W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > TUI Poland
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • sprzedaż oparta w bardzo dużym stopniu o własne kanały dystrybucji

  • możliwość prowadzenia znacznej części działalności w oparciu o allotment

  • bardzo wysoka gwarancja ubezpieczeniowa

Rating obniża:

-----

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom:
wystarczający  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:  
wystarczający

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
  poziom:
bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:
 niski


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   poziom:  
wystarczający

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  TUI Poland należy do największego europejskiego koncernu turystycznego TUI Group. W 2013 roku biuro przeprowadziło prawdziwą rewolucję w strukturze swojej dystrybucji i zdecydowanie postawiło na sprzedaż przez internet i call center oraz sieć sklepów własnych, a liczba współpracujących z nim agentów została ograniczona o dwie trzecie. Zmiany przyczyniły się do poprawy konkurencyjności organizatora i stworzyły możliwość obniżenia cen wycieczek, co zadecydowało o powrocie do szybszej ekspansji.

Biuro kładzie duży nacisk na rozwój rentownych zazwyczaj produktów egzotycznych, a także częściowo dostosowuje swoje produkty (tańsze hotele trzygwiazdkowe) i kanały dystrybucji (częściowy powrót do współpracy z biurami agencyjnymi) do realiów nowych klientów z Polski B.

Ocena TUI Poland wynosi A, a jej perspektywa jest pozytywna, ponieważ biuro wyraźnie poprawiło wynik finansowy (8 mln złotych zysku netto przy 24 tysiącach złotych zysku netto rok wcześniej) i ma duże szanse na dalsze jego wzmocnienie.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego