181231Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

181231Analiza Cen ZIMA

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


31.12.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Na razie nie udaje się utrzymać wyższych cen od ubiegłorocznych…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2018/19. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  28 stycznia -3 lutego 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części, które będą publikowane w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia. Część poniedziałkowa będzie drugą częścią dotychczasowego materiału, który omawiał istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, a część wtorkowa, tak jak dotychczasowa pierwsza część materiału tygodniowego, będzie obejmowała różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnych dostarczają załączane do prezentacji tabele. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, zaś różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz siódmy w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 27 grudnia z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranych w dniu 20 grudnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 29 grudnia 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny spadły o 99 złotych (w poprzednim zestawieniu spadły o 18 złotych, wcześniej wzrosły o 38 i spadły o 4 złote, a jeszcze wcześniej rosły o 79, 54 i 78 złotych). Największe zniżki średnich cen wycieczek odnotowano w Portugalii - o 851 złotych oraz na Malcie i w Maroku - o 346 i 69 złotych. Jedyne wzrosty średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Gran Canarii i Lanzarote - o 230 i 61 złotych. Odmiennie niż obecnie w takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek rosły - o odpowiednio 45 i 2 złote.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na pięciu najważniejszych kierunkach
w polskiej zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej, przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej mapki wykresie.
Na głównych kierunkach zimowego wypoczynku miniony tydzień przyniósł prawdopodobnie korekcyjny wzrost średnich cen wyjazdów na Wyspach Kanaryjskich, który wyniósł 59 złotych, natomiast średnie ceny wyjazdów do Egiptu zanotowały obniżkę o 26 złotych. Na mniej masowych kierunkach notowano spadki cen, w tym bardzo mocno obszyły się średnie ceny wyjazdów do Portugalii i na Maltę - o 851 i 346 złotych, mniejsze były spadki cen wycieczek na Cypr, do Maroka i Turcji
o 134, 69 i 57 złotych, a zupełnie nieznaczna 7-złotowa zniżka średnich cen wystąpiła w Tunezji (Dżerba). Bardzo duże zniżki średnich cen w Portugalii i w Turcji w tej ostatniej o 175 złotych w okresie ostatnich dwóch tygodni, czyli o prawie 11 procent wiązać można z faktem, że jedynym oferującym (w analizowanym okresie) pozostało tylko biuro TUI Poland.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach listopada w tym i ubiegłym sezonie pokazuje, że obecna średnia cena była niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 125 złotych, (w poprzednich zestawieniach była ona niższa o 60 i 19 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych wyższa o 6, 22, 13 i 73 złote). W analogicznym okresie grudnia 2017 średnia cena rok do roku była wyższa i to o aż 220 złotych, co wiązać można z faktem, że wówczas były to już wyjazdy last minute, gdyż przed rokiem ferie (czyli analizowany okres) były o dwa tygodnie wcześniejsze.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu po raz pierwszy od połowy marca stała się niższa niż przed rokiem, choć na razie jedynie o symboliczny grosz i wyniosła 2,47  wobec 2,48 zł/litr, czyli mniej o 0,6 procent. Na zwyżkę kosztów energiczniej działał jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych osłabł rok do roku o blisko 3,5 procent, w tym głównie wobec amerykańskiego dolara. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów walut liczone łącznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale w coraz mniejszym stopniu  niż w poprzednich zestawieniach, czyli o około 55/65 złotych (wcześniej o 75/85,  85/95, 85/95, 140/150, 155/165 i 95/105 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej mapki wykres
Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) kolejny raz rekordową zwyżkę  cen rok do roku wykazał Egipt, gdzie tym razem ceny przewyższały poziom z sezonu 2017/2018 już o średnio 357 złotych. Przed rokiem notowano tam znaczny spadek cen rok do roku (o 397 złotych), a przed dwoma laty roczne ceny zwyżkowały o 230 złotych. Ponownie najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny wycieczek do Marsa Alam
o średnio 580 złotych, a kolejny raz najmniejszy ich wzrost zanotowano na Synaju o 166 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich i tak już znaczna obniżka średnich cen rok do roku z poprzedniego zestawienia (o 366 złotych) urosła do 523 złotych, chociaż należy zaznaczyć, że nie uwzględnia ona wyspy Lanzarote (brak porównywalnych danych sprzed roku), na której ceny w ostatnim czasie bywały na ogół wyższe niż przed rokiem. Tym razem wśród wysp na tym kierunku największy roczny spadek cen odnotowano na Fuerteventurze
o 641 złotych, a najmniejszy na Gran Canarii o 326 złotych. Przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie wzrastały w skali rocznej o 628 złotych (był to już okres last minute) i o 179 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, odnotowano w Portugalii i na Cyprze
o 833 i 392 złote. Na pozostałych kierunkach ceny w ujęciu rocznym rosły stosunkowo niewiele na Malcie i Tureckiej Riwierze o 12 i 62 złote, a znacznie mocniej w Maroku o średnio 276 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanadyjskie wzrosły o 105 złotych, a kierunkach egipskich zmniejszyły się o 40 złotych. Na mniej masowych kierunkach największą dwuletnią zwyżkę cen odnotowano w Maroku
o 437 złotych, a największą zniżkę w Portugalii o 539 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też z  czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (około 16 procent) i sporym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 6 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 22 procent.

Z kolei znaczący wpływ na obniżki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć spadki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również lata), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 7 procent. Można przypuszczać, że skala obniżek cen kontraktowych negocjowana przez organizatorów może być nawet znacząco wyższa.

3. W siódmym zestawieniu zimowym wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem, odnotowano w ofercie biura Exim Tours
o około 120 złotych, a mniejsze lecz również zauważalne dla turystów, w ofertach biur Coral Travel Wezyr i Ecco Holiday o około 60  i 50 złotych. U pozostałych organizatorów średnie ceny rok do roku wzrosły w granicach od 45 do 600 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało biuro TUI Poland (18 ofert, a przed rokiem 9, zaś przed dwoma laty 3) przed biurami Itaka (11 ofert, przed rokiem 6, a przed dwoma laty 15 ofert) i Exim Tours (też 11 ofert, w latach poprzednich 17 i 7 ofert). Wobec ostatniego roku najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura TUI Poland oraz Itaka i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland, zaś w ofercie premium (5*) ponownie przodowało biuro TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr (6 ofert) i Sun & Fun (4 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i TUI Poland (po 5 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland akurat w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie bardzo korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Riwiera, Lanzarote, Dżerba, Portugalia i Maroko), co daje mu aż 14 wskazań na ogólną liczbę 18, podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada znacznie słabiej (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich)

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach (w sezonie zimowym) oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład czołowej siódemki organizatorów w porównaniu z poprzednim pozostał dokładnie taki sam, a  zmiany dotyczyły jedynie pozycji poszczególnych organizatorów.

Pomimo nieco podniesionych cen na pozycji lidera pozostało biuro Rainbow, ale z mniejszą przewagą niż przed dwoma tygodniami. Zbliżyły się do niego biura Coral Travel Wezyr oraz Itaka (nieduże zniżki cen), a nieco w dół przesunęło się biuro Exim Tours (nieznaczne korekty cen w górę). Warto zwrócić uwagę na wysokie pozycje zajmowane w tym sezonie przez biuro Coral Travel Wezyr i to jednocześnie w sezonach zimowym i w letnim. Może to oznaczać, że jest ono obok TUI Poland głównym kandydatem do zasadniczego wzmocnienia swojej pozycji w branży, zwłaszcza że jego flagowe kierunki są obecnie na wysokiej turystycznej fali. Podobne perspektywy otwierają się też przed biurem Exim Tours, ale jego skala działania jest na razie wyraźnie mniejsza.

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów był  bardzo podobny, gdyż jedynie na siódmej pozycji biuro Prima Holiday zastąpiło Ecco Holiday. Lider obu zestawień pozostał ten sam, a jest nim biuro Rainbow lecz obecnie odchylenie od średnich cen jest w nim wyraźnie mniejsze niż przed rokiem, co w obecnej sytuacji rynkowej może być posunięciem jak najbardziej racjonalnymNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC
ceny w liniach Ryanair w górę, a w Wizzair w dół

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu zimowego będzie ona
podobnie jak dla sezonu letniego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (26 połączeń w Ryanair i 12 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich w okresie sierpień-wrzesień widoczny był stopniowy spadek cen przelotów na tym kierunku, w październiku odnotowano ich mocne odbicie, ale w listopadzie nastąpiło zdecydowane odwrócenie trendu. Obecne ceny znów wykazują silny wzrost, który wyprowadził średnie ceny na najwyższy w tym sezonie poziom i jednocześnie wyższy niż notowany przed rokiem, co obrazuje czerwone pole.

Na pozostałych kierunkach cen przelotów sytuacja stała się dość podobna. Średnie ceny wzrosły i również przewyższyły ich poziomy ubiegłoroczne (kolor czerwony).

W ujęciu rocznym wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich i hiszpańskich  
o 112 i 73 złote, a obniżyły się ceny przelotów do Włoch (Sardynia) i Grecji (Ateny) o średnio 57 i 77 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairW tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii pozostał już tylko jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (w ubiegłym sezonie zimowym było ich trzy
dwa na Teneryfę i jeden na Lanzarote). Jest to zapewne jeden z powodów silnego wzrostu cen przelotów na tę wyspę w okresie do połowy października i ich dość długiego pozostawania na wyjątkowo wysokim poziomie, nawet uwzględniając ich stopniowy spadek obserwowany w okresie ostatnich sześciu tygodni. Kolejnym może być rezerwacja istotnych bloków miejsc przez biura podróży, na co może wskazywać dość charakterystyczny przebieg reakcji formuł ustalających ceny, taki jaki można było obserwować już w sezonach poprzednich.

Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje na wejście w fazę wahań cen na niskim poziomie (pewien wpływ wywarła też promocja cen na niektórych kierunkach), która zwykle poprzedza odwrócenie trendu. Średnie ceny stały się niższe od ubiegłorocznych, co pokazuje pojawienie się zielonego pola.

W liniach Wizzair dość istotnie podniosły się w skali rocznej średnie ceny rejsów na kierunkach hiszpańskich - o średnio 190 złotych, co ma bezpośredni związek z dużym rocznym (choć zdecydowanie mniejszym niż w poprzednich zestawieniach) wzrostem cen  przelotów na Teneryfę.  Lekki spadek wykazały średnie ceny przelotów na kierunkach włoskich
o 24 złote, natomiast z zestawienia zniknęły kierunki portugalskie, z których w tym sezonie zimowym - podobnie jak z wielu innych - Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto zarówno z Warszawy, jak i z Katowic).

Ekspansja tanich linii może powrócić szybciej niż się spodziewano

Na poziomy i trendy cen bieżących i ich relacji z rokiem ubiegłym w obecnych sezonach zimowym i letnim wpływać mogą ograniczenia tempa ekspansji na naszym rynku przez tanich przewoźników w zakresie rejsów na kierunkach turystycznych. Wydaje się jednak, że apogeum tego procesu może mieć miejsce już w obecnym sezonie zimowym, a przyczyną są problemy w realizacji ofensywnej strategii na rynkach zachodnioeuropejskich (przede wszystkim w Niemczech), jak też utrzymująca się niepewność związana z wpływem Brexitu na ruch lotniczy w Europie.

Na razie najistotniejszą zmianą z punktu widzenia turystyki zorganizowanej jest zmniejszenie liczby rejsów na Wyspy Kanaryjskie z 14 tygodniowo w sezonie zimowym 2017/18, do 10 w sezonie obecnym. Wraz z oddaniem na niektórych rejsach części (bloków) miejsc organizatorom oznacza to ograniczenie liczby turystów samodzielnych sezonie zimowym o około 17 tysięcy, co stanowi ponad blisko 4 procent szacowanej ich liczby w całym sezonie zimowym. Na pozostałych kierunkach szczególnie duże cięć dokonał Wizzair, który na okres zimy wycofał kierunki portugalskie, większość kierunków włoskich i ograniczył liczbę połączeń z Izraelem, Marokiem i Hiszpanią. Otworzył też nowe połączenia z Islandią, Gruzją i z Grecją (Ateny), ale per saldo liczba rejsów na kierunkach turystycznych spadła w porównaniu z poprzednim sezonem zimowym o blisko 20 tygodniowo.

Wiele wskazuje jednak na to, że przerwa w energicznej ekspansji tanich linii może potrwać znacznie krócej, gdyż do problemów wymienionych już wcześniej dochodzi jeszcze czynnik fundamentalny, którym są wyraźne już symptomy szybszego niż sie spodziewano spowolnienia w strefie euro. W takiej sytuacji wysoce prawdopodobne jest zwrot w kierunku poszukiwania biznesowej rekompensaty na bardzo szybko rosnących rynkach Europy Środkowej, a zwłaszcza w zakresie połączeń północ
południe.

Jest to też prawdopodobnie jedna z głównych przyczyn dużego przyspieszenia biznesowej ekspansji oraz znacznego zwiększenia presji cenowej biura TUI Poland obserwowanych od początku sprzedaży wycieczek na sezon lato 2019. Tę kwestię podkreślano też na ostatniej listopadowej konferencji zorganizowanej podczas targów TT Warsaw.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego