W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > BUT
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • wysoki poziom gwarancji

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

  • znaczący udział w bilansie aktywów o małej płynności

perspektywa:
NIEZNANA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak informacji o bieżącej działalności biura

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom:  
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
  
 poziom:  dobry

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
  
poziom:  wysoki


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom:  niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
 
 poziom:  niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   poziom:  
niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Organizator z siedzibą w Warszawie jest jednym z liderów organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, który należy do mniej ryzykownych segmentów turystyki. Oferuje zarówno krajowe, jaki i zagraniczne obozy młodzieżowe i wyjazdy do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Grecji i Wielkiej Brytanii. Organizuje również kolonie dla dzieci (wiek 5-13 lat), a także krajowe oraz zagraniczne wyjazdy studenckie i pomaturalne (do 20 lat).

BUT (Biuro Usług Turystycznych) odnotował obniżenie oceny o jeden szczebel z BB+ na BB z utrzymaniem perspektywy nieznanej. Powodem jest niekorzystny kierunek zmian w strukturze bilansu organizatora.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego