W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Sigma Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w zakresie produktów egzotycznych  

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wystarczających danych o działalności dla jednoznacznego określenia perspektywy

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    
poziom:  wyjątkowo niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom:  wyjątkowo niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    
poziom:  bardzo niski


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom:  wyjątkowo niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    
poziom:  bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
  
poziom:  wyjątkowo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Biuro jest jednym z najstarszych organizatorów wyjazdów egzotycznych do Azji, Afryki i obu Ameryk. Oferuje też wycieczki objazdowe w Europie i kilkudniowe wypady do najciekawszych miast kontynentu. Organizuje także wyjazdy firmowe i grupowe.

Sigma Travel odnotowała poprawę oceny o dwa szczeble z B na BB- z utrzymaniem perspektywy stabilnej, a głównymi przyczynami tej zmiany były znacząca poprawa rentowności organizatora oraz powtarzalnie stabilna pozycja biznesowa organizatora.Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego