180625Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180625Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


25.06.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Fala spadków cen wycieczek dotarła już do terminów sierpniowych...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Druga najlepsza sprzedaż w sezonie, ale znów bez rekordu w tym sezonie

Najnowszy trzydziesty czwarty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (24/2018) przyniósł tym razem jedynie kosmetyczny wzrost sprzedaży wycieczek, przy czym należy pamiętać, że wyniki porównań do sprzedaży sprzed roku dotyczyły tygodnia z długim weekendem związanym ze świętami Bożego Ciała. Dlatego trudno w tym wypadku o zachwyt, mimo że był to jednocześnie najlepszy wynik od 22 tygodni, słabszy jedynie od dotychczas najlepszego rezultatu w tym sezonie, a zatem od drugiego tygodnia stycznia tego roku, a spadek w stosunku do niego wyniósł tym razem około 2 procent.

Z powodu istotnie obniżonej bazy odniesienia dynamika sprzedaży w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych poprawiła się dość znacząco, bo do  +26,5 procent (przed tygodniem +10,6 procent), zaś dynamika dwuletnia wyniosła +11,8 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła +8,4 procent, a przed dwoma tygodniami +5,1 procent. Tak słaby wynik w takim ujęciu został częściowo spowodowany ujemną dynamiką sprzedaży z roku 2017 (długi weekend), która wyniosła minus 11,6 procent, ale ogólnie rzecz biorąc rezultat ten pokazuje, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje jednak nadal w łagodnym trendzie spadkowymNa szczęście rzeczywisty obraz sprzedaży w branży nie jest jednak aż tak słaby jak pokazują to statystyki z systemu MerlinX, gdyż nie uwzględniają one imprez sprzedawanych przez biuro TUI Poland, w którym dynamika wzrostu znacząco przekracza średnią dla reszty branży. Do organizatorów których oferta cieszy się obecnie ponad przeciętnym powodzeniem dołączyło przed ponad tygodniem biuro Rainbow, które istotnie podniosło jej atrakcyjność cenową, szczególnie na wyloty w lipcu. Dla wycieczek z terminami wyjazdów w pierwszym pełnym tygodniu lipca, zarówno w badaniu z ostatniego, jak i z poprzedniego tygodnia, oferta biura Rainbow była najatrakcyjniejsza w branży pod względem przekrojowo najkorzystniejszych cen (tabelki w końcowej części materiału) oraz pod względem największej liczby najatrakcyjniejszych ofert.

Sprzedaż tego biura jest jednak tylko w niewielkim stopniu uwzględniana przez raporty, podobnie jak części sprzedaży niektórych innych organizatorów o często większej dynamice niż średnia w systemie MerlinX.

Duże przeceny wycieczek rozprzestrzeniają się już na sierpień

Zanim przejdziemy do omówienia chyba najbardziej aktualnie frapującego zjawiska jakim są rozprzestrzeniające się duże spadki cen wycieczek z nieodległymi terminami realizacji potrzebne jest wyjaśnienie często spotykanego poglądu o tym, że ceny wyciecze nie spadają, ale silnie … rosną.

Myśli takie powstają na skutek lektury ostatnich raportów z systemu MerlinX, w których rzeczywiście widoczne są nie tendencje do spadku, ale do wzrostu cen. Problem tego nieporozumienia polega na tym, że w raportach przedstawiana jest tendencja średnich cen zestawu aktualnie sprzedawanych w danym czasie wycieczek, a nie wycieczek na konkretne terminy.

Zestaw sprzedawanych wycieczek ewoluuje w czasie, co powoduje, że porównywane są ceny zupełnie nieadekwatnych zbiorów wycieczek, a wnioski z wykresów są chybione. I tak jeszcze niedawno najczęściej sprzedawane były wycieczki czerwcowe, które teraz zastępowane są przez lipcowe, a te pomimo przecen są z reguły od czerwcowych istotnie droższe, tym bardziej, że również i one były silnie przecenione.

Czy wracamy do masowych wyprzedaży wycieczek last minute?


W materiałach sprzed 2 i 6 tygodni przedstawiono stosunkowo nowe, ale bardzo istotne zjawisko biznesowe w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, jakim stały się w tym sezonie letnim niespodziewanie duże przeceny wycieczek z nieodległymi terminami wyjazdów. W materiałach tych przedstawiono wykresy spadających stopniowo cen z terminami realizacji w drugich tygodniach maja i czerwca.

W przedostatnim tygodniu znaczne spadki cen objęły też pierwszy i drugi tydzień lipca, a w  ostatnim tygodniu ceny nadal spadały. Sytuacja ta nie tylko nie ustąpiła, ale uległa nawet rozszerzeniu  na pierwszy tydzień sierpnia, czyli ten który stanowi bazę dla cotygodniowych materiałów obrazujących aktualną sytuację na rynku turystyki wyjazdowej.

Sytuacja cen w terminami realizacji w pierwszym tygodniu sierpnia, dla których doszło już do pierwszych zwiastunów nadciągających przecen omówiona jest jak zwykle w drugiej części zamieszczonego tekstu, zaś w tym materiale dodatkowo przedstawiamy wykresy zmieniających się cen bieżących i w ujęciu rok do roku na pięciu najważniejszych kierunkach z terminem realizacji w pierwszym tygodniu lipca
Obraz zmian cen wcześniejszych wycieczek lipcowych, zwłaszcza w ujęciu rok do roku jest zupełnie inny niż dla dotąd stabilnego pod tym względem okresu pierwszego tygodnia sierpnia. Ceny tych wyjazdów, będących w istocie już wycieczkami last minute silnie zniżkują wraz z przybliżaniem się do terminu ich realizacji , a tempo i głębokość tych zmian osiąga dawno nie widziane wartości.

Klienci z Polski B łagodzą skalę przecen

Skala przecen wycieczek lipcowych (na dwa/trzy tygodnie przed wylotem) jest generalnie porównywalna (przy takim samym wyprzedzeniu) z wielkościami przecen dla wycieczek z terminami realizacji w maju i w czerwcu. Jak łatwo zauważyć zniżkom cen dość dobrze opierają się w tych przypadkach tańsze kierunki tzw. budżetowe, które mają wsparcie w rosnącym popycie ze strony mniej zasobnych, ale za to licznych klientów z obszarów tzw. Polski B. Największą ofiarą przecen są natomiast kierunki uważane za premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie i to pomimo mniejszej ich podaży. Zaś o połowę mniejszych, ale i tak znacznych spadków cen rok do roku doświadczyły plasujące się gdzieś pośrodku (czyli jakby mieszane) kierunki greckie.

Przeciągająca się sytuacja tak dużych zniżek cen, zwłaszcza w sytuacji droższego paliwa lotniczego i nieco słabszego złotego prowadzi do znacznego zmniejszenia się marż, a co za tym idzie zysków realizowanych przez organizatorów zwłaszcza w sytuacji
a taka jest typowa dla polskiej branży znaczącej koncentracji dokonywania rezerwacji w ostatnich 30-40 dniach przed terminem wylotu. Konsekwencją takiego duetu może być osłabienie kondycji niektórych organizatorów, w szczególności gdyby sytuacja taka miała być kontynuowana przez dłuższy okres. Można wstępnie szacować, że obecna fala głębokich przecen już spowodowała ubytek w łącznym wyniku organizatorów w granicach 45-60 milionów złotych.

Winne są: zbyt ofensywna podaż oraz popyt niższy od oczekiwań

Oczywistym jest, że tak silne i szybkie zmiany mogą być rezultatem znacznej skali nierównowagi pomiędzy podażą , a popytem na turystyczne imprezy. Od strony podażowej ważnych przyczyn takiej sytuacji jest przynajmniej kilka.

Należy do nich zbyt wysoka podaż na kierunkach premiowych (np. Wyspy Kanaryjskie), która została ograniczona w trochę zbyt niskiej skali, a została zwiększona, ale prawdopodobnie w nieco za dużym stopniu, na kierunkach mieszanych (Grecja).

Kolejną jest silna konkurencja LCC, które na kierunkach premiowych, bo takie głównie te linie obsługują, w warunkach niedostatecznego popytu silnie obniżyły ceny podnosząc w ten sposób konkurencyjność wyjazdów organizowanych samodzielnie.

Istotnym elementem silnej presji na ceny wycieczek od strony podaży stała się zmieniona w ostatnim tygodniach na zdecydowanie bardziej ofensywną niż dotąd polityka wicelidera branży, czyli biura TUI Poland. Poszerzyło ono  korzystną pod tym względem ofertę, dostosowaną do nowej fali klientów, jaka napłynęła na rynek w następstwie prospołecznej polityki socjalnej rządu.

W drugim tygodniu czerwca znacząco poprawił atrakcyjność swojej oferty także trzeci gracz na rynku, czyli biuro Rainbow, a do coraz większej konkurencji cenowej dołączają już kolejni organizatorzy i w konsekwencji spirala presji na spadek cen wycieczek narasta.

Popyt na razie zakłócany przez splot niekorzystnych zdarzeń

Niekorzystnie kształtuje się też sytuacja od strony popytowej. W maju nastąpił znaczący spadek nastrojów konsumenckich (w przekrojowych badaniach prowadzonych przez Kantar TNS z 9,8 do 6,3 punktu, a w badaniach wskaźników koniunktury konsumenckiej GUS i NBP z średnio 6,7 do 4,3 punktu) zwłaszcza w obszarze oceny sytuacji gospodarczej kraju oraz prognoz zmian materialnych warunków życia.

Wydaje się to dosyć dziwne, albowiem sytuacja gospodarcza kraju jest akurat bardzo korzystna, o czym mogą świadczyć pochlebne opinie prawie wszystkich znaczących instytucji międzynarodowych i globalnych banków inwestycyjnych materializujące się w postaci stałego podnoszenia prognoz rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Dowodem dobrej bieżącej sytuacji może być dynamika polskiego PKB, która w I kwartale tego roku była najwyższa w Unii Europejskiej, jak również pozycja lidera UE w dynamice produkcji przemysłowej w kwietniu (świeższych porównawczych danych jeszcze nie ma) oraz relatywnie bardzo dobra dynamika sprzedaży detalicznej.

Rzecz jednak w tym, że oceny respondentów bazują głównie nie na statystykach najbardziej nawet szacownych instytucji, ale na ogólnym przekazie, który dociera do społeczeństwa, a z tym delikatnie mówiąc nie jest najlepiej, gdyż komentatorzy oraz publiczni dyskutanci strony rządowej najczęściej odstają i warsztatem i poziomem wiedzy od bardziej doświadczonych pracowników mediów opozycyjnych.

Odsiecz ze strony kobiet na razie nie wystarcza

Na pocieszenie pozostaje fakt, że kobiety, które według badań są częstszym decydentem w zakresie sposobu spędzania wakacji znacznie skuteczniej niż mężczyźni opierają się wzrostowi minorowych nastrojów. Być może dlatego, że w przeciwieństwie do często rozdyskutowanych politycznie mężczyzn, bardziej trzeźwo oceniają sytuację z pozycji domowego garnka i stanu zasobności domowych finansów.

Innym istotnym aspektem sprzyjających słabszej sprzedaży było dotychczas znaczące pogorszenie się nastrojów mieszkańców wsi i małych miast. Może to oznaczać, że popyt na zagraniczne wyjazdy mieszkańców Polski B, choć i tak dobry, mógłby być w bardziej neutralnej medialnie sytuacji jeszcze lepszy.

Wiele wskazuje jednak, że w drugiej połowie czerwca nastroje konsumenckie powinny ulec częściowej poprawie lecz wpływ takiej sytuacji na sprzedaż wycieczek będzie prawdopodobnie w jakimś stopniu zneutralizowany poprzez skupienie uwagi Polaków na mistrzostwach świata w piłce nożnej, chociaż będzie to już zaangażowanie stanowczo mniej emocjonalne jako, że polska drużyna została wyeliminowana już na etapie pierwszej fazy rozgrywek.

Zakończenie udziału Polaków w MŚ może pomóc turystyce

Fakt ten może paradoksalnie pomóc turystyce wyjazdowej i jednocześnie wzmacnia pytanie, czy polscy organizatorzy jednak nie przereagowali z obniżaniem cen wycieczek zwłaszcza z wylotami w drugiej połowie wakacji i we wrześniu.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w tym roku nie sprzyja, jak dotąd, zagranicznym wycieczkom jest bardzo korzystna pogoda w kraju. Ma ona nie tylko aspekt wsparcia krajowych wakacji, ale także znacząco przyspieszyła tegoroczne żniwa, co może skutkować rezygnacją z części wyjazdów w pierwszej połowie lipca. Dobra pogoda skłania również do prac remontowych w domach i gospodarstwach, co skutkuje przesunięciem wyjazdów lub nawet rezygnacją i wysłaniem dzieci na krajowe kolonie.

Renesans last minute ante portas?

Wszystkie te wymienione czynniki działają w zasadzie w jednym kierunku i łącznie przyczyniają się do dawno niewidzianej skali spadków cen w miarę przybliżania się do terminów rozpoczęcia turystycznych imprez.

Ponieważ zjawisko to przedłuża się już nieco ponad miarę i objęło wycieczki w wyjazdami w maju, czerwcu, lipcu, a ostatnio również w sierpniu, to można już zacząć rozważać, czy właśnie nie jesteśmy świadkami renesansu prawie już zapomnianego, a wcześniej częstego zjawiska, czyli tanich wyprzedaży wycieczek last minute.

Do prognozowania przebiegu popytu i czynników mających w tej kwestii znaczący wpływ będziemy powracać w kolejnych materiałach.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie powiększa ona w niej swój udział
w tym niedawno poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji mogą coraz dokładniej oddawać aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

W tym materiale potraktujemy kwestię zmian udziałów poszczególnych kierunków w rynku w nieco skróconej formie ograniczając się do przedstawienia sytuacji sprzedażowej jedynie dla kilku najważniejszych z nich.

Grecja: wzrost o  0,62% - dziesiąty z rzędu wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Maj i czerwiec z reguły są bardzo korzystnymi miesiącami dla sprzedaży Grecji niż okresy wcześniejsze, ale w tym sezonie Grecja wyraźniej odzyskuje udziały niż w sezonach wcześniejszych. Jedną z przyczyn mogą być relatywnie korzystniejsze ceny tego kierunku na tle większości kierunków konkurencyjnych. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji najwięcej zyskiwała w lipcu, mniej w pozostałych miesiącach, a traciła w sierpniu.

Albania: wzrost o 0,20% - bardzo duża obniżka cen wycieczek do Albanii w przedostatnim tygodniu (o średnio 180 złotych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyła sprzedaż tego kierunku. Przyspieszenie to jest tym bardziej imponujące, że liczone jest od stosunkowo niedużej bazy, gdyż jest to kierunek ciągle jeszcze średniej wielkości. Z przeliczeń wynika, że w ostatnim tygodniu liczba rezerwacji do Albanii wzrosła o aż około 150 procent. Przykład ten przy okazji pokazuje, jak duża jest w turystyce wyjazdowej tzw. elastyczność cenowa popytu, czyli jak bardzo wrażliwy jest popyt na zmiany cen wycieczek. W minionym tygodniu Albania lekko traciła czerwcu i lipcu, a dość wyraźnie zyskiwała w sierpniu i wrześniu.

Bułgaria: wzrost o 0,15% - drugi tydzień wzrostu udziałów rynkowych po 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt (o czym poniżej). Bułgaria znacznie zyskiwała w czerwcowych last minute i we wrześniu, a nieco traciła w lipcu i  sierpniu.

Egipt: spadek o 0,35% - piąty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży tego kierunku, który we wcześniejszej fazie sprzedaży - od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu - znacznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z częściową utratą przewagi w atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją przed rokiem. W tych porównaniach kierunek ten jest teraz liderem wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt tracił sporo udziałów rynkowych w czerwcu i lipcu, a niewiele zyskiwał  w pozostałych miesiącach lata.

Turcja: spadek o 0,58% - kierunek od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków ponownego bardziej systematycznego zyskiwania udziałów w rynku są atrakcyjniejsze poziomy cen wycieczek do tego kraju, co jednakże zależy od działań organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu niezbyt ofensywnie zaplanowanych programów czarterowych. W tym procesie mogłoby ewentualnie pomóc obserwowane ostatnio coraz wyraźniejsze spowolnienie sprzedaży kierunków tureckich w Niemczech (wykres w tej kwestii poniżej), które można wiązać z obawami związanymi z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi oraz ostrzeżeniami niemieckiego MSZ przed wyjazdami do Turcji. W ostatnim tygodniu traciła we wszystkim miesiącach pozostałych jeszcze do końca sezonu.

Na pozostałych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu poniżej jednej dziesiątej procenta.

Sprzedaż Turcji osłabła także w Niemczech

Wysokie tempo straty udziałów Turcji może nieco zaskakiwać, ale nie jest to jedynie specyfika naszego rynku. Turcja traci na dynamice sprzedaży także w Niemczech. Poniższy wykres pokazuje dynamikę rok do roku liczby rezerwacji hoteli przez niemieckich turystów na poszczególnych kierunkach w ostatnich 4 i pół miesiącach publikowaną przez firmę analityczną TrevoTrend. Dynamika sprzedaży Turcji wykazuje na nim od połowy kwietnia w kolejnych okresach dwutygodniowych systematyczny spadek dynamiki sprzedaży, która w czerwcu osiąga już wartości ujemne. Warto zauważyć zupełnie inne zachowanie się Egiptu, jak również zdecydowanie bardziej płaski (stabilny) przebieg dynamiki na pozostałych kierunkachTakie zachowanie się sprzedaży na kierunkach tureckich może ulec zmianie w nieodległej przyszłości, przy czym w dużej mierze zależy to od ostatecznych wyników wyborów (nieoficjalnie wybory prezydenckie wygrał dotychczasowy prezydent Recep Tayyip Erdogan, a parlamentarne „prezydencka” koalicja partii AKP i MHP) oraz wydarzeń, które nastąpią po ich zakończeniu.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty szósty w sezonie i dwudziesty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 21 czerwca i porównane z cenami zebranymi 14 czerwca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 22 czerwca 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia nadal są dostatecznie reprezentatywne, gdyż pomimo stopniowego zmniejszania się liczby ofert w miarę przybliżania się do terminu wylotu, bierze w nich udział prawie 3300 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu z tego sezonu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 48 złotych (poprzednio spadły o 13 i 6 złotych, wzrosły o 2 złote i spadły o 11 złotych, a wcześniej wzrosły o 26 złotych, spadły o 6 złotych i wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Gran Canarii
o średnio 238 złotych oraz na Malcie i Teneryfie (poprzednio ceny na obutych kierunkach mocno wzrosły) o 195 i 140 złotych. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce na Chalkidiki o średnio 64 złote oraz w Marsa Alam i Bułgarii o 40 i 15 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek umiarkowanie rosły - o odpowiednio 19 i 17 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnej (czyli od 48 złotych) spadki średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 129 złotych), które przed tygodniem najbardziej wzrosły, bardzo bliskie przeciętnemu do Grecji (spadek o 46 złotych), nieduże spadki cen wyjazdów do Turcji (o 11 złotych), podniosły sie natomiast średnie ceny wycieczek do Egiptu i Bułgarii - o średnio 17 i 15 złotych.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i sześciotygodniowych wahaniach, spadły tym razem o 32 złote. Pomimo tego nadal relatywnie wysokie ceny na tym kierunku wspierają popyt na innym nabierającym obecnie znaczenia kierunku, którym jest Albania, tym bardziej, że ceny na niej ostatnio bardzo znacznie się obniżyły.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu spadła o 79 (poprzednio ceny wzrosły o 4 złote, wcześniej nie odnotowały zmiany, a jeszcze wcześniej były wyższe o13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych). Przed rokiem, czyli w czwartym tygodniu czerwca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 227 złotych.

Po raz kolejny (ósmy) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,79 wobec 2,10 zł/litr, czyli o aż o 32,9procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o blisko jeden procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 110/120 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 i 90/95 złotych). Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy
Na wykresie widoczne jest pozostawanie Egiptu już drugi tydzień na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku (+36 złotych), któremu we wzrostach towarzyszy Bułgaria (+11 złotych), zaś poprzedni 12-tygodniowy przodownika wykresu, czyli Turcja prezentuje obecnie ceny na poziomie mniej więcej sprzed roku (spadek o 1 złoty). Jak łatwo zauważyć ten zestaw kierunków jest charakterystyczny dla klientów z tzw. Polski B, co potwierdza sytuację, że w tym obszarze gradient wzrostu popytu na wycieczki jest większy. Coraz wyraźniej zaczęły tracić na cenach kierunki bardziej premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie i Grecja (o 195 i 138 złotych) przy czym te pierwsze nawet pomimo mniejszego niż przed rokiem wolumenu podaży wycieczek.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 260 złotych), wyprzedzając w tym względzie Grecję i Wyspy Kanaryjskie
droższe średnio o 149 i 87 złotych, a najbardziej zbliżone poziomy cen do tych sprzed dwóch lat odnotowały Bułgaria i Egipt odpowiednio wzrost o 42 i spadek o 3 złote.

Z mniejszych kierunków nadal zdecydowanie wyższe średnie ceny niż przed rokiem notowano na Malcie  
o 400 złotych, zbliżone do zeszłorocznych w Maroku (+2 złote), natomiast umiarkowane spadki miały miejsce na Majorce i w Tunezji - o odpowiednio 39 i 42 złote, znaczniejsze na Cyprze o średnio 104 złote, a zdecydowanie największe w Albanii o średnio 413 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz największą obniżkę średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 450 złotych. W mniejszej skali obniżyły się średnie ceny ofert biur Grecos Holiday, Itaka i Rainbow
o średnio około 160, 110 i 85 złotych, a w jeszcze mniejszej biur Coral Travel Wezyr i Net Holiday o średnio około 30 i 5 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 49 do 240 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie spadły średnie ceny w biurze TUI Poland
o średnio 85 złotych, a w najmniejszym stopniu podniosły się ceny w biurze Itaka o około 10 złotych. W pozostałych biurach tak liczone ceny wzrosły średnio w granicach 165-480 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (30 takich ofert) wyprzedzając biura TUI Poland (26 ofert) oraz Rainbow (20 takich ofert). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) mają teraz biura Itaka, TUI Poland i Rainbow, a w ofercie premium (5*) kolejność jest obecnie taka sama - pozycję lidera zajmuje biuro Itaka, także przed biurami TUI Poland i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr oraz TUI Poland - 7 i 5 ofert, na kierunkach greckich Itaka (11 ofert), przed biurami Net Holiday i Rainbow (7 i 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (8 ofert) oraz Itaka i Rainbow (6 i 5 ofert), a na tureckich Itaka (4 oferty). W Bułgarii po ostatnich obniżkach cen najwięcej atrakcyjnych ofert (3* i 4*) ma biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji biura Itaka, TUI Poland, Rainbow oraz Exim Tours
wszystkie po 2 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszej siódemki organizatorów pozostał taki sam jak przed tygodniem, a zmiany dotyczyły jedynie kolejności zajmowanych pozycji. Po znaczącej obniżce cen w ubiegłym tygodniu o cztery pozycje awansowało biuro TUI Poland znacząco zbliżając się do pozycji lidera, którym nadal pozostało specjalizujące się w kierunkach greckich biuro Grecos Holiday. Bez zmian pozostała trzecia pozycja biura Itaka, a z powodu niedużych zwyżek cen o dwie pozycje spadło biuro Coral Travel Wezyr, zaś o jedną biur Net Holiday i Best Reisen.

Dla porównania przedstawiono też adekwatną sytuację sprzed roku, w której istotniejszymi różnicami były wysokie pozycje biur Net Holiday i 7islands. Zwraca też uwagę, że w stosunku do ubiegłego roku wyraźnie w górę (o cztery miejsca) przesunęła się obecnie pozycja biura Grecos Holiday, a za to w dół (też o cztery miejsca) pozycja wymienionego już biura Net HolidayNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Ceny przelotów na kierunkach turystycznych: w Ryanair już zwyżki, a w Wizzair jeszcze spadki

Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 22 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.
Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyNa wykresach dla Wysp Kanaryjskich widoczna jest kontynuacja dość łagodnego odwrócenia wcześniejszego silnego spadkowego trendu cen rejsów na wzrostowy, ale ceny pozostały nieco niższe niż przed rokiem (kolor zielony). Silniejszy wzrost średnich cen wystąpił na pozostałych kierunkach, a bieżące średnie ceny przewyższyły już nieznacznie ceny z poprzedniego sezonu (kolor czerwony).

W największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich - o średnio 116 złotych, łagodniej zwyżkowały ceny kierunków hiszpańskich
o średnio 34 złote, a taniały kierunki greckie i włoskie, na których średnie roczne obniżki cen wyniosły 80 i 118 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a połączenie na Lanzarote zostało zawieszone już na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje dalsze obniżenie cen na tym kierunku do rekordowo niskiego w tym roku poziomu, przy czym pomimo to nadal są one na poziomie nieco wyższym niż przed rokiem (kolor czerwony). Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje na kontynuację obecnego silnego trendu spadkowego, ale również i w tym przypadku ceny pozostają na wyższym poziomie niż notowany przed rokiem.

Dość mocno spadły średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach hiszpańskich i do Bułgarii - o średnio 201 i 159 złotych, niemal bez zmian pozostały ceny na kierunkach portugalskich (+5 złotych), a nieco wzrosły na kierunkach włoskich
o 49 złotych i do Grecji (Korfu) o 20 złotych.

Sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych ma zwykle pewien wpływ na ceny w biurach podróży, a nawet nieco wyprzedza kierunki zmian cen pakietów turystycznych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na odwrócenie się trendów cenowych w liniach Ryanair, które zwykle szybciej reagują na wahania popytu klientów. Wizzair nie jest tak czuły na ten element, a ponadto jest linią, w której
jak już zaznaczano w poprzednich materiałach formuły zmian cen częściej mają silniejszy profil lastowy.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego