W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Opal Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w zakresie produktów egzotycznych  

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

  • bardzo duża dynamika spadków sprzedaży

perspektywa:
NIEZNANA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wystarczających danych o działalności biura dla jednoznacznego określenia perspektywy

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    
brak danych  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
brak danych

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
brak danych

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
  
brak danych


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
  
brak danych

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
  
brak danych

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Biuro jest jednym z najstarszych organizatorów wyjazdów pobytowych i objazdowych do obu Ameryk, Azji oraz Afryki, zarówno katalogowych, jak i organizowanych na indywidualne zlecenie. Biuro organizuje też imprezy, pobyty delegacji oraz konferencje i seminaria na zamówienia firm.  

Ponieważ biuro nie dostarczyło wstępnych danych finansowych za 2016 rok, otrzymuje ono ocenę N/A.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego