Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


19.01.2021 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2021
Małe zmiany ceny wycieczek u organizatorów i dalsze spadki cen rejsów w tanich liniach…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 2 8 sierpnia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Obecnie (od 28 grudnia) zestawienia są sporządzane co tydzień wyłącznie dla sezonu lato 2021.

1. Niniejsze zestawienie obejmuje dziesiąte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 14 stycznia 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 7 stycznia 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 16 stycznia 2020 roku.

Poczynając od 8 października zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 2 i 8 sierpnia 2021 wzrosła o 4 złote. W ostatnich zestawieniach ceny wzrosły o 11 i spadły o 31 złotych, a w trzech jeszcze wcześniejszych średnie ceny wzrastały o 11, 16 i 19 złotych. W ostatnim tygodniu największe zwyżki cen wycieczek wystąpiły na Sycylii
o średnio 114 złotych oraz na greckiej wyspie Korfu (ponownie) i na półwyspie Chalcydyckim o 51 i 35 złotych. W spadkach cen wyjazdów przodowała Malta (przed tygodniem ceny wzrosły tam najbardziej), na której obniżyły się one o średnio 160 złotych oraz podobnie jak przed tygodniem Sardynia i Cypr o średnio 95 i 49 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrosły odpowiednio o 27 i 14 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym wzrosły jedynie w przypadku wycieczek do Grecji i Turcji
o 16 i 7 złotych. Na pozostałych kierunkach odnotowano zniżki, przy czym stosunkowo nieduże miały miejsce dla wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie i do Bułgarii o średnio 15 i 17 złotych, a nieco większe do Egiptu o 22 złote.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 66 złotych. W poprzednich dwóch zestawieniach ceny były niższe od cen sprzed roku o 48 i 36 złotych, a we wcześniejszym wyższe o 9 złotych. Największe roczne spadki cen wycieczek odnotowano na Malcie
o 297 złotych, a nieco mniejsze na Majorce i w Maroku o 231 i 221 złote. Najbardziej w skali rocznej i to trzeci raz z rzędu wzrosły ceny wyjazdów do Portugalii i na wyspę Kos tym razem o średnio 147 i 77 złotych, a w niewiele mniejszej skali podniosły się ceny wycieczek do Albanii o 52 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 184 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja po raz trzeci od trzydziestu trzech tygodni nie była już korzystniejsza niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,13 zł/litr wobec 2,69 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 20,8 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 23,1 procent, a przed dwoma o 25,1 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już po raz czternasty z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, ale tym razem w nieco większym stopniu (o około 4,9 procent) niż przed tygodniem (o 4,4 procent), a podobnym jak przed dwoma tygodniami (o 4,8 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nie sprzyjał tym razem (po raz trzeci od trzydziestu trzech tygodni) organizatorom i zawierał się on w przybliżeniu w przedziale +15/+25 złotych, podczas gdy przed tygodniem i dwoma wynosił odpowiednio +5/-5 oraz +10/0 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Wśród wiodących kierunków największe roczne spadki cen wycieczek ponownie miały miejsce w  Egipcie, gdzie średnie ceny były o 150 złotych niższe od cen sprzed roku. Mniejsze były roczne przeceny na Wyspach Kanaryjskich i w Grecji, w których ceny spadły o 74 i 49 złotych. Nieznacznie niższe ceny niż przed rokiem odnotowano w Turcji
o średnio 4 złote, a kolejny raz z rzędu jedynym z tych kierunków, w którym w ujęciu rocznym ceny wycieczek wzrosły była Bułgaria, gdzie średni wzrost cen wyniósł 16 złotych.  

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek odnotowano na Malcie, Majorce i w Maroku
o 297, 231 i 221 złotych. Mniejsze były roczne na Cyprze i w Tunezji o 93 i 34 złote, a kierunkami wyższych cen niż przed rokiem były jedynie Albania i Portugalia o średnio 52 i 147 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej podniosły się średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie
o 185 złotych. W niewiele mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Turcji, Bułgarii i Grecji o odpowiednio 149, 136 i 124 złote, a kolejny raz w wyraźnie najmniejszym stopniu podniosły się w tym ujęciu ceny wyjazdów do Egiptu o 45 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek ponownie miały miejsce w Portugalii i Tunezji  
o średnio 293 i 173 złotych, zaś wyraźnie mniejsze były w tym ujęciu zwyżki średnich cen wyjazdów do Maroka i na Cypr o średnio 71 i 70 złotych. W niewielkim stopniu podniosły się ceny imprez do Albanii o 25 złotych, a jedynymi kierunkami o niższych cenach niż przed rokiem była Malta i Majorka o odpowiednio 41 i 189 złotych.  

3. W rocznych porównaniach wśród dużych i średnich organizatorów cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 kolejny raz w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurze Rainbow
o około 345 złotych. Znaczne były też roczne zniżki cen w biurach Exim Tours i Coral Travel o średnio około 285 i 270 złotych, a nieco mniejsze miały miejsce w biurach Grecos i Best Reisen o średnio około 175 i 160 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 15 (biuro TUI Poland) do 220 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 51 ofert (poprzednio 54, przed rokiem 50, a przed dwoma laty 42 oferty). Organizator ten wyprzedzał biura Rainbow, które odnotowało 38 takich ofert (poprzednio 34 oferty, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 22 oferty) oraz biuro Exim Tours z liczbą 21 ofert (poprzednio 15 ofert, przed rokiem 19, a przed dwoma laty 20 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Exim Tours
7 i 5 ofert, na kierunkach greckich przodowało biuro Rainbow 11 ofert, przed biurami Coral Travel i Grecos 7 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 9 ofert oraz Rainbow i Itaka 5 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel 8 ofert i TUI Poland 7 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland i Exim Tours 4 i 3 oferty, a w Bułgarii biuro TUI Poland - 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku, biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, w Tunezji i w Turcji, biuro Rainbow w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i w Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji, Tunezji i w Turcji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dziesiątym w tym sezonie letnim zestawieniu skład czołowej piątki nadal pozostawał dokładnie taki sam jak w ostatnich siedmiu zestawieniach, a korekcie uległa jedynie kolejność zajmowanych w nich pozycji. Jedyna zmianą była wymiana na pozycjach drugiej i trzeciej pomiędzy biurami Grecos i TUI Poland. To pierwsze biuro awansowało na pozycję wicelidera dzięki umiarkowanej obniżce cen w ostatnim tygodniu, podczas gdy w drugim biurze ceny nie uległy praktycznie zmianieDla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały biura TUI Poland, Grecos i Coral Travel. Na pozycję obecnego lidera awansowało z pozycji trzeciej biuro Coral Travel przesuwając o dwie pozycje w dół biuro TUI Poland, zaś Grecos zachował pozycję wicelidera. Skład organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego obecnością w nim biura Rainbow, które awansowało z pozycji dziesiątej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na piątą obecnie i jest to rezultat zaznaczonej wcześniej w punkcie 3. dużej rocznej obniżki cen u tego organizatora.Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Tanie linie: przewaga spadków cen w liniach Ryanair, przewaga stabilizacji w Wizzair

W tym zestawieniu dotyczącym sezonu lato 2021 kontynuujemy schemat przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair jaki prezentowaliśmy od stycznia 2018. Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie wysokiego sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (53 połączenia w Ryanair i 23 w Wizzair), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) widoczna jest kontynuacja spadkowego trendu zmian cen, które po raz trzeci w tym sezonie znalazły się poniżej poziomu ubiegłorocznego. Obniżanie się cen przelotów na kierunkach kanaryjskich może też mieć związek z ponownym wzrostem skali infekcji na niektórych wyspach archipelagu, co może mieć redukujący wpływ na  popyt turystyczny na tym kierunku.

Na pozostałych kierunkach odnotowano kolejny spadek cen i jednocześnie zwiększenie różnicy (z 112 do 134  złotych) w odniesieniu do cen ubiegłorocznych, co obrazuje nieco większe zielone pole oznaczające spadek cen rok do roku.

W relacji z poprzednim sezonem w największym stopniu spadły średnie ceny rejsów na kierunkach greckich i hiszpańskich
o średnio 276 i 232 złote. Nieco mniejsze i podobne co do wielkości zniżki miały miejsce na kierunkach włoskich oraz portugalskich o 119 i 112 złotych, a zdecydowanie najmniejszy był spadek cen przelotów do Bułgarii, które spadły wobec ich poziomu sprzed roku o zaledwie średnio 9 złotych.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresyKierunki kanaryjskie w tych liniach reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic. Ceny przelotów na tym kierunku nadal utrzymują umiarkowany i względnie stabilny poziom i po raz drugi w tym sezonie stały się one niższe od cen sprzed roku. Skala rocznej różnicy w tym okresie wykazuje tendencje do wzrostu (z 78 do 198 złotych) na co wskazuje rosnących rozmiarów zielone pole.

Ostatni niewielki wzrost cen na pozostałych kierunkach miał miejsce już przed dziesięcioma tygodniami. Obecnie kontynuowana jest ich stabilizacja i jednocześnie stały się one, podobnie jak ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich, w rosnącym stopniu niższe od cen sprzed roku.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej spadły ceny przelotów do Włoch
o średnio 232 złote, w mniejszej skali spadły ceny rejsów do Bułgarii i na kierunkach hiszpańskich o średnio 179 i 150 złotych, a w najmniejszym stopniu staniały w okresie ostatniego roku podróże lotnicze do Portugalii o średnio 47 złotych.

Ceny w Ryanair kontynuują tendencję spadkową

Od pewnego czasu ceny przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair wykazują  tendencję do dość regularnych spadków. Ma to najprawdopodobniej związek ze słabszym niż to pierwotnie oceniano popytem, który może być hamowany niekorzystnym rozwojem bieżącej sytuacji pandemicznej, która stwarza realne ryzyko odsuwania się w czasie powrotu bezpiecznych podróży lotniczych na kierunkach turystycznych.

Jak już zaznaczaliśmy w materiale sprzed dwóch tygodni możliwe, że spadające ceny mogą być też oznaką rozsądnego sondowania obecnej (innej niż zazwyczaj) cenowej elastyczności popytu w ruchu lotniczym w ramach przygotowań do zapowiadanej przez tego przewoźnika silnej konkurencji (ewentualnie wojny) cenowej w okresie postpandemicznym.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego