W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Grecos Holiday
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • działalność na rynkach o bardzo dobrej koniunkturze w turystyce

  • relatywnie wysoki poziom gwarancji

Rating obniża:

  • ---

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wysoki


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    poziom:  
bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
bardzo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Grecos Holiday (bez zmiany oceny: AA). Organizator  w latach 2013 - 2016 awansował w rankingu największych pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych biur podróży z miejsca dziewiątego na czwarte i na takim pozostał również w roku 2017. Kluczowym sezonem w historii kariery tego biura był rok 2012, w którym biznesowo poszło ono „pod prąd" ogólnie bardzo słabej koniunktury w Grecji i pomimo dużych spadków na tym kierunku związanych z poważnym kryzysem w tym kraju wykazało wyjątkowo wysoki wzrost sprzedaży, który wyniósł 30 procent. W kolejnym  sezonie wzrost wyniósł ponad 60 procent, co wówczas ostatecznie umocniło Grecosa na pozycji wicelidera kierunków greckich (po biurze Itaka). Bardziej dokładnie imponujące tempo wzrostu pozycji biznesowej biura Grecos Holiday przedstawia tekst z listopada 2014 roku: Grecos sprinter polskiej turystyki (patrz http://turystyka.rp.pl/artykul/1159513-Grecos---sprinter-polskiej- turystyki.html )

W minionym roku dynamika rozwoju organizatora była niższa, jako że na jego niekorzyść działały jednocześnie znaczne zaangażowanie w segment klientów premiowych oraz osłabianie się dynamiki wzrostu kierunków greckich na rzecz powracających do wysokiej koniunktury Turcji i Egiptu. Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o 20,9 procent do 494,5 mln złotych, a liczba klientów o 11,6 procent do 188 tysięcy osób.

W okresie ostatniej dekady liczonej łącznie Grecos Holiday był liderem tempa wzrostu wśród dużych touroperatorów ze średnią dynamiką na poziomie 35,3 procent, czyli ponad trzykrotnie wyższą niż w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, jako całości.

Zysk netto organizatora osiągnął w minionym roku 20,1 mln złotych, co było trzecim wynikiem w branży po biurach Rainbow i Itaka. W latach 2013 - 2016 roku Grecos Holiday nieprzerwanie zajmował pozycję najbardziej rentownego wśród dużych biur podróży z bardzo dobrym w branży turystycznej wynikiem na poziomie średnio prawie 4 procent i tak też pozostało w roku minionym, w którym organizator kolejny raz został liderem przed biurem Rainbow z wynikiem 3,7 procent.

Fundusze własne touroperatora wyniosły 81,3 mln złotych, co dało trzecie miejsce w branży (po Itace i biurze Rainbow), ale ich relacja z wielkością przychodów była wśród 10 największych biur podróży już druga ustępując jedynie specjalizującemu się w turystyce egzotycznej organizatorowi Logos Tour.

Organizator z racji swej greckiej specjalizacji i to w odmianie znacząco zdywersyfikowanej nie jest na razie zbytnio narażony na konkurencję tanich linii, a teoretycznie rzecz biorąc może być dla nich przez jakiś czas atrakcyjnym partnerem, co powoduje, że jego długoterminowe ryzyko niestabilności nie jest wysokie. Ograniczeniu może jednakże ulec tempo dalszej greckiej ekspansji tego biura, gdyż rynek ten osiąga już tymczasowy szczyt swojej popularności, co w połączeniu z niekiedy zbyt mocno wygórowanymi oczekiwaniami cenowymi greckich hotelarzy oraz dalszej tendencji wracania do łask turystów kierunków egipskich i tureckich może oznaczać dla turystyki greckiej fazę stabilizacji.

Grecos Holiday ma dobre notowania w rankingach konsumenckich, co przy generalnie oferowanych przez niemal cały sezon atrakcyjnych cenach plasuje go w ścisłej czołówce organizatorów o najlepszej relacji jakości do ceny. Obecnie jest też największym biurem w relatywnie wysokim stopniu bazującym swoją sprzedaż na agencyjnych biurach podróży.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego