W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Funclub
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w oparciu o transport autokarowy

Rating obniża:

  • prowadzenie innej działalności obok turystycznej

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
bardzo wysoki

2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom:  wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych

    poziom:  bardzo niski


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
dobry


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: dobry

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   poziom:  
wyjątkowo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Funclub biuro podróży działające od 1997 roku. Zasadniczym przedmiotem jego działalności jest organizowanie imprez autokarowych (wypoczynkowych, objazdowych i objazdów łączonych z wypoczynkiem), zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz świadczenie przewozów autobusowych. W mniejszej skali organizuje również egzotyczne imprezy lotnicze.

Wśród biur podróży o profilu autokarowym Funclub jest rynkowym liderem, a biorąc pod uwagę wszystkich touroperatorów jest w pierwszej trójce po przodujących w branży biurach Rainbow i Itaka. Organizator ma wyraźne ambicje wyznaczania nowych trendów jakości w turystyce autokarowej. Przejawem tego jest inwestowanie w nowoczesne, wygodniejsze autokary (23, w tym 8 piętrowych) klasy royal o 103-centymetrowym (zamiast standardowego 78-centymetrowego) odstępie między rzędami siedzeń i wieloma innymi udogodnieniami. Firma zamówiła też i odebrała już dwa autokary z sześciu, w których komfort ma być jeszcze większy.

W niezbyt korzystnym dla turystyki roku 2016 Funclub wykazał wzrost przychodów oraz istotny wzrost zysku i funduszy własnych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę znacznie lepsze niż w ostatnich latach perspektywy dla koniunktury w turystyce, co zwykle sprzyja liderom oraz aktywne strategicznie podejście biznesowe biura, jego ocena wzrosła z A- do A z perspektywą stabilną (mimo że część działalności finansuje ze środków zewnętrznych).

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:  
nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego