W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Almatur Polska
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • wysoki poziom gwarancji

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:  
niski


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
  
poziom:  niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
     poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Biuro należy do Grupy (konsorcjum biznesowego) Almatur grupującej biura, które o uznanej pozycji w stosunkowo mniej ryzykownym segmencie turystyki młodzieżowej. Mają one podobne profile działalności i funkcjonują w dość ścisłym porozumieniu biznesowym, a także często posiadają wzajemne powiązania kapitałowe i/lub tych samych udziałowców.

Almatur Polska jest, obok biura Almatur Katowice największym biurem, które wchodzi w skład Grupy. Jest ona od wielu lat niekwestionowanym liderem szeroko pojętego segmentu turystyki młodzieżowej. Organizuje wycieczki dla młodzieży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej, obozy młodzieżowe i sportowe w kraju i za granicą oraz kolonie dla dzieci i obozy studenckie. Oferuje również wyjazdy na kursy językowe w kraju i za granicą. W mniejszej skali organizuje też wakacyjne imprezy dla dorosłych zarówno krajowe i zagraniczne. Biura grupy Almatur, w tym Almatur Polska, wyróżniają się na rynku dużym doświadczeniem i stabilnością biznesową oraz korzystnymi wskaźnikami istotnymi dla bezpieczeństwa klientów.

Almatur Polska posiada wysoki rating A+ z perspektywą stabilną,  ponieważ nie występują wskazania do zmiany przyznanej organizatorowi oceny.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego