Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen ZIMA

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


28.12.2020 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Ceny wycieczek w biurach podróży pod rosnąca presją koronawirusa…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2020/21. Obejmuje ona okres drugiego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla wszystkich województw definiowanego, po wprowadzonych ostatnio zmianach, jako 11-17 stycznia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl w każdy poniedziałek.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1
. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są istotniejsze dla śledzenia aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

Niniejsze zestawienie obejmuje siódme w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2020/21 definiowanym jako drugi pełny tydzień stycznia 2021 roku (11-17.01.2021), czyli obecnie  drugi tydzień ferii szkolnych dla wszystkich województw. Ceny zostały zebrane 24 grudnia i porównane z cenami dla tego samego tygodnia z 17 grudnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 27 grudnia 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 11-17 stycznia 2021, średnie ceny wzrosły wobec poprzedniego tygodnia o 29 złotych, podczas gdy w poprzednich zestawieniach spadły o 83 i wzrosły o 5, 88 i 61 złotych. Największe zniżki cen ponownie wystąpiły na Cyprze, tym razem o 152 złote, a nieco mniejsze na Fuerteventurze i Teneryfie
o po równo 100 złotych.  Zdecydowanie największe tygodniowe wzrosty cen miały miejsce na Lanzarote o średnio 518 złotych, a znacznie bardziej umiarkowane na Tureckiej Riwierze i w Tunezji Kontynentalnej o 48 i 35 złotych.

W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio spadły o 1 oraz o 99 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie
2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w roku 2020 (okres 10-16 lutego) i wszystkich województw w roku 2021 (okres 11-17 stycznia) pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 748 złotych, podczas gdy w poprzednich zestawieniach była ona niższa o 605, 461, 416, 304, 292 i 326 złotych.

Tym razem po jednotygodniowej przerwie do roli kierunku o najwyższej rocznej przecenie wróciła wyspa Lanzarote, na której ceny obniżyły się w skali rocznej o średnio aż 1925 złotych, a bardzo znacznie staniały również wyjazdy na Maltę
o 1643 złote, a w mniejszej lecz i tak imponującej skali na Gran Canarię o średnio 932 złote. Kierunków, na których w ujęciu rocznym średnie ceny wyjazdów wzrosły w minionym tygodniu nie odnotowano.

W tym samym okresie w ubiegłym sezonie notowano wzrost cen rok do roku o 274 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz trzydziesty trzeci z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, ale skala pozytywnych korzyści zmalała.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 2,01 zł/litr wobec 2,69 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny spadek o 25,3 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 25,2 procent, a przed dwoma o 27,3 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już po raz jedenasty z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, ale tym razem już o około 3,3 procent, podczas gdy przed tygodniem była słabsza o jedynie 1,8 procent, a przed dwoma tygodniami o około 1,9 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek sprzyjał organizatorom, ale już w mniejszym stopniu, gdyż ich łączny wpływ zawierał się w przedziale -40/-50 złotych, podczas gdy przed tygodniem i przed dwoma wynosił odpowiednio -55/-65 oraz - 80/-90 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapkaSpośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) nadal znacznie mniejsza roczna zniżka cen miała miejsce w Egipcie, gdzie ceny wobec cen z okresu ferii zimowych 2020 spadły o średnio 428 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie wystąpił ich wzrost o średnio 143 złote. Tym razem bardzo znacznie w skali roku obniżyły się ceny wycieczek zarówno do Hurghady
o średnio 465 złotych, jak i do Marsa Alam średnio 391 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich spadek średnich cen rok do roku był znacznie większy i wyniósł przeciętnie 816 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie ceny na tym kierunku wzrosły w podobnym stopniu jak na kierunkach egipskich, czyli o średnio 138 złotych.

Spośród wysp na tym kierunku zdecydowanie największą roczną przecenę już piąty raz z rzędu odnotowano na Lanzarote - o 1925 złotych, mniejszą ale i tak bardzo znaczną na Gran Canarii
o średnio 932 złote, natomiast w umiarkowanym stopniu spadły średnie ceny pobytu na Teneryfie i Fuerteventurze, które były niższe o 236 i 169 złotych od cen sprzed roku.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy spadek średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano na Malcie
o 1643 złote, zaś mniejsze w Portugalii i na Tureckiej Riwierze o odpowiednio 726 i 249 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie na dwóch wiodących kierunkach zimowych dość istotny spadek średnich cen wycieczek odnotowano w Egipcie
o 285 złotych, a jeszcze znacznie większy na kierunkach kanaryjskich - o 678 złotych. Na mniej licznie odwiedzanych kierunkach zdecydowanie największe dwuletnie spadki cen pobytu odnotowano na Malcie o 1439 złotych, znacznie mniejsze w Portugalii o średnio 192 złote, zaś ceny wycieczek do Turcji (Riwiera) w tym ujęciu zdecydowanie wzrosły - o średnio 363 złote.

Ceny imprez egzotycznych nadal zdecydowanie niższe niż przed rokiem

Nadal niskie (choć ostatnio nieco i systematycznie rosnące) ceny paliwa lotniczego w dużym stopniu przyczyniają się do wyraźnie niższych niż przed rokiem cen egzotyki, gdyż zwłaszcza przy dalekich przelotach jego ceny odgrywają bardzo istotną rolę. Tym razem największe zniżki cen wyjazdów objęły jednak Kenię (wycieczki sprzedają tam głównie TUI Poland i Rainbow)
o średnio 1643 złote, a mniejsze spadki dotyczyły Meksyku i Dominikany, gdzie wyniosły 726 i 593 złote.

Sytuacja epidemiczna w samych egzotycznych krajach docelowych jest zróżnicowana. Nadal najmniej korzystna jest w Meksyku, w którym obecny tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń nieco wzrósł do 546 (przed dwoma tygodniami 530, dotychczasowy wcześniejszy rekord 380 w dniu 3 sierpnia), a także w dalszym ciągu jest tam bardzo wysoki i rosnący wskaźnik zgonów
w minionym tygodniu wyniósł 35,5 (przed dwoma tygodniami 31,9, rekord 43,3 w dniu 28 czerwca). Na niekorzyść Meksyku przemawia też mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie prawie 7-krotnie mniejsza niż w Polsce.

Na Dominikanie, wskaźnik nowych zakażeń wzrósł w okresie ostatnich dwóch tygodni z 489 do 631 (rekord 970 w dniu 1 sierpnia), ale niski jest wskaźnik zgonów, który w ostatnim tygodniu wprawdzie wzrósł z 1,28, ale do nadal niskiego poziomu  2,25 (rekord 16,1 w dniu 3 września). Wiarygodności dodaje Dominikanie dość duża liczba przeprowadzanych testów, która jest tylko niecałe 2,5 razy mniejsza niż w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Kenii po przejściowym kilkutygodniowym pogorszeniu uległa w okresie ostatnich czterech tygodni wyraźnej poprawie. Tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 31,2, podczas gdy przed dwoma tygodniami wynosił jeszcze 90,7, a przed czterema 114 przypadków na milion mieszkańców. Duży spadek wykazał również wskaźnik zgonów, który obniżył się z 1,29 do poziomu zaledwie 0,39. Na niekorzyść Kenii przemawia jednak mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie prawie 10-krotnie mniejsza niż w Polsce.

3. W czwartym tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem najbardziej spadły średnie ceny wycieczek oferowanych przez biurze TUI Poland
o około 1020 złotych, czyli w takiej samej skali jak przed dwoma tygodniami. Tylko w nieco mniejszym stopniu wobec poprzedniego sezonu spadły ceny biurach Exim Tours i Coral Travel - o około 673 i 640 złotych, a w jeszcze mniejszym obniżyły się ceny oferowanych wycieczek w biurach Best Reisen i Prima Holiday - o około 470 i 420 złotych, natomiast u pozostałych organizatorów ceny były niższe od ich poziomów sprzed roku od 40 do 360 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów większe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie konkurencyjności bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to
podobnie jak przed rokiem, przed dwoma i czterema tygodniami - pozycję lidera zajmowało biuro TUI Poland - 15 ofert (poprzednio 16 ofert, przed rokiem 18, a przed dwoma 18 ofert), które wyprzedziło biura Itaka 10 ofert (poprzednio 9 ofert, przed rokiem 3, a przed dwoma 10 ofert) oraz Rainbow 6 ofert (poprzednio 10 ofert, przed rokiem 9, a przed dwoma 5 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel
4 oferty oraz Rainbow i TUI Poland po 2 oferty, zaś na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka - 7 ofert. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, a Coral Travel w Egipcie.

4. Po raz siódmy w tym sezonie zimowym przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wcześniej, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Tym razem zestawienie jest mniej adekwatne niż wiele poprzednich, gdyż u wielu organizatorów nie występują już oferty wszystkich kierunków (sezon zimowy staje się coraz bardziej ograniczony), co ma znaczący wpływ na skład i średnie odchylenia cen występujące w poszczególnych biurach podróży. W tej sytuacji należy obecne zestawienie traktować jedynie jako orientacyjne. W składzie pierwszej piątki zaszły duże zmiany, bowiem jedynym biurem jakie zachowało w niej obecność jest TUI Poland awansując przy okazji z pozycji trzeciej na drugą. Dość niespodziewanym liderem zostało biuro Nekera dzięki nielicznej, ale taniej ofercie cztero- i pięciogwiazdkowych hoteli w Hurghadzie. Na trzecią pozycję z dziesiątej awansowało biuro Rainbow, na czwartą z szóstej biuro Exim Tours, a na piątą z dziewiątej biuro ItakaDla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały wówczas biura, Best Reisen, Itaka i Sun & Fun. Skład organizatorów czołówki obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego obecnością w niej biur Nekera (przed rokiem jeszcze nieobecne w tabeli) oraz TUI Poland, które awansowało z pozycji siódmej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na pozycję obecnego wicelideraNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Liczba rejsów w tanich liniach na kierunkach turystycznych zredukowana prawie do zera

Kontynuujemy sposób przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair według schematu, który był już prezentowany od stycznia 2018 roku.   

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w obecnym roku turystycznym (czyli 2020/21), a linia cienka przedstawia przebieg cen z w kolejnych tygodniach poprzedniego sezonu. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to przedstawiane dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (już tylko 3 połączenia w Ryanair i jedno w Wizzair), które występowały w obu kolejnych sezonach zimowych jednocześnie. Pozostałe rejsy z powodu obecnej sytuacji pandemicznej zostały obecnie zawieszone i najprawdopodobniej nie będą już wznowione do końca ferii zimowych w Polsce, czyli do połowy stycznia.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Krakowa) widoczny był w ostatnich czterech tygodniach nieduży wzrost cen, które pozostają jednakże znacznie niższe niż przed rokiem, co obrazuje szerokie zielone pole, przy czym spadek rocznych cen przelotów był istotnie większy od wpływu na nie spadku cen paliwa lotniczego. W ostatnim tygodniu Ryanair nie oferował już przelotów na kierunkach kanaryjskich w badanym okresie.

W przypadku kierunków pozostałych oferowano jedynie przeloty do Alicante z Warszawy oraz do Lizbony i na Maltę z Krakowa. Pomimo bardzo okrojonego zestawu rejsów nadal pozostały one średnio znacznie tańsze od rejsów sprzed roku, a roczna różnica cen wyniosła nieco ponad 30 procent (przed dwoma tygodniami poniżej 25 procent).

W relacji z poprzednim sezonem porównanie cen może dotyczyć tylko kierunków hiszpańskich (Barcelona) i portugalskich (Lizbona), gdyż praktycznie zredukowano pozostałe kierunki, a obniżyły się one o odpowiednio 30 i 173 złotych.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresyKierunki kanaryjskie reprezentowane były w tych liniach przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic.

W ostatnim tygodniu przewoźnik nie oferował już przelotów na kierunkach kanaryjskich oprócz rejsów z Warszawy na Teneryfę, które jednakże nie funkcjonowały w tym czasie przed rokiem i nie mogą być przedmiotem porównań.

Na pozostałych kierunkach turystycznych przewoźnik oferował w terminie badania sprzedaż biletów lotniczych jedynie na rejsy do Barcelony, które były droższe o 300 złotych (75 procent) niż przed rokiem.

Ryanair: rosnący pesymizm odnośnie sezonu zimowego i optymistyczne postrzeganie lata

Perspektywy zimowego popytu dotyczącego przelotów na kierunkach turystycznych (i nie tylko) są coraz słabsze, co zmusiło tanie linie lotnicze do dalszych redukcji oferowania, czyli cięć siatki połączeń i ograniczania częstotliwości oferowanych rejsów, o czym pisaliśmy już w poprzednich materiałach.

Pewną dawkę optymizmu wobec sezonu letniego wnoszą natomiast informacje o prawdopodobnej wysokiej skuteczności szczepionki przeciw koronawirusowi przygotowanej we współpracy amerykańskiego giganta farmaceutycznego Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech, jak również o produktach innych globalnych firm farmaceutycznych.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego