W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Active Travel
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • -----

Rating obniża:

  • koncentracja dużej części programu w okresie zimowym

  • niski poziom gwarancji

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

perspektywa:
NIEZNANA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak informacji o bieżącej działalności biura

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    
poziom:  niski

2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    
poziom:  niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom:  bardzo niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
  
 poziom:   bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom:  bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Biuro specjalizuje się w organizowaniu zimowych wyjazdów narciarskich i snowboardowych, ale zajmuje się również turystyką biznesową i przyjazdową. Sprzedaje również letnie imprezy turystyczne innych organizatorów.  

Po przeanalizowaniu sprawozdań finansowych za 2015 rok biuro odnotowało
poprawę r.a.t.i.n.g.u wobec poziomu z 2014 roku (CCC-) o trzy szczeble głównie z powodu istotnej poprawy wyników oraz zwiększenia bazy kapitałowej. Biuro nie przesłało wstępnych danych finansowych za zakończony rok 2016.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego