190513Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

190513Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


13.05.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2019
Lepiej nie wyciągać za optymistycznych wniosków z dobrej sprzedaży lata...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2019. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

TFG odkrywa rzeczywistą sprzedaż w zorganizowanej turystyce wyjazdowej

W ostatnim tygodniu Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) podał dane o deklaracjach składanych przez przedsiębiorców turystycznych. Obejmują one I kwartał tego roku oraz pewne modyfikacje danych dotyczących kwartałów poprzednich.

TFG stanowi najlepsze źródło wyjściowej informacji do oceny sytuacji rynkowej od strony sprzedaży i przedsprzedaży. Po dokonaniu pewnych uzupełnień w zakresie wyjazdów czarterowych w tym sezonie o informacje i szacunki dotyczące sezonu zimowego sprzedawanego w drugim i trzecim kwartale 2018 oraz sezonu letniego sprzedawanego już w sierpniu i wrześniu 2018 - można dokonać bardzo wiarygodnego oszacowania stanu łącznej sprzedaży i przedsprzedaży sezonu 2018/2019 dotyczących liczby klientów wycieczek czarterowych.

Publikowane później dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) pokazują rynek od strony realizacji i zawierają również dane dotyczące ruchu na poszczególnych kierunkach. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych organizatorów zawierają też informacje o wynikach finansowych (np. przychody, zyski), które są cenne dla pełnego obrazu branży jako całości. Wszystkie te trzy źródła cechują się wysokim stopniem zbieżności, a różnice sięgają z reguły dziesiątych części procenta.

Dla potrzeby ujęcia rynku całej zorganizowanej turystyki lotniczej należy wyniki czarterów uzupełnić jeszcze o klientów biur podróżujących tanimi liniami oraz liniami rejsowymi, a zmniejszyć o liczbę turystów podróżujących samodzielnie, ale korzystających z lotów czarterowych zakupionych często w biurach podróży.

Sprzedaż całego sezonu i samego lata rośnie, a nie spada!

Z danych TFG za IV kwartał 2018 i I kwartał 2019, po ich uzupełnieniu tak jak to opisano dość szczegółowo w materiale sprzed dwóch tygodni wynika, że sprzedaż wycieczek lotniczych wykazała na koniec marca 2019 dynamikę w wysokości około +9,4 procent.

W tej chwili największe zainteresowanie środowiska turystycznego budzi stan bieżącej przedsprzedaży lata, które ma dominujące znaczenie dla działalności i sytuacji biznesowej branży. Według naszych szacunków (w lwiej części bazujących na danych TFG) dynamika sprzedaży LATA według stanu na koniec marca 2019 roku wynosi około + 8 procent.

Jest to zapewne znacznie więcej niż mogło się spodziewać wiele osób ze środowiska turystycznego, tym bardziej że wiele z nich jako punkt odniesienia może traktować raporty z systemu MelinX. Raporty te nieustająco wskazują na dwucyfrowe spadki sprzedaży lata 2019 w granicach mniej więcej od 11 do 13 procent.

Poniżej przedstawiamy wykres przybliżonej dynamiki sprzedaży (i przedsprzedaży) wycieczek lotniczych w sezonie według stanu do końca ostatniego pełnego tygodnia kwietnia.

Zielone obramowania zawierają dane wynikające z kolejnych edycji Biuletynu Informacyjnego TFG. Są to dane na koniec czwartego kwartału 2018 oraz pierwszego kwartału 2019 publikowane odpowiednio na początku lutego oraz na początku maja tego roku.

Niebieskie słupki oznaczają przybliżoną tygodniową dynamikę łącznej sprzedaży (lata i zimy), granatowa linia oznacza przebieg łącznej dynamiki sprzedaży skumulowanej, czyli liczonej od początku sprzedaży, na koniec poszczególnych tygodni, a czerwona przebieg dynamiki sprzedaży skumulowanej sezonu letniego, która jest dość zbliżony do przebiegu łącznej sprzedaży, gdyż lato stanowi jej dominujący składnik, który w dużej mierze „ustawia” krzywą sprzedaży łącznej.Za większość, o ile nie całość wymienionego wzrostu lata (+ około 8 procent) odpowiada zapewne biuro TUI Poland, aczkolwiek w lutym i marcu bardzo wysoką dynamikę sprzedaży imprez letnich (ponad +36 procent) wykazało biuro Rainbow, a znacznie wyższą sprzedaż niż przed rokiem realizują też biura Coral Travel i Exim Tours.

Z danych przekazanych przez TFG pośrednio wynika też, że do końca marca biura sprzedały około 970-975 tysięcy wycieczek lotniczych (przed rokiem około 900 tysięcy). Oznacza to
przy założeniu, że dynamika sprzedaży zostanie utrzymana na mniej więcej tym samym poziomie - przybliżone zaawansowanie sprzedaży lata 2019 na poziomie 34-35 procent, zaś łącznie z zimą zaawansowanie sprzedaży rocznej wyniosło około 43 procent.

Główna rozgrywka o wynik jest jeszcze przed biurami

Z kolei na koniec kwietnia sprzedaż imprez letnich wyniosła 1140-1145 tysięcy, co stanowi nieco ponad 40 procent całego lata, a 48-49 procent sprzedaży całorocznej. Oznacza to też, że do sprzedania pozostało jeszcze około 1,7 miliona wycieczek i to jej rezultaty „ustawią” tegoroczny wynik branży.

Znając przybliżone wolumeny sprzedaży i przybliżone marże wynikające z cen sprzedawanych wycieczek i poziomu kosztów można mniej więcej oszacować rozwój sytuacji w zakresie potencjalnego zysku branży wynikającego z już sprzedanych (i częściowo zrealizowanych) imprez turystycznych.

Na razie można szacować, że wynik operacyjny branży na koniec marca jest w granicach 30 milionów słabszy niż w tym samym okresie przed rokiem. Wynik z uwzględnieniem operacji zabezpieczających przedstawia się jeszcze mniej korzystnie, gdyż był on w poprzednim sezonie w wielu biurach dodatni, a w niektórych nawet bardzo wysoki.

Nie należy się tym jednak zanadto przejmować, gdyż pierwsza połowa poprzedniego sezonu charakteryzowała się bardzo dobrymi wynikami na sprzedaży, zaś druga przyniosła biurom z reguły ogromne straty. W tym sezonie najprawdopodobniej taka sytuacja nie wystąpi i obie części sezonu będą zyskowne, a łączny wynik znacznie lepszy niż w poprzednim nieudanym roku w turystyce wyjazdowej.

Instytut TravelDATA na bieżąco szacuje potencjalny wynik branży  i prawdopodobnie w następnym lub kolejnym materiale tygodniowym przedstawi stosowne wykresy pokazujące jego przybliżony przebieg w poszczególnych okresach sezonu turystycznego
podobnie jak ma to miejsce np. z przebiegami cen tanich przewoźników (LCC).

Optymizm lepiej w tym sezonie odłożyć na bok

W poprzednim materiale zwróciliśmy uwagę na stosunkowo niski poziom i ponowne spadki nastrojów społecznych i konsumenckich. Są o one znacząco niższe niż poziom obiektywny, wynikający z szybkiego wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych i z bardzo dobrej sytuacji gospodarczej kraju i jej perspektyw (patrz też dalej). Tę informację traktowaliśmy jako ostrzeżenie organizatorów przed nadmiernym optymizmem programowym.

W tej kwestii warto też zwrócić uwagę na przebieg cen przelotów w tanich liniach pokazany w końcowej części materiału. U obu przewoźników są one w wyraźnym trendzie spadkowym, a w liniach Ryanair są ponadto znacznie poniżej poziomu niż w tym samym okresie przed rokiem. Może to oznaczać, że zaawansowane formuły optymalizujące i na bieżąco ustalające ceny biletów nie notują zanadto optymistycznego poziomu ani bieżącego popytu, ani jego najbliższych perspektyw.

Inną kwestią wynikającą z tych wykresów są zdecydowanie wyższe ceny (jako swoisty wyjątek) przelotów na kierunkach kanaryjskich. Pokazują one jak kolosalne znaczenie dla cen i przede wszystkim marż mają działania racjonalnego zarządzania podażą.

Komisja Europejska też zaszkodzi polskim nastrojom?

Na zakończenie jeszcze o kwestii, która całkiem możliwe, że zaszkodzi nastojom, chociaż w zwykłej sytuacji byłaby dla nich korzystna. Chodzi o najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej, które zostały opublikowane w ostatni wtorek. Są one ogłaszane dwa razy w roku (maj i listopad) i stanowią rezultat wnikliwej pracy wielu specjalistów i analityków.

Polska wypadła w tej edycji zgoła rewelacyjnie. Jej prognozowane tempo wzrostu zostało ocenione - oprócz Malty
jako najwyższe w Unii (+ 4,2 procent). Malta jest jednak kwalifikowane jako raj podatkowy (podobnie jak Irlandia), co oznacza, że do jej gospodarki zalicza się działalność przedsiębiorstw, która de facto prowadzona jest zupełnie gdzie indziej. Prognozy dla naszej gospodarki zostały podniesione 0,5 procent (z 3,7 do 4,2) , a zdecydowanej większości innych państw obniżone i to znacznie. Przykładowo Niemcom o 1,3 procent (sic!!!) z 1,8 do 0,5 procent, Włochom z 1,2 do 0,1 procent, a całej Eurostrefie z 1,9 do 1,2 procent.

Najwyższy kwartalny wzrost PKB w I kwartale mają mieć Polska i Węgry po + 1,2 procent. Ciekawe też, że według Komisji Europejskiej zadłużenie państwa odnoszone do PKB ma odnotować kolejny spadek, choć tym razem stosunkowo niewielki o 0,7 punktu procentowego (z 48,9 do 48,2 procent), czyli sporo mniejszy niż w roku 2018 (o 1,7 punktu), czy 2017 (o 3,6 punktu). Ciekawostka polega na tym, ze prawie wszyscy Polacy z jakiś powodów są zdania, że obecnie zadłużamy się na koszt przyszłych pokoleń.

Prognozy Komisji przeszły bez większego echa, gdyż sprawnie i ze wzmożonym impetem zostały przykryte innymi wydarzeniami, co jest zresztą częste w intensywnych kampaniach wyborczych. To też jest kolejny i swoisty sygnał dla organizatorów przed optymizmem, gdyż nawet ewidentnie bardzo istotne i dobre dla nastrojów wiadomości w tym sezonie raczej nie będą wspierać turystyki.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 21 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2019, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje dwudzieste szóste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych 9 maja 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 2 maja 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 10 maja 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 39 złotych (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 56, spadły o 15 złotych i wzrosły o 37 i 62 złote). Największe zwyżki średnich cen wycieczek wystąpiły w Portugalii
o 353 złote oraz na wyspach Kos i Cypr o 152 i 147 złotych. Największe zniżki odnotowano na Korfu o 229 złotych oraz na Chalkidiki i Lanzarote o 69 i 43 złote. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty zmiany średnich ceny wycieczek były znacznie mniejsze i odpowiednio spadły o 6 i wzrosły o 14 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Ogólne tempo podnoszenia się średnich cen nadal pozostaje wysokie i w ostatnich 13 tygodniach ( czyli od pierwszego tygodnia lutego) wyniosło już 377 złotych, co oznacza skalę wzrostu o blisko 11,5 procent. Dla wcześniejszych terminów wylotów (np. w czerwcu) zwyżki  cen są często nawet większe, a jeszcze bardziej istotnie drożeją wycieczki sprzedawane w okresie tzw. last minute, których ceny od ostatniej dekady  stycznia coraz wyraźniej przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu zdecydowanie bardziej od średniej zmiany cen (czyli od + 39 złotych) wzrosły ceny wycieczek do Turcji (o 67 złotych), identycznie jak średnia podniosły się ceny wycieczek, a nieco mniej na Wyspy Kanaryjskie
o 20 złotych. Zdecydowanie najłagodniejszy był tym razem średni wzrost cen wycieczek do Grecji i Egiptu o 8 i 6 złotych.

Nadal zwraca uwagę systematyczne podnoszenie się cen imprez turystycznych do Grecji, które pomimo ostatniego zwolnienia dynamiki wzrostu cen podrożały w okresie ostatnich 9 tygodni (czyli od pierwszego tygodnia marca) o średnio 325 złotych. Może mieć związek z cięciami programów czarterowych do tego kraju anonsowanymi przez wielu organizatorów, z zaprzestaniem działalności przez biura 7islands i Net Holiday, jak również z pewną poprawę popytu na ten kierunek.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 93 złote (w poprzednich 9 tygodniach ceny były wyższe o 77,  92, 145, 85, 89, 105, 64, 53 i 25 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o zaledwie 2 złote.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym nadal działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, ale ten negatywny wpływ jest coraz mniejszy. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu zaledwie o 0,4 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,74 wobec 2,73 zł/litr.

W większym stopniu o zwyżce kosztów decyduje kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o niecałe 2 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników nadal działał w kierunku podnoszenia średniego poziomu kosztów wycieczek, ale już znacznie słabiej niż w poprzednich tygodniach i wyniósł około 35/45 złotych (poprzednio 55/65, 90/100, 100/110 złotych, dwukrotnie po 95/105 złotych, a wcześniej 85/95, 105/115, 120/130, 110/120 140/150, 115/125, 95/105, 55/65 i 85/95  złotych).

W kolejnych tygodniach wpływ ten (obecnie nadal negatywny) powinien stopniowo maleć wraz poprawą relacji cen paliwa oraz kursów walutowych w stosunku do  wartości ubiegłorocznych.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.
Spośród dużych kierunków
nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na systematycznie zyskujących na popularności już od sezonu 2017 mniej kosztownych i jednocześnie dobrych jakościowo kierunkach, czyli Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 364 i 167 złotych. Po jednotygodniowym wyprzedzeniu w tym względzie  Turcji przez Grecję, spadła ona na swoją typową trzecią pozycję, a średnia roczna zwyżka wyniosła tam 134 złote. W przypadkach Egiptu i Grecji jest to znacząco inna sytuacja niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż kierunki notowały wówczas spadek cen w ujęciu rocznym o 120 złotych oraz niewielki wzrost o średnio 5 złotych. W przypadku Turcji roczna dynamika zmian cen nie jest zbyt odległa od jej wielkości sprzed roku, ponieważ wzrosły one wówczas o średnio 136 złotych.

Znacznie mniejsza była roczna skala wzrostu cen wycieczek do Bułgarii, która wyniosła 42 złote, a w adekwatnym tygodniu ubiegłego sezonu ceny na tym kierunku spadały w ujęciu rocznym o 21 złotych.

Liderem spadków w tym sezonie nadal pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku były niższe  o średnio 128 złotych, a przed tygodniem i dwoma były niższe o 132 i 119 złotych. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych również notowały spadek cen w ujęciu rocznym, który wyniósł średnio 47 złotych. Kolejny już raz zwracamy uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze niż przed rokiem stały się dla organizatorów ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie sprzedawanych w ofertach last minute, choć różnica cen wyjazdów w samym okresie majówki nie była tak wyraźna jak w tygodniach wcześniejszych oraz po jej zakończeniu.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największe zwyżki  cen w ujęciu rocznym odnotowano na Cyprze
o średnio 260 złotych, a już znacząco mniejsze w Maroku i Tunezji o 132 i 99 złotych. Prawie nie zmieniły się ceny w Albanii i na Malcie wzrosły i spadły o 2 złote, natomiast w Portugalii i na Majorce ceny były już wyraźnie niższe od cen sprzed roku o 44 i 97 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2017 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu
o 303 i 264 złote. Znacznie niższy był wzrost cen wyjazdów do Grecji o 139 złotych, zaś w niedużym stopniu zdrożały średnie ceny wyjazdów do Tunezji i Bułgarii o średnio 28 i 21 złotych. Tradycyjnie w tym sezonie i w tym ujęciu znacznie zniżkowały ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie o średnio 175 złotych.

3. W porównaniach średnich cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów jedyny spadki ich poziomu wobec ubiegłego sezonu wykazywała oferty biura Rainbow, która była mniej kosztowna o około 110 złotych niż przed rokiem, z  tym że w grupie hoteli sprzedawanych również przed rokiem spadek średnich cen był mniejszy i wyniósł około 70 złotych. Może to oznaczać, że organizator uzupełnia ofertę o mniej kosztowne obiekty, co koresponduje z jego bardzo silną pozycją w zakresie hoteli trzygwiazdkowych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 50 złotych (biuro Sun & Fun) do 375 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal utrzymuje biuro TUI Poland z liczbą 31 ofert (poprzednio 34, przed rokiem 20, a przed dwoma 12 ofert), które wyprzedziło biura Rainbow z liczbą 25 ofert (poprzednio też 25, przed rokiem 9, a przed dwoma 19 ofert) i Coral Travel z liczbą 22 ofert (poprzednio 23, przed rokiem 28, a przed dwoma 20 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* nadal posiadała oferta biura Rainbow, w zakresie hoteli 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferta biura Coral Travel.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel
8 ofert i Best Reisen 4 oferty, na kierunkach greckich biura Rainbow i Grecos 11 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 9 ofert oraz  Rainbow i Itaka po 5 ofert, a na tureckich Coral Travel 6 ofert i TUI Poland - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours, Coral Travel, Rainbow i Sun & Fun wszystkie po 3 oferty, zaś w Bułgarii biuro TUI Poland 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wyraźnie wzmocniło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji (Dżerba), TUI Poland na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i Grecji, a Coral Travel w Egipcie i Bułgarii.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka (z małymi wyjątkami) i Grecos, a nieco później dołączyły do nich Coral Travel i Rainbow. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Dwudzieste szóste zestawienie sezonu lato 2019 zawiera ten sam skład organizatorów co przed tygodniem, jak również prawie nie zmieniona pozostała ich kolejność w tabeli. Różnica sprowadza się do awansu biur Itaka i Rainbow o jedną pozycję (z siódmej i szóstej). Wyprzedzające je biuro Sun & Fun przesunęło się z pozycji piątej na siódmą gdyż praktycznie nie zmieniło cen, a oba wymienione biura dokonały ich umiarkowanych obniżekDla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której tak jak w wielu późniejszych zestawieniach z ubiegłego sezonu czołowe pozycje zajmowały biura Grecos i Coral Travel. Najistotniej poprawiły swoje miejsca biura Rainbow z 13  (poza obrębem zestawienia) na 6 obecnie, biuro TUI Poland - z 6 na 3 obecnie, biuro Exim Tours z pozycji 10 na 8 obecnie (w obu przypadkach poza obrębem zestawienia oraz biuro Sun & Fun z pozycji 8 (poza obrębem zestawienia) na 7 obecnieNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Cen przelotów w tanich liniach coraz niższe

Od stycznia 2018 roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (45 połączeń w Ryanair i 25 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Dla sezonu lato 2019 wprowadziliśmy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) powstaje na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych jest przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu są do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich w październiku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który najpierw przeszedł w wyraźny spadek, później w fazę niedużych wahań, a jeszcze później w silny wzrost z niewielką korektą widoczną na wykresie przed dwoma miesiącami. W okresie ostatnich 8 tygodni ceny nieco się obniżyły, ale nadal znacząco przewyższają poziom sprzed roku, co uwidacznia bardzo duże czerwone pole. Jedną z przyczyn wysokich cen jest istotne zmniejszenie oferowania miejsc spowodowane redukcją liczby połączeń na kierunkach kanaryjskich z 8 do 4 tygodniowo. Silny wzrost cen na tym kierunku widoczny jest zwłaszcza w mniej odległych terminach wylotu, a w biurach podróży w tzw. sprzedaży last minute.

Na pozostałych kierunkach widoczne wcześniej spadki cen rejsów na kierunkach turystycznych uległy na początku grudnia wyhamowaniu, a w drugiej połowie stycznia ceny przystąpiły do wyraźnych wzrostów, przekraczając znacznie średni ich poziom z ubiegłego roku, co zobrazowało pojawienie się czerwonego pola. Po kilku tygodniach niewielkich wahań średnich cen przeszły one w mocny spadek, który po niedługiej przerwie jest kontynuowany. W jego wyniku bieżące ceny coraz bardziej oddalają się od cen zeszłorocznych, a tym samym zielone pole oznaczające korzystniejsze ceny dla turystów niż w tym samym okresie ubiegłego roku wyraźnie się powiększa.

W relacji z poprzednim sezonem kolejny raz najbardziej spadły ceny przelotów na kierunkach greckich i włoskich - o 303 i 237 złotych, w wyraźnie mniejszym stopniu na kierunkach portugalskich i do Bułgarii
o 145 i 92 złote, natomiast dość umiarkowanie zdrożały przeloty do Hiszpanii o średnio 73 złote.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairDla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic i niedawno wprowadzony do rozkładu rejs na Fuerteventurę (brak możliwości porównania cen rok do roku), ceny przelotów utrzymują się od listopada zeszłego roku na bardzo wysokim poziomie ponad 2,5 tysiąca złotych. W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch tygodni odnotowano ich nieduży wzrost
z 2543 do 2578 złotych.

Na pozostałych kierunkach turystycznych średnia cena była początkowo dość stabilna oraz istotnie niższa od poziomów sprzed roku, ale od mniej więcej połowy października pojawił się bardzo wyraźny i długotrwały trend wzrostowy. Pomimo to średnia cena pozostawała z reguły poniżej jej średniej wartości z tego samego okresu przed rokiem (zielone pole), ale od połowy marca zaczęła ją nieco przewyższać (nieduże czerwone pole). Obecnie kontynuowany jest wyraźny trend spadkowy cen przelotów, a ceny zmieniają się według trajektorii bardzo zbliżonej do obserwowanej przed rokiem.

W relacji z poprzednim sezonem najmocniej spadły ceny przelotów rok do roku do Włoch
o średnio 240 złotych, a dużo mniejszy roczne spadek ich cen wystąpił w Portugalii o średnio 46 złotych. Na kierunkach hiszpańskich, greckich (Korfu i Ateny) i do Bułgarii ceny rejsów były natomiast wyższe niż przed rokiem wyższe o odpowiednio 396, 310 i 96 złotych.

Wyraźnie widoczne jest zjawisko utrzymujących się bardzo dużych wzrostów cen na kierunkach kanaryjskich. Ważną, o ile nie najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być redukcje liczby rejsów na kierunkach kanaryjskich z 10 w sezonie letnim 2018 do 6 (plus niedawno dodana Fuerteventura) w sezonie obecnym.

W kierunku zwyżek cen w istotny sposób działają też organizatorzy rezerwujący bloki miejsc na niektórych kierunkach (ograniczają w ten sposób podaż miejsc w wolnej sprzedaży), a także rozwijający się trend pakietowania dynamicznego przez biura agencyjne.

Na krótką metę są to też skuteczne sposoby (zwłaszcza ten pierwszy) zdobywania przez biura przewagi konkurencyjnej na kierunkach turystycznych, gdyż ceny wyjazdów samodzielnych organizowanych w oparciu o LCC stają się w takiej sytuacji mniej atrakcyjne.

W kierunku obniżania cen przelotów na kierunkach turystycznych działa natomiast trend (zwłaszcza w liniach Wizzair, ale ostatnio też w liniach Ryanair) dodawania rejsów w ramach tych samych połączeń (np. do dwóch dodawanie trzeciego), który powiększa oferowanie zwłaszcza dla turystów, gdyż liczba podróżujących biznesowo lub odwiedzających rodziny pozostaje w takiej sytuacji z reguły na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego