Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


21.01.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
LATO 2019: Rozsądek Itaki i łagodzenie presji cenowej TUI...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części: część publikowaną w każdy poniedziałek tygodnia omawiającą istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, oraz część publikowaną jeden lub dwa dni później - obejmującą różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Ogólna sytuacja w zakresie cen i sprzedaży branży

Ostatni tydzień grudnia i dwa pierwsze stycznia nie nastrajają optymistycznie dużej części środowiska związanego ze zorganizowaną turystyką wyjazdową. Pomijając sprzedaż TUI Poland i część sprzedaży niektórych innych organizatorów obserwowane spadki sprzedaży za ten okres przekraczają 25 procent, a sprzedaż skumulowana, która przez długi okres niewiele przekraczała ubiegłoroczną stała się już od niej mniejsza. Duży niepokój panuje wśród części agentów, zwłaszcza w kwestii bardzo słabej sprzedaży lata, która dotyczy zwłaszcza tych, którzy nie współpracują z obecnym liderem niskich cen, czyli biurem TUI Poland.

Na głęboki pesymizm jeszcze za wcześnie

Wydaje się jednak, że niepokój ten w dużej części jest przedwczesny (podobnie było też w sezonie 2016). Należy bowiem pamiętać, o zasadniczych przyczynach ujemnej obecnie dynamiki sprzedaży.

Po pierwsze mamy w rzeczonych 3 tygodniach bardzo wysoką bazę odniesienia dla dynamiki wzrostu sprzedaży, która w tym okresie wynosiła w grupie organizatorów rejestrowanych przez system MerlinX nieco ponad 50 procent, a w całości rynku prawdopodobnie niewiele poniżej 70 procent. Gdy odniesiemy obecną sprzedaż do odpowiedniego okresu sezonu 2017, to w tej pierwszej grupie jest ona o około 10 procent większa, a w branży jako całości o 35 lub nawet nieco więcej procent.

Po drugie od pierwszej dekady grudnia nastąpił bezprecedensowy spadek nastrojów konsumenckich, które z niemal rekordowych poziomów cofnęły się nagle do poziomu z czasów okupacji sali plenarnej Sejmu przez część posłów opozycji i zamieszania związanego z wypadkiem samochodu przewożącego premier Beatę Szydło.

Po trzecie nastąpiły częściowe zmiany zachowań turystów w zakresie terminu dokonywania zakupów wycieczek. Część z nich wyciągnęła wnioski z poprzedniego sezonu i liczy, że obecne umiarkowane w większości ceny mogą być późną wiosną bardziej atrakcyjne.

Po czwarte (i na razie mniej pewne) mogą się już ujawniać symptomy dekonsumpcji asekuracynej, na którą zagraniczne wycieczki są szczególnie wrażliwe, zwłaszcza przy odleglejszym terminie realizacji, co oznacza, ze później jej wpływ może być mniejszy.

W takiej sytuacji rynek nie realizuje obiektywnego potencjalnego poziomu popytu, który pozostaje na niższych poziomach. W stabilnych warunkach wzrost liczby turystów powinien być w granicach takich jak w poprzednim sezonie, czyli około 800 tysięcy. Dużym tegorocznym wyzwaniem dla organizatorów, będzie prawidłowe określenie i późniejsze korygowanie najbardziej prawdopodobnego poziomu popytu na produkty branży (głównie imprezy lotnicze), czyli de facto szacowanie, jak istotnie niekorzystne czynniki mogą obniżyć potencjalny wzrost liczby klientów branży.

Wydaje się mało prawdopodobne bez ryzyka popełnienia sporego błędu dokonanie takiego szacunku już teraz, tym bardziej, że wielu organizatorów nie doceniało dotąd znaczenia nastrojów konsumenckich i prawdopodobnie nie ma w tej kwestii zbyt wielu doświadczeń.

Na razie ochrona marż i ręka na pulsie

W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest prowadzenie jeszcze przez jakiś czas bardzo ostrożnej polityki cenowej, do czasu aż stanie się możliwe przejście do etapu relatywnie ostrożnej. Na ostatniej listopadowej konferencji TT Warsaw prezes Instytutu TravelDATA Andrzej Betlej określił ten czas na koniec lutego (lub nieco odleglejszy).
W takim scenariuszu pierwsze 5-6 miesięcy sprzedaży przebiegałoby pod hasłem ochrony marż i prób określenia ewentualnych dalszych korekt programowych.

Tak się też generalnie dzieje w branży jako całości. Trudno tu przecenić pozytywną rolę biura Itaka, która jako jej lider stanowi dla innych pewien punkt odniesienia i niejako pośrednio hamuje potencjalne podejmowanie niewłaściwych w tej sytuacji decyzji biznesowych przez inne mniejsze i/lub mniej doświadczone podmioty.

Pasmo wieloletnich i niekwestionowanych sukcesów tego organizatora budzi szacunek i jednocześnie duże zaufanie innych uczestników rynku odnośnie jego biznesowego doświadczenia i trafnego zachowania w tej nietypowej sytuacji.

Czy Itaka i TUI Poland zaczynają już rozmawiać  przez rynek?


Wydaje się, że obecnie TUI Poland oraz Itaka nie mogąc się spotkać (może też nie jest to wskazane prawnie) mają jednak możliwość quasi-dialogu poprzez rynek i prowadzoną na nim politykę np. cen. Nieco podobną sytuację mamy w Niemczech, czy Skandynawii, gdzie organizatorzy mają na tyle długoterminowe doświadczenie odnośnie możliwego wzrostu rynku (ogółem i na poszczególnych kierunkach) przy danych warunkach otoczenia gospodarczego i koniunkturalnego, że bez słów mogą mniej więcej optymalnie planować sezon, a później prowadzić politykę cen i w konsekwencji realizować  przyzwoite marże bez większych burzliwych przeżyć.

Rozsądek biura Itaka widoczny już od kilku miesięcy, mógł w jakimś stopniu pozytywnie zaskoczyć biuro TUI Poland, którego celem są wielkie wolumeny sprzedaży, które jednak powinny generować przyzwoite zyski. Biorąc aktualne realia i niepewny  rozwój sytuacji na rynku coraz mniej oczywista staje się sytuacja, że do zrealizowania średnioterminowych celów ekspansji rynkowej potrzebna jest aż tak ofensywna polityka cenowa.

Model 2+1 w Polsce i w Europie?

TUI Poland ustami Marka Andryszaka niejako zafiksowało swoją wizję docelowego obrazu branży w naszym kraju schematem 2+1, czyli TUI, potem Itaka, potem długo nic … Rainbow. Jest to nawiasem mówiąc schemat  pasujący do rynku europejskiego, gdzie rolę tego trzeciego odgrywa Der Touristik, tak jak biuro Rainbow mające nieco inny profil biznesu z dużym udziałem egzotyki i innymi indywidualnościami.

Z niektórych wypowiedzi szefów Itaki  
zwłaszcza niedawnych - pośrednio wynika, że nie odrzuca ona kategorycznie takiego modelu, a nawet bierze go pod uwagę. Wydaje się, że stanowi to dobry punkt wyjścia do jakiejś modyfikacji obecnej bardzo dużej presji cenowej TUI Poland i zwiększenia znaczenia jakiejś formy lepszej biznesowej koegzystencji.

Na razie dają się już zaobserwować pewne przesunięcia w polityce cenowej TUI Poland i są one naszym zdaniem dobrze przemyślane, również pod względem kierunków i kategorii hoteli. Powinno to nieco uspokoić atmosferę w branży, jak również przynieść korzyści dla TUI w postaci łagodzenia dużego obecnie ryzyka operacyjnego, które przy tak szybkim wzroście tego organizatora może powodować niespodzianki logistyczne zwłaszcza w szczycie sezonu turystycznego.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Ponieważ zestawienia dla danego sezonu były dotąd sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają jeszcze zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz ósmy w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 17 stycznia 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 10 stycznia 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 18 stycznia 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 14 złotych, (w tygodniach poprzednich ceny wzrosły o 3 i 7 złotych i spadły o 9 i 2 złote, wcześniej wrosły o 27 i spadły o 20 złotych, a jeszcze wcześniej rosły o 8, 18, 5, 20 i 23 złote). Największe zniżki cen w minionym tygodniu odnotowano na wyspie Chalkidiki - o 52 złote oraz w Marsa Alam i na Synaju
o 27 i 25 złotych. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Fuerteventurze o 83 złote oraz na Malcie i w Portugalii o średnio po 69 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły o odpowiednio 27 i 35 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Miniony tydzień przyniósł bliskie przeciętnej (czyli 14 złotych) wzrosty cen wycieczek na kierunkach kanaryjskich, greckich i tureckich, które wyniosły średnio 24, 21 i 13 złotych. Spadły natomiast ceny Egiptu I Bułgarii
o średnio 18 i 16 złotych.

W tym roku ceny Egiptu nadal znacząco, przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jedną z przyczyn drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz dość silny kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii pozostają pod dużym wpływem bardzo nisko wycenianej oferty biura TUI Poland, chociaż ostatnio ceny tego kierunku zaczęły w tym biurze dość wyraźnie rosnąć .

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 3 złote (w poprzednim tygodniu ceny były niższe o 7 złotych, w tygodniach wcześniejszych wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych, a jeszcze wcześniej były niższe o 19 złotych oraz wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 i 57 złotych). Obecny spadek cen rok do roku jest łagodniejszy niż miało to miejsce w trzecim tygodniu stycznia 2018, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rocznym była niższa o 34 złote.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek, aczkolwiek wpływ ten jest nadal wyraźnie mniejszy niż zwłaszcza w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących - z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu po raz trzeci (dla zestawień letnich) niższa niż przed rokiem (2,51 wobec 2,56 zł/litr, czyli o 2 procent). W tej sytuacji o zwyżce kosztów decydował kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o ponad 4,7 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego liczone łącznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, aczkolwiek  w stopniu wyraźnie łagodniejszym niż w ostatnich tygodniach sezonu letniego 2018 i wcześniejszych zestawieniach z sezonu obecnego, czyli o około 65/75 złotych (poprzednio trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.
Spośród dużych kierunków nadal utrzymuje się sytuacja najistotniejszych wzrostów średnich cen wycieczek na coraz popularniejszych i mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w  Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 283 i 168 złotych. Jest to nadal sytuacja odwrotna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż oba te kierunki, a zwłaszcza Egipt, notowały wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 212 i 12 złotych.

W stopniu bardzo bliskim przeciętnej (czyli minus 3 złote) spadły ceny wycieczek do Bułgarii (- 13 złotych) i wzrosły do Grecji (+ 5 złotych). W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w obu tych krajach w ujęciu rocznym odpowiednio wzrosły o 38 i spadły o 13 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 188 złotych, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe - o 179 i 154 złote. W poprzednim sezonie o tej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym były wzrosły o średnio 61 złotych.

Z mniej masowych kierunków jedynym kierunkiem, na którym odnotowano istotny wzrost cen była Tunezja, a wyniósł on 95 złotych. W niewielkim stopniu zwyżkowały ceny w Portugalii
o średnio 15 złotych, a na pozostałych kierunkach odnotowano spadki cen w ujęciu rocznym. Najmniejszy były one w Albanii o 58 złotych, większe zniżki cen wykazało Maroko o 106 złotych, a najbardziej spadły ceny w ujęciu rocznym na Malcie, Majorce i Cyprze o odpowiednio 195, 218 i 236 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najwyraźniej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji, Egiptu i Grecji
o 156, 71 i 43 złote. Niewielki spadek cen w tym ujęciu odnotowała Bułgaria o 26 złotych, a wyraźnie większe kierunki kanaryjskie i tunezyjskie o średnio 127 i 151 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży, ale też z  czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12 procent) oraz znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (już o ponad 9 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 22 procent.

Z kolei znaczący wpływ na spadki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć obniżki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również zimy), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 6-7 procent. Wprawdzie dotyczą one cen ofertowych na hotelowych platformach rezerwacyjnych, ale korekty ich poziomów w indywidualnych kontraktach z organizatorami turystyki mogą być nawet istotnie większe.

Najwyższy spadek hotelowych pokoi obserwuje się na Fuerteveturze (o prawie 11 procent), co może być pośrednią przyczyną zajmowania przez tę wyspę czołowych pozycji na listach zniżek cen wycieczek. Ze słabiej rozwiniętą strukturą rozrywkowo-rekreacyjną niż np. na Gran Canarii i Teneryfie, wyspa ta może teraz podlegać silnej konkurencji innych plażowych kierunków, jak Egipt, Turcja i Tunezja.

3. W porównaniach ofertowych cen biur podroży, w obecnym zestawieniu największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która była tańsza o około 160 złotych. Należy jednak zauważyć, że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie jest znacznie mniejsza i wynosi 41 złotych. Oznaczać to może, że organizator wprowadza do oferty nowe starannie dobierane obiekty po relatywnie niskich cenach w ramach poszczególnych kategorii i kierunków i/lub stosuje dla nich początkowe ceny promocyjne. Zależność ta, ale w mniejszym stopniu widoczna jest również u innych organizatorów. Spadki średnich cen w ujęciu rocznym wykazują również oferty dwóch innych biur, a mianowicie Exim Tours i Rainbow, które są mniej kosztowne po około 65 złotych. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 23 do 400 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal jeszcze utrzymuje biuro TUI Poland z wysoką liczbą 42 ofert (przed tygodniem 48, przed rokiem 27, a przed dwoma 19 takich ofert), przed biurami Rainbow z liczbą 22 ofert (przed rokiem 14, a przed dwoma takich 17 ofert) i Exim Tours z liczbą 20 ofert (przed rokiem 13, a przed dwoma 12 ofert) oraz biurem Itaka
19 ofert (przed rokiem 23, a przed dwoma 27 ofert). Warto zaznaczyć, że w tym ujęciu przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami jest tym większa, im niższa jest kategoria oferowanych hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji przesunięcia akcentu biznesowego tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanego klienta masowego, choć jest już widoczna pewnej modyfikacja tego nastawienia, być może wyprzedzająca trendy, jakie mogą się ujawnić w kolejnych miesiącach przedsprzedaży lata 2019.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr
7 ofert i TUI Poland -5 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow i TUI Poland po 9 ofert oraz Itaka - 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland 9 ofert oraz Itaka 7 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr 6 ofert oraz TUI Poland  4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours - 4 oferty, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 oraz Exim Tours - 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji, w Turcji i na Wyspach Kanaryjskich, Itaka wzmocniła na Wyspach Kanaryjskich, a Exim Tours w Tunezji.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018  na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach jedynie w zestawieniach pierwszej fazy first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę. Obecnie sytuacja zmieniła się o tyle, że TUI nadal pozostaje na pozycji lidera i to z bardzo wyraźną przewagą nad resztą czołówki, czyli nie tak jak w ubiegłym sezonie liczoną w pojedynczych złotych, co miało miejsce w ostatnich zestawieniach sprzed dwóch i czterech tygodni.

Ósme zestawienie w sezonie Lato 2019
podobnie jak wszystkie poprzednie otwiera z bardzo wyraźną przewagą biuro TUI Poland, ale uległa ona jednak znacznemu zmniejszeniu z powodu wyraźnych zwyżek cen (w ostatnim tygodniu o 80 złotych) na niektórych kierunkach tego organizatora, w tym w Bułgarii, gdzie jego ceny były (i są) wyjątkowo konkurencyjne.

Skład w zestawieniu pozostał identyczny jak poprzednio, a jedyną zmianą była zamiana na pozycjach 5 i 6 pomiędzy biurami Sun & Fun i Exim Tours, który w rezultacie dość wyraźnej obniżki średnich cen wyprzedził konkurenta (brak istotnych zmian cen w ofercie). Na pozycji wicelidera twardo pozostaje biuro Coral Travel Wezyr, które w okresie od ostatniego zestawienia dokonało nawet kosmetycznej zniżki cen o 6 złotych (saldo spadku o 28 i wzrostu o 22 złote w kolejnych 2 tygodniach).Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której przodowało biuro Grecos Holiday, ale co ciekawe
liderem również było biuro Coral Travel Wezyr. Na wysokiej trzeciej pozycji było biuro Net Holiday, które obecnie jest dziesiąte (poza obrębem zestawienia), za to obok TUI Poland najbardziej poprawiły miejsca biura Exim Tours - z pozycji 10 na 5 oraz Rainbow z pozycji 11 na 8 (poza obrębem zestawienia).Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Ceny rejsów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair stabilne, a w Wizzair w górę

Od stycznia 2018 roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (41 połączeń w Ryanair i 24 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Dla sezonu lato 2019 wprowadzamy kolejną modyfikację sposobu przedstawiania sytuacji w zakresie kształtowania się cen przelotów tanimi liniami. Wykres cen ex post (lewa strona) będzie powstawał na dotychczasowych zasadach, ale dodatkowo w datach przyszłych będzie przedstawiany przebieg cen z poprzedniego sezonu, który reprezentuje cienka linia. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny bieżące reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.Dla kierunków kanaryjskich w październiku widoczny był umiarkowany wzrost cen, który później przeszedł w dość istotny ich spadek, a ostatnio w fazę niedużych wahań. Ponieważ przed rokiem trend cen przelotów miał wyraźny charakter wzrostowy, to ich różnica pomiędzy sezonami nadal ulega systematycznemu zwiększaniu na co wskazuje rozszerzające się pole w kolorze zielonym.  

Na pozostałych kierunkach spadkowy przebieg cen rejsów na kierunkach turystycznych uległ na początku grudnia wyhamowaniu, co przy stabilnym trendzie ubiegłorocznym powoduje kontynuację podobnej skali obniżenia cen przelotów wobec ich poziomu sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu obniżyły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich
o 495 złotych, w mniejszej skali zniżkowały ceny na kierunkach hiszpańskich o średnio 314 złotych, a w jeszcze mniejszej spadły ceny rejsów do Włoch, Grecji i Bułgarii o 240, 231 i 160 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairDla kierunków kanaryjskich, reprezentowanych obecnie jedynie przez dwa rejsy tygodniowo na Teneryfę z Katowic, obserwujemy niewiele zmieniona sytuację w porównaniu sprzed dwóch tygodni, gdyż ceny bieżące wzrosły o 50 złotych, zaś ich poziom sprzed roku pozostał taki sam.

Utrzymywanie się bardzo wysokich cen sierpniowych wylotów na Teneryfę może potrwać jeszcze jakiś czas.  Ponieważ jednak ostatnie poziomy cen są znacznie wyższe niż kosztów (np. paliwa) i znacznie wyższe niż u konkurencji (np. z Krakowa), to uprawniony wydaje się wniosek, że przy takiej cenie do sprzedaży może dochodzić jedynie sporadycznie i podobnie jak w ubiegłym sezonie ceny w przyszłości mogą ulec znacznemu obniżeniu.

Średnia cena na pozostałych kierunkach turystycznych była początkowo była stabilna oraz istotnie niższa od poziomów sprzed roku, ale od mniej więcej połowy października pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym. Pomimo to nadal pozostaje poniżej cen z tego samego okresu przed rokiem (za wyjątkiem pierwszej połowy grudnia), co obrazuje nadal obecne zielone pole.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach greckich
o średnio 413 złotych, w mniejszej skali zniżkowały średnie ceny rejsów do Bułgarii o 275 złotych, w jeszcze mniejszej do Włoch o 182 złote, zaś w zupełnie nieznacznej do Hiszpanii i Portugalii o średnio 20 i 13 złotych.

Rozpatrując przyszłe możliwe trendy cenowe u tanich przewoźników należałoby brać pod uwagę ograniczenie liczby połączeń na kierunkach kanaryjskich z 10 w poprzednim sezonie letnim do 6 w sezonie obecnym, zawieszenie przez Ryanair (prawdopodobnie przejściowo) niektórych tras np. do Grecji - na Korfu (z Katowic i Rzeszowa) i do Chanii (z Katowic), czy Bułgarii
do Burgas (z Rzeszowa), ale też niedawno ogłoszone dodanie nowych tras przez obu przewoźników z Krakowa (nowa baza linii Wizzair) licząc łącznie: 6 nowych rejsów do Bari, 4 do Katanii, a w przypadku linii Ryanair samodzielnie: po 2 do Rimini i Salonik oraz zwiększenie z 3 do 4 liczby połączeń do Alicante (czyli powrót do sytuacji sprzed 2 i 3 sezonów).

Warto brać też pod uwagę obserwowany ostatnio trend dodawania rejsów w ramach tych samych połączeń (np. do dwóch dodawanie trzeciego), który powiększa oferowanie zwłaszcza dla turystów, gdyż liczba podróżujących biznesowo lub odwiedzających rodziny pozostaje z reguły na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego