Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


26.10.2020 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2021
Ceny wycieczek na sezon lato 2021 nieco spadły, pomimo droższego paliwa i słabszego złotego…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 2 8 sierpnia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są istotniejsze dla śledzenia aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje trzecie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 22 października 2020 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 8 października, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 25 października 2019 roku.

Poczynając od poprzedniego materiału zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 2 i 8 sierpnia 2021, spadła o 7 złotych. W tygodniach poprzednich średnie ceny spadły o 31 i 12 oraz wzrosły o 28 złotych. W minionym tygodniu największa zniżka cen wystąpiła w Marsa Alam
o średnio 55 złotych, zaś mniejsze spadki wystąpiły na Cyprze (w poprzednim zestawieniu ceny tam znacznie wzrosły) oraz śródziemnomorskim wybrzeżu Hiszpanii Costa de la Luz o 44 i 41 złotych. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu notowano na półwyspie w Portugalii (w poprzednim zestawieniu ceny tam najbardziej spadły) o średnio 67 złotych oraz na Rodos i na Majorce gdzie podniosły się o średnio 16 i 15 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 6 i 23 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym generalnie wykazały znacznie mniejsze zmiany niż w poprzednim zestawieniu, co może oznaczać, że okres dostosowań cenowych powoli mija. Jedyny wyraźniejszy spadek wykazały ceny turystycznych imprez do Egiptu, które spadły o średnio 35 złotych. W zdecydowanie mniejszym stopniu obniżyły się ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie oraz do Grecji i Bułgarii
o odpowiednio 5, 4 i 4 złote, zaś kosmetyczny spadek cen odnotowały tym razem kierunki tureckie o średnio 1 złoty.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 22 złote. W zestawieniach poprzednich roczny wzrost cen wyniósł 54 i 66 złotych. Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowano na Korfu
o 227 złotych, a znaczące wzrosty miały też miejsce na półwyspie Chalcydyckim i w Albanii o średnio 175 i 148 złote. Największe roczne zniżki cen wyjazdów odnotowano na Majorce o 372 złote oraz na Malcie i w Marsa Alam o 180 i 102 złote.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano
podobnie jak w poprzednim zestawieniu - wzrost cen w ujęciu rocznym o 207 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty szósty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści nadal była bardzo istotna.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,77 zł/litr wobec 2,64 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 33,0 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 34,8 procent, a przed dwoma o 39,1 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już po raz piąty z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, tym razem jeszcze bardziej zdecydowanie jeszcze bardziej zdecydowanie ( o 5,4 procent), podczas gdy przed tygodniem była słabsza o około 4,0  procent, a przed dwoma tygodniami o około 0,5 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek już tylko w niewielkim stopniu sprzyjał organizatorom. Zawierał się on tym razem w przybliżeniu w przedziale zaledwie -5/-15 złotych, a zatem znacznie mniej korzystnym niż przed jednym i dwoma tygodniami, gdy wynosił -65/-75 oraz -160/-170 złotych.

Tak jak można było przypuszczać cena ropy spadła ostatnio do niewiele ponad 41,5 dolara za baryłkę, ale korzystny wpływ taniego surowca niwelowany jest na razie przez słabnącą walutę krajową.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.
Wśród wiodących kierunków
podobnie jak w poprzednim zestawieniu - sytuacja w zakresie rocznych zmian cen lata 2021 była znacząco inna niż w przypadku cen dla sezonu 2020 sprzedawanych we wrześniu i październiku. Ponownie największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Grecji o 115 złotych, a więc na tym kierunku, na którym dla lata 2020 ceny w ujęciu rocznym zniżkowały w kilku ostatnich miesiącach poprzedniego sezonu bardzo znacznie. W wyraźnie mniejszym stopniu wzrosły roczne ceny wyjazdów do Bułgarii i Turcji o  średnio 61 i 24 złote, zaś ceny wycieczek do Egiptu w ujęciu rocznym wzrosły jedynie nieznacznie, czyli o 3 złote. Największą zmianą w relacji z poprzednim zestawieniem jest spadek średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o średnio 33 złote), a więc na kierunku, który ostatnio był - obok Grecji najbardziej zyskującym w cenie.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Albanii i Portugalii
o średnio 148 i 111 złotych, tylko nieco mniej znaczące były zwyżki średnich cen w Maroku i na Cyprze o średnio 97 i 94 złote, zaś nieznacznie podniosły się ceny wycieczek do Tunezji o średnio 10 złotych. Wyraźnie spadły natomiast ceny wyjazdów na Maltę i Majorkę o średnio 180 i 372 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Grecji i Egiptu
o 354 i 276 złotych, a w niewiele mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Turcji i na Wyspy Kanaryjskie o średnio 219 i 180 złotych. W relatywnie najmniejszym stopniu podniosły się ceny wycieczek do Bułgarii   o średnio 87 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek miały miejsce w Portugalii
o średnio 497 złotych, mniejsze były zwyżki średnich cen w Albanii, na Malcie i w Tunezji o odpowiednio 300, 291 i 219 złotych, a jeszcze mniejsze były w tym ujęciu wzrosty cen wyjazdów na Cypr i do Maroka o 159 i 140 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny w tym ujęciu spadły (o średnio 102 złote) była ponownie Majorka.

3. W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny te w szczycie sezonu lato 2021 ponownie w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się w biurach Rainbow i Coral Travel
o około 185 i 130 złotych. Znacząco mniejsze były roczne spadki cen w biurach Exim Tours i Sun & Fun o średnio 55 i 20 złotych, zaś średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 15 do ponad 730 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (począwszy od poprzedniego materiału w ich poszerzony skład weszły hiszpańskie Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji zdecydowanego lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 58 ofert (poprzednio 53 przed rokiem też 34, a przed dwoma laty 49 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Rainbow z liczbą 46 ofert (poprzednio 35 ofert, przed rokiem 23, a przed dwoma laty 15 ofert) oraz Coral Travel z liczbą 21 ofert (poprzednio 20 ofert, przed rokiem 18, a przed dwoma laty 13 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland
7 ofert oraz Exim Tours, Rainbow i Sun & Fun wszystkie te biura po 3 oferty, na kierunkach greckich przodowały biuro Coral Travel 11 ofert, przed biurami Rainbow i TUI Poland po 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland 11 ofert oraz Rainbow i Itaka 7 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel 8 ofert i Rainbow 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro TUI Poland 6 ofert, a w Bułgarii również biuro TUI Poland 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, Rainbow w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a Coral Travel w Grecji, w Turcji i Bułgarii.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

Trzecie w tym sezonie letnim zestawienie jest prawie identyczne z ubiegłotygodniowym. Na jego czele widnieje biuro TUI Poland ponownie posiadające jedynie umiarkowaną przewagę nad następnymi, czyli tymi samymi co przed dwoma tygodniami, biurami Coral Travel i Rainbow, a także specjalizującym się w kierunkach greckich (plus Cypr) biurem Grecos. Zmiana nastąpiła jedynie na ostatniej piątej pozycji zestawienia, na której biuro Best Reisen zostało zastąpione przez biuro Exim Tours, które awansowało na nie z pozycji szóstej.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały wówczas biura TUI Poland, Best Reisen i Grecos. Skład organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego obecnością nim biur Coral Travel i Rainbow,  które awansowały z pozycji szóstej i siódmej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na drugą i trzecią obecnie, jako rezultat dużych rocznych obniżek cen w obu tych biurach, o czym była już mowa w punkcie 3. niniejszego materiału. Tabelę sprzed roku opuściły biura Best Reisen i ETI, których oferta stała się obecnie istotnie droższa niż przed rokiem.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Zmiany w letnich cenach w tanich liniach na razie przeważnie niewielkie

W tym zestawieniu dotyczącym sezonu lato 2021 wracamy do schematu przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair jaki prezentowaliśmy już od stycznia 2018, gdy dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji dotyczącej sytuacji cenowej w tzw. tanich liniach (LCC). Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem.  

Na wykresach grubsza linia generalnie oznacza średnie ceny przelotów w okresie wysokiego sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli lato 2020. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (49 połączeń w Ryanair i 23 w Wizzair), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.Dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) widoczny był w październiku dość umiarkowany wzrost cen bieżących, ale za to znacznie (o ponad 500 złotych) przewyższały one poziom ubiegłoroczny, co uwidacznia szerokie czerwone pole. Warto zauważyć, że wzrost ten wystąpił w warunkach znacznego spadku cen paliwa lotniczego, co na tak długich trasach jak kanaryjskie powinno mieć istotne znaczenie. Należy jednak mieć na względzie, że Ryanair przeprowadza z reguły znaczne operacje zabezpieczające ceny paliwa, a więc w tym wypadku zabezpieczył się przez zniżką ich cen, czyli przez potencjalnymi zyskami z tego tytułu.

Na pozostałych kierunkach wzrost bieżących cen był nieduży i jednocześnie były one w niewielkim stopniu niższe od cen ubiegłorocznych, co obrazuje nieduże zielone pole oznaczające ceny niższe od ubiegłorocznych.

W relacji z poprzednim sezonem na razie najbardziej wzrosły ceny przelotów do Hiszpanii
o średnio 63 złote. Na innych kierunkach zmiany były wyraźnie mniejsze, przy czym wzrost wystąpił na kierunkach włoskich o średnio 14 złotych, a spadki na kierunkach portugalskich, greckich i w Bułgarii o odpowiednio 63, 45 i 16 złotych.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresy.Kierunki kanaryjskie reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic. Ceny przelotów na tym kierunku utrzymują na razie dość stabilny i umiarkowany poziom, a ich wzrost wobec cen ubiegłorocznych nie jest duży (małych rozmiarów czerwone pole).

Również stabilne i zbliżone do cen ubiegłorocznych pozostają na razie średnie ceny na pozostałych kierunkach turystycznych, co pokazuje skromnych rozmiarów pole w kolorze zielonym.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej podniosły się ceny przelotów do Portugalii
o średnio 195 złotych, a w mniejszej skali na kierunkach greckich i do Bułgarii o średnio 80 i 68 złotych. Nieduży spadek cen przelotów zanotowano na kierunkach hiszpańskich o 40 złotych, a zdecydowanie większy na kierunkach włoskich o średnio 125 złotych.

Obecnie można na razie ogólnie stwierdzić, że ceny przelotów w datach 2-8 sierpnia 2021 wobec cen z sprzed roku zmieniły się tylko w niewielkim stopniu, a zniżki na kierunkach nie-kanaryjskich są porównywalne z wpływem spadku cen paliwa ograniczonym poprzez dokonane wcześniej zabezpieczenia. Nieduże są także
w porównaniu do sezonu zimowego cięcia w oferowaniu i w siatce połączeń. Może to oznaczać, że na razie tanie linie liczą się ze znaczącym powrotem popytu na przeloty lotnicze na kierunkach turystycznych w okresie pełni sezonu lato 2021.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego