W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Net Holiday
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  •  Rating obniża:perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom:

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom:

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom:

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
  
 poziom:

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Net Holiday - Firma nie drukuje katalogów dla klientów, a tylko niewielkie ilości przeznaczonych dla agentów specjalnych wydań w formie jakby podręczników dla sprzedawcy, czyli tzw. manuali. Dla klientów dostępny jest natomiast na stronie internetowej wirtualny e-katalog. Firma nie stosuje reklamy zewnętrznej, a rolę promotorów sprzedaży jej produktów mają pełnić z założenia agenci. Net Holiday stosuje już od dawna elektroniczne udostępnienie dokumentów podróży i nie ponosi kosztów druku dokumentów, okładek na bilety, naklejek na bagaże i wynajmu stanowisk na lotnisku. Wszystko to pozwala obniżyć ceny wycieczek nawet o około 3 procent, co jest (obok przychylności agentów) jedną z tajemnic sukcesów firmy. Łączy ona bowiem bardzo szybki wzrost sprzedaży rzędu 80 procent (w bieżącym roku także), z akceptowalnym wynikiem jak na firmę, która stosunkowo niedawno rozpoczęła działalność (sierpień 2012 rok).

Organizator zmienia swoją strukturę geograficzną produktu na mniej ryzykowną szybciej od branży jako całości. Duża w tym zasługa kierunków greckich, które są zdecydowanie największe w portfelu Net Holiday. Jako ciekawostkę można podać fakt, że jest to trzeci po biurach Grecos Holiday oraz 7islands organizator z największym procentowo udziałem kierunków greckich w swojej działalności. W 2014 roku biuro zajmowało już 12 pozycję w rankingu przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych (w rankingu była wtedy jeszcze Alfa Star), ale nadal szybki rozwój daje podstawy do zamiany tej pozycji po obecnym sezonie na dziewiątą. Wejście do pierwszej dziesiątki po trzech latach działalności jest dobrą wizytówką sukcesu biznesowego tego organizatora.

Organizator we wcześniejszym okresie wyróżniał się bardzo wysoką dynamiką wzrostu, która w generalnie słabym 2015 roku wyniosła aż 86 procent. W kolejnym bardzo zwolnił tempo ekspansji do niewiele ponad 11 procent, co jednak przyczyniło się do poprawy wyników i stabilizacji finansów organizatora i znalazło wyraz w poprawie perspektywa, która została zamieniona z nieznanej na stabilną.

W 2017 Net Holiday nadal rozwijał się w rozsądnym tempie kilku procent powyżej tempa wzrostu branży jako całości zwiększając przychody o 32,1 procent do 133,4 mln złotych, a liczbę obsłużonych klientów o 32,9 procent do 56,3 tysięcy osób. Organizator ponad trzykrotnie zwiększył zysk netto do 2,39 mln złotych, a ponad czterokrotnie poziom funduszy własnych do 3,11 mln złotych. Właśnie znaczna poprawa rentowności i kapitałów własnych, znaczące zmniejszenie poziomu zadłużenia oraz umiar w ekspansji biznesowej spowodowały podniesienie oceny aż o 4 szczeble z B- do BB z jednoczesną kolejna poprawą perspektywy ze stabilnej na pozytywną.

Należy też zaznaczyć, że Net Holiday wbrew nazwie i ewentualnym skojarzeniom, wcale nie sprzedaje wycieczek głównie przez Internetowe kanały sprzedaży, ale w znacznie ponad 90 procentach przez sieć biur agencyjnych.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:  
     nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego