W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > TUI Poland
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • sprzedaż oparta w bardzo dużym stopniu o własne kanały dystrybucji

  • możliwość prowadzenia znacznej części działalności w oparciu o allotment

  • bardzo wysoka gwarancja ubezpieczeniowa

Rating obniża:

-----

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom:
wystarczający  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:  
wystarczający

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
  poziom:
bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:
 niski


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   poziom:  
wystarczający

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  TUI Poland (bez zmiany oceny: A). Organizator należy do największego europejskiego koncernu turystycznego TUI Group. W 2013 roku biuro przeprowadziło prawdziwą rewolucję w strukturze swojej dystrybucji i zdecydowanie postawiło na sprzedaż przez internet i call center oraz sieć sklepów własnych, a liczba współpracujących agentów została ograniczona o dwie trzecie. Było to prawdopodobnie podyktowane specyfiką ówczesnej sytuacji, w której przy stagnacyjnych warunkach panujących w branży kluczową rolę grał powtarzalny miejski klient premiowy.

Zmiany przyczyniły się do poprawy konkurencyjności organizatora i stworzyły możliwości obniżania cen wycieczek, co okazało się decydujące w warunkach radykalnego przyspieszenia dynamiki wzrostu branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej począwszy od połowy 2016 roku spowodowanej napływem na rynek mniej zasobnych klientów. W nowej sytuacji organizator położył duży nacisk na przeorientowanie produktów dostosowując je do nowej fali wyjeżdżających turystów (tańsze kierunki, tańsze kategorie hoteli) oraz uzupełniając kanały dystrybucji pod kątem efektywności dotarcia do klientów w tzw. Polsce B (częściowy powrót do współpracy z biurami agencyjnymi).

Efektem m.in. tych działań była bardzo duża dynamika wzrostu przychodów organizatora o prawie 57 procent do 1376,9 mln złotych oraz liczby klientów o prawie 50 procent do 476 tysięcy osób, co generalnie oznacza, że wskaźniki te były około dwóch razy wyższe aniżeli dla branży jako całości. Była to także jakościowa różnica w porównaniu do przeciętnej dynamiki wzrostu w okresie ostatniej dekady, która wyniosła 14,1 procent.

Touroperator odnotował również poprawę zysku netto z 8,8 mln w roku 2016 do 11,8 mln złotych w roku 2017, aczkolwiek jego rentowność (0,8 procent) pozostała niska z powodu znacznego przyrostu rozmiarów działalności. Wzrosły również fundusze własne do37,8 mln złotych, które obecnie stawiają TUI Poland pod tym względem na czwartym miejscu w branży.

Historycznie rzecz biorąc, aktywny styl zarządzania i odwaga we wprowadzaniu niepopularnych w części turystycznego środowiska zmian przez ówczesnego (do kwietnia 2016 roku) prezesa Marka Andryszaka, zyskały jednak wysokie uznanie we władzach koncernu, czego wyrazem jest nadzwyczaj szybka ścieżka kariery w strukturach Grupy TUI oraz powierzenie w końcu czerwca ubiegłego roku bardzo prestiżowego stanowiska szefa TUI Deutschland, do którego kompetencji należy także nadzór nad rynkiem polskim. Może to również mieć przełożenie na obecną nadzwyczaj ofensywną strategię biznesową tego organizatora, która może być m.in. skutkiem bardzo dobrego rozpoznania realiów polskiego rynku turystycznego.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego