Analiza Cen LATO - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen LATO

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


12.04.2021 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - LATO 2021
Spadki cen wycieczek w biurach podróży częściowo zniwelowały poprzednie duże wzrosty…

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2021. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli 2 8 sierpnia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Obecnie (od 28 grudnia) zestawienia są sporządzane co tydzień wyłącznie dla sezonu lato 2021.

1. Niniejsze zestawienie obejmuje dwudzieste drugie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 8 kwietnia 2021 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 1 kwietnia 2021, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 9 kwietnia 2020 roku.

Poczynając od 8 października zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami między 2 i 8 sierpnia 2021 spadła o 25 złotych. W  poprzednim zestawieniu ceny wzrosły o 86 złotych, a w trzech wcześniejszych spadły o 2, 3 i 10 złotych.

W minionym tygodniu największy spadek cen wycieczek wystąpił w Portugalii i wyniósł średnio 118 złotych. Nieco mniejsze zniżki miały miejsce na wyspach Dżerba i Zakintos
o 78 i 77 złotych. Największe wzrosty cen wyjazdów odnotowano na Malcie o 37 złotych oraz na Tureckiej Riwierze i ponownie na półwyspie Chalcydyckim o po 32 złote.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek spadły o 11 i wzrosły o 12 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
W minionym tygodniu na prawie wszystkich wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków ceny wycieczek dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym wykazały spadki, co mogło być odreagowaniem poprzednich znaczących wzrostów cen na początku miesiąca. Zdecydowanie najmniejsze zniżki miały miejsce w Grecji - o 12 złotych, zaś większe wystąpiły w Egipcie, Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich
o odpowiednio 21, 33 i 35 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny wzrosły była Turcja o średnio 21 złotych.

2. Badanie cen imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 166 złotych. W ostatnich jedenastu zestawieniach ceny były niższe od cen sprzed roku o 132, 176, 130, 136, 128, 68, 87, 68, 72, 46, 65, 66, 48 i 36 złotych, a we wcześniejszym wyższe o 9 złotych.

Największe roczne spadki cen dziewiąty raz z rzędu odnotowano w Maroku
o 761 złotych, a mniejsze na greckiej wyspie Korfu i w Portugalii o 259 i 250 złotych. Najbardziej w skali rocznej kolejny raz z rzędu zdrożały wyjazdy na grecką wyspę Kos o 129  złotych oraz na półwysep Chalcydycki i do Albanii - o średnio 86 i 29 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 9 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz piętnasty z rzędu była mniej korzystna  niż w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,43 zł/litr wobec zaledwie 1,44 zł/litr przed rokiem, co oznacza już szósty od prawie roku wzrost, tym razem o 68,8 procent, natomiast przed tygodniem cena była wyższa o 54,5 procent, a przed dwoma o 56,3 procent. W relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta była silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych o 1,6 procent (głównie z powody słabszego dolara), podczas gdy przed tygodniem była silniejsza o 0,8 procent, a przed dwoma złoty o około 1,5 procent.

W sytuacji równoczesnego wpływu wyższych cen paliwa i niższych kursów walut, sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek pozostał jednak bardzo znaczny i po raz piętnasty z rzędu - po wcześniejszej serii trzydziestu pozytywnych tygodni - nie sprzyjał organizatorom. Tym razem osiągnął on czwartą najbardziej niekorzystną wielkość w sezonie i zawierał się w przybliżeniu w przedziale +100/+110 złotych, podczas gdy przed tygodniem i dwoma wynosił odpowiednio również +100/+110 oraz +90/+100 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres
Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek, podobnie jak już wiele razy w tym sezonie, miały miejsce w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich gdzie średnie ceny były niższe o 179 i 174 złote od cen sprzed roku. Mniejsza była skala rocznych przecen w Bułgarii i Turcji
o średnio 91 i 86 złotych, a najmniejsza w Grecji o 61 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach zdecydowanie największe roczne zniżki cen wycieczek miały miejsce w Maroku
o średnio 761 złotych (oferowało je biuro Rainbow). Znaczne były również roczne przeceny w Portugalii, na Cyprze, Majorce i w Tunezji, które wyniosły 250, 247, 164 i 131  złotych. Bardziej umiarkowane były roczne spadki cen wyjazdów na Maltę o średnio 69 złotych, a jedyny wzrost cen miał miejsce w Albanii, w której podniosły się one o 29 złotych.

Na najważniejszych kierunkach z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) wzrost cen wycieczek odnotowano jedynie w Egipcie, w którym podniosły się one o średnio 19 złotych. Najmniejsza 26-złotowa zniżka miała miejsce na kierunkach tureckich, zaś w większym stopniu obniżyły się ceny wyjazdów do Bułgarii, na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji
odpowiednio  o 88, 133 i 172 złote.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków zdecydowanie największy spadek cen w tym ujęciu miał miejsce w Maroku oraz na Cyprze i Malcie
o odpowiednio 659, 503 i 384 złote. Znacznie mniejsze zniżki były udziałem Majorki i Portugalii o średnio 187 i 133 złote, a jeszcze mniejszy był dwuletni spadek cen w Albanii i Tunezji o 90 i 26 złotych.  

3. W rocznych porównaniach cen wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się one w biurach Rainbow i Exim Tours
o około 480 i 315 złotych. Dość znaczne roczne spadki cen odnotowano również w biurach Sun & Fun i Best Reisen o około 195 i 140 złotych, a w mniejszej skali w biurach Grecos i TUI Poland o około 35 i 15 złotych. U pozostałych organizatorów roczne ceny wzrosły w granicach od 5 (biuro Coral Travel) do190 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (w poszerzony w tym sezonie ich skład weszły hiszpańskie kierunki Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji lidera kolejny raz z rzędu znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 49 ofert (poprzednio też 49, przed rokiem 44, a przed dwoma laty 27 ofert).

Organizator ten wyprzedzał biura Exim Tours z odnotowaną liczbą 27 ofert (poprzednio 25 ofert, przed rokiem 23, a przed dwoma laty 12 ofert), biuro Itaka z odnotowaną liczbą 26 ofert (poprzednio też 26 ofert, przed rokiem 21, a przed dwoma laty 23 oferty) oraz biuro Rainbow, które odnotowało również 26 takich ofert (poprzednio też 26 ofert, przed rokiem 9, a przed dwoma laty 25 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

W ubiegłym tygodniu najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Polnd i Exim Tours
7 i 6 ofert, na kierunkach greckich przodowały biuro TUI Poland 9 ofert przed biurami Rainbow 6 ofert oraz Crecos, Itaka i Exim Tours wszystkie po 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka   9 i 7 ofert, natomiast na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland - 7 i 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Coral Travel - 5 ofert oraz TUI Poland i Exim Tours 4 i 3 oferty, a w Bułgarii biura TUI Poland i Best Reisen 3 i 2 oferty.

Wobec okresu sprzed roku biuro TUI Poland umocniło swoją pozycję w Egipcie, w Grecji, w Turcji i Tunezji, a biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji i Turcji, biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Rainbow w Grecji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dwudziestym drugim zestawieniu w tym sezonie letnim skład pierwszej piątki organizatorów nie uległ zmianie, ale zaszła niewielka korekta w kolejności zajmowanych przez nich pozycji. Polegała ona na zamianie na pozycjach trzeciej i czwartej. Tę pierwszą opuściło biuro Coral Travel przechodząc na pozycję czwartą, a na jego miejsce weszło biuro TUI Poland. Zmiana ta wynikała z umiarkowanego wzrostu cen wycieczek w tym pierwszym biurze oraz z umiarkowanej ich zniżki w biurze TUI Poland.Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym, podobnie jak w zestawieniach poprzednich, trzy pierwsze pozycje zajmowały biura TUI Poland, Coral Travel i Exim Tours. Obecnie na pozycję lidera awansowało z pozycji trzeciej biuro Exim Tours, a na pozycję wicelidera z pozycji czwartej biuro Grecos. Spadek z pozycji pierwszej na trzecią zanotowało natomiast biuro TUI Poland wielokrotnie przewodzące stawce w ubiegłym sezonie.  

Zestaw organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego obecnością w nim biura Rainbow, które awansowało z pozycji dziesiątej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na piątą obecnie i jest to skutek zaznaczonej wcześniej w punkcie 3. tego materiału największej spośród wszystkich organizatorów rocznej obniżki ofertowych cen wycieczekNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Tanie linie: tendencje cenowe przelotów na kierunkach turystycznych nadal słabe

W tym zestawieniu dotyczącym sezonu lato 2021 kontynuujemy schemat przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair jaki prezentowaliśmy od stycznia 2018. Dla sezonu letniego jest ona
podobnie jak dla zimowego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie wysokiego sezonu letniego 2021, a cieńsza w poprzednim, czyli w sezonie letnim 2020. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (tym razem 51 połączeń w Ryanair i 24 w Wizzair), które występowały w obu wymienionych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyPodobnie, jak miało to miejsce w okresie ostatnich sześciu tygodni ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wrocławia) kontynuowały zniżki wpisując się tym samym w widoczny w dłuższym okresie spadkowy trend cen. Zdecydowanie
na skutek wysokich cen przed rokiem- wzrosła jednak skala rocznych zniżek cen, która osiągnęła aż 651 złotych i 42,3 procent (poprzednio jedynie 91 złotych i 8,8 procent)

Niskie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich (pomimo sukcesywnego wzrostu cen paliwa lotniczego, co na dłuższych trasach ma istotne znaczenie) może mieć związek z nadal dość niepewną sytuacją epidemiczną na niektórych wyspach archipelagu, a to może mieć redukujący wpływ na bieżący popyt turystyczny na tym kierunku.

Na pozostałych kierunkach odnotowano nieduży 20-złotowy spadek cen przy dość znaczącej rocznej skali zniżek (209 złotych, czyli 27,1 procent), przy czym była ona jednak nieco mniejsza niż dwa tygodnie temu, gdy wyniosła 255 złotych i 30,4 procent.

W relacji z poprzednim sezonem ponownie w największym stopniu spadły średnie ceny przelotów do Grecji
o średnio 359 złotych. Nieco mniejsze była skala spadków cen na kierunkach hiszpańskich, portugalskich i włoskich o średnio 233, 225 i 212 złotych, zaś zdecydowanie najmniejsze były roczne zniżki ceny rejsów do Bułgarii o 24 złote.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresyKierunki kanaryjskie w tych liniach reprezentowane są obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden rejs na Fuerteventurę z Katowic. W okresie ostatnich dwóch tygodni ceny przelotów na tym kierunku kolejny raz obniżyły się, tym razem o 63 złote, ale z powodu znacznego obniżenia się bazy cen sprzed roku zrównały się one z cenami zeszłorocznymi na poziomie 1255 złotych. Ponieważ trend ich spadku był w zeszłym sezonie bardzo silny najprawdopodobniej wejdziemy w dłuższy okres, w którym bieżące ceny będą już znacząco przewyższały te z poprzedniego sezonu.

Na pozostałych kierunkach po ośmiotygodniowym okresie względnej stabilizacji ceny umiarkowanie spadły z tego samego powodu jak wyżej i stały się one wyższe (o 115 złotych i 17,6 procent) od cen z ubiegłego sezonu. Podobnie do sytuacji na kierunkach kanaryjskich, także dla kierunków pozostałych powinniśmy notować przez dłuższy okres ceny znacząco wyższe od ubiegłorocznych.

W relacji z poprzednim sezonem najbardziej wzrosły ceny przelotów do Hiszpanii i Włoch  
o średnio 232 i 167 złotych. Na mniej więcej tym samym poziomie pozostały ceny rejsów do Grecji (spadek o 10 złotych), a obniżyły się ceny przelotów do Bułgarii i Portugalii o średnio 49 i 163 złote.

Pomimo znaczącego wzrostu cen paliwa lotniczego w tendencje zmian cen biletów lotniczych w Polsce nadal pozostają słabe. Może to być powtarzający się sygnał ofensywnego nastawienia tanich linii do walki o rynek turystyczny w okresie post-pandemicznym. Rzecz jednak w tym, że w porównaniu do ostatniego normalnego sezonu w naszej turystyce wyjazdowej, czyli 2019 (około 4,0 mln turystów), będzie on najprawdopodobniej znacznie słabszy niż jeszcze do niedawna przewidywano.

Prawdopodobne jest utrzymywanie się niekorzystnej sytuacji epidemicznej aż do początków czerwca, natomiast w miesiącach późniejszych możliwe są pewne ograniczenia międzynarodowego ruchu turystycznego powodowane obawami przed dalszym rozprzestrzenianiem się nowych odmian koronawirusa (vide wypowiedź Kanclerz Merkel: „gdy ludzie podróżują, wirus podróżuje razem z nimi”).

Odrodzenie turystyki do rozmiarów roku 2019 powinno nastąpić dopiero w kolejnym sezonie 2022, a i to pod warunkiem niezaistnienia w tym okresie kolejnych nowych groźnych mutacji koronawirusa  lub zaskakujących i niekorzystnych zmian polityczno-gospodarczych.

Zasadnicza walka o polski rynek turystyki wyjazdowej zacznie się później, gdy wejdzie on w jednoznaczny silny trend wzrostowy, który może w kolejnych trzech latach (tj. do roku 2025) osiągnąć rozmiary nawet w przedziale 8-10 milionów ze wskazaniem na wyższy koniec przedziału, jednak pod kolejnym warunkiem, że całkowicie  znikną obawy związane z pandemią, a koniunktura gospodarcza będzie przynajmniej tak korzystna, jak przewidują to dzisiaj międzynarodowe i prywatne globalne instytucje finansowe.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.


Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i www.wczasopedia.pl


Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Link do aktualnej Analizy Cen (kliknij na raport poniżej):

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego