210921Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

210921Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


21.09.2021 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2021
Dalszy niewielki spadek średnich cen październikowych wyjazdów last minute…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia października, czyli 4 10 października 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl.

Wiele wskazuje że tegoroczny sezon w turystyce wyjazdowej mógł być korzystniejszy niż wcześniej przewidywano

Pomijając stosunkowo niewysokie i nieznacznie spadające ceny wycieczek z wylotami w październiku, generalnie średni ich poziom w sezonie był wyższy niż można się było na większości kierunków spodziewać. Był to najprawdopodobniej łączny wpływ rozsądnej racjonalności w planowaniu programów czarterowych oraz nieco lepszego od przewidywań popytu na zagraniczne wyjazdy wypoczynkowe wynikającego z nadspodziewanie korzystnej sytuacji epidemicznej w kraju, a także z historycznie najwyższych zasobów pieniężnych polskich gospodarstw domowych, braku obaw o utratę pracy i często zadowalającego poziomu optymizmu konsumenckiego

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby danych odzwierciedlających biznesowe osiągnięcia branży jako całości oraz działających w niej organizatorów, ale pierwszym ogólnym sygnałem mogą być wysokości nowych obligatoryjnych gwarancji, których częstym terminem odnawiania jest połowa września.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany słupkowy wykres gwarancji dla 32 touroperatorów, którzy są najczęściej obecni w naszych prezentacjach na konferencjach podsumowujących poszczególne sezony w polskiej turystyce wyjazdowej.Aktualne wartości gwarancji, które mają związek z historycznymi i planowanymi rozmiarami działalności poszczególnych touroperatorów  istotnie wzrosły. Nie wchodząc na razie w szczegóły zarezerwowane na późniejsze materiały i ewentualne wystąpienia konferencyjne można przykładowo zaznaczyć wzrost wielkości gwarancji dla pierwszej trójki z przedstawionego wyżej wykresu.

Wynosi on dla biura TUI Poland ponad 39 procent, dla biura Coral Travel prawie 244 procent, a dla biura Rainbow równe 50 procent. Liczby te nie mają precyzyjnego związku z rozmiarami i dynamiką wzrostu poszczególnych organizatorów, ale pozwalają na pierwszy ogólny ogląd odnośnie tempa wzrostu branży i jej niektórych biznesowych liderów.

Istotne bieżące kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Obecnie (od 28 grudnia) zestawienia są sporządzane co tydzień wyłącznie dla sezonu lato 2021.

1. Niniejsze zestawienie obejmuje czterdzieste piąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w sezonie letnim 2021, a tym razem na potrzeby porównań wybrano okres pierwszego tygodnia października, czyli od 4 do 10 października 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 16 września 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 9 września 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 17 września 2020 roku.

Poczynając od 8 października 2020 roku zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami między 4 i 10 października 2021 spadła o 30 złotych.

W minionym tygodniu największa zniżka cen wycieczek wystąpiła na Sycylii
o średnio 352 złote, natomiast mniejsze spadki odnotowano na Cyprze i na greckiej wyspie Kos - o 256 i 196 złotych.

Największy wzrost cen wyjazdów wystąpił na Teneryfie, gdzie podniosły się o średnio o 244 złote, a znacząco mniejsze i wielkościowo podobne zwyżki miały miejsce na Malcie i Majorce  - o 161 i 156 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek odpowiednio spadły o 143 i wzrosły o 100 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapkaW minionym tygodniu na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów w dniach 4-10 października 2021 spadek cen wycieczek miał miejsce jedynie w Grecji
o 74 złote. Na pozostałych kierunkach notowano wzrosty, z których największy, ale i tak stosunkowo nieduży, miał miejsce w Turcji i wyniósł średnio 22 złote. Znacznie mniejsze zwyżki były udziałem Egiptu o 10 złotych, a zupełnie kosmetycznie wzrosły ceny wyjazdów do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie w obu przypadkach o 2 złote.

2. Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu września 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 104 złote.

Największe roczne spadki cen wycieczek w minionym tygodniu miały miejsce na Korfu
o średnio 285 złotych, zaś mniejsze na tunezyjskiej Dżerbie i greckiej wyspie Kos o 243 i 94 złote. Największy wzrost cen pobytu nastąpił na półwyspie Chalcydyckim o średnio 850 złotych, z tym że dotyczył on jedynego hotelu dostępnego równocześnie w tym i poprzednim sezonie. Znacznie zdrożały tez wyjazdy do tureckiego rejonu Dalaman i na Fuerteventurę o 629 i 403 złote.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano niższe ceny w ujęciu rocznym o 491 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz trzydziesty szósty raz z rzędu była mniej korzystna aniżeli w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,70 zł/litr wobec 1,63 zł/litr przed rokiem, co oznacza dwudziesty siódmy z rzędu roczny wzrost, tym razem o 65,6 procent, podczas gdy przed tygodniem cena była wyższa o 61,3 procent, a przed dwoma o 54,6 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta kolejny raz była słabsza niż przed rokiem, podczas gdy w pierwszym okresie przedsprzedaży lata sytuacja w tym względzie była często odwrotna. Dla rocznych uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło ponad 2,1 procent, podczas gdy przed tygodniem złoty był słabszy o 1,9 procent, a przed dwoma o 2,9 procent.

W sytuacji równoczesnego i jednokierunkowego oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa oraz nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz trzydziesty piąty z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w nieznacznie mniej korzystnym niż wcześniej przedziale +180/+190 złotych, podczas gdy przed tygodniem było to +175/+185, a przed dwoma +180/+190 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapkaNa trzech z wiodących kierunków ceny wycieczek były wyższe niż przed rokiem, a na jednym niższe (porównań rocznych dla Bułgarii brak, gdyż przed rokiem w pierwszym tygodniu października kierunek ten już nie funkcjonował) .

Roczne wzrosty miały miejsce w Turcji oraz na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie, gdzie średnie ceny przewyższały  zeszłoroczne o odpowiednio 299, 167 i 72 złote, natomiast w Grecji ceny były niższe niż przed rokiem o średnio 60 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach najbardziej istotne roczne wzrosty cen wycieczek miały miejsce na Majorce, Malcie i w Hiszpanii kontynentalnej
o odpowiednio 334, 212 i 178 złotych, a znacząco mniejsze w  Portugalii i na Cyprze o 84 i 58 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny w ujęciu rocznym spadły była Tunezja, gdzie obniżyły się one wobec poziomu z października 2020 o średnio 69 złotych.

Na wszystkich najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu października) ceny na wszystkich kierunkach spadły. Stosunkowo najmniejsze spadki odnotowano w Turcji
o średnio 159 złotych, większe w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich o 277 i 355 złotych, zaś wyraźnie najbardziej obniżyły się w ujęciu dwuletnim ceny wycieczek do Grecji o średnio 684 złote.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy spadek cen wycieczek w tym ujęciu wystąpił na Cyprze
o średnio 942 złote, mniejsze były dwuletnie zniżki na Majorce, w Tunezji i w Portugalii o 367, 257 i 117 złotych, natomiast na Malcie ceny wobec października 2019 roku podniosły się o średnio 302 złote.

3. W rocznych porównaniach cen wycieczek w sezonie lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów najbardziej obniżyły się one w biurach ETI i Best Reisen
o około 220 i 170 złotych oraz w niewielkim stopniu w biurach Grecos i Prima Holiday   po około 10 złotych. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny rosły w granicach od 20 (biuro Exim Tours) do nawet blisko 410 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to po dwóch tygodniach przerwy na pozycję lidera tego zestawienia - chwilowo zajmowało ją biuro Exim Tours - powróciło biuro TUI Poland z liczbą 33 ofert (poprzednio 30 ofert, przed rokiem 27, a przed dwoma laty 26 ofert).

Organizator ten wyprzedził  poprzedniego lidera biuro Exim Tours z liczbą 27 ofert (poprzednio 33 oferty, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 10 ofert) oraz biuro Coral Travel z liczbą 16 ofert (poprzednio 15 ofert, przed rokiem 17, a przed dwoma laty 16 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć też na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich miały biura Coral Travel i TUI Poland
7 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Ecco Holiday 7 ofert oraz biura TUI Poland i Neckera po 6 ofert. Na kierunkach kanaryjskich wyróżniały się biura TUI Poland 7 ofert oraz Itaka i Exim Tours po 5 ofert, a na tureckich biura Coral Travel   9 ofert i TUI Poland 7 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Exim Tours oraz Itaka po 5 ofert, a w Bułgarii biura Exim Tours, Neckera i Oasis po jednej ofercie.

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję konkurencyjną w Egipcie i Turcji, biuro Exim Tours w Grecji, Tunezji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Egipcie i Turcji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W czterdziestym piątym zestawieniu w tym sezonie letnim skład pierwszej piątki organizatorów ponownie pozostał bez zmian, ale nastąpiły przesunięcia na zajmowanych przez biura pozycjach. Na dwóch pierwszych miejscach w tabeli nastąpiła zamiana, przy czym biuro Exim Tours zostało zastąpione przez biuro Coral Travel, a bezpośrednią tego przyczyną była dość znacząca zwyżka cen ofertowych u dotychczasowego lidera zestawienia. TUI Poland zachowało czwarte miejsce, zaś pozycje trzecią i piątą wymieniły między sobą biura Grecos (dotychczas trzecie) i Sun & Fun.Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym ponownie liderem było biuro TUI Poland, a dwie kolejne pozycje zajmowały Coral Travel i Sun & Fun. Z tej trójki na pozycję lidera (z drugiej) awansowało biuro Coral Travel, biuro TUI Poland przesunęło się z pozycji lidera na pozycję czwartą, biuro Sun & Fun pozostało na pozycji trzeciej.Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego