W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Sport Vita
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • stosunkowo wysoki poziom gwarancji

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

  • koncentracja dużej części programu w okresie zimowym                     

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   poziom:
wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:
 bardzo wysoki


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   poziom:  
bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   poziom:  
bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Biuro obecne na rynku od 1995 roku, działające jako uznany organizator wyjazdów narciarskich i snowboardowych do Włoch i Austrii.

Sport Vita prowadzi rentowną działalność w zakresie organizowania zimowych imprez autokarowych, imprez z dojazdem własnym oraz przejazdów autokarowych. Klientom proponuje kompleksowe organizowanie i opiekę podczas takich pobytów połączonych ze szkoleniami narciarskimi, zawodami i rozrywką. Biuro organizuje też zimowe imprezy integracyjne dla firm.


Sport Vita otrzymał oceną wyższą o trzy szczeble, czyli AA- w miejsce dotychczasowej A- z utrzymanie dotychczasowej perspektywy pozytywnej. Związane jest to ze stabilną i bardzo wysoką rentownością organizatora oraz z radykalnym wzrostem funduszy własnych (3,5 do 6,9 mln złotych) związanym w dużej mierze z zyskiem odnotowanym ze sprzedaży nieruchomości.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego