W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > CT Poland
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w obszarze produktów egzotycznych

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wysoki   

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
bardzo wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
 
 poziom:  niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Organizator o bardzo wysokim ratingu, którego głównym przedmiotem działalności jest specjalizacja w organizowaniu wyjazdów egzotycznych, w szczególności do Chin, ale również do innych krajów azjatyckich oraz Australii i Nowej Zelandii. Biuro organizuje też wyjazdy na indywidualne zamówienia, zarówno dla osób indywidualnych, jak również imprezy firmowe.  Organizatorzy o dominującym profilu turystyki egzotycznej łączą stosunkowo niskie ryzyko działalności, z wysokimi poziomami funduszy własnych, rentowności oraz wyników finansowych. Jedno z pięciu najbardziej stabilnych biur podróży w całym zestawieniu, posiada rating AA+ z perspektywą stabilną, ponieważ nie występują wskazania do zmiany przyznanej organizatorowi oceny.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego