Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen ZIMA

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


19.10.2020 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Ceny w biurach podróży i w tanich liniach wskazują na coraz słabsze perspektywy sezonu zimowego…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2020/21. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  18 stycznia -24 stycznia 2021 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych i połączeń lotniczych w postaci mapek. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są istotniejsze dla śledzenia aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje drugie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2020/21 definiowanym jako trzeci pełny tydzień stycznia 2021 roku (18.01-24.01.2021), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego. Ceny zostały zebrane 14 października i porównane z cenami dla tego samego tygodnia z 8 października, a w porównaniach rok do roku z cenami z 17 października 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 18-24 stycznia 2021, średnie ceny spadły wobec poprzedniego tygodnia o 46 złotych, podczas gdy w poprzednim zestawieniu wzrosły o 44 złote. Największe zniżki cen wystąpiły na Lanzarote i na Cyprze
o średnio 137 i 135 złotych, a nieco mniejsze na Malcie o 87 złotych. Tygodniowe wzrosty cen były natomiast nieznaczne i miały miejsce w Marsa Alam i na tunezyjskiej wyspie Dżerba o średnio 4 i 3 złote.

W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek spadły i wzrosły o odpowiednio 3 i 54 złote.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.
2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2020 (okres 10-16 lutego) i 2021 (okres 18-24 stycznia) pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 292 złote, podczas gdy w poprzednim zestawieniu była ona niższa o 326 złotych. Ponownie najbardziej w skali rocznej obniżyły się ceny wycieczek na hiszpańską wyspę Lanzarote
o średnio aż 1097 złotych, a bardzo znacznie staniały również wyjazdy do Maroka i na Maltę o średnio 681 i 636 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty notowano wzrosty cen rok do roku o odpowiednio 255 i 13 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty siódmy z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, ale skala pozytywnych korzyści znacząco się obniżyła.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,75 zł/litr wobec 2,67 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny spadek o 34,5 procent, zaś przed tygodniem cena była niższa o 39,1 procent, a przed dwoma o 40,8 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu znacząco osłabła i w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych jej kurs był tym razem o ponad 4,0 procent niższy, podczas gdy przed tygodniem był słabszy o około 0,5  procent, a przed dwoma tygodniami o około 1,9 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek tym razem jeszcze sprzyjał organizatorom, ale już w znacznie mniejszym stopniu niż przed tygodniem gdyż ich wpływ zawierał się w przedziale -65/-75 złotych, podczas gdy przed tygodniem i przed dwoma było to odpowiednio -160/-170 oraz -115/-125 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) mniejsza zniżka cen rok do roku miała miejsce w Egipcie, gdzie ceny spadły wobec cen z okresu ferii zimowych 2020 o średnio 178 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie wystąpił roczny wzrost cen o średnio 204 złote. Najwyraźniej się w skali roku obniżyły się ceny wycieczek do Hurghady
o średnio 245 złotych, a mniejsze ich roczne przeceny odnotowano na Synaju i w Marsa Alam o średnio 173 i 115 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich spadek średnich cen rok do roku był znacząco większy i wyniósł przeciętnie 400 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie miał miejsce roczny wzrost cen w średniej wysokości 152 złotych.

Spośród wysp na tym kierunku największą roczną przecenę odnotowano na Lanzarote - o 1097 złotych, mniejsze na Gran Canarii i Teneryfie
o średnio 323 i 239 złotych, a na Fuerteventurze średnie ceny pobytu wzrosły o 61 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe spadki średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano w Maroku i na Malcie
o 681 i 636 złotych, mniejsze w Portugalii i na Tureckiej Riwierze o średnio 326 i 296 złotych, a jeszcze mniejsze w Tunezji (Dżerba) o 74 złote. W okresie ostatniego roku wzrost cen pobytu odnotowano jedynie na Cyprze o średnio 342 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie na dwóch wiodących kierunkach zimowych nieduży wzrost średnich cen wycieczek wykazał Egipt
o 26 złotych, zaś na kierunkach kanaryjskich ceny wyraźnie spadły o 248 złotych. Na mniej licznie odwiedzanych kierunkach największe dwuletnie spadki cen pobytu odnotowano na Malcie, w Maroku i w Portugalii o odpowiednio 200, 157 i 115 złotych. Na pozostałych średnie ceny w tym ujęciu wzrosły, w tym najbardziej zdecydowanie na Cyprze o 821 złotych, a w znacznie mniejszej skali na Tureckiej Riwierze i w Tunezji (Dżerba) o 43 i 27 złotych.

Ceny imprez egzotycznych nadal znacznie niższe niż przed rokiem

Niskie ceny paliwa lotniczego w dużym stopniu przyczyniły się do istotnie niższych niż przed rokiem cen egzotyki, gdyż przy dalekich przelotach jego ceny odgrywają bardzo istotną rolę. W najmniejszym stopniu spadły ceny wycieczek do najmniej odległej Kenii
o średnio 569 złotych, większy był spadek cen wycieczek na Dominikanę o 1406 złotych, a jeszcze większy do odległego Meksyku o średnio 1993 złote.

Sytuacja epidemiczna w samych egzotycznych krajach docelowych jest zróżnicowana. Najmniej korzystna jest w Meksyku, w którym obecny tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 241 (przed dwoma tygodniami 257, rekord 380 w dniu 3 sierpnia), ale nadal wysoki jest wskaźnik zgonów
w minionym tygodniu 17,0 (przed dwoma tygodniami 20,4, rekord 43,3 w dniu 28 czerwca). Na niekorzyść Meksyku przemawia też mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie ponad 6-krotnie mniejsza niż w Polsce.

Na Dominikanie, wskaźnik nowych zakażeń wzrósł w okresie ostatnich dwóch tygodni z 240 do 267 (rekord 970 w dniu 1 sierpnia), ale stabilny jest wskaźnik zgonów, który ponownie wyniósł 2,57 (rekord 16,1 w dniu 3 września). Wiarygodności dodaje Dominikanie dość duża liczba przeprowadzanych testów, która jest tylko nieco ponad 2 razy mniejsza niż w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Kenii znacznie pogorszyła się w okresie ostatnich dwóch tygodni, gdyż tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wzrósł z 22 do 56 (rekord 88 w dniu 5 sierpnia), ale mimo wszystko nadal jest na bardzo niskim poziomie. Wskaźnik zgonów również wykazał wzrost z 0,78 do 1,29 (rekord 1,81 w dniu 3 sierpnia). Na niekorzyść Kenii przemawia jednak bardzo mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie ponad 9-krotnie mniejsza niż w Polsce.

3. W drugim tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem najbardziej spadły średnie ceny wycieczek oferowanych przez biuro TUI Poland
o około 540 złotych, w bardziej ograniczonej skali spadły ceny w biurach Coral Travel i Rainbow o około 370 i 340 złotych, a w jeszcze nieco mniejszej w biurach Exim Tours i ETI  - o około 280 i 230 złotych. Istotnie poniżej średniej spadły ceny w biurach Prima Holiday, Best Reisen i Sun & Fun o około 120 i 100 i 20 złotych, a u pozostałych organizatorów ceny były do 300 złotych wyższe niż przed rokiem.

W tym, co ma jednak dla turystów większe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie konkurencyjności bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to
podobnie jak przed rokiem - pozycję lidera zajmowało biuro TUI Poland - 16 ofert (poprzednio też 16 ofert, przed rokiem 16, a przed dwoma również 16 ofert), które wyprzedziło biura Rainbow 13 ofert (poprzednio 11 ofert, przed rokiem 12, a przed dwoma 7 ofert) oraz Coral Travel 9 ofert (poprzednio 5 ofert, przed rokiem 9, a przed dwoma jedna oferta).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i Best Reisen
8 i 4 oferty, zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka i TUI Poland 7 i 6 ofert oraz Rainbow - 4 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland zachowało swoją pozycję bez zmian, a Coral Travel  wzmocnił ją w Egipcie.

4. Po raz drugi w tym sezonie zimowym przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wcześniej, w  tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Najbardziej istotną zmianą wobec poprzedniego zestawienia są zmiany w jego pierwszej trójce. Na pozycję lidera, z trzeciej, przesunęło się biuro TUI Poland, co oznaczało zamianę pozycji z poprzednim liderem biurem Coral Travel. Na pozycji drugiej znalazło się biuro Best Reisen dzięki nowym i bardzo atrakcyjnym ofertom wyjazdów do Meksyku, ale też do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Skład pierwszej piątki opuściły biura Prima Holiday i Sun & Fun, a weszło do niej obok wymienionego już Best Reisen specjalizujące się w wyjazdach do Tunezji biuro Oasis. Warto też zauważyć, że wszystkie pięć pierwszych pozycji zajmują biura należące do grup kapitałowych lub powiązanych biznesowo z podmiotami, które dysponują istotną własną bazą hotelową. W obecnych trudnych czasach dla turystyki pozwala to na oferowanie pobytów opartych w pewnej mierze również o kalkulacje uwzględniające koszty krańcowe.Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały wówczas biura Best Reisen, Sun & Fun i Ecco Holiday. Skład organizatorów w obecnej tabeli różni się od zeszłorocznego głównie obecnością w nim biura Coral Travel, które awansowało z pozycji ósmej przed rokiem (poza obrębem zestawienia) na trzecią obecnie, oraz biura Exim Tours, które przesunęło się z pozycji szóstej w poprzednim sezonie na czwartą w sezonie obecnym. W obu przypadkach jest to w dużej mierze następstwo znacznych rocznych obniżek cen, o czym była już mowa w punkcie trzecim tego materiału.Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Znaczny spadek cen przelotów w tanich liniach na kierunkach turystycznych

Począwszy od tego zestawienia wracamy do przedstawiania sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair i Wizzair według schematu, który był już prezentowany od stycznia 2018 roku.  

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w obecnym roku turystycznym (czyli 2020/21), a linia cienka przedstawia przebieg cen z w kolejnych tygodniach poprzedniego sezonu. Wraz z upływem czasu będą do niej odnoszone ceny tego sezonu reprezentowane przez linię grubszą z zielonymi lub czerwonymi polami tak jak było to czynione dotychczas. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (18 połączeń w Ryanair i 9 w Wizzair), które występowały w obu sezonach zimowych jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.Dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Krakowa) widoczny jest w październiku dość umiarkowany spadek cen (zielone pole), z grubsza korespondujący z wpływem spadku cen paliwa lotniczego na tak długich trasach jakimi są przeloty z Polski na Wyspy Kanaryjskie.

Podobna sytuacja miała miejsce również na pozostałych kierunkach. Przeciętny spadek cen był tu mniejszy co może wynikać z mniejszej średniej odległości przelotu.

W relacji z poprzednim sezonem wzrosły ceny przelotów do Grecji (Ateny) i do Włoch
o średnio 82 i 72 złote. Spadki cen wystąpiły na kierunkach hiszpańskich i portugalskich o średnio 134 i 92 złote.

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair przedstawiają poniższe wykresy.Kierunki kanaryjskie reprezentowane są w tych liniach obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfę - dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurę z Katowic.

Ceny przelotów na tym kierunku wykazują bardzo duży spadek sięgający około 70 procent. Wynika on głównie z bardzo wysokiej bazy cenowej sprzed roku, gdyż znaczny wpływ na wysokość ówczesnych cen miały rezerwacje bloków przez niektóre biura podróży. W ich wyniku podaż dla innych klientów ulegała znacznej redukcji co pozwalało na oferowanie im wyższych cen, ponieważ równowago popytowo-podażowa kształtowała się przy znacznie wyższych poziomach cen biletów niż zwykle.

Na pozostałych kierunkach turystycznych spadek średnich cen był w okresie ostatnich dwóch tygodni znacznie bardziej ograniczony (do około 1/3) zapewne z powodu oddziaływania jedynie czynników kosztowych i generalnie słabego popytu na przeloty lotnicze.

W relacji z poprzednim sezonem zdecydowanie najbardziej obniżyły się ceny przelotów na kierunkach hiszpańskich
o średnio 1311 złotych, ale w wyłączeniem kierunków kanaryjskich spadek cen był już znacznie mniejszy o średnio 539 złotych. Zdecydowanie mniejsza była natomiast zniżka cen przelotów na kierunkach włoskich, która wyniosła jedynie 80 złotych.

Ryanair kolejny raz przycina zimową siatkę przelotów

Perspektywy zimowego popytu dotyczącego przelotów na kierunkach turystycznych (i nie tylko) są coraz słabsze, co zmusza linie lotnicze, w tym Ryanair, do sukcesywnych redukcji oferowania, czyli cięć siatki połączeń i ograniczania częstotliwości oferowanych lotów.

Początkowo linie te zamierzały wykonywać program w wielkości około 80 procent programu zeszłorocznego, później zeszły do 60, a ostatnio do 40 procent. W ostatnich dwóch tygodniach  z 22 oferowanych kierunków zaliczanych do turystycznych usunięto cztery (Pizę, Saloniki, Alicante i Walencję z Krakowa), a na niektórych ograniczono częstotliwość połączeń tygodniowo np. z Warszawy do Barcelony (z 4 do 2) i do Rzymu (z 7 do 5), z Krakowa do Barcelony (z 3 do 2) i do Rzymu (z 5 do 3). Zredukowano też liczbę połączeń na bardzo tanim kierunku przesiadkowym Bergamo, który był wykorzystywany dla lotów łączonych do tych lotnisk docelowych, z którymi nie było dostępnych z Polski połączeń bezpośrednich.

Takie istotne i sukcesywne redukcje świadczą o tym, że tanie linie Ryanair bardzo poważnie liczą się z zdecydowanym ograniczeniem popytu na usługi pasażerskich przewozów lotniczych w sezonie zimowym. Jednoznacznych sygnałów o podejściu przewoźnika do przyszłej skali popytu w sezonie letnim na razie nie ma i zarówno jego siatka połączeń, jak również skala oferowania pozostają dość stabilne.Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego