190429Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

190429Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


29.04.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2019
Słabsza sprzedaż zjawiskiem przejściowym nie powinna niepokoić branży...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2019. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Silne osłabienie bieżącej sprzedaży w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej

Bieżąca sprzedaż w ogólnych opiniach bazujących zwykle w przeważającej części na raportach z systemu MerlinX, prezentuje się bardzo słabo, a przedświąteczny tydzień przyniósł spadek w najważniejszych dla branży imprezach lotniczych w skali wyraźnie przekraczającej 1/3. Kolejny tydzień będzie prawdopodobnie również bardzo niekorzystny, gdyż ma o jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem. Tydzień majówkowy powinien wprawdzie przynieść większe ustabilizowanie sprzedaży w ujęciu rok do roku, ale w kategoriach bezwzględnych sprzedaż nadal pozostanie bardzo niska.

Trzy tygodnie tak niskiej sprzedaży mogą wzbudzić obawy części branży tym bardziej, że nie widać przypływu optymizmu wywołanego zbliżaniem się wypłat wynikających z tzw. Piątki Kaczyńskiego. Tymczasem naszym zdaniem na razie nie ma powodów do większego niepokoju.

Wprawdzie najnowsze sondaże przeprowadzone w pierwszym i drugim tygodniu kwietnia przyniosły wprawdzie wyraźne pogorszenie się nastrojów społecznych, ale duże spadki ich poziomu dotyczą głównie grup wiekowych 20-29 oraz 30-39 lat, a więc tych (często są to rodzice), których dotknęła wysoka niepewność związana ze strajkiem nauczycieli. Jest to ta sama grupa, której nastroje zdecydowanie najsilniej poprawiły się w marcu zapewne na skutek ogłoszonych nowych programów społecznych, w tym zwłaszcza 500+ 2.0, co oznacza, że w dużym stopniu nastąpił reset poprzedniej poprawy optymizmu.

Jeszcze bardziej spadły w tych samych grupach opinie dotyczące przyszłej sytuacji materialnej, czyli decydujące o skłonnościach do zakupu wycieczek w średnim terminie (czerwiec-sierpień). W innych grupach, zwłaszcza 50+ poziom nastrojów okazał się dużo bardziej stabilny.

Wniosek z badań może być taki, że zakończenie strajku nauczycieli powinno znacząco poprawić społeczne nastroje, o ile nie przydarzy się jakaś duża awantura polityczna związana ze zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu.

W celu bardziej obiektywnej oceny koniunktury sprzedażowej w branży należałoby zatem poczekać do okresu po 6 maja, gdy w sprzedaży wycieczek ustąpią zakłócenia wywołane nietypowym w tym roku okresem świąteczno-majówkowym, a u rodziców zniknie widmo przedłużenia roku szkolnego dla uczącej się młodzieży.

Niebawem poznamy rzeczywiste wyniki przedsprzedaży za okres do 31 marca 2019

W pierwszym lub drugim tygodniu maja powinniśmy poznać dane Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) dotyczące pierwszego kwartału tego roku. Po zsumowaniu z dotychczasowymi danymi (dotyczą one liczby zarezerwowanych imprez w różnych segmentach) przedstawią nam one również stan sprzedaży (zimy) i przedsprzedaży (lata) na koniec marca, który zwykle odpowiada za około 45 procent sprzedaży całego sezonu.

TFG jest dość szczelny jeśli chodzi o przygotowywane dane, ale warto się teoretycznie przymierzyć, w jakich granicach może okazać się dynamika sprzedaży pierwszego kwartału dla absolutnie najważniejszych dla branży imprez lotniczych oraz co wynikałoby z niej dla budzących spory niepokój branży sprzedaży wycieczek sezonu lato 2019, przy założeniu, że korekty poprzednich okresów spowodowane np. rezygnacjami z wcześniej dokonanych rezerwacji nie będą duże.

Jak szybko może rosnąć segment imprez lotniczych?

Gdyby pierwszy kwartał w czarterach okazał się powtórzeniem sytuacji sprzed roku (zerowy wzrost), to po połączeniu go z czwartym kwartałem 2018 z uwzględnieniem już opublikowanych korekt powinniśmy otrzymać łączny wzrost w granicach 3 procent. Do tego należałoby dodać efekt netto wcześniejszego startu sprzedaży lata (mniej więcej o miesiąc), który jest zawarty w danych z trzeciego kwartału 2018. Szacujemy go na około 3-3,5 procent w odniesieniu do całości sprzedaży z końca marca 2019.

Aby otrzymać dynamikę wzrostu dla imprez lotniczych należałoby jeszcze uwzględnić efekt netto imprez bazujących na liniach rejsowych, czyli w dużym stopniu na przelotach tanimi liniami, w których biura podróży rezerwują coraz więcej miejsc. Wielkość tę można wstępnie oszacować na jeden do półtora procent.

Przyjmując wartość średnią z szacowanych przedziałów otrzymujemy dynamikę wzrostu w lotniczej turystyce wyjazdowej na poziomie około 7,5 procent (3 + 3,25 + 1,25).

Przy założeniu wzrostu w sezonie zimowym na 13-14 procent i uwzględnieniu dotychczasowych proporcji sprzedaży zimy i lata otrzymujemy dynamikę wzrostu imprez lotniczych lata 2019 na poziomie 5,5 do 6 procent.

Zakładając wzrost czarterów w I kwartale na poziomie +5 procent i przeprowadzając analogiczne szacunki otrzymalibyśmy dynamikę wzrostu imprez lotniczych lata 2019 w granicach + 9,5 procent. W wersji wzrostu w I kwartale na poziomie minus 5 procent przybliżona skala wzrostu wyniosłaby około + 2 procent.

W zależności od opublikowanych przez TFG danych zainteresowane osoby będą mogły poprzez ekstrapolację wyliczyć sobie przybliżoną dynamikę wzrostu sprzedaży imprez lotniczych lata 2019 nie czekając na publikację kolejnego tygodniowego materiału Instytutu TravelDATA.

Zaznaczamy jeszcze raz, że metodologia szacunku powinna dać zadowalający rezultat, o ile w dotychczas opublikowanych danych przez TFG nie nastąpią istotne korekty (czyli mniej więcej do 10 tysięcy zarezerwowanych imprez).

Znów zamieszanie odnośnie najbardziej podstawowych danych w turystyce wyjazdowej!

W ostatni wtorek miała miejsce konferencja organizowana przez „Rzeczpospolitą” i jej serwis dla branży turystycznej Turystyka.rp.pl pod tytułem przewodnim „Ranking Touroperatorzy 2019
co się zmieniło po trudnym sezonie 2018?”

Pierwsza części prezentacji poświęcona była ogólnym danym o branży jako całości, w tym przedstawiono wykresy oddające przebieg dynamiki wzrostu liczby pasażerów czarterowych. Według nich (dane ULC, ale bardzo zbieżne z danymi TFG oraz ankietowanych touroperatorów) wzrost liczby pasażerów czarterowych w roku turystycznym 2017/2018  (listopad 2017- październik 2018) wyniósł 35,6 procent. Jeden z uczestników konferencji zanegował te dane rekomendując zupełnie inne wartości, które są zdecydowanie, czyli o kilkanaście punktów procentowych niższe (sic!).

Nie odnosząc się na razie do merytorycznych podstaw aż tak rozbieżnych najbardziej podstawowych danych (i to już wiele miesięcy po zakończeniu sezonu i stosownych weryfikacjach) podajemy zainteresowanym osobom linki do danych kwartalnych z oficjalnej strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC):

Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych według krajów w międzynarodowym ruchu czarterowym w 2017 i 2018 roku:

I kwartał 2018 vs I kwartał 2017:  http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2018/wg_krajow_czarter_1kw2018.pdf

II kwartał 2018 vs II kwartał 2017:
http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2018/wg_krajow_czarter_2kw2018.pdf

III kwartał 2018 vs III kwartał 2017:
http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2018/3-kw-2018/wg_krajow_czarter_3kw2018.pdf

IV kwartał 2018 vs IV kwartał 2017:
http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/2018/4-kw-2018/wg_krajow_czarter_kw42018.pdf


Wynikająca z nich dynamika wzrostu czarterów za rok kalendarzowy 2018 jest tam nieznacznie niższa niż dynamika za rok turystyczny 2017/2018, gdyż wzrost we wchodzących już w rok kalendarzowy 2018  listopadzie i grudniu 2018 był słabszy niż w listopadzie i grudniu 2017, które wchodzą jeszcze do roku turystycznego 2017/2018.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 21 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2019, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje dwudzieste czwarte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 25 kwietnia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 18 kwietnia 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 26 kwietnia 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny spadły o 15 złotych (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 37 i 62 złote). Największe zniżki średnich cen wycieczek wystąpiły na Malcie
o 142 złote oraz na Tureckiej Riwierze i w Portugalii (ostatnio był tam duży wzrost cen) o 106 i 68 złotych. Największe zwyżki odnotowano na Cyprze o 32 złote oraz w Hurghadzie i na Gran Canarii o 28 i 18 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem średnie ceny wycieczek wzrosły o 37 złotych, a przed dwoma laty spadły o 18 złotych.

Spadek średnich cen obserwowany w minionym tygodniu może mieć znaczny związek z bardzo słabą sprzedażą w tygodniu przedświątecznym, o której była mowa wcześniej.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Ogólne tempo podnoszenia się średnich cen nadal pozostaje znaczne i w ostatnich 12 tygodniach ( czyli od pierwszego tygodnia lutego) wyniosło już 282 złote, co oznacza skalę wzrostu o blisko 9 procent. Dla wcześniejszych terminów wylotów (np. w czerwcu i w maju) zwyżki  cen są często nawet większe, a jeszcze bardziej istotnie drożeją wycieczki sprzedawane w okresie tzw. last minute, których ceny od ostatniej dekady  stycznia zdecydowanie przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu bardziej od średniej zmiany cen (czyli  minus 15 złotych) spadały ceny wycieczek do Turcji i Bułgarii (o 61 i 37 złotych), niemal nie zmieniły się ceny na Wyspach Kanaryjskich (wzrosły o 2 złote), zaś na pozostałych wiodących kierunkach, czyli w Egipcie i w Grecji ceny wycieczek w niewielkim stopniu wzrosły - o odpowiednio 8 i 9 złotych. Zwraca uwagę systematyczne podnoszenie się cen imprez turystycznych do Grecji, które zdrożały w okresie ostatnich 8 tygodni (czyli od pierwszego tygodnia marca) o średnio 258 złotych. Może mieć związek z cięciami programów czarterowych do tego kraju anonsowanymi przez wielu organizatorów, jak również z (chwilowym lub ostatecznym) zaprzestaniem działalności na nich przez biura 7islands i Net Holiday, których ubiegłoroczna sprzedaż wyniosła prawie 5 procent ogólnej liczby wycieczek do tego kraju.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 92 złote. W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o zaledwie 6 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym nadal działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu o 3,8 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,72 wobec 2,62 zł/litr.

W większym stopniu o zwyżce kosztów decyduje teraz kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 4,5 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników nadal działał w kierunku podnoszenia średniego poziomu kosztów wycieczek i wyniósł około 90/100 złotych.

W kolejnych tygodniach wpływ ten (obecnie negatywny) powinien stopniowo maleć wraz ze zbliżaniem się cen paliwa, a zwłaszcza kursów walutowych do wartości ubiegłorocznych.

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.
Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na systematycznie zyskujących na popularności już od sezonu 2017 mniej kosztownych i jednocześnie dobrych jakościowo kierunkach, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 278 i 169 złotych. Do takiej skali wzrostów zbliżyła się w ostatnim miesiącu Grecja, na której średnia roczna zwyżka wyniosła w minionym tygodniu 157 złotych. W przypadkach Egiptu i Grecji jest to znacząco inna sytuacja niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż kierunki notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym o 30 i 25 złotych. W przypadku Turcji roczna dynamika zmian cen przypomina jej wielkość sprzed roku, ponieważ wzrosły one wówczas o średnio 198 złotych.

Znacząco spadła roczna skala wzrostu cen wycieczek do Bułgarii - z 96 do 20 złotych, zaś w adekwatnym tygodniu ubiegłego sezonu ceny na tym kierunku spadały w ujęciu rocznym o 7 złotych.

Liderem spadków w tym sezonie nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku ponownie były niższe  o średnio 119 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych również notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 41 złotych. Kolejny już raz zwracamy uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute, choć różnica cen wyjazdów w okresie około-majówkowym nie była tak wyraźna jak we wcześniejszych tygodniach.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki  cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze i w Maroku
o średnio 249 i 195 złotych, mniejsze w Tunezji - 90 złotych, zdecydowanie mniejsze na Malcie i w Albanii 36 i 33 złote, a na Majorce odnotowano dość wyraźny spadek cen wycieczek o średnio 65 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji
o aż 367 złotych. Znacząco słabiej rosły ceny wyjazdów do Egiptu i Grecji o 219 i 132 złote, zaś w bardzo niewielkim stopniu zdrożały średnie ceny wyjazdów do Bułgarii o średnio 13 złotych. Niewielki spadek cen wystąpił w Tunezji o 18 złotych, a tradycyjnie w tym sezonie najmocniej zniżkowały ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie o średnio 160 złotych.

3. W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów jedyny spadek ich poziomu wobec ubiegłego sezonu wykazała oferta biura Rainbow, która była mniej kosztowna o około 100 złotych niż przed rokiem. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 70 złotych (biuro TUI Poland) do 430 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało biuro TUI Poland z liczbą 33 ofert (poprzednio 27, przed rokiem 21, a przed dwoma 10 ofert), które wyprzedziło biura Rainbow z liczbą 28 ofert (poprzednio 25, przed rokiem 9, a przed dwoma 11 ofert) i Coral Travel z liczbą 21 ofert (poprzednio 24, przed rokiem 22, a przed dwoma 19 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* nadal posiadała oferta biura Rainbow, w hotelach 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferty biur TUI Poland i Coral Travel.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel
8 ofert i Sun & Fun 3 oferty, na kierunkach greckich biura Rainbow i Grecos 10 i 9 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 11 ofert oraz  Rainbow i Itaka 7 i 5 ofert, a na tureckich Coral Travel 6 ofert oraz TUI Poland - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours, Rainbow i Coral Travel po 3 oferty, zaś w Bułgarii biura TUI Polanad i Coral Travel 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Bułgarii, a Coral Travel w Turcji, Tunezji kontynentalnej i w Bułgarii.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka (z małymi wyjątkami) i Grecos, a nieco później dołączyły do nich Coral Travel i Rainbow. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Dwudzieste czwarte zestawienie sezonu lato 2019 zawiera prawie ten sam skład organizatorów jak poprzednie sprzed dwóch tygodni. Jedyna różnica sprowadza się do przesunięcia się biura Itaka z powodu znaczącej zwyżki cen z 3 pozycji na 8 (już poza obrębem zestawienia) i wejścia w ten sposób do siódemki biura Exim Tours. Kolejność pozostałych sześciu biur pozostała taka sama jak w poprzednim zestawieniu.Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której tak jak w wielu późniejszych zestawieniach z ubiegłego sezonu czołowe pozycje zajmowały biura Grecos i Coral Travel. Warto w tym miejscu też zaznaczyć, że biuro Itaka zajmowało przed rokiem identyczną pozycję jak obecnie czyli 8 (poza obrębem zestawienia) Obok biura Coral Travel, które awansowało na pozycję lidera najistotniej poprawiły swoje pozycje biura Rainbow z 13  (poza obrębem zestawienia) na pozycję 5 obecnie, biuro TUI Poland - z 5 na 3, biuro Sun & Fun z 6 na 4 pozycję obecnie oraz biuro Exim Tours z 10 (poza obrębem zestawienia) na 7 obecnie. Istotną rolę
zwłaszcza w ostatnim przypadku odegrało zaprzestanie lub zawieszenie działalności przez biura Net Holiday i 7islandsNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Kontynuacja znacznych spadków cen przelotów w tanich liniach


Od stycznia 2018 roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (45 połączeń w Ryanair i 25 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Dla sezonu lato 2019 wprowadziliśmy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) powstaje na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych jest przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.Dla kierunków kanaryjskich w październiku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który najpierw przeszedł w wyraźny spadek, później w fazę niedużych wahań, a jeszcze później w silny wzrost z niewielką korektą widoczną na wykresie przed ośmioma tygodniami. W okresie ostatnich 6 tygodni ceny nieco się obniżyły, ale nadal znacząco przewyższają poziom sprzed roku, co uwidacznia bardzo duże czerwone pole. Jedną z przyczyn wysokich cen jest lepszy od spodziewanego popyt na ten kierunek przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu oferowania miejsc drogą redukcji liczby połączeń na kierunkach kanaryjskich z 8 do 4 tygodniowo. Widoczny on jest zwłaszcza w mniej odległych terminach wylotu, a w biurach podróży w tzw. sprzedaży last minute.

Na pozostałych kierunkach widoczne wcześniej spadki cen rejsów na kierunkach turystycznych uległy na początku grudnia wyhamowaniu, a w drugiej połowie stycznia ceny przystąpiły do wyraźnych wzrostów, przekraczając znacznie średni ich poziom z ubiegłego roku, co zobrazowało pojawienie się czerwonego pola. Po kilku tygodniach niewielkich wahań średnich cen przeszły one w mocny spadek, który po niedługiej przerwie jest kontynuowany. W jego wyniku bieżące ceny coraz bardziej oddalają się od cen zeszłorocznych , a tym samym zielone pole oznaczające korzystniejsze ceny dla turystów niż w tym samym okresie ubiegłego roku ulega powiększaniu.

W relacji z poprzednim sezonem kolejny raz najbardziej spadły ceny przelotów na kierunkach włoskich - o 323 złote, zaś w nieco mniejszym stopniu na kierunkach greckich i portugalskich
o 253 i 240 złotych. Niemal w miejscu pozostały ceny przelotów do Bułgarii (spadek o 8 złotych), a umiarkowanie zdrożały przeloty do Hiszpanii o średnio 80 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairDla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic i niedawno wprowadzony do rozkładu rejs na Fuerteventurę (brak możliwości porównania cen rok do roku), odnotowano umiarkowany spadek ceny w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch tygodni
z 2793 do 2543 złotych. Jest to najniższa cena odnotowana na tym kierunki od początku stycznia.

Na pozostałych kierunkach turystycznych średnia cena była początkowo dość stabilna oraz istotnie niższa od poziomów sprzed roku, ale od mniej więcej połowy października weszła w bardzo wyraźny i długotrwały trend wzrostowy. Pomimo to pozostawała ona dotychczas z reguły poniżej średniej ceny z tego samego okresu przed rokiem (zielone pole) lecz od połowy marca w nieznacznym stopniu ją przewyższyła (pole czerwone) . Obecnie kontynuowany jest wyraźny trend spadkowy cen przelotów, a ceny zmieniają się według trajektorii bardzo zbliżonej do obserwowanej przed rokiem.

W relacji z poprzednim sezonem najmocniej spadły ceny przelotów rok do roku do Włoch
o średnio 324 złote, natomiast znacznie skromniejsze roczne spadki cen obserwowano na kierunkach hiszpańskich i w Bułgarii o średnio 97 i 12 złotych. Na kierunkach hiszpańskich i greckich (Korfu i Ateny), ceny przelotów były zdecydowanie wyższe o odpowiednio 288 i 656 złotych. wyższe.

Rozpatrując przyszłe możliwe trendy cenowe u tanich przewoźników należałoby brać pod uwagę zmiany w siatce połączeń tanich linii, a zwłaszcza wyraźną redukcję liczby rejsów na kierunkach kanaryjskich z 10 w sezonie letnim 2018 do 6 (plus niedawno dodana Fuerteventura) w sezonie obecnym.

W kierunku zwyżek cen w istotny sposób działają też organizatorzy rezerwujący bloki miejsc na niektórych kierunkach, a także rozwijający i promujący pakietowanie dynamiczne przez turystów i przez biura agencyjne.

Na krótką metę jest to też skuteczny sposób zdobywania przez biura przewagi konkurencyjnej na kierunkach turystycznych, gdyż ceny wyjazdów samodzielnych organizowanych w oparciu o LCC stają się w takiej sytuacji mało atrakcyjne.

W kierunku obniżania cen przelotów na kierunkach turystycznych działa natomiast trend (zwłaszcza w liniach Wizzair, ale ostatnio również w liniach Ryanair) dodawania rejsów w ramach tych samych połączeń (np. do dwóch dodawanie trzeciego), który powiększa oferowanie zwłaszcza dla turystów, gdyż liczba podróżujących biznesowo lub odwiedzających rodziny pozostaje w takiej sytuacji z reguły na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego