180806Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

180806Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


6.08.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Opłacalność kupowania firstów w tym sezonie była większa niż w poprzednim...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Sprzedaż wycieczek dość wyraźnie hamuje

Najnowszy czterdziesty z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (30/2018) przyniósł kolejny, drugi już z rzędu dość głęboki spadek bieżącej sprzedaży wycieczek. Był on nawet nieco większy niż odnotowany we wcześniejszym tygodniu i wyniósł około 15 procent. Bardziej godnym zaakcentowania jest jednak fakt, że po raz pierwszy od 37 tygodni poziom sprzedaży był niższy od notowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek nie był duży i wyniósł 3,5 procent, ale przebieg zeszłorocznej sprzedaży sugeruje, że najbliższe dwa odczyty również mogą nie być korzystne.

Jako, że przed rokiem w raportach z systemu MerlinX zaprzestano na okres trzech tygodni podawania dynamiki wzrostu wycieczek w poszczególnych segmentach i ograniczono się do podawania jedynie danych zbiorczych, to w tej sytuacji dla kontynuowania obrazu zmian dynamiki dwuletniej dane dotyczące dynamiki  sprzedaży imprez lotniczych zastąpiono danymi ogólnymi, co sygnalizowane jest zmienionym rodzajem słupka. Różnica wynikająca ze zmiany podejścia nie powinna być duża, gdyż imprezy lotnicze stanowią zdecydowaną większość sprzedaży imprez rejestrowanych w systemie MerlinX.

Tak ujęta dynamika w ujęciu dwuletnim wyniosła tym razem +8,9 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła + 13,6 procent, a przed dwoma tygodniami +5,1 procent. Te nadal słabe rezultaty podpierają tezę, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje jeszcze w ogólnym łagodnym trendzie spadkowym, ale szanse na odwrócenie tego trendu stają się stopniowo coraz większe, choć chwilowo branży nie pomaga bezprecedensowo głębokie obniżenie nastrojów na polskiej wsi i w małych miejscowościach, które ma związek z rosnącymi stratami w większości upraw i z równoległą klęską urodzaju owoców, która spowodowała drastyczny spadek ich cen w punktach skupuJak już zaznaczaliśmy wielokrotnie, realna sytuacja w branży jest jednak dość istotnie lepsza jeśli chodzi w wielkość bieżącej sprzedaży, ale stanowi to dla organizatorów jedynie ograniczone pocieszenie. W obecnej sytuacji na plan pierwszy wysuwają się ceny, po których ta sprzedaż jest realizowana. Wraz z poziomem kosztów wycieczek, które w tym roku za sprawą droższego paliwa lotniczego i wyższych kosztów hoteli są na wielu kierunkach na ogół wyższe niż przed rokiem, niższe ceny wycieczek powodują presję na średnią wielkość marż uzyskiwanych przez touroperatorów, a w konsekwencji na poziom ich tegorocznych wyników finansowych. W ten sposób kontynuowana jest erozja ich zysków, choć jej tempo jest już znacząco niższe niż w czerwcu i lipcu tego roku.

Co ciekawe, dość podobna sytuacja panuje u naszych południowych sąsiadów, czyli w Czechach, z tym że tam w rolę rycerza niskich cen wcieliło się biuro Fischer. W tym roku wywiera ono nieco podobny wpływ na tamtejszy rynek jak biuro TUI Poland w Polsce.

Obecnie sytuacja na naszym rynku uległa częściowej poprawie i w miejsce cen niższych często o 200-250 złotych niż przed rokiem (w ostatnich 3-4 tygodniach przed terminem rozpoczęcia imprezy) skala przecen spadła o połowę. Należy jednak zauważyć, że ceny poprawiają się stosunkowo powoli, a czynnik wyższego kosztu paliwa przeciąga się w czasie. W obecnej sytuacji można przypuszczać, że szanse na osiągnięcie przez branżę wyniku lepszego niż w nieoptymalnie udanym roku 2017 są już bardzo małe, o ile nie najzupełniej nikłe.

Na dalszą obserwację rozwoju sytuacji i podsumowania dotyczące tegorocznego sezonu zostało jeszcze trochę czasu, zaś coraz ważniejszą i ciekawszą kwestią planistyczną staje się już kolejny sezon. Jego zaplanowanie może okazać się znacznie trudniejsze, gdyż do czynników makro- i mikroekonomicznych, pogodowych, koniunktury zewnętrznej itp. dojdzie jeszcze niełatwo przewidywalny czynnik natury politycznej związany z potrójnymi wyborami (i kampaniami), które będą miały miejsce w trakcie nadchodzącego sezonu.

Niepewna baza do biznesowych działań projekcyjnych

Generalnie organizatorzy są w tej kwestii w niełatwej sytuacji. Jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy branża cierpi na niedobór  informacji dobrej jakości, a jeśli taka się pojawia to zwykle z dużym opóźnieniem, często tak znacznym, że jej przydatność można porównać z przysłowiową musztardą po obiedzie. Jedynie po części wynika to z coraz częstszego zwyczaju zastrzegania przez niektóre źródła dalszego wykorzystania informacji przez z góry określony okres czasu.

Do wyrobienia sobie poglądu na możliwy obraz i dalszą ewolucję rynku teoretycznie można próbować wykorzystywać różnego rodzaju badania sondażowe i ankiety. Działania takie sprawdzają się dość dobrze w wielu dziedzinach, ale nie w turystyce. Na przykładzie wielokrotnie przywoływanych w naszych materiałach wynikach rozszerzonych sondaży dotyczących np. planów wakacyjnych Polaków, a także wielu innych można dojść do wniosku, że albo są one co najwyżej mało przydatne, albo wręcz wyprowadzają czytelnika na dalekie biznesowe manowce.

Zwolennicy Platformy Obywatelskiej bez pracy …

Dodatkową kwestią jest, że jakość udzielanych odpowiedzi nawet w podstawowych kwestiach pozostawia coraz więcej do życzenia. Jako przykład można podać wyniki cyklicznego badania nastrojów społecznych Polaków (Kantar Public) w ramach odpowiedzi na jedno z pytań - jak Pan(i) ocenia możliwość znalezienia pracy w Polsce? Otóż 1/5 badanych ocenia, że w Polsce trudno jest obecnie o znalezienie jakiejkolwiek pracy lub wręcz, że pracy nie można znaleźć w ogóle.

Tropem w tej sprawie może być przypuszczenie, że takich odpowiedzi udzielają osoby będące zdeklarowanymi zwolennikami opozycji, które wprawdzie same nie wierzą w brak możliwości znalezienia zatrudnienia, ale chcą po prostu zaszkodzić wynikom sondaży, które są później przywoływane w różnych mediach nie tylko krajowych. Trop ten jest kierunkowo właściwy gdyż np. zwolennicy PO udzielają takich odpowiedzi 2-4 razy częściej niż zwolennicy PIS, a nawet Nowoczesnej. Są to zapewne odpowiedzi motywowane politycznie, jako że trudno przypuszczać, że akurat zwolennicy PO są na rynku pracy w jakiś sposób dyskryminowani.

Wyniki sondaży powinny być przekształcane cyfrowo

Ten przykład jest ciekawy, ale wcale nie najbardziej drastyczny. Czy to oznacza, że sondaże są całkowicie nieprzydatne? Nic podobnego. Rzecz jednak w tym, że ich wyniki coraz rzadziej mogą być traktowane wprost, a powinny być poddawane cyfrowej obróbce.

Temat źródeł informacji, ich jakości oraz rzetelności i prawidłowości podawanych danych jest na tyle szeroki, że stanowczo wykracza poza ramy cyklicznych materiałów tygodniowych. Żeby jednak jakoś ulżyć organizatorom i wypełnić niektóre tematy istotne dla poglądu na średnioterminowy rozwój koniunktury w turystyce wyjazdowej, powrócimy do cyklicznego omawianie najbardziej istotnych dla niej kwestii (być może już od przyszłego tygodnia), jak realne wynagrodzenia, realne dochody gospodarstw domowych, sytuacje w zakresie nastrojów konsumenckich i społecznych, konkurencyjność rynków docelowych, jak również przybliżymy nowe kwestie jak np. dekonsumpcja asekuracyjna, czy determinanty ewolucji rynków źródłowych.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Systematycznie powiększa ona swój udział w rynku
w tym niedawno poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej dane i informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie zmian wielkości udziałów rynkowych najważniejszych kierunków w ostatnim tygodniu wraz z krótkimi komentarzami:

Grecja: wzrost o  0,12% - szesnasty z rzędu wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym do połowy kwietnia, ale tym razem po raz trzeci znacznie mniej dynamiczny niż w tygodniach do połowy lipca. Okres po majówce z reguły jest bardzo korzystny dla sprzedaży Grecji, ale sezonie lato 2018 zyskiwała w nim udziały intensywniej niż w poprzednich sezonach zapewne z powodu znacznego popytu odłożonego z okresu styczeń-kwiecień. Obecnie Grecja wchodzi już w okres stopniowego stabilizowania udziałów rynkowych, chyba że na konkurencyjnych kierunkach nastąpią jakieś niekorzystne zdarzenia ograniczające na nich poziom bieżącego popytu. Sprzedaż Grecji jest obecnie wspierana przez relatywnie bardzo niskie ceny, które w kolejnych tygodniach powinny już tracić na atrakcyjności. W ostatnim tygodniu rynkowe udziały sprzedaży Grecji nieco spadły w lipcu (duże wyprzedanie), a rosły w pozostałych miesiącach lata.

Bułgaria: wzrost o 0,07% - ósmy tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny wyraźnie słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt oraz pewne wyhamowywanie sprzedaży Grecji. Słabsza od oczekiwań dynamika wzrostu sprzedaży rok do roku widoczna zwłaszcza w statystykach z systemu MerlinX może wynikać z nie uwzględniania sprzedaży czołowego organizatora na tym kierunku, czyli TUI Poland, jak również przez zwiększenie przez tanie linie (LCC) około 2,5-krotnie oferowanej liczbę miejsc do Bułgarii i przechwycenie ponad 10 procent popytu. Bułgaria traciła udziały rynkowe w lipcu, gdyż została w nim już mocno wyprzedana. Kierunek ten powinien być na wzrostowej, choć opadającej fali jeszcze przez około 2-3 tygodnie.

Tunezja: wzrost o 0,04% - kierunek ten regularnie zyskiwał na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. W dwunastu kolejnych tygodniach - po przejściowej stabilizacji - notowano już systematyczne spadki udziałów rynkowych, co mogło mieć związek z wyraźnie rosnącymi cenami wyjazdów do tego kraju i przyhamowaniem wzrostu popytu w Polsce B. W dwóch minionych tygodniach Tunezja zanotowała już lekki wzrost, który mógł wynikać z dość wyraźnych zniżek cen na tym kierunku. Tunezja zyskiwała udziały w lipcu, sierpniu i we wrześniu, a traciła w październiku.

Albania: bez zmian - bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca zdecydowanie przyspieszyły tempo sprzedaży. W minionym tygodniu Albania nie zyskiwała już w lipcu z powodu wysokiego stopnia wyprzedania, ale nieco zyskiwała w sierpniu i wrześniu

Hiszpania: spadek o 0,10% - traciła udziały rynkowe już po raz trzynasty z rzędu, choć w wyraźnie mniejszej skali niż w tygodniach poprzednich. Wcześniejsze 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z cenami Hiszpanii, które były wówczas relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji premiowy kierunek jakim jest Hiszpania zwykle zyskuje udziały rynkowe do czasu wystąpienia wyraźniejszego ożywienia konkurencyjnego popytu w Polsce B, które często prowadzi do zahamowania jej ekspansji rynkowej. Kierunek ten będzie w następnych tygodniach prawdopodobnie nadal tracił udziały rynkowe, zwłaszcza wobec przyspieszania sprzedaży wielu kierunków konkurencyjnych. Hiszpania w minionym tygodniu zyskiwała w sierpniu, a traciła we wrześniu i październiku.

Egipt: spadek o 0,11% - jedenasty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który w tym roku do trzeciej dekady kwietnia zdecydowanie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja ma zapewne związek z systematycznie postępującą utratą przewagi w atrakcyjności cenowej wobec kierunków konkurencyjnych, w tym także z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym, w których kierunek ten jawi się w ostatnich ośmiu tygodniach jako coraz wyraźniejszy lider wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt notował spadki udziałów w sierpniu i październiku, a nieco zyskiwał we wrześniu.

Turcja:  spadek o 0,13% - Kierunek ten już od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Od połowy czerwca w następstwie relatywnie korzystniejszych cen nieco poprawiło tempo sprzedaży tego kierunku, choć było ono pod presją znacznych zniżek cen w pobliskiej Grecji. W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może się nieco poprawiać, ale do energiczniejszego zyskiwania udziałów rynkowych Turcji powinno dojść dopiero we wrześniu. W ostatnim tygodniu kierunek zyskiwał w lipcu i nieznacznie we wrześniu, ale tracił udziały rynkowe w sierpniu.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki

Plus: tegoroczne przecenione lasty droższe wobec firstów niż przed rokiem

Jednym z większych zmartwień touroperatorów jest obawa, że tegoroczne przeceny last minute, które rozpowszechniły się od połowy kwietnia, a zwłaszcza po majówce, zniechęcą w nowym sezonie klientów do kupowania  wycieczek w pierwszym okresie sprzedaży. Rzecz jednak w tym, że poziomy cenowe przecenionych lastów są i tak znacznie wyższe niż dla wycieczek sprzedawanych w okresie first minute.

Jeszcze ciekawszą wiadomością (i dobrą dla organizatorów) jest sytuacja, że różnica cen lastów wobec firstów była w tym sezonie nawet większa od tej jaka miała miejsce w sezonie poprzednim. Poniżej przedstawiono dwie standardowe mapki zamieszczane w naszych materiałach tygodniowych, ale z niestandardowymi datami porównań. Pierwsza porównuje ceny z niniejszego materiału (czyli z 2 sierpnia) z cenami w dacie 16 października 2017, czyli w początkowym okresie sprzedaży świeżo przygotowanych przez organizatorów programów czarterowych, zaś druga
publikowana już przed rokiem ceny lastów z 3 sierpnia 2017 z cenami firstów z 17 października 2016. Tak jak zwykle porównania obejmują wycieczki w terminami realizacji w pierwszych pełnych tygodniach sierpnia 2018 i 2017 roku
Najważniejsza informacja wynikająca z przedstawionych wyżej mapek jest taka, że różnica standardowo obliczanej średniej ceny pomiędzy lastami, a firstami wyniosła w tym sezonie 416 złotych, a w poprzednim 374 złote. Różnica nie jest może duża, ale jednak podtrzymuje tezę, że kupowanie w firstach najczęściej mocno się opłaca, a skala tej opłacalności - pomimo dużej zawieruchy cenowej - w tym sezonie nawet wzrosła. Oczywiście nadal w mocy pozostaje również argument, że w firstach wybór możliwości jest często znacznie większy, a i samą decyzję można podjąć rozważniej i spokojniej.

Kolejnym wnioskiem może być też pogląd, że w tym sezonie firsty mogły być nieco zbyt tanie, co w jakiś sposób koreluje z nadzwyczajnym popytem na wycieczki w początkowym okresie sprzedaży.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz trzydziesty drugi w sezonie i dwudziesty szósty w roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 2 sierpnia i porównane z cenami zebranymi 26 lipca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 3 sierpnia 2017. Jest to jednocześnie ostatnie zestawienie na ten okres wylotów w tegorocznej serii materiałów, a kolejne będą dokonywane na bazie wylotów w pierwszym tygodniu września.

Należy zaznaczyć, że obecnie przedstawione porównania i zestawienia mogą być mniej adekwatne niż miało to miejsce dotychczas, gdyż obejmują wyloty w późnym okresie last minute, w którym znacznemu zmniejszeniu uległa liczba oferowanych, a co za tym idzie porównywanych hoteli. Brało w nich udział nieco ponad 1800 ofert, podczas gdy zwykle ich liczba przekracza trzy tysiące, a ponadto ceny podlegają znacznie częstszym i bardziej znaczącym zmianom niż ma to miejsce w pozostałych okresach sprzedaży.   

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 15 złotych (poprzednio wzrosły o 53 i 24 złote, wcześniej spadły o 47 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 13 złotych i spadły o 40, 48, 13 i 6 złotych). Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano w Portugalii
o 396 złotych oraz na Teneryfie i Majorce o średnio 291 i 222 złote. Największe zniżki wystąpiły na Korfu o średnio 498 złotych oraz w Turcji Egejskiej i na tunezyjskiej Dżerbie o 268 i 176 złote. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 58 i wzrosły o 61 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w zestawieniach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnego (czyli od 15 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii  
o 122 i 98 złotych, przy czym na tym pierwszym kierunku jest to już trzeci silny wzrost z rzędu - poprzednio ceny wzrosły tam o 78 i 73 złote. Na pozostałych wiodących kierunkach ceny w minionym tygodniu spadały stosunkowo niewiele w Egipcie o średnio 15 złotych, a w zdecydowanie większym stopniu w Grecji i w Turcji o 91 i 128 złotych, przy czym w tym ostatnim kraju było to skutkiem znacznych spadków cen w Turcji Egejskiej, podczas gdy średnie ceny wycieczek na Turecką Riwierę nawet nieco wzrosły.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i późniejszych ośmiotygodniowych wahaniach, dwukrotnie dość zdecydowanie spadły (o 41 i 80 złotych), potem nieznacznie wzrosły (o 15 i 1 złoty), a w minionym tygodniu powróciły do znaczących spadków - o 63  złote. Sprzyjać to może ożywieniu sprzedaży tego kierunku i w rezultacie Tunezja po raz drugi od kwietnia zwiększyła swój udział w rynku, choć o nadal bardzo skromne 0,04 procent (poprzednio o 0,03 procent).

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 132 złote (poprzednio ceny były niższe o 140, 248, 262, 164, 137 i 79 złotych, wcześniej były wyższe o 4 złote i nie odnotowały zmiany, a jeszcze wcześniej były wyższe o 13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych). Przed rokiem, czyli w tygodniu na przełomie lipca i sierpnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 45 złotych.

Po raz kolejny (czternasty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszenia marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu nadal była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,82 wobec 2,20 zł/litr, czyli o 28,2 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o około 1,1 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego działały  w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, choć w nieco mniejszej skali  niż w wielu z minionych tygodni, a mianowicie około 110/120 złotych (poprzednio wpływ ten wynosił 95/105 złotych, a wcześniej 150/160, 130/140, 130/140, 135/145, 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych oraz był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały odwrotnie, czyli w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy
Na wykresie widoczne jest kolejne rekordowe umocnienie się Egiptu na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, na której pozostaje już ósmy tydzień z rzędu i jest to nadal jedyny duży kierunek, który jest droższy niż przed rokiem. Bardzo znaczne przeceny dotknęły pozostałe wiodące kierunki letnich turystycznych wyjazdów naszych turystów, przy czym w nieco mniejszej skali popularną w tzw. Polsce B i wśród młodszego pokolenia Bułgarię
o 194 złote, na której ceny bieżące w minionym tygodniu nawet wzrosły (o 98 złotych). Większe były roczne przeceny na Wyspach Kanaryjskich oraz w Grecji i Turcji, gdzie średnie ceny obniżyły się w skali roku o 298, 369 i 398 złotych, przy tak duża różnica na tym ostatnim kierunku wynika głównie z bardzo wysokiego wzrostu cen w końcowej fazie last minute przed rokiem. Podobna sytuacja, choć w mniejszej skali odnosi się do Bułgarii stąd wynika zwiększenie skali przeceny na tym kierunku pomimo bieżącego wzrostu cen wycieczek (patrz wyżej).

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o aż 565 złotych), wyprzedzając w tym względzie Egipt (216 złotych). Nieznacznie w okresie ostatnich dwóch lat staniała Bułgaria
o średnio 13 złotych, a dużo istotniej Grecja i Wyspy Kanaryjskie - o średnio 341 i 373 złote.

Z mniejszych kierunków kierunkami, które w skali roku zdrożały najbardziej były w minionym tygodniu Portugalia i Malta, gdzie średnie wzrosty ceny wycieczek wyniosły 472 i 403 złote. Mniejsze zwyżki miały miejsce w Maroku i w Tunezji
o średnio 236 i 27 złotych, a zniżek cen rok do roku doświadczyły Majorka, Albania i Cypr odpowiednio o 84, 183 i 343 złote.

3. W zestawieniu z ostatniego tygodnia wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazała -po bieżącej zniżce i przy wysokich cenach przed rokiem - oferta biura Prima Holiday, która jest tańsza o średnio około 650 złotych i tym samym wysunęło się pod tym względem przed biuro Net Holiday
mniej kosztowne po kolejnej obniżce cen o około 420 złotych. Istotnie tańsze rok do roku były w ostatnim tygodniu również oferty biur, Exim Tours , Grecos Holiday i Rainbow - o odpowiednio około 280, 260 i 215 złotych oraz biura TUI Poland, Itaka i 7islands, które były tańsze o około155, 95 i 105 złotych. Warto zauważyć, że skala przecen u częstego lidera w tej kategorii, czyli TUI Poland zwykle wyraźnie maleje wraz ze zbliżaniem się do terminu wylotu, co może być skutkiem stosowania dużych obniżek cen wycieczek już na etapie relatywnie wczesnych okresów sprzedaży. Oferty pozostałych organizatorów pozostawały droższe niż przed rokiem w granicach od 30 do 225 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję samodzielnego lidera nadal utrzymuje biuro Itaka
z liczbą 30 takich ofert, wyprzedzając biura Rainbow i TUI Poland (22 i 19 ofert). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miała Itaka, która wyprzedzała biura Rainbow i TUI Poland, a w ofercie premium (5*) przodował Rainbow nieznacznie wyprzedzając biura Itaka i TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Rainbow i Sun & Fun
po 5 ofert, na kierunkach greckich Itaka i Net Holiday (po 7 ofert) oraz biura Rainbow i Grecos Holiday (po 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka (9 ofert) oraz Rainbow i TUI Poland (6 i 5 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr (po 3 oferty). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej takich ofert miało biuro TUI Poland (3 oferty) oraz Itaka i Exim Tours po 2 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszej siódemki organizatorów stał się nieco inny niż przed tygodniem. Różnica obejmuje wejście na listę biur 7islands i Sun&Fun (wypadły z niej Prima Holiday i Coral Travel Wezyr) i przesunięcia w pierwszej trójce, polegające na zamianie przez biuro Grecos Holiday pozycji lidera na trzecią i w związku z tym awansach biur Net Holiday oraz Itaka po jednej pozycji w górę.

Dla porównania przedstawiono też adekwatną sytuację sprzed roku, w której istotniejszymi różnicami były wysokie pozycje zajmowane wówczas przez biura 7islands i Coral Travel Wezyr oraz relatywnie dość niska pozycja biura Net HolidayNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Bardzo silny wzrost cen w Ryanair na kierunkach turystycznych

Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 22 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.
Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyNa wykresach dla Wysp Kanaryjskich oraz pozostałych kierunków widoczny jest zdecydowany wzrost cen, które jednakże w obu przypadkach pozostały nieco poniżej adekwatnych cen z poprzedniego sezonu (kolor zielony). Może to oznaczać, że przewoźnik także doświadczył pewnego spadku popytu - ewentualnie wzrostu konkurencji tanich biletów w przelotach czarterowych - o czym świadczyć może niewielki, ale jednak zauważalny wzrost liczby wolnych foteli na większości kierunków turystycznych.

W największym stopniu zwyżkowały ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich i włoskich - o średnio 419 i 168 złotych, umiarkowanie spadły ceny kierunków hiszpańskich
o średnio 79 złotych, a zdecydowanie taniały kierunki greckie, na których średnie roczne obniżki cen wyniosły 405 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairZnaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a połączenie na Lanzarote zostało zawieszone już na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje jakby korekcyjny spadek zbyt wysokich cen z poprzedniego okresu. Stały się one jednocześnie  zdecydowanie niższe niż miało to miejsce przed rokiem (kolor zielony). Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje na niewielki wzrost, średnich cen przelotów, ale również pozostały one na wyraźnie niższym poziomie niż w ubiegłym sezonie (kolor zielony).

Podobnie jak w liniach Ryanair wzrosły średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach portugalskich - o średnio 80 złotych, za to wyraźnie spadły na kierunkach włoskich
o średnio 299 złotych, a bardzo zdecydowanie na kierunkach hiszpańskich i do Bułgarii o 389 i 677 złotych. Wolnych miejsc na kierunku greckim (Korfu) w dacie badania nie było.

Sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych zwykle w pewnym stopniu koreluje z cenami w biurach podróży, a nawet nieco wyprzedza trendy zmian cen pakietów turystycznych, co sprawia, że mogą one sygnalizować nieodległe tendencje cenowe dla wycieczek sprzedawanych przez organizatorów.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego