W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > LogosTour
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w obszarze produktów egzotycznych  

Rating obniża:

  • prowadzenie innych rodzajów działalności obok turystyki egzotycznej

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
bardzo wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:  niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Organizator z siedzibą w Warszawie o bardzo wysokim ratingu, który specjalizuje się głównie w organizowaniu wyjazdów egzotycznych na wszystkie kontynenty, ale również oferuje rejsy, wycieczki autokarowe, zimowe wyjazdy narciarskie oraz imprezy firmowe w kraju i za granicą. Posiada również 3* hotel „Logos” w Krakowie, a cztery kolejne hotele używają nazwy „Logos” na podstawie udzielonej przez biuro licencji. Biuro dysponuje siecią 13 oddziałów firmowych rozmieszczonych w większych miastach w kraju. Organizatorzy o dominującym profilu turystyki egzotycznej łączą stosunkowo niskie ryzyko działalności, z wysokimi poziomami funduszy własnych, rentowności oraz wyników finansowych.

Jedno z pięciu najbardziej stabilnych biur podróży w całym zestawieniu, posiada rating  AA+  z perspektywą stabilną, ponieważ nie występują wskazania do zmiany przyznanej organizatorowi oceny.
Organizator ten w 2017 roku zwiększył przychody ze sprzedaży usług turystycznych o 9,4 procent do 60,2 mln złotych, liczbę klientów o 1,6 procent do blisko 32,6 tysięcy osób, zysk netto o ponad 40 procent do 1,77 mln złotych i powiększył fundusze własne o ponad 1,5 mln do 24,03 mln złotych (6 pozycja w branży)

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego