W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Ecco Holiday
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • relatywnie bardzo wysoki poziom gwarancji ubezpieczeniowej

  • prowadzenie części działalności w obszarze produktów egzotycznych

  • prowadzenie transportu lotniczego częściowo w oparciu o rejsówki

Rating obniża:

  • znaczący udział w bilansie aktywów o małej płynności

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom:  bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo wysoki


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom:  bardzo wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    poziom:  
dobry

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Ecco Holiday biuro w 2012 roku zrealizowało przejęcie trzech podmiotów turystycznych (w tym specjalizującego się w egzotyce Ecco Travel), co znacznie powiększyło jego bazę kapitałową. Jednocześnie w wyniku istotnego ograniczenia wyjazdów z wykorzystaniem przelotów czarterowych dość znacząco zmniejszyło skalę działalności, choć równocześnie także skalę ryzyka.

Dużą część biznesu organizatora stanowią wyjazdy egzotyczne, oparte na połączeniach rejsowych. Biuro organizuje też wycieczki na kierunkach bliższych przy czym na niektórych (Bułgaria, Cypr, Hurghada) często oferuje relatywnie atrakcyjne propozycje. Ecco Holiday obok organizacji imprez prowadzi również inne rodzaje działalności, których dobra rentowność współdecyduje o ogólnie korzystnych wskaźnikach spółki. W 2017 roku nieco ograniczono rozmiary działalności turystycznej. Przychody ze sprzedaży imprez spadły o 13 procent do 46,44 mln złotych, a liczba klientów o 12 procent do 34,6 tysiąca osób. O blisko 1/3 spadł zysk netto spółki (ogólny) do 22,1 mln złotych, a o blisko 5 mln złotych obniżyły się jej fundusze własne - do 53,4 mln złotych.

Zmiany profilu biznesowego i poprawa wyników finansowych po 2013 roku zadecydowały o radykalnej poprawie ówczesnej oceny do poziomu AA+, która była w kolejnych latach konsekwentnie kontynuowana i została powtórzona również w obecnej edycji rankingu i ocen w połączeniu z perspektywą stabilną.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego