W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Patron Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w zakresie produktów niskiego ryzyka  

  • wysoka gwarancja

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom: bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom: bardzo wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Organizator z siedzibą w Warszawie jest jednym z wiodących polskich oferentów wyjazdów pielgrzymkowych głównie do Izraela i Egiptu, ale również do Włoch oraz Portugalii. W mniejszym zakresie rozwija też wyjazdy o charakterze wypoczynkowym oraz zwiedzania, w tym typowo wypoczynkowe wyjazdy na Cypr oraz na Mauritius. Od wielu lat wykazuje wysoką rentowność prowadzonej działalności i pomimo regularnej redystrybucji zysków jest biurem bardzo stabilnym finansowo i posiada wysoki rating AA, a jego perspektywa jest stabilna.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego