjawisko to widoczne jest na razie przede wszystkim dla wyjazdów czerwcowych, przy czym stosunkowo najlepiej opierają się mu Bułgaria, Egipt i Turcja.

Dla wycieczek z wylotami w drugim tygodniu lipca spadek cen rok do roku nie obejmuje jeszcze Turcji i Egiptu cieszących się obecnie dużym powodzeniem, zwłaszcza w Polsce B.

LCC znaczącym źródłem kłopotów dla branży zarówno obecnie, ale zwłaszcza w przyszłości


Przedłużający się okres bardzo niskich cen może niepokoić gdyż niekorzystnie zbiega się on z podwyższonymi kosztami ponoszonymi w ostatnim okresie przez część biur, które wynikają ze znacznie zwiększonych cen paliwa lotniczego oraz nieco - na szczęście w niewielkiej skali - słabszego złotego. Sytuacja taka może obniżyć tegoroczne wyniki niektórych biur podróży, co może mieć znaczenie w przypadku możliwego osłabienia koniunktury w kilku kolejnych sezonach.

Jedną z przyczyn tak niskich cen może być wzrastająca konkurencja ze strony wyjazdów organizowanych samodzielnie w oparciu o przeloty tzw. tanimi liniami (LCC). Obecnie m.in. w wyniku wzrostu zamożności gospodarstw domowych i programów socjalnych rządu, szczególnie mocno wzrasta popyt na zagraniczne wycieczki (w tym na wyjazdy rodzinne) w okresie wakacyjnym. Prowadzi to do zwiększania skali nierównowagi pomiędzy sezonami niskim i wysokim. W połączeniu ze stałym zwiększaniem oferty tanich linii w tempie wyraźnie wyższym od wzrostu branży zorganizowanej oraz ich bardziej regularnym (rejsowym) charakterze (zwłaszcza w liniach Ryanair), powoduje to relatywnie szybszy wzrost ich udziału właśnie w sezonie niskim, a znacznie wolniejszy w wysokim. W takiej sytuacji organizatorzy muszą oddawać w niskim sezonie na rzecz LCC znacznie większą część rynku, a obrona przed takim zjawiskiem odbija się na cenach.

Poniżej przedstawiamy wykres obecnych zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach w drugich (zwykle pierwszych pełnych) tygodniach poszczególnych miesięcy. Liczby dla sierpnia pokrywają się z zawartymi w tradycyjnie zamieszczanym wykresie zmian cen rok do roku umieszczonym pod mapką rocznych zmian cen na najważniejszych kierunkach. Głównym wnioskiem z wykresu jest zaskakująco duża przecena rok do roku cen na właściwie wszystkich tych kierunkach, co nieodparcie nasuwa myśl o niespodziewanym zmartwychwstaniu (prawdopodobnie krótkotrwałym) ofert last minute. Na bardzo głębokie przeceny na niektórych kierunkach zwróciła też uwagę część mediów branżowych, choć trzeba pamiętać, że dotyczą one miksu sprzedawanych wycieczek, czyli są w rezultacie i tak płytsze niż przeceny wycieczek z kilku-kilkunastoma dniami do wylotuProblem tego rodzaju nierównowagi narasta i raczej nadal będzie narastał z sezonu na sezon, chyba że nastąpią istotne zmiany w proporcjach i zwyczajach wyjazdowych Polaków na podobieństwo bogatszych społeczeństw, w których występuje znaczna liczba wyjazdów osób w starszym wieku w okresie niższego sezonu. W naszym regionie Europy LCC znacznie spowolniły pierwotnie planowaną ekspansję i w wysokim sezonie nie odgrywają jeszcze większej roli, ale w sezonie niskim stają się dla touroperatorów coraz bardziej dokuczliwym konkurentem. O tym zjawisku i o konieczności poszukiwania wobec niego skutecznego antidotum pisaliśmy już kilkakrotnie w materiałach z lat poprzednich.

Tanie linie raczej antycypują niż naśladują rynek

Warto też zauważyć, że stosunkowo korzystne ceny wycieczek utrzymują się obecnie na kierunkach takich jak Korfu i Teneryfa, gdzie występuje znaczna, a nawet wzrastająca liczba rejsów tanimi liniami, a duże spadki występują na Fuerteventurze, z której tanie linie (Ryanair) zrezygnowały. W opinii niektórych osób  świadczy to o tym, że np. Ryanair przy uruchamianiu jakiegoś kierunku ożywia na nim ruch niejako ex post w tym również ruch także w biurach podróży. W rzeczywistości trafniejsze może być rozumowanie odwrotnie, gdyż Ryanair raczej wpasowuje się do trendów jeszcze ex ante i otwiera lub zamyka kierunki, które jego zdaniem będą podlegać wyraźnej koniunkturze lub dekoniunkturze i w tej polityce wyprzedza zwykle biura podróży.

Dodatkowo przedstawiamy też wykres zmian cen rok do roku w ofercie ogółem tanich linii i biur podróży (grube linie), z tym że dla LCC jest on rozbity na przebieg cen w Ryanair oraz w Wizzair, jako że prowadzą one inne polityki cenowe
Wizzair jest najczęściej bardziej lastowy (ale nie zawsze), a Ryanair bardziej zrównoważony (też nie zawsze). Przy okazji widoczne jest, że w obecnej sytuacji rynkowej (tej fazy sezonu) LCC starają się antycypować niedobory popytu wcześniejszym obniżaniem cen, podczas gdy biura dłużej bronią ich poziomu, ale często później zmuszone są stosować niższe ceny w samej końcówce sprzedaży. W innych sytuacjach rynkowych polityki konkurentów też były inne, ale dotychczas nie były one przez nas prezentowaneKolejny raz podnosimy te ważne kwestie, które świadczą o tym, że LCC nie tylko całkiem trafnie rozpoznają trendy dotyczące rynków źródłowych, ale też dotyczące rynków docelowych. Wydaje się dość oczywiste, że źródłem takiego zjawiska wcale nie są wyższe kompetencje ludzkie, ani menadżerskie w tanich liniach, ale bardziej zaawansowane modele cyfrowe rozpoznające ewolucję popytu źródłowego i docelowego wśród potencjalnych klientów turystyki wyjazdowej.

Takie cyfrowe podejście i jego kluczowe znaczenie dla przyszłej sytuacji organizatorów w branży turystycznej było mottem drugiej części prezentacji Instytutu TravelDATA na konferencji zorganizowanej 13 kwietnia tego roku przez „Rzeczpospolitą” i serwis Turystyka.rp.pl w hotelu Novotel w Warszawie (patrz
http://wczasopedia.pl/files/KonferencjaTargi20180413.pdf ).

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie powiększa ona w niej swój udział w tym ostatnio poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

W tym materiale potraktujemy kwestię zmian udziałów poszczególnych kierunków w rynku w mocno skróconej formie ograniczając się do przedstawienia sytuacji sprzedażowej jedynie dla najważniejszych z nich.

W minionym tygodniu ponownie zdecydowanie najbardziej zyskiwała Grecja, której udział rynkowy wzrósł już ósmy raz z rzędu, tym razem o 0,42 procent. Kierunek ten najwięcej zyskiwał w czerwcu i lipcu, a nieco tracił w sierpniu.

W odróżnieniu od wcześniejszych trzech tygodni tym razem dość znacznie, czyli o 0,25 procent, zyskiwała również Turcja. Znaczny wzrost udziałów tego kierunku miał miejsce w najważniejszym obecnie dla sprzedaży miesiącu, czyli w czerwcu, a w pozostałych Turcja lekko traciła.

Kierunkiem, który w ubiegłym tygodniu zanotował największą zniżkę swoich udziałów w rynku była Hiszpania (minus 0,16 procent), a walnie przyczyniła się do tego wyraźnie mniejsza sprzedaż wycieczek z wyjazdem w czerwcu, przy stagnacji odnotowanej w pozostałych miesiącach.

Kolejnym kierunkiem, którego rynkowe udziały w minionym tygodniu uległy znaczącemu zmniejszeniu była Bułgaria (spadek o 0,15 procent), która sporo traciła w czerwcu, mniej w lipcu, a lekko zyskiwała w sierpniu i wrześniu.

Na pozostałych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu jedynie w setnych częściach procenta.

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki:


Złowrogi minus: wyniki gigantów turystyki - ostra przecena akcji Thomasa Cooka przy stabilizacji cen TUI Group

W poprzednim miesiącu (8 maja dla TUI Group i 17 maja dla Thomasa Cooka) poznaliśmy półroczne, czyli za okres 1 października 31 marca, sprawozdania finansowe obu największych koncernów turystycznych w Europie. Konferencje zorganizowane przy tej okazji nie wniosły wiele nowego, gdyż są to wydarzenia tzw. PR-owskie. Wydaje się, że cieplejsze komentarze zebrał Thomas Cook, który w tego rodzaju eventach często wypada lepiej, zaś dziennikarze najczęściej nie analizują krytycznie sytuacji tylko po prostu powtarzają tezy głoszone przez Zarządy spółek.

Diametralnie inaczej potraktowało wyniki środowisko analityków i inwestorów. Akcje Thomasa Cooka rozpoczęły szybką wędrówkę w dół (jak to mówią rynki
na południe) przy stosunkowo niewielkich zmianach notowań dla TUI Group. TravelDATA celowo wstrzymywała się przed wcześniejszym komentowaniem sytuacji, aby sprawdzić, czy trend spadkowy akcji Cooka nie jest zbyt przypadkowy i ma jakieś trwalsze podstawy. Teraz jednakże po dwudziestu kilku dniach można się jednak pokusić o próbę diagnozy sytuacji.

Fakty są takie, że po sprawozdaniach rynki mocno przeceniły Thomasa Cooka, a cena jego akcji spadła w tym okresie o aż 24,1 procent (ze 146,1 do 110,9 funta). Nie była to wcale wina jakiejś ogólnej słabości rynków, gdyż akcje jego konkurenta oddały w tym okresie mniej niż 1,1 procent.

Thomas Cook przy bliższej analizie rzeczywiście wypadł blado, ale absolutnie nie aż tak blado, aby uzasadnić tak głęboką wyprzedaż jego akcji. Nasuwa się więc pytanie, co mogło przyczynić się do tak gwałtownych zmian cen akcji koncernu.

Koniunktura w turystyce minęła już swój szczyt …

Możliwym racjonalnym wytłumaczeniem takiej reakcji może być diagnoza, że najlepsze czasy dla branży już minęły. W takiej sytuacji inwestorzy zwykle preferują spółki efektywniejsze, których ryzyko biznesowe w czasie dekoniunktury jest mniejsze, a nawet daje im ona szanse na wzmocnienie pozycji biznesowej był to przypadek Grecos Holiday w roku 2012, czy ogólna historia biur Itaka i Rainbow. TUI Group jako koncern o zdywersyfikowanym charakterze (wycieczkowce, hotele, linie lotnicze plus znaczna działalność touroperatorska) wydaje się dużo mniej ryzykowny niż Thomas Cook oparty jedynie na trzecim i czwartym z wymienionych filarów biznesowych.

W mniej pewnej sytuacji rośnie też znaczenie kapitałów własnych, które są słabą stroną Cooka, a stosunkowo silną TUI Group, którą dodatkowo stać też na wypłaty stosunkowo wysokich dywidend (około 2 miliardów złotych w lutym tego roku) (Thomas Cook -około 50 razy mniejszą). W tzw. dobrych czasach ma to mniejsze znaczenie, ale można przypuszczać, że wątła baza kapitałowa koncernu w obliczu możliwej dekoniunktury dodatkowo skonfundowała część inwestorów.

Itaka ma teraz większe fundusze niż Thomas Cook

W tej kwestii objawiła się też szokująca na pierwszy ogląd informacja, że według wszelkiego prawdopodobieństwa  według stanu na 31 marca 2018 fundusze własne Itaki przewyższają fundusze własne koncernu Thomas Cook. Przy całkiem racjonalnym założeniu, że nie uległy one istotnej zmianie pomiędzy 31 grudnia 2017, a 31 marca 2018 kapitały Itaki wynoszą około ponad 288 mln złotych (patrz: http://wczasopedia.pl/ratingi-krajowych-biur-podro-y.html ), a Thomasa Cooka na te datę około 35 mln funtów, czyli w okolicach 170 milionów złotych po bieżącym kursie tej waluty.

Należy przypuszczać, że ta niecodzienna sytuacja jest przejściowa, gdyż albo koncern
tak jak było to już kilkakrotnie czynione w przeszłości zostanie dokapitalizowany ze źródeł zewnętrznych, albo ewentualnie uzupełni kapitały w drodze wypracowania zysków. Dla porównania kapitały TUI Group wahają się przeważnie w granicach 12-15 miliardów złotych.

Najważniejszym przesłaniem z tak nagłego zróżnicowania traktowania TUI Group i Thomasa Cooka jest jednak silny sygnał ostrzegawczy z rynków przed zmianą koniunktury w europejskiej turystyce. Tak to już bowiem jest, że rynki kapitałowe z reguły dość trafnie antycypują niekorzystne trendy i wycofują się z wyprzedzeniem z branż, w których dostrzegają niekorzystne dla nich perspektywy.

Osłabienie koniunktury na Zachodzie nie przesądza o osłabieniu polskiej branży turystycznej


Osłabienie postrzegania koniunktury może być generalnie trafne, jako że różnorodnych sygnałów wskazujących na taki bieg wydarzeń jest coraz więcej. Nie oznacza to jednak automatycznie wyraźnego osłabienia koniunktury w naszej rodzimej branży turystycznej, czy w gospodarce jako całości, gdyż wiele zależy od skuteczności polityki rządu, a także NBP, który jako niemal jedyny w rozwiniętym świecie (OECD) zachował jeszcze w nienaruszonym stanie wszystkie niekonwencjonalne instrumenty polityki monetarnej.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty piąty w sezonie i dziewiętnasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 7 czerwca i porównane z cenami zebranymi 31 maja, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 8 czerwca 2017.  
Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3620 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 6 złotych (poprzednio wzrosły o 2 złote, spadły o 11 złotych, wcześniej wzrosły o 26 złotych i spadły o 6 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Gran Canarii
o średnio 157 złotych (poprzednio były tam największe wzrosty średnich cen) oraz w Portugali i na Fuerteventurze o średnio 85 i 75 złotych. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce na Malcie o średnio 89 złotych (poprzednio były tam największe spadki średnich cen) oraz w Albanii i Turcji Egejskiej o 44 i 41 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek także spadały - o odpowiednio 12 i 27 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł wyższe od przeciętnej (czyli od 6 złotych) spadki średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji (o 70 i 25 złotych), bliskie przeciętnemu do Bułgarii (spadek o 1 złoty), natomiast wzrosły średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu - o średnio 32 i 19 złotych.

Po dwóch tygodniach spadków ceny Turcji powróciły do wzrostów, co koresponduje z poprawą popytu na ten kierunek widoczną w statystykach portalu Wakacje.pl. Od końca stycznia wycieczki do tego kraju zdrożały już przeciętnie o 437 złotych, co sugeruje nadal zbyt małe programy przygotowane na tym kierunku przez większość touroperatorów.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i czterotygodniowych wahaniach, wzrosły tym razem o 11 złotych. Relatywnie wysokie ceny na tym kierunku wspierają popyt oraz ceny na innym nabierającym obecnie znaczenia kierunku, którym jest Albania.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu pozostała bez zmian (poprzednio ceny były wyższe o13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych, wcześniej były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, a jeszcze wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote oraz niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w drugim tygodniu czerwca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 189 złotych.

Po raz kolejny (szósty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego była w minionym tygodniu zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,89 wobec 2,18 zł/litr, czyli o aż 32,6 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który pomimo ostatniego umocnienia, osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o prawie jeden procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 120-130 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 135-145, 120-130, 115-125, 50-60 i 45-55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25-35, 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95 i 90-95 złotych). Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy
Na wykresie widoczne jest dalsze (już od 12 tygodni) pozostawanie Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, zaś różnica cen wzrosła z 99 do 152 złotych, na co wpływ miały obecna zwyżka cen na tym kierunku i ich lekka obniżka w tym okresie przed rokiem. Do bardziej kosztownych kierunków nieco zaskakująco dołączył w minionym tygodniu Egipt (+ 44 złote), którego ceny podniosły się w minionym tygodniu i jednocześnie dość mocno obniżyły się przed rokiem, a dalej pozostawała nim Bułgaria, droższa o 11 złotych. Pozostałe wiodące kierunki, czyli Grecja i Wyspy Kanaryjskie stały się teraz w bardzo podobnej skali mniej kosztowne niż przed rokiem
o 69 i 70 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 364 złote), wyprzedzając w tym względzie Grecję i Wyspy Kanaryjskie
droższe średnio o 205 i 137 złotych, a zbliżone poziomy cen odnotowały Bułgaria i Egipt odpowiednio wzrost o 16 i spadek o 4 złote.

Z mniejszych kierunków istotnie wyższe ceny niż przed rokiem notowano na Malcie i w Maroku
o 265 i 140 złotych, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Majorce - o średnio 53 złote, a na pozostałych kierunkach, czyli na Cyprze oraz w Portugalii, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku - odpowiednio o 88, 60, 48 i 30 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Grecos Holiday, które podobnie jak w poprzednim tygodniu są tańsze o średnio około 330 i 180 złotych. W mniejszej skali obniżyły się średnie ceny z ofert biur Exim Tours oraz Itaka
o średnio około 115 i 50 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 27 do 200 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie, w najmniejszym stopniu wzrosły średnie ceny w ofertach biur TUI Poland, Exim Tours oraz Itaka
o około 15,35 i 80 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajduje się biuro Itaka (27 takich ofert) wyprzedzając TUI Poland (22 oferty) oraz biura Coral Travel Wezyr i Exim Tours (21 i 20 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours, TUI Poland oraz Itaka, a pozycję lidera w ofercie premium (5*) zajmuje biuro Itaka, przed biurem Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich Itaka i Net Holiday (po 8 ofert) przed Itaką (7 ofert) oraz biurami Rainbow i Grecos Holiday (po 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (8 ofert oraz Itaka (6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert ma obecnie biuro Exim Tours - 4 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład czołówki siedmiu organizatorów pozostał taki sam jak przed tygodniem, a zmianom uległa jedynie kolejność niektórych organizatorów. Należy do nich ponowne przetasowanie na dwóch pierwszych pozycjach tabeli, w której Grecos Holiday znalazł się minimalnie przed biurem Coral Travel Wezyr Holidays (po niewielkiej zwyżce cen w tym drugim biurze) oraz spadek o trzy pozycje biura Net Holiday będący rezultatem podniesienia średnich cen w jego ofercie.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który różni się od obecnego głównie wysoką pozycją biura Net Holiday. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal najczęściej królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały również biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co jest widoczne w poniższym zestawieniuNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Duże spadki cen przelotów w LCC na większości kierunków turystycznych

Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 22 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyNa wykresach widoczna jest kontynuacja odwrócenia silnego spadkowego trendu cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie na wzrostowy, choć ceny stały się nieco niższe niż przed rokiem (kolor zielony). Spadek średnich cen i to w dużej skali - do rekordowo niskiego poziomu w tym sezonie - wystąpił natomiast na pozostałych kierunkach, a bieżące ceny są obecnie znacznie niższe niż przed rokiem.

W najmniejszym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach greckich - o średnio 58 złotych, w większej skali zniżkowały ceny kierunków hiszpańskich
o średnio 140 złotych, a mocno staniały kierunki włoskie i portugalskie, na których średnia roczne obniżki cen wyniosły 268 i 288 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a połączenie na Lanzarote zostało zawieszone już na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje ponowne obniżenie cen na tym kierunku, przy czym nadal są one na poziomie nieco wyższym niż przed rokiem (kolor czerwony). Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje na kontynuację obecnego silnego trendu spadkowego, ale również i w tym przypadku ceny pozostają na poziomie powyżej notowanego przed rokiem.

Podobnie jak w zestawieniach poprzednich najbardziej wzrosły średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach włoskich - o 186 złotych, a niewielką zwyżkę wykazują kierunki hiszpańskie
o średnio 35 złotych. Pozostałe z ważniejszych kierunków notowały spadki cen przelotów rok do roku największe w Grecji (Korfu) o 340 złotych, a znacznie mniejsze w Bułgarii i w Portugalii, które średnio wyniosły 144 i 125 złotych.

Sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych zaczyna mieć coraz większy wpływ na ceny wycieczek w biurach podróży. W analizowanym okresie (szczyt sezonu) będzie on w tym sezonie jeszcze stosunkowo niewielki, ale już teraz znaczący staje się wpływ tanich przewoźników na sytuację cenową w niskim sezonie i jest to obecnie jedna z bardziej istotnych przyczyn stosunkowo tanich wycieczek, zwłaszcza w okresie maj - pierwsza połowa czerwca.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego