190408Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

190408Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


8.04.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2019
Rainbow zaskakuje dynamicznym wzrostem sprzedaży lata...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2019. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części: część publikowaną w każdy poniedziałek tygodnia omawiającą istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, oraz część publikowaną jeden lub dwa dni później - obejmującą różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Do 23 kwietnia 2019 roku, czyli terminu corocznej konferencji podsumowującej wyniki touroperatorów za rok 2018  będą publikowane tylko materiały omawiające kwestie z zakresu bieżących cen turystycznych imprez.


Sprzedaż w zorganizowanej turystyce wyjazdowej nadal mało satysfakcjonująca

Ostatni tydzień marca również nie przyniósł poprawy koniunktury w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, chociaż końcówki miesięcy zwykle charakteryzują się poprawą sprzedaży z powodu obaw klientów przed korektami cen w górę stosowanymi często przez organizatorów na progu kolejnego miesiąca. Podobnie jak przed tygodniem dynamikę sprzedaży  bieżącej można szacować co najwyżej w okolicach zera, zaś wzrost sprzedaży skumulowanej zbliżył się już prawdopodobnie do poziomu bliskiemu zaledwie +4 procent, co stanowi rezultat o prawie o 40 procent niższy od dynamiki ubiegłorocznej w tym samym okresie.

Szczególnie niepokoi sprzedaż lata, które w dominującym stopniu przesądza o całorocznych  wynikach sprzedaży w branży. Według ogólnej opinii skumulowany spadek sprzedaży lata 2019 przekracza nieco 10 procent i od kilku tygodni utrzymuje się na tym mniej więcej poziomie. Nie za bardzo współgra to z informacjami przekazywanymi przez organizatorów, którzy albo wskazują na niewielkie, ale jednak wzrosty skumulowanej sprzedaży lata (Grecos Holiday, Rainbow) albo na bardzo wysokie (Neckermann Polska
ca. 50 procent) lub można też z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przypuszczać, że niektórzy organizatorzy notują nawet znaczące dwucyfrowe zwyżki sprzedaży, gdyż w dużej mierze operują na rynkach, na których sprzedaż rośnie w tym sezonie o dobre kilkadziesiąt procent. Takimi biurami są przede wszystkim Coral Travel Wezyr, Exim Tours i Sun& Fun, a ich ważne lub bardzo ważne rynki to Turcja, Egipt i Tunezja.

Dość fascynującą mgiełką tajemnicy okryta jest zatem sytuacja, jak z rosnących (czasem nawet bardzo znacznie) klocków da się skonstruować spadającą całość.

Rainbow zaskoczył dynamiczną sprzedażą ostatnich dwóch miesięcy

Na tle niejasnych informacji płynących, jak to często zresztą bywa, z branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej precyzją wyróżniają się dane podane w piątkowym giełdowym raporcie bieżącym przez biuro Rainbow. Dotyczyły one wyników przedsprzedaży lata u tego organizatora według stanu na 31 marca tego roku. Na pierwszy rzut oka nie przedstawiały one nic nadzwyczajnego, chociaż wzrost o 6,5 procent, czyli o około 17 procent wyższy niż dla branży jako całości, uznać można za zupełnie dobry.

Niemałym szokiem jest jednak dopiero zestawienie tego wyniku z podobnym raportem z końca stycznia, czyli sprzed dwóch miesięcy. Porównanie przyrostów w lutym i marcu w tym roku z sezonem poprzednim daje bowiem dynamikę wzrostu sprzedaży w rzeczonym okresie na poziomie aż +36,2 procent. Co ciekawe jest to dynamika znacznie wyższa niż w rekordowym pod względem wzrostów rynku sezonem lato 2018. Co prawda wyników nie da się porównać całkowicie precyzyjnie, ale w okresie styczeń
luty 2018 wzrost sprzedaży wyniósł w biurze Rainbow 18,8 procent, a w okresie marzec kwiecień 2018 był na poziomie 22,4 procent, co pozwala w przybliżeniu oszacować dynamikę sprzedaży w miesiącach luty - marzec 2018 na okolice 21 procent.

Oznacza to w przybliżeniu, że obecna dynamika sprzedaży biura Rainbow jest 1,7 razy wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem, co w realiach obecnego sezonu budzić musi niemałe zaskoczenie.

Czynniki wzrostu sprzedaży pozostają w tym sezonie bez większych zmian

Oczywiście są ku temu przyczyny, które chcemy teraz jedynie krótko zasygnalizować, gdyż jest to być może jeden z ciekawszych wątków na nieodległą konferencję organizowaną przez redakcję Rzeczpospolitej i portal Turystyka.rp.pl w dniu 23 kwietnia tego roku.

Pierwsza to niezmienne w swojej istocie również i w tym sezonie turystycznym działanie zasady „ccc”, czyli „cena czyni cuda”. Rainbow od mniej więcej połowy stycznia zszedł z cenami poniżej poziomu zeszłorocznego, co nie jest zbyt częste w tym roku u innych organizatorów. Nie zdążyło to jeszcze w sposób istotny wpłynąć na sprzedaż styczniową, ale w okresie następnych dwóch miesięcy efekt był już aż nadto widoczny.

Druga to możliwe powstanie pewnego popytu odłożonego na produkty tego biura. Posiada ono dość wierną grupę klientów, która w pierwszym okresie sprzedaży wstrzymywała się nieco z zakupami prawdopodobnie również ze względu na mniej niż zwykle atrakcyjne ceny. Po zmianie sytuacji sprzedaż wzrosła i to do poziomów wyraźnie wyższych niż przed rokiem, być może w dużym stopniu ze względu na realizację powstałych zapóźnień.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 21 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2019, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje dwudzieste drugie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 4 kwietnia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 28 marca 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 5 kwietnia 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 62 złote (w tygodniach poprzednich ceny spadły o 2 i wzrosły o 14, 11 i 52 złote, wcześniej spadły o 13 i wzrosły o 34, 22 i 68 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 7 i wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych). W minionym tygodniu największe wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły na Cyprze
o 254 złote oraz na Synaju (ostatnio notowano tam ich duże spadki) i tunezyjskiej Dżerbie o 149 i 114 złotych. Największe zniżki odnotowano na Korfu i na Krecie (ostatnio były tam duże spadki cen) o średnio 71 i 18 złotych i na Fuerteventurze o symboliczny 1 złoty. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek wzrosły o 75 i 63 złote. Takie istotne zwyżki cen są charakterystyczne dla początku kwietnia i są rezultatem wprowadzania nowych cenników na nowy miesiąc.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Ogólne tempo wzrostu średnich cen pozostaje nadal znaczne i w ostatnich 2 miesiącach wyniosło 248 złotych, co oznacza skalę wzrostu w granicach 7,5 procent. Dla wcześniejszych terminów wylotów (np. w czerwcu i w maju) wzrosty cen są z reguły większe, a jeszcze bardziej istotne w przypadku wycieczek sprzedawanych w okresie tzw. last minute, które już od mniej więcej 9 tygodni bardzo zdecydowanie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu w stosunku do średniej zmiany cen (czyli +62 złotych) mocniej rosły ceny wycieczek do Egiptu i do Turcji (o 92 i 72 złote), a w granicach średniej do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie (o 66 i 56 złotych). W wyraźnie najmniejszym stopniu podniosła się średnia cena imprez turystycznych do Grecji
o 15 złotych, ale kierunek ten drożał już dość mocno w tygodniach wcześniejszych, co mogło mieć związek z cięciami programów wyjazdów do tego kraju przez wielu organizatorów, jak również z (chwilowym lub ostatecznym) zaprzestaniem działalności na nich przez biura 7islands i Net Holiday, których ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła prawie 5 procent ogólnej liczby wycieczek do Grecji.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 85 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 89, 105, 64, 53, 25, 65 i 30 złotych, wcześniej były niższe o 13, 31 złotych, a jeszcze wcześniej wyższe o 10 złotych, niższe o 3 i 7 złotych i wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano spadek cen w ujęciu rocznym o 29 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym nadal działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu o 4,3 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,66 wobec 2,55 zł/litr.

W większym stopniu o zwyżce kosztów decyduje jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 4,5 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników działał w kierunku podnoszenia średniego poziomu kosztów wycieczek, ale tym razem w mniejszym stopniu niż w wielu wcześniejszych zestawieniach z tego sezonu. Wpływ ten wyniósł około 95/105 złotych (poprzednio również 95/105 złotych, a wcześniej 85/95, 105/115, 120/130, 110/120 140/150, 115/125, 95/105, 55/65, 85/95 i 65/75 złotych, trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017 mniej kosztownych i dobrych jakościowo kierunkach, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 308 i 175 złotych, do których zbliżyła się teraz Grecja ze średnią roczną zwyżką o 140 złotych. W przypadkach Egiptu i Grecji jest to znacząco różna sytuacja niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż ten pierwszy kierunek notował wówczas spadki cen w ujęciu rocznym o 184 złote, zaś Grecja bardzo niewielki wzrost cen o średnio 9 złotych. W przypadku Turcji roczna dynamika zmian cen przypomina już sytuację sprzed roku, ponieważ wzrosły one wówczas o średnio 126 złotych.

Wzrosła też roczna skala wzrostu cen wycieczek do Bułgarii - z 75 do 92 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym na tym kierunku spadały o 55 złotych.

Liderem spadków w tym sezonie nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 69 złotych, ale przed tygodniem i dwoma były one niższe o 83 i 55 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych również notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 32 złote. Kolejny już raz warto zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zniżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Portugalii
o średnio 189 złotych, a nieco mniejsze na Majorce i na Malcie o średnio 97 i 60 złotych. Na pozostałych kierunkach notowano wzrosty, z których mniejsze były udziałem Maroka i Albanii o 15 i 25 złotych, a wyraźnie większe odnotowano na Cyprze i w Tunezji - o średnio 113 i 123 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji
o 301 złotych, a znacząco słabiej wzrosły ceny wyjazdów do Grecji i Egiptu o 131 i 124 złote. W niedużym stopniu wzrosły średnie ceny wyjazdów do Bułgarii o średnio 37 złotych, umiarkowany spadek cen wystąpił w Tunezji o 59 złotych, a już tradycyjnie w tym sezonie najmocniejszych zniżek cen wyjazdów doświadczyły Wyspy Kanaryjskie o średnio 101 złotych.

Ponieważ jesteśmy już mniej więcej w połowie okresu przedsprzedaży obecnego sezonu turystycznego, warto się przyjrzeć wzrostom cen na poszczególnych kierunkach w okresie od połowy października (dane z 15 października 2018) do 4 kwietnia tego roku czyli w okresie ostatnich 25 tygodni. Przedstawia je poniższa mapka identyczna pod względem schematu z mapkami zmian cen już wcześniej przedstawianymi w naszych materiałach tygodniowychWynika z niej, że najwyższe zwyżki cen występują na kierunkach mniej masowych, które są chętnie odwiedzane przez klientów premiowych, a należą do nich Malta, Cypr i Portugalia. Są one nie tylko najbardziej znaczące nominalnie, ale również w kategoriach względnych i wyniosły od ponad 18 procent (Cypr i Portugalia) do ponad 36 procent (Malta). Wzrosty na najważniejszych kierunkach dla polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej prezentują mniejsze skale wzrostów, jak również mniejszy ich rozrzut, który mieści się na nich w dość wąskich granicach. Największe zwyżki wystąpiły w tym okresie na kierunkach tureckich i egipskich oraz w Bułgarii
odpowiednio 12,7, 11,9 i 12,3 procent, zaś najmniejsze w Tunezji, Grecji i na Wyspach Kanaryjskich 10,3, 10,7 i 10,8 procent. Specjalnym przypadkiem jest Majorka, na której średnie ceny wzrosły o zaledwie 3,6 procent, ale jest to zjawisko ogólnoeuropejskie wynikające z generalnie mniejszej popularności tej wyspy w obecnym sezonie turystycznym.

Średni wzrost cen dla prezentowanych kierunków wyniósł 389 złotych, co odpowiada 12,3 procent, a jego przeliczenie na roczne tempo wzrostu daje całkiem imponujący wynik +28,7procent. Zakładając przedpłatę w wysokości 30 procent oznacza to zwrot z „zainwestowanej” w nią kwoty w wysokości blisko 100 procent w skali rocznej, a więc w praktyce bardzo trudno osiągalny nawet w przy dużym szczęściu i wyczuciu inwestycyjnym na profesjonalnych rynkach finansowych.

3. W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów spadki ich poziomu w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazywały oferty biur Rainbow i TUI Poland, a wyniosły one średnio po około 25 złotych, z tym, że w grupie hoteli, które sprzedawano także w poprzednim sezonie ceny u tych organizatorów wzrosły odpowiednio o około 35 i blisko 100 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 9 (biuro Coral Travel Wezyr) do 329 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to podobnie jak przed dwoma tygodniami na pozycjach współliderów znalazły się biuro Rainbow z liczbą 27 ofert (poprzednio 30, przed rokiem 16, a przed dwoma rownież 16 ofert) i biuro TUI Poland też z liczbą 27 ofert (poprzednio 33, przed rokiem 12, a przed dwoma 7 ofert) oraz Coral Travel Wezyr z liczbą 24 ofert (poprzednio 24, przed rokiem 15, a przed dwoma 20 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* nadal posiadała oferta biura Rainbow, w hotelach 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur Coral Travel Wezyr i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr
8 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka 12 ofert oraz Rainbow i Coral Travel Wezyr po 8 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 11 ofert oraz  Rainbow i Itaka 6 i 5 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr 6 ofert oraz Itaka - 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours 4 oferty oraz Coral Travel Wezyr 3 oferty, zaś w Bułgarii biura TUI Poland- 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii, Grecji i Turcji, a Coral Travel Wezyr w Turcji, Tunezji kontynentalnej, Grecji, Bułgarii i w Egipcie.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Coral Travel Wezyr i Rainbow. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Dwudzieste drugie zestawienie sezonu lato 2019 zawiera dokładnie ten sam skład organizatorów jak poprzednie sprzed tygodnia. Jedyna różnica sprowadza się do zamiany na pozycjach 6 i 7, gdzie biuro Rainbow wysunęło się przed biuro Best Reisen, w wyniku tylko stosunkowo niewielkiej zwyżki cen w tym pierwszym oraz dość istotnego ich wzrostu w biurze drugim. Pozostałe biura zajmują te same pozycje jak przed tygodniem, a skale odchyleń cen wobec średniej przekrojowej nie uległy istotniejszym zmianom z wyjątkiem biura Coral Travel Wezyr, które jako jedyne w tym gronie dokonało obniżenia średniej ceny oraz biura Itaka, gdzie skala jej wzrostu była relatywnie niewielkaDla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której tak jak w wielu późniejszych zestawieniach z ubiegłego sezonu czołowe pozycje zajmowały biura Itaka, Grecos Holiday i Coral Travel Wezyr. Najistotniej obok biura Coral Travel Wezyr (awans o trzy  szczeble na pozycję lidera) poprawiły swoje pozycje biura TUI Poland - z 8 (poza obrębem zestawienia) na 3 obecnie oraz Rainbow z 11 (również poza obrębem zestawienia) na pozycję 6 obecnieNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego