W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Grecos Holiday
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • działalność na rynkach o bardzo dobrej koniunkturze w turystyce

  • relatywnie wysoki poziom gwarancji

Rating obniża:

  • wysoka dynamika wzrostu sprzedaży

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wysoki


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    poziom:  
bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
bardzo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Grecos Holiday w latach 2013 - 2016 awansował w rankingu największych pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych biur podróży z miejsca dziewiątego na czwarte (w ostatnim sezonie z piątego na czwarte miejsce, zastępując na nim Coral Travel Wezyr Holidays), jednakże kluczowym sezonem w historii biura był rok 2012, w którym biznesowo poszło ono „pod prąd" ogólnej koniunktury w Grecji i, pomimo bardzo dużego spadku ruchu turystycznego na tym kierunku, związanego w dużej mierze z poważnym kryzysem w Grecji, wykazało wyjątkowo wysoki wzrost sprzedaży, który wyniósł 30 procent. W kolejnym sezonie wzrost wyniósł ponad 60 procent, co ostatecznie umocniło Grecosa na pozycji wicelidera kierunków greckich (po Itace).

W latach 2013-2016 roku Grecos nieprzerwanie zajmuje pozycję najbardziej rentownego wśród dużych biur podróży z bardzo dobrym w branży turystycznej średnim wynikiem prawie 4 procent. Organizator, który obecnie pozostaje największym biurem relatywnie silnie związanym z agencyjnymi biurami podróży, poszerza stopniowo ofertę produktów o nowe wyspy (w tym Cypr), a od roku 2015 również o wycieczki objazdowe. Ma dobre notowania w rankingach konsumenckich, co przy atrakcyjnych cenach plasuje go w ścisłej czołówce organizatorów o najlepszej relacji jakości do ceny.

Grecos Holiday z racji swej greckiej specjalizacji w odmianie wybitnie zdywersyfikowanej nie jest zbytnio narażony na konkurencję tanich linii (a nawet może być dla nich przez jakiś czas atrakcyjnym partnerem), co sprawia, że również jego długoterminowe ryzyko niestabilności jest niewielkie. Ocena biura od zeszłego roku nie zmieniła się i wynosi obecnie AA, a jej perspektywa nadal określona jest jako stabilna.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego