Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


16.07.2018 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2018
Pierwsze symptomy trendu poprawy sprzedaży i wzrostu cen wycieczek...

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Sprzedaż wycieczek wreszcie pokonała (niewiele) historycznie rekordowy poziom

Najnowszy trzydziesty siódmy z kolei raport z systemu MerlinX  dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (27/2018) przyniósł tym razem znaczący (o około 12 procent) wzrost sprzedaży wycieczek, która pozwoliła przewyższyć dotychczasowy historycznie rekordowy poziom z pierwszego tygodnia lipca 2017 roku.

Jednak z powodu tej rekordowej i wyraźnie wyższej niż przed tygodniem bazy odniesienia dynamika sprzedaży w najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych nie podniosła się istotnie i wyniosła +6,3 procent, podczas gdy przed tygodniem wyniosła +5,9 procent. Dynamika w ujęciu dwuletnim, która tydzień wcześniej sięgnęła +10,9 procent, a przed dwoma tygodniami +21,6 procent wyniosła tym razem zaledwie +1,7 procent. Wpływ na tak słaby rezultat wywarł spadek sprzedaży w adekwatnym tygodniu przed rokiem. Obecny rezultat pokazuje, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek nadal pozostaje w ogólnym łagodnym trendzie spadkowymRynek nadal lepszy niż wskazują na to statystyki MerlinX

Patrząc na statystyki sprzedaży w systemie MerlinX oraz na ruch klientów w biurach podróży wielu osobom trudno uwierzyć, że sprzedaż pozostaje na poziomach niewiele przewyższających wcale nie tak rewelacyjne wyniki sprzed dwóch lat.

Jak już jednak zaznaczaliśmy wielokrotnie rzeczywisty obraz sprzedaży w branży jest bardziej korzystny, jako że statystyki z raportów nie uwzględniają rzeczywistej liczby imprez sprzedanych przez bardzo ofensywne biznesowo w tym sezonie biuro TUI Poland, jak też dużej części sprzedaży biur aktywnie operujących na kierunkach wyróżniających się w tym sezonie wysoką dynamiką wzrostu.

W rezultacie raportowana i rzeczywista dynamika sprzedaży zaczynają się rozchodzić podobnie jak miało to miejsce przed rokiem, a skala tej rozbieżności rośnie wraz ze zbliżaniem się do szczytu wakacyjnego sezonu. W drugim kwartale nie była ona jeszcze wysoka i prawdopodobnie niewiele przekraczała 5 procent. Ogólny raportowany wzrost liczby wycieczek zrealizowanych wyniósł w systemie MerlinX około 34 procent (dla imprez lotniczych był nieco wyższy), a częściowe dane z lotnisk sugerują, że wzrost czarterów był na poziomie 41-42 procent, a należy do tego jeszcze doliczyć wzrost wykorzystania tanich linii (LCC) przez biura podróży.

Przy okazji widoczne jest, że w najszybszym tempie przybywa pasażerów czarterowych na lotniskach regionalnych. Wzrost ten w czerwcu wyniósł we Wrocławiu prawie 96 procent, w Poznaniu ponad 70, a w Katowicach ponad 40 procent. W maju dynamiki wzrostów (bardzo korzystna majówka) były średnio rzecz biorąc nawet o przeszło połowę wyższe.

Zakres dużych przecen wycieczek nadal rośnie

Podstawowym tematem, który obecnie absorbuje organizatorów wydaje się być nierównowaga podażowo popytowa w branży. Usuwa on w cień inne bieżące oraz średnioterminowe kwestie mimo, że mogą one mieć istotne znaczenie dla branżowej koniunktury, jak choćby możliwe następstwa niedawnych wyborów w Turcji.

Na niepokojącą kwestię dużej nadpodaży na rynku wycieczek zwracaliśmy uwagę już po zakończeniu majówki patrz też tekst z 14 maja 2018 roku: http://wczasopedia.pl/180514analiza-cen-lato.html , jak również w kilku kolejnych materiałach tygodniowych.

Rezultatem braku równowagi stały się nadspodziewanie głębokie przeceny wycieczek zwłaszcza z nieodległymi (5 i mniej tygodni) terminami wyjazdów.  Sytuacja ta na razie nie ustępuje, a przeceny te stopniowo rozprzestrzeniają się na coraz odleglejsze terminy wyjazdów, w tym również  na pierwszy tydzień sierpnia, który jest regularną bazą dla cotygodniowych materiałów obrazujących aktualną sytuację na rynku turystyki wyjazdowej.

Przeceny w sierpniu nadal nieco głębsze niż w lipcu choć różnica już maleje

Poniżej uaktualniono przedstawiony w poprzednim materiale tygodniowym wykres zmian średniej ceny rok do roku dla wycieczek na systematycznie przedstawianych 23 kierunkach z wylotami w pierwszych pełnych tygodniach lipca i sierpnia. Ceny w obu tych przypadkach są odnoszone do takich samych wyprzedzeń wobec terminu wyjazdu. Wykres dla lipca został już w pełni zrealizowany, natomiast dla sierpnia pozostały jeszcze dwie kolejne daty (w odstępie tygodnia), które zostaną sukcesywnie uzupełnione w kolejnych materiałach.

Kolor zielony oznacza obszar, w którym przeceny dla wyjazdów w sierpniu były płytsze niż w lipcu, a czerwony sytuację odwrotnąTo co może niepokoić, to sytuacja na trzy tygodnie przed wylotem, która nadal wskazuje na bardziej dynamiczne spadki cen sierpniowych wycieczek w porównaniu z lipcowymi, czyli przy identycznym wyprzedzeniu wobec terminu wylotu. Na szczęście w tej i w innych datach (o czym dalej) przeceny zaczynają już wytracać swoją dynamikę, co spowoduje, że tempo osłabiania się wyniku branży jako całości będzie stopniowo zwalniać.

Nierównowaga najprawdopodobniej mocno osłabi wyniki branży

Jak już zaznaczano w poprzednim materiale przed wystąpieniem dużej skali nierównowagi na polskim rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej i braku istotnych strat kursowych oraz jakiś nagłych wydarzeń godzących w poziom bezpieczeństwa turystów szacowany poziom zysków branży można by określić na poziomie około 250 milionów. Być może mógł on osiągnąć nawet nieco wyższy poziom z uwagi na korzystną sprzedaż first minute przy dobrych cenach wycieczek oraz korzystniejsze niż w poprzednim sezonie koszty walut i paliwa lotniczego.

Konsekwencją takiego połączenia bardzo dużych zniżek cen, sytuacji droższego paliwa lotniczego i nieco słabszego złotego staje się istotne zmniejszanie się marż, a co za tym idzie erozja realizowanych przez organizatorów zysków zwłaszcza przy ponownie zwiększającej  koncentracji dokonywania rezerwacji w ostatnich 10-40 dniach przed wylotem.

Rezultatem może być osłabienie kondycji niektórych organizatorów, w szczególności gdyby sytuacja taka przeciągała się na kolejne tygodnie. Obecnie można wstępnie szacować, że skala ubytku zysków organizatorów zbliża się już do około 90 milionów złotych, co oznacza, ze ostateczny tegoroczny wynik branży może nie przekroczyć wielkości osiągniętej w roku 2017. Taka skala zmiany nie jest jeszcze zbyt groźna dla branży jako całości, ale dla poszczególnych organizatorów może już przybliżać kłopoty.

Możliwe przyczyny utraty równowagi podażowo-popytowej na rynku wycieczek

Duża część przyczyn leży po stronie podażowej. Jak już przytaczano w poprzednim materiale w licznych wypowiedziach przedsezonowych określano wzrost rynku i przygotowywanych programów na kilkanaście procent. Tymczasem dynamika ich wzrostu okazała się znacznie wyższa, co wynika z przytoczonych wcześniej danych o zrealizowanych przyrostach liczby pasażerów czarterowych w drugim kwartale tego roku. Warto też zauważyć, że podane liczby zostały zrealizowane pomimo niskiego na niektórych kierunkach wypełnienia samolotów, o czym można było przeczytać niejako przy okazji problemów z realizacją połączeń przez jedną z linii czarterowych - patrz też tekst: http://turystyka.rp.pl/artykul/705175,1367917-Opoznione-samoloty-nie-zabraly-turystow.html .

Coraz słabsza jakościowo informacja na temat branży

Jak już wielokrotnie i konsekwentnie zaznaczamy od ponad roku na samym początku łańcucha niekorzystnego splotu czynników jest brak prawidłowej informacji o realnej sytuacji w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Utrudnia to niektórym organizatorom adekwatne do sytuacji rynkowej planowanie rozwoju biznesu. W ten sposób rynek staje się podatny na nierównowagi, a brak prawidłowego rozpoznania ich przyczyn opóźnia adekwatne do danej sytuacji działania korekcyjne.

Istotne w tej kwestii jest też to, że tanie linie (LCC) mają z reguły lepsze rozeznanie co do skali i kierunków potencjalnego popytu, zarówno źródłowego jak i docelowego, a ponadto wyśmienicie znają swój własny biznes. Ogółem powoduje to, że już na starcie sezonu mają przewagę w jakości informacji, która współcześnie jest często kluczem do skutecznej realizacji przewagi biznesowej.

Skalę nadpodaży zdecydowanie pogłębiły działania biznesowe biura TUI Poland, które bardzo ofensywnie zwiększyło liczbę oferowanych wycieczek, zwłaszcza budżetowych i na kierunkach cieszących się dużą popularnością wśród mniej zamożnych turystów z tzw. Polski B.  W jakimś stopniu przyczynił się też do niej kolejny trafnie ukierunkowany wzrost podaży ze strony tanich przewoźników (LCC), którzy wprawdzie zajęci są obecnie intensywną ekspansją na innych rynkach i nawet redukują w Polsce niektóre z lotów (w tym sezonie letnim i w nadchodzącym zimowym), ale i tak skala wzrostu podaży z ich strony prawdopodobnie wyniesie
podobnie jak w roku poprzednim nieco ponad 40 procent.

Popyt pod presją splotu niekorzystnych wydarzeń

Jedynym klarownym czynnikiem, który mógł negatywnie zagrażać popytowi na wycieczki wydawały się MŚ w piłce nożnej. Wpływ dużych wydarzeń sportowych na koniunkturę w turystyce wyjazdowej został już zidentyfikowany w turystyce kilkakrotnie, w tym zwłaszcza w latach 2012 i 2016. Rzecz w tym, że w tym sezonie splótł się on z mniej przewidywalnym czynnikiem pogodowym. Bardzo dobra aura trwająca od ostatniej dekady kwietnia do połowy czerwca nie tylko spowodowała pewne bezpośrednie osłabienie zainteresowania wypoczynkowymi wyjazdami zagranicznymi, ale spowodowała też istotne przyspieszenie wegetacji roślin i w konsekwencji przyspieszenie okresu żniw odgrywających znaczącą rolę bezpośrednią (rolnicy) lub pośrednią (pracownicy obsługi rolnictwa) w biegu spraw w nabierającej coraz większego znaczenia Polski B.

W sytuacji bardzo wczesnych żniw i jednoczesnych piłkarskich MŚ część klientów odsunęła swoje plany wakacyjne w czasie przyczyniając się do wczesno-wakacyjnego osłabienia popytu. W międzyczasie w wielu regionach kraju nastąpiło znaczące pogorszenie pogody, które przesuwa okres intensywnych prac polowych na później, ale nie na tyle, żeby mogło to zmienić wcześniejsze plany większości takich klientów. Taki scenariusz w dużej mierze tłumaczy fakt, że popyt pozostaje słaby pomimo znacznego pogorszenia się pogody i pomimo wyeliminowania polskiej reprezentacji piłkarskiej już na wczesnym etapie mistrzostw.

W tych warunkach mniejsze znaczenie ma poprawa rekordowo korzystnych poziomów nastrojów konsumenckich, tym bardziej, że dotyczy ona głównie młodego pokolenia Polaków, którzy w sporym procencie są już klientami tanich linii (LCC). Pozostaje to natomiast w jakimś związku z bardzo wysokimi cenami przelotów w LCC i z bardzo wysokim stopniem wypełnienia ich samolotów.

Część turystów czeka na jeszcze niższe ceny

Jest jeszcze jeden czynnik odsunięcia popytu, który jest jakby wczesnym i tymczasowym skutkiem sytuacji cenowej na rynku wycieczek, a mianowicie przejściowe odsuwanie w czasie momentu zaplanowanej już rezerwacji. Klienci zostali znacząco  zaskoczeni znacznymi przecenami cen wyjazdów, a część z nich postanowiła do maksimum wykorzystać tę sytuację i przedłużać okres wyczekiwania na jeszcze niższe poziomy cenowe.

Zjawisko to w pewnym stopniu przedstawia poniższy wykres, który pokazuje - na podstawie danych ze statystyk portalu Wakacje.pl i przeliczonych w oparciu o inne dane źródłowe na skalę branży jako całości - przybliżony przebieg sprzedaży wycieczek z realizacją w poszczególnych miesiącach obecnego sezonu w poszczególnych tygodniach sezonu. Widoczne jest na nim przejściowe, a zwłaszcza na okres przedostatnich dwóch tygodni zahamowanie rezerwacji wycieczek z wyjazdami w sierpniu jakby w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji cenowej. W klasycznym wariancie sprzedaż ta po dacie 22 czerwca powinna już dalej stopniowo wzrastać, tymczasem uległa dwutygodniowemu przyhamowaniu i dość mocno odreagowała dopiero w drugim tygodniu lipcaStopniowo zbliża się okres poprawy popytu

Tym niemniej krzywe sprzedaży realizowanej w sieci Wakacje.pl wskazują już na stopniowe zbliżanie się powrotu bardziej zdecydowanego popytu, bowiem procesy opóźniania momentu rezerwacji nie mogą trwać w nieskończoność. Na taką sytuację wydają się też wskazywać przebiegi wielkości przecen wyjazdów w poszczególnych tygodniach z takim samym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wyjazdu dla każdego z przedstawianych tygodni.

Zestawienie zamieszczone poniżej przedstawia skalę przecen w pięciu kolejnych tygodniach lipca (piąty obejmuje już przełom lipca i sierpnia) w okresie ostatnich trzech tygodni przed wyjazdem i w miarę zbliżania do daty realizacji imprezy. Słupki ukazujące pierwszy tydzień lipca z przecenami o 248, 344, 368 złotych na 21, 14 i 7 dni do wyjazdu odpowiadają danym na wcześniejszym wykresie pokazującym wielkość przecen dla wyjazdów w pierwszym tygodniu lipca dla trzech, dwóch i jednego tygodnia przed datą wyjazdy (linia brązowa)Na wykresie jest widoczne, że stosunkowo najmniej korzystna sytuacja miała miejsce dla wyjazdów w drugim tygodniu lipca, gdy przeceny były największe i w dodatku nie chciały spadać w miarę zbliżania się do terminu wyjazdu. W kolejnych tygodniach sytuacja staje się już korzystniejsza. Niejeden obserwator może stwierdzić, że nie dostrzega tu wyraźnej tendencji do poprawy sytuacji. I jest to na razie konkluzja prawidłowa, bowiem tendencja rzeczywiście nie jest jeszcze zbyt zdecydowana. Stanowi ona raczej sygnał odwracania się sytuacji, a nie dojrzały już trend klarownej poprawy sytuacji.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Systematycznie powiększa ona swój udział w rynku
w tym niedawno poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej dane i informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

W tym materiale przedstawimy kwestię zmian udziałów poszczególnych kierunków w rynku jedynie w formie skróconej ograniczając się do przedstawienia sytuacji sprzedażowej jedynie dla kilku najważniejszych z nich.

Bułgaria: wzrost o 0,40% - piąty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny wyraźnie słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt (o czym poniżej). Tym niemniej niektórych obserwatorów może nieco rozczarowywać słabsza od oczekiwań dynamika wzrostu sprzedaży tego kierunku widoczna zwłaszcza w statystykach z systemu MerlinX. Należy jednak pamiętać, że nie zawierają one sprzedaży czołowego gracza na tym kierunku, czyli TUI Poland, jak również, że tanie linie (LCC) zwiększyły w tym roku oferowanie Bułgarii i odebrały w ten sposób pozostałym około 11 procent popytu. Bułgaria mocno zyskiwała w sierpniu, a w mniejszym stopniu w lipcu i wrześniu. Kierunek ten jest na fali i pozostanie na niej prawdopodobnie do trzeciej dekady sierpnia.

Grecja: wzrost o  0,21% - Trzynasty z rzędu znaczący wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Okres po majówce z reguły jest bardzo korzystny dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie Grecja zyskuje w nim udziały intensywniej niż w sezonach poprzednich. Jedną z przyczyn mogą być coraz korzystniejsze dla turystów ceny wycieczek do tego kraju na tle większości istotnych dla niej kierunków konkurencyjnych. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji zyskiwała we wszystkich pozostałych jeszcze miesiącach tegorocznego lata lipcu.

Albania: wzrost o 0,17% - bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca (w sumie o blisko 250 złotych dla terminów sierpniowych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyły sprzedaż tego kierunku. Przyspieszenie jest tym bardziej imponujące, że liczone jest od stosunkowo niedużej bazy, gdyż jest to kierunek ciągle jeszcze średniej wielkości. Z przeliczeń wynika, że w przed trzema tygodniami liczba rezerwacji do Albanii wzrosła o aż około 150 procent i choć w kolejnych tygodniu tempo sprzedaży nieco spadło, ale i tak było ono około dwukrotnie szybsze od poziomu z wielu wcześniejszych tygodni. Przykład ten przy okazji dobitnie pokazuje, jak duża jest w turystyce wyjazdowej tzw. elastyczność cenowa popytu, czyli jak wysoce wrażliwy jest popyt na wycieczki na zmiany ich cen. W minionym tygodniu Albania mniej zyskiwała w lipcu (jest już prawdopodobnie znacznie wyprzedana), a więcej w sierpniu i wrześniu.

Turcja: spadek o 0,12% - Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku były atrakcyjniejsze niż poziomy cen wycieczek do tego kraju. Od niedawna stało się to faktem i już poprawia tempo sprzedaży tego kierunku, choć na razie nie sprzyjają temu nadal jeszcze bardzo duże zniżki cen w pobliskiej Grecji, ale w zamian pomagają relatywnie drożejące kierunki egipskie. W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może się polepszać na skutek generalnej poprawy relatywnych cen, jak również stopniowego przemijania efektu obaw związanych z ostatnimi wyborami i ostrzeżeniami MSZ-ów kilku istotnych turystycznie europejskich państw. W ostatnim tygodniu kierunek zaczął dość wyraźnie zyskiwać w lipcu, ale nieco tracił w sierpniu i wrześniu.

Egipt: spadek o 0,21% - ósmy kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który we wcześniejszej fazie sprzedaży - od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu - znacznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z dość systematycznie postępującą utratą przewagi w zakresie atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi, w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym. W takich zestawieniach kierunek ten jawi się teraz konsekwentnie jako wyraźny lider wzrostu cen. W takiej sytuacji perspektywy poprawy jego udziałów rynkowych staja się coraz mniejsze. W minionym tygodniu Egipt notował stabilne udziały w sprzedaży lipca, ale tracił w pozostałych miesiącach lata.

Hiszpania: spadek o 0,27% - traciła udziały rynkowe już po raz dziesiąty z rzędu, z tym że tempo tego procesu przyspiesza. Wcześniejsze również 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii były wówczas relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji kierunek premiowy jakim jest Hiszpania zwykle zyskuje udziały rynkowe do czasu wystąpienia wyraźniejszego ożywienia konkurencyjnego popytu w Polsce B, które często prowadzi do zastopowania ekspansji Hiszpanii. Kierunek ten będzie w następnych tygodniach najprawdopodobniej nadal tracił udziały rynkowe, zwłaszcza wobec przyspieszenia sprzedaży Bułgarii i częściowo Turcji. Hiszpania w minionym tygodniu traciła w lipcu i październiku, a stabilne udziały wykazywała w sierpniu i wrześniu.
Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty dziewiąty w sezonie i dwudziesty trzeci w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 12 lipca i porównane z cenami zebranymi 5 lipca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 13 lipca 2017.  

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia nadal są dostatecznie reprezentatywne, gdyż pomimo stopniowego zmniejszania się liczby ofert w miarę przybliżania się do terminu wylotu, bierze w nich udział prawie 3080 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu z tego sezonu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 47 złotych (poprzednio wzrosły o 13 złotych, spadły o 40, 48, 13 i 6 złotych, wzrosły o 2 złote i spadły o 11 złotych, a wcześniej wzrosły o 26 złotych, spadły o 6 złotych i wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Gran Canarii
o średnio 337 złotych oraz na Teneryfie i w Portugalii o 248 i 164 złote, gdzie w poprzednim tygodniu wystąpiły największe wzrosty cen. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce na Malcie o średnio 143 złote, na której ceny poprzednio najmocniej spadły oraz na Cyprze i Korfu o 120 i 41 złotych, przy czym na tej ostatniej wyspie ceny przed tygodniem również mocno się obniżyły. W tej fazie sezonu coraz częściej obserwujemy zjawisko naprzemiennych skoków cen, co świadczy o aktywnym zarządzaniu cenami, ale i o bardzo wysokiej cenowej elastyczności popytu na wycieczki. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 39 i spadły o 7 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w zestawieniach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnego (czyli od 47 złotych) spadki średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 180 złotych), na których przed tygodniem ceny wzrosły w zdecydowanie najwyższym stopniu. Dość zbliżone do przeciętnego były spadki w Turcji i w Egipcie - o 39 i 37 złotych, nieco niższe wystąpiły w Grecji
o 26 złotych, a zupełnie nieznaczne w Bułgarii o 6 złotych. Po jednotygodniowym wyprzedzeniu Bułgarii przez Egipt pod względem średniego poziom cen wycieczek sytuacja wróciła do normy, ale różnice pomiędzy tymi kierunkami pozostają bardzo małe. Relatywnie wysokie w tym sezonie ceny Egiptu wobec Grecji i Bułgarii są jedną z dwóch głównych przyczyn nieco słabszej passy sprzedażowej tego kierunku.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i późniejszych ośmiotygodniowych wahaniach, tym razem spadły zdecydowanie o 80 złotych i jest to już drugi silny spadek z rzędu (poprzednio ceny spadły o 41 złotych). Taki istotny spadek relatywnie wysokich cen na tym kierunku powinien wzmocnić nieco kulejący popyt na wycieczki do tego kraju, zwłaszcza że ceny na kierunkach konkurencyjnych, czyli w Egipcie, Turcji oraz w Albanii, albo rosną - jak w tygodniu poprzednim - albo spadają, ale w zdecydowanie wolniejszym tempie - zestawienie obecne.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 262 złote (poprzednio ceny były niższe o 164, 137 i 79 złotych, wcześniej były wyższe o 4 złote i nie odnotowały zmiany, a jeszcze wcześniej były wyższe o 13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych) i był to zdecydowanie największy spadek cen rok do roku w tym sezonie. Przed rokiem, czyli w drugim tygodniu lipca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 294 złote.

Po raz kolejny (jedenasty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była konsekwentnie zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,88 wobec 2,17 zł/litr, czyli o 32,7 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o blisko 2 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego działały  w kierunku zwiększania średniego poziomu kosztów wycieczek o łącznie około 130/140 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł również 130/140, a wcześniej 135/145, 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych oraz był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały odwrotnie, czyli w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy
Na wykresie widoczne jest pozostawanie, a nawet umocnienie się Egiptu na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku na której przebywa on już piąty tydzień z rzędu i jest to nadal jedyny duży kierunek, który jest droższy niż przed rokiem. Mniejsze przeceny dotknęły popularne w tzw. Polsce B kraje, czyli Bułgarię (spadek o 78 złotych) i jeszcze niedawnego 12-tygodniowego przodownika wykresu, czyli Turcję (spadek o 139 złotych), przy czym spadek ten wynika głównie ze znacznych zniżek cen w obszarze Turcji Egejskiej, podczas, gdy ceny na Tureckiej Riwierze krążą w ostatnich dwóch tygodniach w pobliżu poziomów zeszłorocznych. Ponownej fali wzrostu przecen rok do roku doznały kierunki bardziej premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie i Grecja (o 448 i 339 złotych) przy czym na tych pierwszych ma to miejsce w sytuacji mniejszego niż przed rokiem wolumenu podaży wycieczek, podczas gdy w Grecji ich podaż znacząco wzrosła.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 241 złotych), znacznie wyprzedzając w tym względzie Grecję (droższa o 38 złotych). Nieco niższe ceny do poziomu sprzed dwóch lat notują Bułgaria i Egipt
23 i 40 złotych, a największy spadek cen w takim ujęciu notują obecnie Wyspy Kanaryjskie o 99 złotych.

Z mniejszych kierunków wyraźnie najmniejsze przeceny rok do roku notowano w Tunezji  
o 51 złotych, umiarkowanie większe w Maroku i Portugalii o 168 i 192 złote, a znacznie większe w Portugalii oraz na Cyprze i w Albanii - o 312 i 377 złotych. Zdecydowanie największą roczną zniżkę cen odnotowano na Malcie o 677 złotych, ale miało to głównie związek z ubiegłorocznym bardzo podwyższonym poziomem cen w tej fazie sezonu.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz największą zniżkę średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazują oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 670 złotych oraz (po kolejnej zniżce cen) oferta biura Net Holiday tańsza o średnio około 420 złotych. Wyraźnie tańsze niż przed rokiem są również średnie ceny w ofertach biur Exim Tours, Rainbow oraz Grecos Holiday i Itaka
o średnio około 300, 290, 230 i 125 złotych, a w mniejszym stopniu w biurach Prima Holiday i Ecco Holiday o około 95 i 20 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 2 do 229 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie najbardziej spadły w biurze Net Holiday
o aż 313 złotych, a także w biurach TUI Poland oraz Itaka o średnio 170 i 105 złotych. W pozostałych biurach tak liczone ceny wzrosły średnio w granicach od 60 do 480 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję samodzielnego lidera utrzymuje Itaka - podobnie jak przed tygodniem 32 takie oferty, wyprzedzając biura TUI Poland (23 oferty), Rainbow (21 ofert) oraz Net Holiday (18 ofert). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miało biuro Itaka, która wyprzedzała TUI Poland, Net Holiday i Rainbow , a w ofercie premium (5*) wyraźnie przodowała Itaka przed biurami TUI Poland i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr i TUI Poland
6 i 4 oferty, na kierunkach greckich Net Holiday oraz Itaka (11 i 8 ofert) przed biurami Rainbow i Grecos Holiday (po 5 ofert), na kierunkach kanaryjskich Rainbow i TUI Poland (po 7 ofert) oraz Itaka (6 ofert), a na tureckich Itaka i  Coral Travel Wezyr (4 i 3 oferty). W Bułgarii najwięcej atrakcyjnych ofert (3* i 4*) ma biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji Itaka i TUI Poland   po 3 oferty.

4.
Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu skład pierwszej siódemki organizatorów pozostał prawie taki sam jak przed tygodniem. Pierwsza czwórka jest identyczna, a po sporej obniżce cen do tabeli powróciło biuro Coral Travel Wezyr wypierając z niej biuro Best Reisen (zwyżka cen). W dolnej części zestawienia biura Rainbow (awans) i Prima Holiday (spadek) zamieniły się miejscami.

Dla porównania przedstawiono też adekwatną sytuację sprzed roku, w której istotniejszymi różnicami była pozycja lidera zajmowana wówczas przez biuro 7islands oraz brak w ówczesnym zestawieniu ofensywnego cenowo w tym sezonie biura TUI PolandNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.


Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego