181105Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

181105Analiza Cen ZIMA

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


5.11.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Wreszcie lepsza sprzedaż wycieczek, ale czy na długo?…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2018/19. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  28 stycznia -3 lutego 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Trzeci raport ze sprzedaży w roku turystycznym 2018/19 sprzedaż znacząco słabsza niż przed rokiem

W minionym tygodniu opublikowano trzeci raport z systemu MerlinX, z którym można się zaznajomić w mediach (43/2018) dotyczący sprzedaży wycieczek z wyjazdami w nowym sezonie turystycznym 2018/2019 obejmujący ostatni pełny tydzień października. Przyniósł on około 25- procentowy wzrost bieżącej sprzedaży, ale w adekwatnym tygodniu poprzedniego sezonu dynamika wzrostu była prawie dwukrotnie większa. W rezultacie dla najważniejszych w branży imprez lotniczych roczna dynamika spadku znacznie wzrosła i wyniosła 22 procent, podczas gdy tydzień i dwa tygodnie temu spadki były mniejsze i wyniosły 5,4 oraz 13,9 procent.

Poniżej prezentujemy wykres bazujący na danych z tego raportu w ujęciu takim jak stosowane w poprzednim sezonie. Jest na nim ukazana dynamika dwuletnia, gdyż tygodniowe bazy dla bieżących dynamik ukazywanych w raporcie nadal nastręczają poważnych wątpliwości, jako że poważną część sprzedaży wycieczek roku turystycznego 2018/2019 stanowią wyjazdy zimowe (w obecnym okresie jest to około 2/3), które według raportów w ubiegłym sezonie przyrosły jedynie o około 2,5 procent, podczas gdy z wielu innych źródeł jasno wynika, że wzrost był około 8-krotnie większy, czyli ponad 20-procentowy. W obecnej sytuacji dynamika sprzedaży w ujęciu dwuletnim wyniosła +25,5 procent, podczas gdy przed tygodniem było to  +11,8 procent, a przed dwoma tygodniami tylko +2,0 procentNa wykresie jest wyraźnie widoczne, że dodatnia dynamika w ujęciu dwuletnim jest od pewnego czasu jedynie skutkiem wzrostów sprzed roku, podczas gdy tempo rezerwacji w obecnym sezonie sprzedaży first minute jak na razie wyraźnie zawodzi. Wcześniejsza dynamika sprzedaży, która odnosi się tu do sprzedaży skumulowanej (czyli liczonej łącznie) do 39 tygodnia roku (<39), przedstawiała się  korzystniej, ale trzeba zaznaczyć, że część z niej była dokonywana w okresach, gdy baza dla porównań rocznych była jeszcze zerowa (sezon sprzedażowy lata wystartował tego roku wcześniej), a część dotyczy wyjazdów w sezonie zimowym, które są sprzedawane już od wczesnych miesięcy wiosennych, a dynamika ich rezerwacji kształtowała się według różnych danych na ogół pomyślnie.

Nowy sezon w turystyce
znacząco różne sytuacje sprzedaży zimy i lata

Rozpatrując dane, które prezentują raporty z systemu rezerwacyjnego MerlinX należy pamiętać, że pokazują one sprzedaż lata i zimy łącznie. Jest to o tyle istotne, gdyż z innych źródeł wynika - m.in. ze statystyk portalu Wakacje.pl - że dynamiki sprzedaży obu sezonów zaczęły się znacznie różnić między sobą - na korzyść sprzedaży sezonu zimowego. Obecnie mamy nawet do czynienia z sytuacją, gdy dotychczasowy udział sprzedaży lata w całości sprzedaży stał się znacznie niższy niż przed rokiem, a mianowicie około 32 procent wobec 41 procent przed rokiem, jak również liczba rezerwacji letnich okazuje się znacząco mniejsza niż o tej samej porze w sezonie poprzednim.

Flagowe kierunki lata mocno na minusie

O zaskakująco słabej sprzedaży sezonu letniego świadczą też dane z ostatnich raportów z systemu MerlinX.  Zadziwiają w nich bardzo niskie dynamiki sprzedaży niektórych generalnie bardzo popularnych kierunków, a mianowicie Grecji
minus 46,9 procent, Bułgarii minus 56,0 procent, czy Albanii minus 36,8 procent. Wytłumaczenie tej dziwnej na pierwszy ogląd sytuacji jest jednak dość  proste. Są to kierunki wyłącznie letnie, których sprzedaż cierpi wraz z obecną mizerną sprzedażą sezonu letniego jako całości.

Pozostaje jeszcze pytanie dotyczące Turcji, która w ostatnich statystykach z systemu MerlinX wykazuje wzrost o solidne ponad 58 procent, a kierunek ten funkcjonuje w ogólnej opinii jako kierunek letni. Bliższe przyjrzenie się tej kwestii rzuca na nią jednak nowe światło i potwierdza jeszcze dodatkowo słabą sprzedaż lata. Otóż na tym etapie sprzedaży kierunek ten stał się przejściowo kierunkiem o charakterze ogólnosezonowym. Ze statystyk portalu Wakacje.pl wynika po przeliczeniach, że sprzedaż wyjazdów zimowych do Turcji (TUI Poland i Coral Travel Wezyr) jest na razie zbliżona do sprzedaży wyjazdów letnich, a jej roczna dynamika wzrostu sprzedaży mocno przekracza 150 procent. W tej sytuacji oczywiste jest, że dla uzyskanie łącznego wzrostu sprzedaży o ca. 60 procent, sprzedaż wyjazdów letnich do Turcji powinna być niestety nieco niższa od sprzedaży zeszłorocznej.

Sprzedaż zimy wyraźnie lepsza niż lata, jednak do zeszłorocznego impetu sporo brakuje  

W zestawieniu ze słabą sprzedażą lata sprzedaż sezonu zimowego wypada relatywnie znacznie bardziej optymistycznie, a z aktualnie dostępnych danych wynika, że jej roczna dynamika powinna znajdować się w przedziale + 10 do +15 procent. Jest to jednak sytuacja mimo wszystko i tak znacznie mniej korzystna niż o tej samej porze w poprzednim sezonie, gdy sprzedaż rezerwacji wyjazdów zimowych była wyraźnie bardziej dynamiczna.

Przebieg relatywnej sprzedaży sezonu zimowego, czyli w relacji z rozmiarami sprzedaży lipca poprzedzającego sezonu letniego w tym oraz w ubiegłym sezonach zimowych przedstawia poniższy wykresWidoczne jest na nim wyraźne relatywne opóźnienie tegorocznej sprzedaży zimy, a dodatkowo niepokojący jest fakt, że skala tego opóźnienia jeszcze nieco wzrasta, co można zauważyć po delikatnie rozchodzących się krzywych z tego oraz z poprzedniego sezonu, a także po nieco różniących się ich kątach nachylenia.

Możliwe przyczyny słabszej sprzedaży i rozchodzenia się dynamik sprzedaży zimy i lata

Niektóre z przyczyn słabszej koniunktury sprzedażowej w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej zostały już wymienione w materiale sprzed dwóch tygodni. Należała do nich stopniowo słabnąca dynamika wzrostu realnych wynagrodzeń, która wraz z malejącą dynamiką wzrostu zatrudnienia wywiera skumulowany ujemny wpływ na dynamikę wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych. Także silnie wspierający koniunkturę czynnik, którym przez wiele wcześniejszych miesięcy był program Rodzina 500+ przestał już wywierać bezpośredni dodatni wpływ na dochody gospodarstw domowych (zaczął on być nawet lekko ujemny).

Nawet istotniejszy może się okazać wpływ zjawiska dekonsumpcji asekuracyjnej, która z reguły w pierwszym rzędzie oddziałuje na popyt dotyczący towarów, a zwłaszcza usług dalszej potrzeby. Również duże znaczenie mogą mieć wnioski nabywców wycieczek wynikające z przebiegu sprzedaży i cen w minionym sezonie letnim w turystyce wyjazdowej.

Pierwsze trzy czynniki oddziałują bez większej różnicy na popyt w obu sezonach, zaś czynnik czwarty powinien oddziaływać głównie na osłabienie popytu w sezonie letnim. Mało prawdopodobne jednak, by mógł on wystarczająco tłumaczyć tak duże rozbieżności w statystykach sprzedaży sezonów zimowego i letniego.

Różna atrakcyjność ofert TUI Poland różnicuje statystyki sprzedaży zimy i lata

Istotnym czynnikiem powodującym rozwarstwienie się dynamik sprzedaży imprez turystycznych w statystykach sezonu zimowego i letniego może być mocno zróżnicowana pod względem atrakcyjności oferta biura TUI Poland. Jak dość jasno wynika z prezentowanych poprzednio materiałów tygodniowych oferta letnia tego biura jest wyjątkowo atrakcyjna, co wywiera bardzo istotny wpływ na przebieg sprzedaży. Ponieważ z powodu dużego udziału własnych kanałów dystrybucji sprzedaż ta wymyka się w zasadzie w całości (MerlinX) lub w dużej części (Wakacje.pl) statystykom sprzedaży lata, to w rezultacie statystyki te prezentują zaniżone wielkości sprzedaży letnich imprez turystycznych.

Wnioskowanie takie może potwierdzać fakt, że największy spadek sprzedaży z ważnych kierunków letnich wykazuje Bułgaria, czyli kierunek, na którym oferta przedstawiana przez biuro TUI Poland pozostaje relatywnie najbardziej atrakcyjna.

Oferta biura na sezon zimowy jest bardziej zbliżona do przeciętnej, co może oznaczać, że czynnik wymieniony wyżej nie działa lub działa jedynie w ograniczonym zakresie i w konsekwencji nie oddziałuje w większym stopniu na ogólne statystyki sprzedaży.

Ostatni tydzień w świetle statystyk sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Zwiększa ona systematycznie swój udział w rynku
w tym w maju tego roku poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej statystyki i inne informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym

Sprzedaż w końcu października znacznie lepsza od dotychczasowej

Statystyki portalu Wakacje.pl za ostatni tydzień (czyli de facto głównie za ostatnie trzy dni października) wskazują na znaczne przyspieszenie sprzedaży zarówno sezonu zimowego jak też letniego. W tym pierwszym duży przyrost sprzedanych wycieczek dotyczył Egiptu, a w mniejszym stopniu Cypru i Maroka. W sezonie letnim znacznie wzrosła sprzedaż Grecji, co może mieć związek z wprowadzeniem przed dwoma tygodniami do sprzedaży atrakcyjnej oferty specjalizującego się w kierunkach greckich biura Grecos Holiday. Mniej intensywny, ale również istotny wzrost sprzedaży odnotował Cypr oraz Albania.

Wzmożony popyt klientów na imprezy zwłaszcza sezonu zimowego okazał się z ich strony posunięciem trafnym, co wynika z drugiej części niniejszego materiału traktującej o sytuacji w zakresie cen imprez turystycznych (ceny znacznie wzrosły).

W tej sytuacji bardzo interesującym, ale i fundamentalnym  pytaniem staje się kwestia, czy ostatnia lepsza sprzedaż związana była jedynie z obawami przed możliwymi podwyżkami cen wycieczek po zakończeniu miesiąca, czy może jest to początek bardziej generalnej poprawy sprzedaży w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnych dostarczają załączane do prezentacji tabele. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, zaś różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz trzeci w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 1 listopada z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranych w dniu 25 października, a w porównaniach rok do roku z cenami z 2 listopada 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny wzrosły o 79 złotych (poprzednio wzrosły o 54 i 78 złotych), a największe zwyżki odnotowano na Lanzarote i Gran Canarii - o 245 i 188 złotych oraz w Hurghadzie - o 151 złotych. Spadki średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce jedynie na Malcie i tunezyjskiej Dżerbie - o 198 i 11 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek rosły o 46 i 67 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej, które będą też przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych z Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł wyższy od przeciętnej (czyli od 79 złotych) wzrost cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, który wyniósł średnio 148 złotych (poprzednio był tam wzrost o 70 złotych), oraz do Egiptu
o średnio 102 złote (poprzednio wzrost wyniósł tam jedynie o 16 złotych). Na tym pierwszym kierunku do wyraźnych w ostatnim czasie zwyżek cen mogły się pośrednio przyczynić silnie rosnące ceny przelotów w tanich liniach. Nieco mniej od przeciętnej wyniósł wzrost średnich cen wyjazdów do Maroka (59 złotych), a jeszcze mniej na Turecką Riwierę (19 złotych). Spadły natomiast ceny imprez lotniczych na Maltę (o 198 złotych), ale należy pamiętać, że na znaczne wahania cen na tym kierunku wpływ wywierają zmieniające się ceny rejsów w tanich liniach, na których w sezonie zimowym są oparte wycieczki lotnicze na tę wyspę.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach listopada w tym i ubiegłym sezonie pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 22 złote, (poprzednio była wyższa o 13 i 73 złote), natomiast w pierwszym tygodniu listopada 2017 średnia cena w porównaniu rok do roku była niższa o 59 złotych.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu kolejny raz była znacznie, choć już w nieco mniejszym stopniu, wyższa niż przed rokiem (3,00  wobec 2,37 zł/litr, czyli o 26,6 procent). Na zwyżkę kosztów działał też kurs złotego, który  dla rozliczeń turystycznych osłabł o ponad 2,5 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego zgodnie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale w nieco mniejszej skali niż poprzednim zestawieniu, czyli o około 140/150 złotych (wcześniej o 155/165 i 95/105 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Spośród dwóch najważniejszych kierunków
zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) większą zwyżkę cen cen rok do roku ponownie wykazał Egipt, gdzie ceny przewyższały poziomu z sezonu 2017/2018 o średnio 175 złote, zaś przed rokiem były niższe o 155 złote, a przed dwoma laty notowano tam niemal stagnację, gdyż średnie cen rok do roku zwyżkowały, ale jedynie o 2 złote . Najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny w Hurghadzie
o średnio 263 złote, a w mniejszym stopniu w Marsa Alam o 196 złotych, a najmniejszy wzrost średnich cen wycieczek znów zanotowano na Synaju o 66 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich zwyżka średnich cen rok do roku była tym razem tylko nieco mniejsza i wyniosła średnio 131 złotych, natomiast przed rokiem i dwoma laty średnie ceny rok do roku podnosiły się tam o 84 i 22 złote. Tym razem wśród wysp na tym kierunku największy roczny wzrost cen odnotowano na Fuerteventurze
o 194 złote, a zdecydowanie najskromniejszy na Teneryfie o średnio zaledwie 6 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, podobnie jak o tej porze w ubiegłym sezonie, odnotowano na Cyprze
o 514 złotych (przed rokiem o 601 złotych) oraz w Portugalii o średnio 372 złote, zaś zdecydowanie bardziej umiarkowane na Tureckiej Riwierze o średnio 44 złote. Wyższe średnie cen rok do roku odnotowano na Malcie i w Maroku o 27 i 114 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanadyjskie podniosły się o 215 złotych, a kierunkach egipskich
o średnio jedynie 20 złotych. Na mniej masowych kierunkach największą zwyżkę dwuletnią odnotowano w Maroku o 134 złote, a największy spadek na Cyprze o 1115 złotych.

Początek listopada jest już dla sezonu zimowego okresem (sprzedaż trwa z reguły od miesięcy wiosennych), w którym kierunki i wielkości zmian cen wycieczek na poszczególnych kierunkach są już ukształtowane w miarę obiektywnie. Wynikają one w dużej mierze z relacji popytu i sprzedaży, ale też z innych czynników, jak np. zmiany cen hoteli, czy kursy lokalnych walut w krajach docelowych. Poniżej przedstawiono wykres zmian cen rok do roku na najistotniejszych kierunkach zimowych w okresie ostatnich pięciu lat (2018-2014), z tym że odnośnie Egiptu i Wysp Kanaryjskich zawarto także roczne zmiany cen na najpopularniejszych dla nich destynacjach, czyli w Hurghadzie i na TeneryfieJak można zauważyć dane z roku 2018 i niektóre z dwóch lat wcześniejszych były już przytoczone w niniejszym materiale. Na wykresie widoczne są duże wahania rocznych cen w Egipcie wynikające (obok zmian relacji podaż/popyt) ze zmian poziomu cen wewnętrznych w tym kraju
najpierw wyjątkowo głęboka dewaluacja miejscowej waluty, a później wzrost cen spowodowany wysoką inflacją. Ceny na Wyspach Kanaryjskich rosły bardziej systematycznie, na co istotny wpływ miały rosnące ceny pokoi hotelowych, choć na Teneryfie w ostatnich latach ceny były bardziej stabilne z powodu znacznej oferty rejsów tanich linii na tę wyspę.

3. W trzecim zestawieniu zimowym wśród dużych i średnich organizatorów największe, ale i tak stosunkowo niewielkie zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem, odnotowano w ofertach biur Best Reisen, Coral Travel Wezyr i Neckermann Polska - o odpowiednio około 40, 35 i 30 złotych, a zupełnie kosmetyczną w biurze Itaka
o 1 złoty. Średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły natomiast w granicach od 3 do 253 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to liderem było TUI Poland (17 ofert) przed biurem Itaka (13 ofert) oraz biurami Coral Travel Wezyr i Exim Tours (po 10 ofert). W skali roku najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura TUI Poland oraz Itaka i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland, zaś w ofercie premium (5*) tym razem przodowało biuro TUI Poland.

Zdecydowanie najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biur Coral Travel Wezyr (8 ofert) przed Sun & Fun (3 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka (8 ofert) i Rainbow (6 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Turecka Riwiera, Lanzarote, Dżerba, Portugalia), co daje mu aż 11 wskazań (na ogólne 17), podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada słabiej niż przeciętna (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich)

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład czołowej siódemki organizatorów pozostał prawie taki sam jak w poprzednim zestawieniu, gdyż ubyło z niego jedynie biuro Prima Holiday, a pojawiło się biuro Best Reisen. Zmianie uległa także kolejność miejsc zajmowanych przez organizatorów, a zwłaszcza obniżenie o pięć miejsc pozycji biura Exim Tours po dość istotnej korekcie cen w górę w wyniku czego na drugą pozycję w zestawieniu wspiął się Sun & Fun.

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów jest również dość podobny, a teraźniejszą różnicą w ich składzie jest obecność przed rokiem biura Prima Holiday oraz nie przedstawiającego jeszcze oferty w tym sezonie zimowym biura Net HolidayNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC
ceny przelotów na Wyspy Kanaryjskie ponownie w górę

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu zimowego będzie ona
podobnie jak dla sezonu letniego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (26 połączeń w Ryanair i 10 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich w okresie sierpień-wrzesień widoczny był stopniowy spadek cen, przy czym stały się one wyraźnie niższe od cen sprzed roku (kolor zielony). W październiku zamienił się on w mocne odbicie kontynuowane również w obecnym zestawieniu. Ceny zaczęły się kształtować wyraźnie powyżej poziomu sprzed roku, co reprezentowane jest na wykresie przez pole czerwone. Sytuacja taka może wynikać m.in. z ograniczenia liczby rejsów w Ryanair z 11 w poprzednim sezonie do 9 w obecnym, jak również z możliwych rezerwacji bloków miejsc na niektórych połączeniach.

Na pozostałych kierunkach również kontynuowany jest wzrost cen przelotów , ale jest on bardzo łagodny, a średnie ceny cały czas pozostają nieco niższe od adekwatnej średniej z poprzedniego sezonu (kolor zielony).

Wobec ostatniego zestawienia w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich (Sardynia)
o 41 złotych, w niewielkim stopniu zniżkowały ceny na kierunkach portugalskich i greckich (Ateny) o średnio 14 i 8 złotych, zaś rosły średnie ceny na kierunkach hiszpańskich o 137 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairW tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii pozostał już tylko jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (w ubiegłym sezonie zimowym było ich trzy
dwa na Teneryfę i jeden na Lanzarote). Jest to zapewne jeden z powodów silnego wzrostu cen przelotów na tę wyspę i ich pozostawania na bardzo wysokim poziomie , a kolejnym z dużym prawdopodobieństwem jest rezerwacja dużego bloku miejsc, na co wskazuje dość charakterystyczny przebieg reakcji formuł ustalających ceny, jaki można było zaobserwować już w sezonach poprzednich.

Dla pozostałych kierunków wykres pokazuje coraz szybszą kontynuację spadków średnich cen przelotów, które mimo to nadal pozostają jeszcze ponad poziomami zeszłorocznymi, co jest uwidocznione przez kolor czerwony.

W liniach Wizzair bardzo istotnie podniosły się średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach hiszpańskich - o średnio 1103 złote, co ma bezpośredni związek z bardzo dużym rocznym wzrostem cen  przelotów na Teneryfę. Znacznie mniejsza była średnia zwyżka cen ma kierunkach włoskich
o 103 złote, natomiast z zestawienia zniknęły kierunki portugalskie, z których  w tym sezonie zimowym Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto z Warszawy i z Katowic). Znaczny wzrost  cen przelotów na kierunkach kanaryjskich obserwowany przed dwoma tygodniami mógł pośrednio wpłynąć na wyraźny wzrost cen wycieczek na tych kierunkach, który odnotowano w tym zestawieniu, czyli z około 2-tygodniowym opóźnieniem.

Przebiegi cen bieżących i ich porównań rok do roku mogą w najbliższych sezonach zimowym i letnim przebiegać nieco inaczej niż dotąd, albowiem tani przewoźnicy przejściowo wyraźnie wyhamowują tempo ekspansji na naszym rynku w zakresie rejsów na kierunkach turystycznych, na których liczba rejsów już uległa redukcji i może nadal ulegać korektom. W sezonie zimowym najistotniejszą zmianą jest zmniejszenie liczby rejsów na Wyspy Kanaryjskie z 14 tygodniowo w sezonie 2017/18, do jedynie 10 w sezonie obecnym.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego