Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


28.09.2021 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2021
Ceny ostatnich październikowych last minute bez zwykłych emocji…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia października, czyli 4 10 października 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl.

Istotne bieżące kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Obecnie (od 28 grudnia) zestawienia są sporządzane co tydzień wyłącznie dla sezonu lato 2021.

1. Niniejsze zestawienie obejmuje czterdzieste szóste w tym roku porównanie cen dla wylotów w sezonie letnim 2021, a tym razem na potrzeby porównań wybrano okres pierwszego tygodnia października, czyli od 4 do 10 października 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 23 września 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 16 września 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 24 września 2020 roku.

Poczynając od 8 października 2020 roku zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami między 4 i 10 października 2021 wzrosła o 3 złote.

W minionym tygodniu największa zniżka cen wycieczek ponownie wystąpiła na Sycylii
tym razem o średnio 243 złote, natomiast mniejsze spadki cen odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim i na Malcie - o 142 i 118 złotych.

Największy wzrost cen wyjazdów wystąpił na Cyprze (poprzednio ceny bardzo tam spadły), gdzie podniosły się o średnio o 360 złotych, a znacząco mniejsze zwyżki miały miejsce na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz i w Portugalii  - o 174 i 117 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek odpowiednio spadły o 125 i wzrosły o 105 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapkaW minionym tygodniu na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków, dla wylotów w dniach 4-10 października 2021 wzrost cen wycieczek miał miejsce jedynie w Grecji
o 18 złotych, czyli była to sytuacja odwrotna niż przed tygodniem, gdy Grecja była jedynym kierunkiem, gdzie ceny spadły. Na pozostałych kierunkach notowano obniżki, z których największa miała miejsce na Wyspach Kanaryjskich i wyniosła średnio 49 złotych. Mniejsze zwyżki cen wystąpiły w Egipcie i w Turcji o 23 i 14 złotych.

2. Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu września 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 154 złote.

Największe roczne spadki cen wycieczek w minionym tygodniu miały miejsce na wyspach greckich: na Korfu
o średnio 372 złotych, a na Rodos i na Krecie o 139 i 73 złote. Największy wzrost cen pobytu nastąpił na Gran Canarii oraz na półwyspie Chalcydyckim o średnio 615 i 580 złotych, z tym że dotyczył on jedynego hotelu dostępnego równocześnie zarówno w tym, jak i poprzednim sezonie. W mniejszym stopniu zdrożały wyjazdy na Majorkę o 387 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano niższe ceny w ujęciu rocznym o 471 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz trzydziesty siódmy raz z rzędu była mniej korzystna aniżeli w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,78 zł/litr wobec 1,67 zł/litr przed rokiem, co oznacza dwudziesty ósmy z rzędu roczny wzrost, tym razem o 65,6 procent, podczas gdy przed tygodniem cena była wyższa o 66,5 procent, a przed dwoma o 61,3 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta kolejny raz była słabsza niż przed rokiem, podczas gdy w pierwszym okresie przedsprzedaży lata sytuacja w tym względzie była często odwrotna. Dla rocznych uśrednionych rozliczeń turystycznych osłabienie to wyniosło prawie 2,9 procent, podczas gdy przed tygodniem złoty był słabszy o 2,1 procent, a przed dwoma o 1,9 procent.

W sytuacji równoczesnego i jednokierunkowego oddziaływania znacznie wyższych cen paliwa oraz nieco wyższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek po raz trzydziesty szósty z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nadal nie sprzyjał organizatorom. Tym razem zawierał się on w najmniej korzystnym przedziale od ostatniego tygodnia sierpnia, czyli +200/+210 złotych, podczas gdy przed tygodniem było to +180/+190, a przed dwoma +175/+185 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapkaNa trzech z wiodących kierunków ceny wycieczek były wyższe niż przed rokiem, a na jednym niższe (porównań rocznych dla Bułgarii brakuje, gdyż przed rokiem w pierwszym tygodniu października kierunek ten już nie funkcjonował) .

Roczne wzrosty miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich oraz w Egipcie i Turcji, gdzie średnie ceny były wyższe od cen sprzed roku o odpowiednio 419, 181 i 172 złote, natomiast w Grecji ceny były niższe niż przed rokiem o średnio 18 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach najbardziej istotne roczne wzrosty cen wycieczek miały miejsce na Majorce, w rejonie Dalaman i na Cyprze, gdzie wzrosły o odpowiednio 387, 365 i 351 złotych. Znacząco mniej podniosły się ceny wyjazdów do Portugalii i na Maltę
o 111 i 72 złote, a jeszcze mniej do kontynentalnej Hiszpanii i Tunezji o średnio 42 i 37 złotych.

Na wszystkich najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu października) ceny spadły. Stosunkowo najmniejsze spadki odnotowano na Wyspach Kanaryjskich i w Egipcie
o średnio 103 i 178 złotych, większe w Turcji o 286 złotych, zaś ponownie w zdecydowanie największym stopniu obniżyły się w ujęciu dwuletnim ceny wycieczek do Grecji o średnio 642 złote.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy spadek cen wycieczek w tym ujęciu wystąpił na Cyprze
o średnio 649 złotych, mniejsze były dwuletnie zniżki na Majorce, w Tunezji i w Portugalii o odpowiednio 314, 151 i 90 złotych, natomiast jedynie na Malcie ceny wobec października 2019 roku podniosły się o średnio 162 złote.

3. W rocznych porównaniach cen wycieczek w sezonie lato 2021, wśród dużych i średnich organizatorów najbardziej obniżyły się one w biurach ETI i Grecos
o około 130 i 75 złotych. W ofertach pozostałych organizatorów średnie roczne ceny rosły w granicach od 20 (biuro Prima Holiday) do nawet blisko 330 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to po dwóch tygodniach przerwy pozycję lidera tego zestawienia - chwilowo było nim biuro Exim Tours
ponownie zajmowało ją biuro TUI Poland z liczbą 34 ofert (poprzednio 33 oferty, przed rokiem 26, a przed dwoma laty 24 oferty).

Organizator ten wyprzedził biura Exim Tours z liczbą 25 ofert (poprzednio 27 ofert, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 11 ofert) oraz Itaka z liczbą 15 ofert (poprzednio 13 ofert, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 32 oferty).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć też na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich ponownie miały biura Coral Travel i TUI Poland
6 i 4 ofert oraz biura Rainbow i Exim Tours po 3 oferty. Na kierunkach greckich przodowały biura TUI Poland i Ecco Holiday 7 i 6 ofert oraz biura Best Reisen i Neckera po 5 ofert. Na kierunkach kanaryjskich wyróżniały się biura TUI Poland 9 ofert oraz Itaka i Exim Tours 6 i 5 ofert, a na tureckich biura Coral Travel   9 ofert i TUI Poland 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miało biuro Itaka 5 ofert, a w kończącej sezon Bułgarii biura Exim Tours i Oasis po jednej ofercie.

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję konkurencyjną w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji, Tunezji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W czterdziestym szóstym zestawieniu w tym sezonie letnim skład pierwszej piątki organizatorów uległ zmianie jedynie na ostatniej pozycji, na której nastąpiła zamiana w korespondencji z pozycją szóstą (już poza obrębem tabeli). Z piątej o szczebel niżej przesunęło się biuro Grecos, a odwrotny ruch odnotowało biuro Best Reisen. Ponadto z pozycji drugiej na czwartą przesunęło się biuro Exim Tours, a z czwartej na drugą biuro TUI Poland. Liderem tabeli nadal pozostało biuro Coral TravelDla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym kolejny raz z rzędu liderem było biuro TUI Poland, a dwie kolejne pozycje zajmowały Coral Travel i Sun & Fun. Z tej trójki na pozycję lidera (z drugiej) awansowało biuro Coral Travel, biuro TUI Poland przesunęło się z pozycji lidera na pozycję drugą, zaś biuro Sun & Fun pozostało na pozycji trzeciejNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego