W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Ecco Holiday
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • relatywnie bardzo wysoki poziom gwarancji ubezpieczeniowej

  • prowadzenie części działalności w obszarze produktów egzotycznych

  • prowadzenie transportu lotniczego częściowo w oparciu o rejsówki

Rating obniża:

  • znaczący udział w bilansie aktywów o małej płynności

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom:  bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo wysoki


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom:  bardzo wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    poziom:  
dobry

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Ecco Holiday biuro w 2012 roku zrealizowało przejęcie trzech podmiotów turystycznych (w tym specjalizującego się w egzotyce Ecco Travel), co znacznie powiększyło jego bazę kapitałową. Jednocześnie w wyniku istotnego ograniczenia wyjazdów z wykorzystaniem przelotów czarterowych dość znacząco zmniejszyło skalę działalności, choć równocześnie także skalę ryzyka.

Dużą część biznesu organizatora stanowią wyjazdy egzotyczne, oparte na połączeniach rejsowych. Biuro organizuje też bliższe wycieczki, z przelotami tanimi liniami lotniczymi, do Bułgarii, na Cypr czy do Hurghady.

Zmiana profilu biznesowego i poprawa wyników finansowych spowodowały po 2013 roku radykalną poprawę oceny do AA+. Ten rating jest co roku utrzymywany przez Traveldatę i został powtórzony również w obecnej edycji rankingu i ocen, i nadal w połączeniu z perspektywą stabilną.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego