W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Logos Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w obszarze produktów egzotycznych  

Rating obniża:

  • mały rozmiar działalności

  • dotychczasowa praktyka podziału zysku

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
bardzo wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
  
 poziom: bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Organizator z siedzibą w Poznaniu o bardzo wysokim ratingu, który specjalizuje się głównie w organizowaniu niestandardowych wyjazdów egzotycznych na wszystkie kontynenty, ale oferuje również zagraniczne imprezy firmowe profilowane według indywidualnych potrzeb, jak też wyjazdy na biegi maratońskie w różnych częściach świata. Organizatorzy o dominującym profilu turystyki egzotycznej łączą stosunkowo niskie ryzyko działalności, z wysokimi poziomami funduszy własnych, rentowności oraz wyników finansowych. Jedno z pięciu najbardziej stabilnych biur podróży w całym zestawieniu, posiada rating AA+ z perspektywą stabilną, ponieważ nie występują wskazania do zmiany przyznanej organizatorowi oceny.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego