181218Analiza Cen ZIMA cz.2 - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

181218Analiza Cen ZIMA cz.2

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


18.12.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Jubileusz 30-lecia Itaka uczci przekroczeniem granicy miliona klientów…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2018/19. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  28 stycznia -3 lutego 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części, które będą publikowane w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia. Część poniedziałkowa będzie drugą częścią dotychczasowego materiału, który omawiał istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, a część wtorkowa, tak jak dotychczasowa pierwsza część materiału tygodniowego, będzie obejmowała różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Bieżąca sytuacja sprzedażowa w branży w świetle statystyk sieci Wakacje.pl

Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Zwiększa ona systematycznie swój udział w rynku
w tym w maju tego roku poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej statystyki i inne informacje mogą stopniowo coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

Nawiązując do pytań niektórych odbiorców materiałów informujemy, że informacje dotyczące rocznych dynamik sprzedaży wycieczek na danych kierunkach lub zbiorczych dla sezonów letniego lub zimowego nie dotyczą wewnętrznej sprzedaży w sieci Wakacje.pl, ale w branży jako całości. Statystyki Wakacji.pl służą w tym wypadku jako punkt wyjścia do przeliczeń pozwalających, wraz z danymi z innych źródeł, na określenie przybliżonego obrazu koniunktury i sprzedaży w branży.

Poziom sprzedaży lata wobec zimy na  kolejny raz rekordowo niski, ale są wyraźne sygnały poprawy
Tak jak zaznaczaliśmy już kilkakrotnie w poprzednich materiałach, silna presja biura TUI Poland w zakresie cen wycieczek sezonu letniego, przy jednocześnie wyraźnie mniej ofensywnej cenowo ofercie sezonu zimowego skutkuje zmianą relacji wielkości sprzedaży i przedsprzedaży obu tych sezonów w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Bardzo atrakcyjna oferta letnia TUI Poland sprzedaje się relatywnie lepiej niż zimowa, a że znaczna część oferty tego biura sprzedaje się w kanałach własnych, to w konsekwencji w większym stopniu znika ze statystyk niż sprzedaż zimy.

Efekt ten jest najprawdopodobniej wzmacniany przez relatywnie bardzo dobrą sprzedaż w kanałach własnych dwóch pozostałych liderów polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej, czyli biur Itaka i Rainbow, co jest charakterystyczne dla okresu first minute, a zwłaszcza pierwszej jego fazy. Obaj ci organizatorzy liczeni razem mają dostatecznie wysoki udział w ogólnej sprzedaży, aby nawet umiarkowane przesunięcia w proporcjach pomiędzy udziałami kanału agencyjnego i pozostałych mogły mieć istotne znaczenie dla statystyk przebiegu sprzedaży, zwłaszcza w wymienionym okresie. W środkowej i głównej fazie sprzedaży sezonu nie ma to tak dużego znaczenia, gdyż trend zmiany proporcji zanika, a w fazie późnej kanał agencyjny może nawet nieco zyskiwać ze względu na swoją dobrą obecność w obszarach tzw. Polski B.

W konsekwencji sprzedaż lata waży w ogólnej sprzedaży znacznie mniej niż miało to miejsce w sezonie poprzednim, gdy występował głównie efekt drugi. Udział ten pozostaje na bardzo niskim poziomie, a różnica pomiędzy sytuacją w sezonach obecnym i minionym wraz z upływem czasu nawet stopniowo się pogłębia. W ostatnich czterech tygodniach proces ten stał się jeszcze bardziej widoczny, gdyż uciekający w górę wskaźnik zeszłoroczny zbiegał się z wyraźnymi spadkami jego wartości bieżących.

Sytuacja ta jest przedstawiona na poniższym wykresie, który pokazuje udział sprzedaży lata w sprzedaży ogółem w poszczególnych tygodniach obecnego (słupki) i ubiegłego roku (linia) według stanów do 16 grudnia tego rokuW obecnej sytuacji oraz symptomów podnoszenia niektórych cen wycieczek przez TUI Poland, trend spadku udziału sprzedaży lata ulegnie najprawdopodobniej odwróceniu. Taki wniosek wcale nie jest bezpodstawny, gdyż, tak jak zaznaczaliśmy wcześniej, tak niskie ceny wycieczek w biurze TUI Poland są zapewne zjawiskiem przejściowym i mogą zostać zmienione, zwłaszcza pod wpływem przekonania o rzeczywistym ograniczaniu przyrostów programów na obecny sezon przez większość innych organizatorów.

Gdyby jednak okazało się, że już niewielkie zwyżki cen w biurze TUI Poland wywołują wyraźne zmiany wskaźnika udziału sprzedaży lata w całości sprzedaży, czyli występuje duża korelacja obu tych zmian, to najprawdopodobniej oznaczałoby to bardzo duży udział tego biura w bieżącej sprzedaży oferty letniej w branży jako całości. Sytuację tę będziemy monitorować, gdyż kwestia nadzwyczaj intensywnej konkurencji cenowej stanowi teraz prawdopodobnie najbardziej kluczowy problem dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

Jak rezerwują turyści w Niemczech?

Ze względu na rozmiary rynku turystyki wyjazdowej w Niemczech, który mniej więcej o rząd wielkości przekracza jego rozmiar w naszym kraju, panujące w nim trendy rezerwacji wywierają znaczny wpływ na sytuację na rynkach docelowych. Poniżej przedstawiamy dwa wykresy obrazujące zmiany popularności wśród tamtejszych turystów głównych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków. Jeden z nich bazuje na danych monitorującej rynek firmy analitycznej TrevoTrend, a drugi na danych z wiodącego dla tradycyjnych biur agencyjnych oraz agentów internetowych (tzw. OTA
s) systemu rezerwacyjnego Traveltainment
Dane z pierwszego wykresu sięgają października, a z kolejnego listopada. Na obu widoczne jest powstawanie trendów słabnącego tempa rezerwacji kierunków greckich i hiszpańskich oraz jednoznaczny trend rosnącej popularności Turcji. Słabnące rezerwacje na tych pierwszych wyraźniej widoczne są na wykresie drugim lecz w dużej mierze wynika to ze względu, że obejmuje on o jeden miesiąc więcej. Mniej jednoznaczny jest trend rezerwacji Egiptu (Hurghada), ale może on wynikać z wyjątkowo wysokiej zeszłorocznej bazy odniesienia na tej destynacji oraz mocno rosnącej popularności konkurencyjnego kurortu Marsa Alam do którego liczba rezerwacji wzrosła w listopadzie o 36 procent.

Niższa potencjalna liczba turystów w Grecji może być dobrą wiadomością dla polskich organizatorów wysyłających szczególnie dużo turystów do tego kraju, czyli biur Itaka, a zwłaszcza specjalizującego się w tym kierunku biura Grecos Holiday. Dalsze utrzymywanie się takiej sytuacji może spowodować ograniczenie apetytów greckich hotelarzy na podwyższanie cen pokoi, a tym samym podwyższy konkurencyjność greckich wakacji.

Odwrotna sytuacja może powstać w Turcji, na której nawet bardzo znaczne osłabienie miejscowej waluty może nie mieć wpływu na powstrzymywanie trendu do zwyżek cen hotelowych pokoi. Z kolei w Egipcie mamy do czynienia z połączeniem dość silnej waluty, z bardzo wysokim wewnętrznym wzrostem cen (+16 procent) i również z dużym popytem na wycieczki. Taka sytuacja nie wróży dobrze oczekującym na obniżki cen dość drogich obecnie wyjazdów na tym kierunku. Należy też pamiętać, że ceny wycieczek do Egiptu są bardziej wrażliwe, niż w przypadku Grecji i Turcji, na ewentualne odbicie niewysokich obecnie cen paliwa lotniczego.

Spowolnienie gospodarcze obejmuje już zachodnią Europę

Po stosunkowo dobrym, a może nawet bardzo dobrym sezonie 2018 u naszych sąsiadów zza Odry rozwój sytuacji w sezonie kolejnym budzi na razie mieszane odczucia, co również wynika z wykresów przedstawionych wcześniej. Ważną przyczyną może być materializujące się spowolnienie aktywności gospodarczej, które potwierdzają wskaźniki konsumenckie w Niemczech i w wielu innych krajach oraz coraz gorsze wyniki ankiet przeprowadzanych wśród  przedsiębiorców. Ważniejsze jednak jest to, że znajdują one już realne przełożenie na spadek tempa wzrostu PKB w krajach zachodnioeuropejskich.

Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie tempa wzrostu PKB w trzech najważniejszych krajach strefy euro, będącymi zarazem (obok Wielkiej Brytanii) najważniejszymi rynkami źródłowymi w europejskiej turystyce wyjazdowej, w porównaniu z tempami wzrostu PKB w Polsce i w krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Obok przedstawiono sytuację w strefie Euro jako całości i w USA, które mają bardzo duży wpływ na koniunkturę w całej gospodarce światowejZestawienie wyraźnie wskazuje na przyspieszający spadek tempa wzrostu w kluczowych krajach europejskich, które jednak na razie nie ma przełożenia, ani na Polskę, ani na nasz region. Autorzy wielu publikacji wyrażają zdziwienie taką sytuacją i nawet poszukują przyczyn jej wytłumaczenia. Mimo rozważania różnych scenariuszy w tej kwestii, najbardziej prawdopodobny jest jednak wariant opóźnionego, częściowego negatywnego wpływu hamujących gospodarek zachodnich, a zwłaszcza Niemiec, na koniunkturę gospodarczą w naszym kraju.

Ponieważ zagraniczne wycieczki wciąż nie należą jeszcze w Polsce do usług pierwszej potrzeby, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo przełożenia się spadku dynamiki wzrostu na relatywnie większy od niej spadek tempa rozwoju branży turystycznej. Scenariusz taki powinni brać pod uwagę organizatorzy i uważnie obserwować rozwój sytuacji w tym zakresie, po to aby nie doprowadzić do przeszacowania tempa wzrostu popytu na zagraniczne wycieczki (przy założeniu racjonalnych cen) i powtórzenia finansowo bardzo bolesnego scenariusza z lata 2018.

TUI Group przedstawiło swój raport roczny

Był on oczekiwany z dużym zaciekawieniem, jako że główny rywal Thomas Cook regularnie szokował rynek informacjami o bardzo kłopotliwym roku dla turystyki wyjazdowej (np. z powodu nadzwyczaj dobrej pogody na rynkach źródłowych), co powodowało okresowe dramatyczne spadki cen akcji, które sumarycznie w pół roku straciły na cenie około 80 procent.

Okazało się jednak, że obawy były na wyrost, gdyż wyniki były bardzo dobre i nawet dość wyraźnie lepsze niż przed rokiem. Okres przedświąteczny nie jest dobrym czasem, by zasypywać odbiorców rzędami cyferek, ale warto będzie się nad rzeczonym  raportem jeszcze zdecydowanie dokładniej pochylić. Zawierają one bowiem wiele informacji które po analizie mogą dać naszym dużym krajowym organizatorom wiele do myślenia.

TUI Group - to już zdywersyfikowany konglomerat turystyczny

Główną kwestią, która zaskakuje, to tempo i konsekwencja z jaką koncern przekształca się w konglomerat turystyczny. Jeszcze trzy lata temu przeważającym źródłem dochodów był klasyczny biznes touroperatorski, a obecnie już 70 procent zysków pochodzi z usług w zakresie hotelarstwa, rejsów wycieczkowych i usług w destynacjach. Tak wyraźne przyspieszenie przemian należy wiązać z przejęciem sterów przez Friedricha Joussena, który z wielką determinacją i żelazną konsekwencją realizuje opracowany wcześniej strategiczny plan przekształcenia grupy i dostosowania jej do nowych wyzwań na coraz bardziej konkurencyjnym rynku turystycznym.

Rośnie przewaga TUI Group nad głównym rywalem

Na skutek podjętych strategicznych przekształceń w profilu biznesowym koncernu, już pierwsze trzy lata zapewniły koncernowi tak wysoki postęp w efektywność działania, że obecnie z łatwością bierze górę nad swoim odwiecznym rywalem Thomasem Cookiem.

TUI Group osiąga coraz większa rentowność netto, która osiągnęła już 3,75 procent (Thomas Cook minus 1,7 procent) i wypłaci za miniony rok 420 mln euro dywidendy, której Thomas Cook z reguły nie wypłaca, a jeżeli już to kilkadziesiąt razy mniejszej wysokości.

Wielkie inwestycje mają zapewnić jeszcze silniejszą pozycję w przyszłości

Pomimo regularnych i coraz wyższych dywidend TUI Group stać na wielkie programy inwestycyjne, które w minionym roku zamknęły się kwotą 800 mln euro, a w tym wyniosą około 1,1 miliarda euro.

Przy tak wysokiej efektywności działania, wysokich wydatkach na nową infrastrukturę i nowe technologie, TUI Group zaczyna w turystyce stanowić klasę dla siebie i zdecydowanie zostawia rywali z tyłu, stając się powoli dominującą siłą w europejskim biznesie turystycznym. Mocny oddech lidera poczuli, zwłaszcza w minionym sezonie (i zapewne poczują w obecnym) również organizatorzy w polskiej branży turystycznej.

Na temat nowych trendów w biznesie koncernu, opartych często na trafnych wizjach kierownictwa koncernu i jego osiągnięć biznesowych wypowiemy się w innym materiale dedykowanym tym zagadnieniom. Opublikujemy też tradycyjny (jak co pół roku) materiał porównawczy głównych wskaźników w TUI Group, Thomasie Cooku i polskim biurze podróży Rainbow.

Itaka pierwszym milionerem w liczbie obsłużonych klientów

W ostatnim czasie było wiele okazji, przy których przedstawiciele biur podroży wypowiadali się o minionym roku i osiągnięciach swoich firm w nim dokonanych.

Nie inaczej czynili też przedstawiciele ścisłego kierownictwa lidera naszego rynku turystycznego, czyli biura Itaka, a mianowicie jego prezes Mariusz Jańczuk oraz wiceprezes Piotr Henicz. Jednak nie wszyscy zauważyli, że z przeliczenia i podsumowania wypowiedzi prezesów wynika, że oto mamy w Polsce pierwsze biuro, które w ujęciu skonsolidowanym przekroczy w tym roku magiczną granicę jednego miliona klientów i to najprawdopodobniej o kilkadziesiąt tysięcy (około 50 lub nieco więcej). Tyle bowiem powinna wynieść łączna liczba klientów organizatora oraz jego spółek zależnych, czyli biura Cedok w republice Czeskiej i spółki Itaka Lietuva na Litwie.

Jest to wspaniały prezent na zbliżające się trzydziestolecie Itaki. Oznacza to równocześnie, że biuro Itaka zaczyna coraz energiczniej pukać do pierwszej dziesiątki największych organizatorów turystyki w Europie.

Następne imponujące granice coraz bliżej …

Być może już w tym roku obrotowym Itaka przekroczy również inną istotną granice, czyli 3 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych (też w ujęciu skonsolidowanym) … a nieco później … 4 miliardów złotych i wreszcie kolejną bardzo już okrągłą czyli jednego miliarda euro.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego