W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Neckermann Polska
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • ---

  • ---  

Rating obniża:

  • -----

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • ---

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom: bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom: wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: dobry

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
  
 poziom: bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Neckermann Polska należy do drugiego europejskiego koncernu turystycznego Thomas Cook. Przed ponad dekadą zajmował pozycję co-lidera, ale jego bardzo charakterystyczną cechą była utrzymująca się przez wiele lat stosunkowo niewielka dynamika wzrostu, która powodowała, że systematycznie tracił biznesowy dystans do swoich lepiej radzących sobie konkurentów. We wcześniejszych latach organizator osiągał jednak przeważnie dobre zyski, których kumulacja pozwoliła na zgromadzenie relatywnie wysokich funduszy własnych, które zapewniały mu kontynuację wysokich poziomów ocen stabilności.

W ostatnich dwóch latach dużych zmian i mocnego przyspieszenia w polskiej turystyce wyjazdowej organizator radził sobie relatywnie najsłabiej spośród znaczących organizatorów. Już rok 2016 Neckermann mógł zaliczyć do mocno nieudanych. Przychody spadły o 16,2 procent, co było wynikiem o blisko 1/5 słabszym niż branży jako całości i był to słabszy wynik na tle branży niż w latach ubiegłych . Zysk netto obniżył się kolejny raz z rzędu do bardzo już niskiego poziomu 0,24 mln złotych. Wyraźnie mniej korzystne wyniki za 2016 rok i wypłata części funduszy własnych osłabiły nieco pozycję organizatora, ale pozwoliły jeszcze na utrzymanie oceny, która pozostała na poziomie AA z perspektywą stabilną.

Rok 2017 okazał się jeszcze mniej korzystny zwłaszcza na tle wyśmienitej koniunktury w branży jako całości i wobec z reguły bardzo dobrych wyników konkurentów. Przychody biura ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o zaledwie 1 procent do 245 milionów złotych, a liczba klientów o 2,7 procent do 123,2 tysiąca osób. Należy też nadmienić, że w okresie ostatniej dekady przychody organizatora rosły średnio o 1,1 procent rocznie, co sytuuje dynamikę wzrostu na poziomie około dziesięciokrotnie niższym niż w całości branży.

Wynik netto za ostatni rok był ujemny, co oznacza stratę, a wyniosła ona 1,1 miliona złotych. Zmniejszeniu o jej wielkość uległy fundusze własne organizatora, które wyniosły 35,2 mln złotych. Te czynniki oraz mniejsza o 1/4 gwarancja (spadła z 40 na 30 mln złotych) były głównymi przesłankami obniżenia oceny organizatora o dwa szczeble z AA do A+.

Wydaje się, że biuro Neckermann nietrafnie rozpoznało kierunki zmian jakie dla turystyki niosła nowa polityka społeczna rządu i błędnie oszacowało ich wpływ na koniunkturę w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Była jednak dostateczna ilość czasu na dostosowawcze zmiany lecz organizator nie wykazał się odpowiednią elastycznością działania, co pozostaje w wyraźnym kontraście z biurem TUI Poland, ale też z innymi biurami jak np. Exim Tours.

W rezultacie bardzo wolnego rozwoju Neckermann przeszedł najpierw na pozycję zamykającego grupę największych organizatorów, a obecnie właściwie już stracił z nią kontakt i otwiera teraz grupę organizatorów średniej wielkości mając za plecami znacznie szybciej rozwijających się konkurentów jak Net Holiday oraz Exim Tours.

Mając jednak na względzie nadal znakomitą koniunkturę w branży oraz mało prawdopodobny brak wykorzystania tego faktu w dalszej działalności tego organizatora właściwym wydaje się określenie przyszłej zmiany jego sytuacji i oceny poprzez nadanie jej perspektywy pozytywnej.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:       umiarkowane


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego