W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Neckermann Polska
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • sprzedaż oparta w znacznym stopniu o sieć firmową

  • możliwość prowadzenia części działalności w oparciu o allotment  

Rating obniża:

  • -----

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom: bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom: wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: dobry

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
  
 poziom: bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Neckermann Polska należy do drugiego europejskiego koncernu turystycznego Thomas Cook. Przed ponad dekadą zajmował drugie miejsce pod względem przychodów w Polsce, ale przez wiele lat ze stosunkowo małą dynamiką powiększał swój biznes. Jednocześnie osiągał przeważnie dobre zyski, dzięki czemu zgromadził relatywnie duże fundusze własne, które obecnie zapewniają mu w ratingach wysoką ocenę stabilności.

Roku 2016 Neckermann nie może zaliczyć do udanych. Jego przychody spadły o 16,2 procent, co jest wynikiem o prawie jedną piątą gorszym niż w branży. Zysk netto również spadł kolejny rok z rzędu i wyniósł zaledwie 240 tysięcy złotych.

U tego organizatora wyjątkowo dużą rolę odgrywa sprzedaż samych noclegów (tzw. wycieczki z dojazdem własnym), co jest nietypowe na polskim rynku.

Wyraźnie słabsze wyniki za 2016 rok i wypłacenie sobie części funduszy własnych Neckermanna Polska przez właściciela, osłabiły nieco pozycję ekonomiczną tego biura podróży, ale pozwoliły jeszcze na utrzymanie oceny, która pozostała na poziomie AA z perspektywą stabilną.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:        neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego