180702Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180702Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


2.07.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Uporczywe fale dużych spadków cen wycieczek na razie nie ustępują...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Sprzedaż wycieczek wreszcie z rekordem, ale w skromnym wydaniu

Najnowszy trzydziesty piąty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (25/2018) przyniósł tym razem nieduży wzrost sprzedaży wycieczek, ale pomimo to, ich sprzedaż zdołała przebić dotychczas rekordowy poziom w tym roku turystycznym ustanowiony w drugim tygodniu stycznia o około 2 procent. Należy jednak zaznaczyć, że był to wynik mocno wymęczony, gdyż poprawianie rekordu zajęło w tym sezonie 23 tygodnie, podczas gdy w poprzednim okres ten wyniósł 13 tygodni, czyli pomiędzy ostatnim tygodniem lutego, a ostatnim tygodniem maja. Nadwyżka sprzedaży w 25 tygodniu roku wobec 2 tygodnia stycznia była wtedy też znacznie korzystniejsza i wyniosła nie 2, a około 45 procent.

Z powodu wyższej niż przed tygodniem bazy odniesienia dynamika sprzedaży w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dość wyraźnie się obniżyła, bo do +18,5 procent (przed tygodniem wyniosła +26,5 procent), ale za to do +21,6 procent podniosła się dynamika dwuletnia, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła +11,8 procent, a przed dwoma tygodniami +8,4 procent. Wyraźna poprawa wyniku w takim ujęciu była możliwa przez powrót do dodatnich wartości dynamiki sprzedaży z roku 2017, po zakończeniu długiego weekendu związanego z ubiegłorocznymi świętami Bożego Ciała. Mimo to rezultat ten pokazuje, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje jednak nadal w ogólnym łagodnym trendzie spadkowymSzczypta optymizmu dla uczestników rynku

Na pocieszenie branżowego środowiska należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że rzeczywisty obraz sprzedaży w branży nie jest aż tak mizerny, jak pokazują to statystyki z systemu MerlinX. Nie uwzględniają one bowiem rzeczywistej liczby imprez sprzedanych przez biuro TUI Poland, w którym dynamika wzrostu znacząco przekracza średnią dla reszty branży, jak również biura Rainbow, które ostatnio wyraźnie poprawiło atrakcyjność swojej oferty.

Sprzedaż tych biur jest tylko w niewielkim stopniu uwzględniana przez raporty, a sytuacja taka miała miejsce również w sezonie 2017. W rezultacie nastąpiło wtedy znaczne zaniżenie tempa wzrostu liczby imprez lotniczych, które w raportach z systemu MerlinX wyniosło niecałe 17 procent, a w branży jako całości o około 8 procent więcej.

Z tych ośmiu procent rozbieżności za mniej więcej 5,5 procent „odpowiadało” biuro TUI Poland z około 50-procentowym wzrostem w zakresie imprez lotniczych, a za blisko 2,5 procent biuro Rainbow, w którym dynamika wzrostu w tym segmencie sięgnęła w 2017 roku 29,2 procent. Wpływ pozostałych biur był daleko mniejszy i w przybliżeniu się zerował.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Systematycznie powiększa ona swój udział w rynku
w tym niedawno poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej dane i informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

W tym materiale omówimy kwestię zmian udziałów poszczególnych kierunków w rynku w formie skróconej ograniczając się do przedstawienia sytuacji sprzedażowej jedynie dla kilku najważniejszych z nich.

Grecja: wzrost o  0,61% - jedenasty z rzędu znaczący wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Maj i czerwiec z reguły są bardzo korzystnymi miesiącami dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie Grecja wyraźniej zyskuje w nich udziały niż w sezonach wcześniejszych. Jedną z przyczyn mogą być relatywnie coraz korzystniejsze dla turystów ceny wycieczek do tego kraju na tle większości kierunków konkurencyjnych. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji zdecydowanie najwięcej zyskiwała w lipcu, mniej w pozostałych miesiącach, a lekko traciła we wrześniu

Albania: wzrost o 0,08% - bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca (w sumie o blisko 250 złotych dla terminów sierpniowych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyły sprzedaż tego kierunku. Przyspieszenie to jest tym bardziej imponujące, że liczone jest od stosunkowo niedużej bazy, gdyż jest to kierunek ciągle jeszcze średniej wielkości. Z przeliczeń wynika, że w przedostatnim tygodniu liczba rezerwacji do Albanii wzrosła o aż około 150 procent. W minionym tygodniu tempo sprzedaży nieco spadło, ale i tak jest ono blisko dwukrotnie szybsze od w miarę stabilnego poziomu z tygodni poprzednich. Przykład ten przy okazji pokazuje, jak duża jest w turystyce wyjazdowej tzw. elastyczność cenowa popytu, czyli jak wysoce wrażliwy jest popyt na wycieczki na zmiany ich cen. W minionym tygodniu Albania sporo zyskiwała w lipcu, a lekko traciła w sierpniu.

Hiszpania: spadek o 0,13% - traciła udziały rynkowe już po raz ósmy z rzędu. Wcześniejsze 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii były relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania zwykle zyskuje udziały rynkowe do czasu wystąpienia wyraźniejszego ożywienia popytu w Polsce B, które często prowadzi do zastopowania dalszej ekspansji Hiszpanii. Kierunek ten tracił głównie w czerwcu i we wrześniu, a nieco zyskiwał w lipcu i sierpniu.

Turcja: spadek o 0,23% - destynacja od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków ponownego bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku są atrakcyjniejsze niż dotąd poziomy cen wycieczek do tego kraju. Od niedawna stało się to faktem, co może poprawić tempo sprzedaży tego kierunku, choć na razie nie sprzyjają temu duże zniżki cen w pobliskiej Grecji, ale za to nieco pomagają relatywnie drożejące ceny kierunków egipskich. W ostatnim tygodniu traciła we wszystkim miesiącach jakie pozostały jeszcze do końca sezonu.

W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może otrzymać wsparcie ze strony wyjaśnionej już sytuacji w zakresie rezultatów wyborów z 24 czerwca. Zakończyły się one podwójnym sukcesem dotychczasowego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.  Został on już w pierwszej turze wybrany na kolejną
tym razem już 5-letnią kadencję, a ponadto wybory parlamentarne wygrała „prezydencka” koalicja partii AKP i MHP, co wydatnie wzmacnia stabilność i skuteczność władzy tureckiego prezydenta.

Egipt: spadek o 0,24% - szósty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży tego kierunku, który we wcześniejszej fazie sprzedaży - od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu - znacznie i systematycznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z postępującą utratą przewagi w atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją przed rokiem. W tych porównaniach kierunek ten jest teraz wyraźnym liderem wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt tracił sporo udziałów rynkowych w lipcu, a niewiele zyskiwał  w pozostałych miesiącach lata.

Na pozostałych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Zakres dużych przecen wycieczek nadal rośnie


W materiałach sprzed tygodnia oraz sprzed 3 i 7 tygodni przedstawiono bardzo istotne tegoroczne zjawisko biznesowe w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, jakim stały się nadspodziewanie duże przeceny wycieczek z nieodległymi terminami wyjazdów, czyli na około 5, ale w szczególności na 2 do 3 tygodni przed terminem wyjazdu. W materiałach tych przedstawiono wykresy spadających stopniowo cen wycieczek z terminami realizacji w drugich tygodniach maja i czerwca.

W drugim tygodniu czerwca bardzo znacznie taniejące oferty objęły też okres pierwszego i następnych tygodni lipca.  Sytuacja ta na razie nie tylko nie ustąpiła, ale przeceny rozprzestrzeniają się na coraz odleglejsze terminy wyjazdów, w tym  na pierwszy tydzień sierpnia, który stanowi bazę dla cotygodniowych materiałów obrazujących aktualną sytuacje na rynku turystyki wyjazdowej.

Sytuacja cen w terminami realizacji w pierwszym tygodniu sierpnia omówiona jest standardowo w drugiej części niniejszego  tekstu, natomiast poniżej dodatkowo przedstawiamy uzupełnione o dane z ostatniego tygodnia wykresy zmieniających się cen bieżących oraz rok do roku na pięciu najważniejszych kierunkach z terminem realizacji w pierwszym tygodniu lipca, a zatem w takim ujęciu jakie jest stosowane dla imprez sierpniowych
Wykresy zmian cen wycieczek lipcowych są znacząco inne niż dla dotąd dość stabilnego w tym względzie okresu pierwszego tygodnia sierpnia. Ceny tych wyjazdów, będących w istocie już wycieczkami last minute silnie zniżkują wraz z przybliżaniem się do terminu ich realizacji, przy czym tempo i głębokość tych zmian osiąga dawno nie widziane wartości.

Popyt z Polski B obniża skalę spadków cen wycieczek

Jak łatwo zauważyć zniżkom cen nadal generalnie lepiej opierają się tańsze kierunki budżetowe (choć w ostatnim tygodniu zjawisko to jest mniej wyraźne), które mają wsparcie w znaczącym popycie ze strony mniej zasobnych, ale za to licznych klientów z obszarów tzw. Polski B.

Nieco słabsze niż w przypadkach Bułgarii i Egiptu tendencje cenowe Turcji mają zapewne jedno ze swoich źródeł w okresowej wstrzemięźliwości niektórych klientów wobec tego kraju, co miało zapewne związek z przeprowadzanymi tam podwójnymi wyborami. Podobny, ale silniejszy odpływ popytu szczególnie wyraźny jest w Niemczech, gdzie został wzmocniony zaleceniami ostrożności w podróżowaniu do Turcji wydanymi przez tamtejsze MSZ.

Kierunki uważane za premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie wyraźnie łatwiej poddają się spadkom cen i to pomimo nieco mniejszej ich podaży, zarówno ze strony biur podroży jak również tzw. tanich linii. Dużych spadków cen doświadczają też kierunki greckie, choć w ich przypadku może to być rezultatem wzrostu podaży, która z trudem znajduje odpowiednią liczbę nabywców w obecnej sytuacji absorpcji uwagi części nabywców innymi sprawami niż spokojny wypoczynek wakacyjny.

Przeceny sięgają coraz odleglejszych terminów

Obecnie przeceny energicznie rozszerzają się na pierwszą połowę sierpnia, przy czym istotne staje się to, że ich głębokość w ujęciu bieżącym, a zwłaszcza rok do roku staje się większa niż przecen lipcowych przy takim samym wyprzedzeniu wobec terminu wyjazdu.

Poniżej pokazano wykres zmian średniej ceny rok do roku dla systematycznie przedstawianych w materiałach tygodniowych 23 kierunków dla wycieczek w pierwszych pełnych tygodniach lipca i sierpnia. Ceny w obu tych przypadkach są odnoszone do takich samych wyprzedzeń wobec terminu wyjazdu. Dlatego wykres dla lipca jest już ukończony, a dla sierpnia pozostały jeszcze cztery daty (w odstępie tygodnia), które zostaną uzupełnione wraz z upływem czasu w kolejnych materiałach.

Kolor zielony oznacza obszar, w którym zmiany cen dla wyjazdów w sierpniu były mniejsze (czyli przeceny były płytsze) niż w lipcu, a czerwony sytuację odwrotnąTo co może niepokoić na tym wykresie, to sytuacja na 4 tygodnie przed wylotem, która wskazuje na bardziej dynamiczne spadki cen sierpniowych wycieczek w porównaniu z lipcowymi, przy identycznym wyprzedzeniu wobec terminu wylotu. Spowodowała ona, że oferowana i częściowo zrealizowana skala przecen wycieczek sierpniowych wyraźnie przekroczyła wielkości lipcowe. Może to teoretycznie wróżyć kontynuację niekorzystnej sytuacji cenowej (dla dostawców usług) na polskim rynku turystyki wyjazdowej, a zwłaszcza dla jej zorganizowanej części, w kolejnych nadchodzących tygodniach.

Przeciągający się okres tak dużych zniżek cen, zwłaszcza w sytuacji droższego paliwa lotniczego i nieco słabszego złotego prowadzi do znacznego zmniejszania się marż, a co za tym idzie zysków realizowanych przez organizatorów zwłaszcza w sytuacji
a taka jest typowa dla polskiej branży znaczącej koncentracji dokonywania rezerwacji w ostatnich 30-40 dniach przed wylotem. Konsekwencją takiego połączenia może być osłabienie kondycji niektórych organizatorów, w szczególności gdyby sytuacja rozprzestrzeniała się na dłuższy okres. Obecne można wstępnie szacować, że obecna fala głębokich przecen rośnie i spowodowała już ubytek w łącznym wyniku organizatorów w granicach 55-70 milionów złotych.

Zbyt duża podaż oraz popyt niższy od optymistycznych oczekiwań

Jak już przytaczano w poprzednim materiale, tak niekorzystne zmiany mają swoje źródło w znacznej skali nierównowagi pomiędzy podażą, a popytem na turystyczne imprezy. Część z jej przyczyn leży po stronie podażowej, a część po stronie mniejszego od oczekiwań popytu.

Do tych pierwszych należą zbyt wysoka podaż na kierunkach premiowych (np. Wyspy Kanaryjskie), która została ograniczona w nieco zbyt niskiej skali oraz na kierunkach mieszanych (Grecja), gdzie prawdopodobnie została zwiększona przez organizatorów w zbyt dużym stopniu.

Podaż na kierunkach premiowych zwiększyły również LCC (o około 35 procent), które w warunkach niedostatecznego popytu bez ceregieli silnie obniżają ceny podnosząc w ten sposób konkurencyjność wyjazdów organizowanych samodzielnie.

Istotnym elementem silnej presji na ceny wycieczek od strony podaży pozostaje zmieniona na zdecydowanie bardziej ofensywną polityka wicelidera branży, czyli biura TUI Poland. Może to być pierwszy etap procesu energiczniejszego niż dotąd pozycjonowania się w szybko zyskującej na atrakcyjności polskiej branży turystycznej spółki-córki lidera europejskiej turystyki, którym jest Koncern TUI Group. Poszerzyła ona korzystną cenowo ofertę, dostosowaną geograficznie do nowej fali klientów, jaka napłynęła na rynek w następstwie prospołecznej polityki socjalnej rządu.

W czerwcu kolejni organizatorzy zaczęli znacząco podnosić atrakcyjność swoich ofert, w tym także trzeci gracz na rynku, czyli biuro Rainbow, a ostatnio również (na wyjazdy w lipcu) lider polskiej branży, czyli Itaka. Tak więc do coraz większej konkurencji cenowej siłą rzeczy dołączają kolejni organizatorzy i w konsekwencji presja na spadek cen wycieczek stopniowo narasta i obejmuje coraz odleglejsze terminy wyjazdów.

Popyt na razie zawodzi zanadto optymistycznie nastawionych organizatorów

Przed sezonem organizatorzy najczęściej deklarowali zwiększenie programów o kilkanaście procent. Najbardziej ofensywny gracz na rynku mówił nawet o oczekiwaniu jedynie około 10 procentowego wzrostu liczby klientów. Realna rzeczywistość branży okazała się jednak inna. Przy znacznie szybciej od deklaracji rosnącym rynku podaż wzrosła jeszcze bardziej, co przy niekorzystnym z kilku względów okresie drugiej połowy czerwca i przynajmniej pierwszej połowy lipca spowodowało istotną nadpodaż wycieczek.

Jako, że na tak zaawansowanym etapie sezonu możliwości redukcji programów stają się już dosyć ograniczone, dlatego przywracanie równowagi musi siłą rzeczy odbywać się przy znacząco niższych poziomach cenowych.

Są perspektywy poprawy sytuacji rynkowej

W ostatnim i wcześniejszych materiałach przytaczano przynajmniej trzy czynniki wpływające na słabszy popyt. Były to osłabienie wskaźników nastrojów konsumenckich, zwłaszcza w Polsce B, odbywające się (jeszcze z udziałem Polaków) piłkarskie mistrzostwa świata oraz nadspodziewanie dobrą, ciepłą pogodę, która znacząco przyspieszyła okres wegetacji roślin i najważniejsze prace polowe (żniwa) oraz ożywiła alternatywne plany spędzenia wakacji w kraju.

Wśród tych czynników w ostatnich kilku-kilkunastu dniach nastąpiły jednak na ogół zmiany na lepsze. Nastroje konsumenckie (wyniki wstępne - TNS) bardzo wyraźnie się poprawiły i osiągnęły nowe rekordowe poziomy od lat dziesięciu.

Są one pozytywnie skorelowane z ostatnimi wynikami preferencji wyborczych (wzrost notowań partii rządzącej) oraz lepszymi ocenami netto działalności rządu oraz premiera (oceny dla prezydenta pozostały na tym samym poziomie), co wzmacnia wyniki badań konsumenckich.

Tak znaczny skok jest prawdopodobnie skutkiem ubocznym piłkarskich mistrzostw, gdyż nastąpiła silna translacja odbiorców mediów opozycyjnych do mediów publicznych, a w związku z tym pesymistyczny przekaz typu „jest źle, a będzie jeszcze gorzej” został w dużej skali zastąpiony przekazem w stylu „jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej”.

Zakończenie czynnego udziału Polaków w mistrzostwach tradycyjnie sprzyjało w przeszłości ożywieniu popytu na wakacje, choć warto zauważyć, że w obecnej sytuacji społeczno politycznej osłabia to działanie czynnika, o którym mowa wyżej.

Pogorszenie się pogody ma obecnie niejednoznaczny wpływ na popyt na zagraniczne wakacje. Z jednej strony zniechęca do wyjazdów krajowych, a z drugiej strony opóźnia wyjazdy osób, które już wcześniej zaplanowały je na okres po żniwach.

Ogólna przewaga w obszarze popytu jest jednak po stronie czynników pozytywnych, co pozwala żywić nadzieję, że przy dodatkowym wsparciu ze strony przycinania niektórych programów czarterowych sytuacja w zakresie równowagi podażowo-popytowej zacznie się stopniowo poprawiać.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty siódmy w sezonie i dwudziesty pierwszy w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 28 czerwca i porównane z cenami zebranymi 21 czerwca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 29 czerwca 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia nadal są dostatecznie reprezentatywne, gdyż pomimo stopniowego zmniejszania się liczby ofert w miarę przybliżania się do terminu wylotu, bierze w nich udział prawie 3250 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu z tego sezonu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 40 złotych (poprzednio spadły o 48, 13 i 6 złotych, wzrosły o 2 złote i spadły o 11 złotych, a wcześniej wzrosły o 26 złotych, spadły o 6 złotych i wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na greckiej wyspie Kos
o średnio 200 złotych oraz w Portugalii i ponownie na Teneryfie   o 198 i 189 złotych. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce na Korfu o średnio 69 złotych oraz na Majorce i w Tunezji o 45 i 25 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 9 i spadły o 12 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł ponownie wyższe od przeciętnej (czyli od 40 złotych) spadki średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 65 złotych), bardzo bliskie przeciętnej do Grecji (spadek o 42 złote), niezbyt duże spadki cen wyjazdów do Bułgarii i Turcji (o 24 i 21 złotych), zaś minimalne wzrosty cen wycieczek do Egiptu  - o średnio 8 złotych.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i siedmiotygodniowych wahaniach, wzrosły tym razem o 6 złotych. Nadal relatywnie wysokie ceny na tym kierunku sprzyjają popytowi na innym nabierającym obecnie znaczenia kierunku, którym jest Albania, tym bardziej, że ostatnio ceny bardzo znacznie się tam obniżyły.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 137 złotych (poprzednio ceny były niższe o 79 i wyższe o 4 złote, wcześniej nie odnotowały zmiany, a jeszcze wcześniej były wyższe o 13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych). Przed rokiem, czyli w ostatnim tygodniu czerwca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 219 złotych.

Po raz kolejny (dziewiąty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,80 wobec 2,10 zł/litr, czyli o aż o 33,3 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o około 2,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego działały łącznie w kierunku podwyższania średniego poziomu kosztów wycieczek o około 135/145 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy
Na wykresie widoczne jest pozostawanie Egiptu już trzeci tydzień z rzędu na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku (+ 86 złotych) i jest to obecnie jedyny duży kierunek, który jest droższy niż przed rokiem. Stosunkowo niewielkie przeceny dotknęły popularne w tzw. Polsce B kraje, czyli Bułgarię (spadek o 6 złotych) i niedawnego 12-tygodniowego przodownika wykresu, czyli Turcję (spadek o 63 złote). Nadal coraz wyraźniej tracą na cenach kierunki bardziej premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie i Grecja (o 318 i 182 złotych) przy czym te pierwsze nawet pomimo mniejszego niż przed rokiem wolumenu podaży wycieczek.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 292 złote), znacznie wyprzedzając w tym względzie Grecję i Bułgarię
droższe średnio o 118 i 35 złotych, zbliżone poziomy cen do tych sprzed dwóch lat notuje  Egipt droższy o 9 złotych, a po raz pierwszy tańsze rok do roku stały się Wyspy Kanaryjskie o 62 złote.

Z mniejszych kierunków wyższe średnie ceny niż przed rokiem notowano jedynie na Malcie  
o 95 złotych, zbliżone do zeszłorocznych w Tunezji (spadek o 8 złotych), umiarkowane zniżki cen miały miejsce na Majorce i w Maroku - o 64 i 150 złotych, a znacznie większe na Cyprze oraz w Portugalii i Albanii o średnio 195, 279 i 348 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz największą zniżkę średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 480 złotych. Również znacząco obniżyły się średnie ceny w ofertach biur Grecos Holiday i Rainbow
o średnio około 215 i 180 złotych, a w mniejszej skali w biurach Itaka i Prima Holiday po około 80 złotych. W granicach średniej rynkowej (spadek o 40 złotych) obniżyły się ceny wycieczek w biurach Net Holiday i Coral Travel Wezyr - o średnio około 50 i 30 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 25 do 243 złotych.
W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie średnie ceny spadły jedynie w biurze TUI Poland
o średnio 125 złotych, a w najmniejszym stopniu podniosły się ceny w biurze Itaka o około 25 złotych. W pozostałych biurach tak liczone ceny wzrosły średnio w granicach od 95 do 501 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu wystąpiła dość niecodzienna sytuacja. Trzy biura, czyli Itaka, Rainbow i TUI Poland dysponowały taką samą liczbę 26 takich ofert. Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Rainbow, TUI Poland oraz Itaka, a w ofercie premium (5*) kolejność liderów była odwrotna  - wyraźnie przodowała tu Itaka przed biurami TUI Poland i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr oraz TUI Poland - 7 i 4 oferty, na kierunkach greckich Itaka (8 ofert), przed biurami Net Holiday i Rainbow (po 7 ofert), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (9 ofert) oraz Rainbow i Itaka (6 i 4 oferty), a na tureckich Coral Travel Wezyr i Itaka(5 i 3 oferty). W Bułgarii  najwięcej atrakcyjnych ofert (3* i 4*) ma biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji Itaka oraz Exim Tours
po 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszej siódemki organizatorów pozostał taki sam jak przed tygodniem, a zmiany dotyczyły jedynie kolejności zajmowanych pozycji. Po znaczącej obniżce cen w ubiegłym tygodniu pozycje lidera umocniło biuro Grecos Holiday, a po dość istotnej zwyżce cen w TUI Poland oraz mniej znaczącej w Itace te dwa biura dokładnie zrównały się wynikami w tabeli. Z powodu dość istotnego wzrostu cen o dwie pozycje niżej przebywa teraz biuro Coral Travel Wezyr, a po obniżkach po dwie pozycje awansowały biura Rainbow i Best Reisen.

Dla porównania przedstawiono też adekwatną sytuację sprzed roku, w której istotniejszymi różnicami były wysokie pozycje biur Net Holiday i 7islands. Zwraca też uwagę, że w stosunku do ubiegłego roku obecnie o cztery miejsca w górę przesunęła się obecnie pozycja biura Grecos Holiday, a za to o sześć pozycji w dół zeszłorocznego przodownika biura Net HolidayNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego