Analiza Cen ZIMA - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Analiza Cen ZIMA

Klub Wczasopedia > Klub Wczasopedia
 

Informacja Branżowa firmy TravelDATA
dla uczestników Programu Transparentny Touroperator
oraz biur agencyjnych i osób zarejestrowanych na Wczasopedii


14.01.2019 - Analiza Cen Imprez Turystycznych - ZIMA
Przed rokiem ceny feryjnych lastów rosły wyraźniej…


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2018/19. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako  28 stycznia -3 lutego 2019 roku.  Analizy są wysyłane podmiotom zarejestrowanym na portalu www.wczasopedia.pl .

WAŻNE: od połowy grudnia postanowiliśmy podzielić dotychczasowy materiał tygodniowy na dwie części: część publikowaną w każdy poniedziałek tygodnia omawiającą istotne kwestie z zakresu bieżących, a niekiedy też historycznych cen turystycznych imprez, oraz część publikowaną jeden lub dwa dni później - obejmującą różnorodne tematy mające istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację w polskiej branży turystyki wyjazdowej.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych

1.
Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnych dostarczają załączane do prezentacji tabele. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, zaś różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz ósmy w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 10 stycznia z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranymi w dniu 27 grudnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 11 stycznia 2018.

Z powodu tego, że niniejsze zestawienie zostało dokonane już w okresie last minute nie wszystkie porównania są równie adekwatne do sytuacji jaka miała miejsce w zestawieniach poprzednich. Wynika to z wyczerpania się ofert niektórych organizatorów na części wcześniej oferowanych kierunków oraz z często znaczącego zmniejszenia się liczby dostępnych hoteli na tych, które jeszcze pozostały w sprzedaży. W przypadku wystąpienia ważniejszych zniekształceń w zwykłych wartościach prezentowanych wielkości zwróciliśmy na nie uwagę w treści materiału.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny wzrosły o 114 złotych (w poprzednich zestawieniach spadały o 99 i 18 złotych, wcześniej wzrosły o 38 i spadły o 4 złote, a jeszcze wcześniej rosły o 79, 54 i 78 złotych). Największe zniżki średnich cen wycieczek odnotowano na kanaryjskich Gran Canarii i Teneryfie - o 611 i 414 złotych oraz na Cyprze - o 324 złote. Najistotniejsze wzrosty średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Fuerteventurze
o 1252 złote, oraz na Lanzarote i w Maroku - o 575 i 405 złotych. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły - o odpowiednio 104 i 9 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na pięciu najważniejszych kierunkach
w polskiej zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej, przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej mapki wykresie
Na głównych kierunkach zimowego wypoczynku miniony tydzień przyniósł silne zwyżki średnich cen wyjazdów na dwóch najważniejszych kierunkach zimowego wypoczynku polskich turystów. Na Wyspach Kanaryjskich był to już kolejny wzrost, który tym razem wyniósł 201 złotych, zaś średnie ceny wyjazdów do Egiptu zanotowały zwyżkę o 136 złotych, która nastąpiła po dwóch niewielkich obniżkach w dwóch wcześniejszych tygodniach. Na mniej masowych kierunkach notowano zarówno silne wzrosty, jak i spadki cen wycieczek. Mocno zwiększyły się średnie ceny wyjazdów do Maroka i na Maltę - o 405 i 281 złotych, zdecydowanie mniejszy był wzrost cen wyjazdów do Tunezji
o średnio 27 złotych, zaś na pozostałych kierunkach odnotowano spadki. Największy miał miejsce na Cyprze o średnio 324 złote, mniejszy był spadek cen wycieczek do Turcji o 114 złotych, a zupełnie nieznaczna zniżka średnich cen wystąpiła w Portugalii o 6 złotych.

Bardzo duży wzrost średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w dużej mierze wynika z rekordowego wzrostu cen na Fuerteventurze będącego skutkiem wycofania (wyczerpania) ofert biur Itaka, Rainbow i TUI Poland i pozostaniu ofert tylko jednego organizatora. Z kolei zniżki średnich cen w Turcji
o 309 złotych w okresie ostatnich czterech tygodni, czyli o ponad 19 procent wiązać można z faktem, że jedynym oferującym (w analizowanym okresie) pozostało tylko biuro TUI Poland.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach listopada w tym i ubiegłym sezonie pokazuje, że obecna średnia cena była niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 47 złotych, (w poprzednich zestawieniach była ona niższa o 125, 60 i 19 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych wyższa o 6, 22, 13 i 73 złote). W analogicznym okresie grudnia 2017 średnia cena rok do roku była wyższa i to o aż 310 złotych, co w części wiązać można z faktem, że wówczas były to już wyjazdy de facto na progu ferii, gdyż przed rokiem rozpoczęły się one o dwa tygodnie wcześniej. Warto jednak też pamiętać, że skala tego wzrostu w okresie o dwa tygodnie wcześniejszym, również była większa i wyniosła 220 złotych. Może to sugerować, że zeszłoroczne tendencje cenowe w zakresie cen last minute były jednak bardziej wyraźne niż w sezonie obecnym.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu po raz trzeci od połowy marca były niższa niż przed rokiem, choć nadal w ograniczonym stopniu i wyniosła 2,40  wobec 2,52 zł/litr, czyli mniej o 4,8 procent. Na zwyżkę kosztów energiczniej działał jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych osłabł rok do roku o blisko 3,5 procent, w tym głównie wobec amerykańskiego dolara. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów walut liczone łącznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale w coraz mniejszym stopniu  niż w poprzednich zestawieniach, czyli o około 35/45 złotych (wcześniej o 55/65, 75/85,  85/95, 85/95, 140/150, 155/165 i 95/105 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej mapki wykres
Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) kolejny raz dużą zwyżkę  cen rok do roku wykazał Egipt, gdzie tym razem ceny przewyższały poziom z sezonu 2017/2018 o średnio 270 złotych. Przed rokiem notowano tam umiarkowany wzrost cen rok do roku (o 80 złotych), a przed dwoma laty roczne ceny zwyżkowały o jedynie 10 złotych. Inaczej niż w poprzednich tygodniach, gdy najsłabszy wzrost cen notowały wyjazdy na Synaj, tym razem wzrosły one o średnio 282 złote, a w mniejsza była skala wzrostu  cen wycieczek do Hurghady, które były droższe o średnio 257 złotych. Zabrakło natomiast adekwatnego odniesienia do cen wyjazdów sprzed roku, gdyż na tym etapie były one już praktycznie wyprzedane.

Na Wyspach Kanaryjskich znaczna obniżka średnich cen rok do roku z poprzedniego zestawienia (o 523 złote) zmniejszyła się w tym zestawieniu do jedynie 86 złotych. Sytuacja taka związana jest z przytoczoną już wcześniej kwestią bardzo wysokiego wzrostu cen na Fuerteventurze. Gdyby nie uwzględniać tego faktu, średni spadek cen rok do roku wyniósłby blisko 500 złotych, czyli był bliski notowanemu dwa tygodnie wcześniej.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku tym razem odnotowano na Cyprze i Tureckiej Riwierze
o 724 i 508 złotych. Dużo mniejsza była roczna skala zniżek cen wyjazdów na Maltę o 25 złotych, a na pozostałych kierunkach, czyli w Maroku i w Portugalii ceny w ujęciu rocznym rosły o 320 i 190 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na kierunkach egipskich wzrosły o 350 złotych, a na Wyspy Kanadyjskie o 362 złote, a  bez uwzględnienia nietypowego wzrostu cen na Fuerteventurze spadły o 63 złote. Na mniej masowych kierunkach największą dwuletnią zwyżkę cen odnotowano w Portugalii
o 658 złotych, a największą zniżkę na Cyprze o 156 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też z  czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (ostatni odczyt 12 procent) i sporym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 7 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o około  20 procent.

Z kolei znaczący wpływ na obniżki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć spadki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również sezonu letniego), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 7 procent. Można przypuszczać, że skala obniżek cen kontraktowych negocjowana przez organizatorów może być nawet istotnie wyższa.

3. W ósmym zestawieniu zimowym wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem ponownie odnotowano w ofercie biura Exim Tours
tym razem o około 250 złotych, a zupełnie niewielkie w ofertach biur TUI Poland i Coral Travel Wezyr o około 10  i 5 złotych. U pozostałych organizatorów średnie ceny rok do roku wzrosły w granicach od 101 do 335 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera dzieliły miedzy siebie biura Exim Tours (15 ofert, przed rokiem 8 ofert, a przed dwoma 6 ofert) oraz TUI Poland (też 15 ofert, przed rokiem 7, a przed dwoma laty 5 ofert) przed biurami Itaka (7 ofert, przed rokiem 6, a przed dwoma laty 17 ofert) i Rainbow (też 7 ofert, w latach poprzednich 12 i 3 oferty). Wobec ostatniego roku najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura Exim Tours oraz TUI Poland.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miało biuro Exim Tours przed biurem TUI Poland , zaś w ofercie premium (5*) kolejność była odwrotna.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Exim Tours, Sun & Fun i Best Reisen (po 4 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Exim Tours i TUI Poland (po 5 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland akurat w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie bardzo korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Dżerba, Lanzarote, Portugalia oraz Riwiera), co daje mu aż 11 wskazań na ogólną liczbę 15, podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada znacznie słabiej (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich)

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach (w sezonie zimowym) oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurachW obecnym zestawieniu, pomimo, że jest to już okres last minute, który łączy się z dużymi zmianami cen oraz częstą niekompletnością ofert, skład czołowej siódemki organizatorów w porównaniu z poprzednim pozostał prawie taki sam, a  jedyną zmianą jest opuszczenie tabeli przez poprzedniego  lidera, czyli biuro Rainbow (istotna zwyżka cen w okresie ostatnich dwóch tygodni) i pojawienie się na szóstej pozycji biura TUI Poland. Duże przesunięcie w przypadku biura Itaka (z trzeciej pozycji na siódmą) wynika w dużej mierze z wycofania (wyczerpania) ofert na kierunki kanaryjskie, które przed dwoma tygodniami były w przypadku Itaki najkorzystniejsze cenowo.

Warto zwrócić uwagę na wysokie pozycje zajmowane w tym sezonie przez biuro Coral Travel Wezyr i to jednocześnie w sezonach zimowym i w letnim. Może to oznaczać, że jest ono obok TUI Poland głównym kandydatem do zasadniczego wzmocnienia swojej pozycji w branży, zwłaszcza że jego podstawowe kierunki cieszą się obecnie wysokim wzrostem popytu. Podobne perspektywy otwierają się też przed biurem Exim Tours, choć jego skala działania jest na razie wyraźnie mniejsza.  

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów był dość podobny, gdyż w tabeli pojawiły się jedynie dwa nowe biura, a mianowicie Coral Travel Wezyr i Prima Holiday, które zastąpiły biura Rainbow i ETI.  W aktualnej tabeli nieco słabiej prezentuje się biuro TUI Poland, co stanowi kolejne  potwierdzenie tezy, że jego domeną jest na razie oferta letnia, natomiast zimową traktuje w sposób wyraźnie mniej ofensywnyNależy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC
ceny w liniach Ryanair i Wizzair korzystniejsze niż przed rokiem

Od stycznia tego roku dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Dla sezonu zimowego jest ona
podobnie jak dla sezonu letniego - prezentowana na bieżąco raz na dwa tygodnie (dla danych historycznych raz w miesiącu) w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (27 połączeń w Ryanair i 12 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresyDla kierunków kanaryjskich w okresie sierpień-wrzesień widoczny był stopniowy spadek cen przelotów na tym kierunku, w październiku odnotowano ich mocne odbicie, ale w listopadzie nastąpiło zdecydowane odwrócenie trendu. Obecne ceny znów wykazują silny wzrost, który wyprowadził średnie ceny na najwyższy w tym sezonie poziom, ale jest on i tak niższy od poziomu zeszłorocznego, co obrazuje zielone pole.

Na pozostałych kierunkach cen przelotów sytuacja stała się dość podobna. Średnie ceny wprawdzie nieco wzrosły, ale ich poziom stał się ponownie wyraźnie niższy od jeszcze mocniej wzrastających cen przed rokiem na co wskazuje powrót dużego zielonego pola.

W ujęciu rocznym najbardziej i w podobnej skali spadły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich, greckich i hiszpańskich  
o odpowiednio 289, 288 i 272 złote, a znacznie mniejsza była skala zniżek cen przelotów na kierunkach portugalskich o 78 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach WizzairW tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii pozostał już tylko jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (w ubiegłym sezonie zimowym było ich trzy
dwa na Teneryfę i jeden na Lanzarote). Jest to zapewne jeden z powodów silnego wzrostu cen przelotów na tę wyspę w okresie do połowy października i ich dość długiego pozostawania na wyjątkowo wysokich poziomach. Kolejnym może być rezerwacja istotnych bloków miejsc przez biura podróży, na co może wskazywać dość charakterystyczny przebieg reakcji formuł ustalających ceny, taki jaki można było obserwować już w sezonach poprzednich. Obecnie spadek wyhamował, ale różnica cen w porównaniu z rokiem ubiegłym stała się najmniejsza od lipca.

Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje na przejście z fazy wahań cen na niskich poziomach, w umiarkowany trend wzrostowy. Średnie ceny stały się już znacznie niższe od ubiegłorocznych, co pokazuje istotne powiększenie się zielonego pola.

W liniach Wizzair dość istotnie obniżyły się w skali rocznej średnie ceny rejsów na kierunkach włoskich - o średnio 145 złotych, a w jeszcze nieco większym stopniu ceny na kierunkach hiszpańskich
o średnio 233 złote, pomimo nadal dużego rocznego (choć zdecydowanie mniejszego niż w poprzednich zestawieniach) wzrostu cen  przelotów na Teneryfę.  W zestawieniu nie ma już kierunków portugalskich, z których w tym sezonie zimowym - podobnie jak z wielu innych - Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto zarówno z Warszawy, jak i z Katowic).

Ekspansja tanich linii może powrócić szybciej niż się spodziewano

Na poziomy i trendy cen bieżących i ich relacji z rokiem ubiegłym w obecnych sezonach zimowym i letnim wpływać mogą ograniczenia tempa ekspansji na naszym rynku przez tanich przewoźników w zakresie rejsów na kierunkach turystycznych. Wydaje się jednak, że apogeum tego procesu może mieć miejsce już w obecnym sezonie zimowym i ewentualnie w nadchodzącym sezonie letnim. Przyczyną mogą być problemy w realizacji ofensywnej strategii linii Ryanair na rynkach zachodnioeuropejskich - zwłaszcza w Niemczech, gdzie w okresie trzech kwartałów 2018 roku nastąpiła stabilizacja jego udziałów rynkowych na poziomie 9 procent - jak też utrzymująca się niepewność, a później skutki związane z wpływem Brexitu na ruch lotniczy w Europie.

Najpoważniej na osłabienie bieżącego tempa ekspansji tanich linii wpływają cięcia dokonane przez linie Wizzair, które na okres zimy wycofały kierunki portugalskie, większość kierunków włoskich i ograniczył liczbę połączeń z Izraelem, Marokiem i Hiszpanią. Otworzono wprawdzie nowe połączenia z Islandią, Gruzją i z Grecją (Ateny), ale per saldo liczba rejsów na kierunkach turystycznych spadła w porównaniu z poprzednim sezonem zimowym o blisko 20 tygodniowo, a szacowana dla tej zimy skala spadku liczby turystów tego przewoźnika wynosi blisko 15 procent.

Wiele wskazuje jednak na to, że przerwa w energicznej ekspansji tanich linii może potrwać znacznie krócej, gdyż do problemów wymienionych już wcześniej dochodzi jeszcze czynnik fundamentalny, którym są coraz wyraźniejsze symptomy szybszego niż sie spodziewano spowolnienia w strefie euro. W takiej sytuacji wysoce prawdopodobne jest zwrot w kierunku poszukiwania biznesowej rekompensaty na bardzo szybko rosnących rynkach Europy Środkowej, a zwłaszcza w zakresie połączeń północ
południe.


Zachęcamy wszystkich związanych z turystyką do czytania naszych opracowań i materiałów.

Zespół Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA i
www.wczasopedia.plTekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).

Autorzy działali z należytą starannością i rzetelnością, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania odbiorcy podjęte na podstawie niniejszego tekstu i wykresów oraz za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.
Link do aktualnej Analizy Cen - wersja dla mediów (kliknij na raport poniżej):

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego