W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Almatur Grupa
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • -----

Rating obniża:

  • mały rozmiar działalności podmiotów tworzących konsorcjum

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   
poziom:  bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom:  niski

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
wystarczający


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    poziom:  
niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
dobry

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Grupę (konsorcjum biznesowe) Almatur stanowią biura, które mają uznaną pozycję w stosunkowo mniej ryzykownym segmencie turystyki młodzieżowej. Mają podobne profile działalności i funkcjonują w dość ścisłym porozumieniu (konsorcjum) biznesowym, a także często posiadają wzajemne powiązania kapitałowe i/lub tych samych udziałowców.

Grupa Almatur jest od wielu lat niekwestionowanym liderem szeroko pojętego segmentu turystyki młodzieżowej. Organizuje wycieczki dla młodzieży w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej, obozy młodzieżowe i sportowe w kraju i za granicą oraz kolonie dla dzieci i obozy studenckie. Oferuje również wyjazdy na kursy językowe w kraju i za granicą. W mniejszej skali organizuje też wakacyjne imprezy dla dorosłych zarówno krajowe i zagraniczne. Biura grupy Almatur wyróżniają się na rynku dużym doświadczeniem i stabilnością biznesową oraz korzystnymi wskaźnikami istotnymi dla bezpieczeństwa klientów.

Grupa Almatur zwiększyła w 2017 roku przychody ze sprzedaży imprez turystycznych o 8,2 procent do 65 mln złotych, liczbę klientów o 1 procent do 36,4 tysięcy osób, a zysk netto o 1/3 do 1,11 mln złotych, przy stabilnych funduszach własnych w wysokości 9,7 mln złotych.

Zdecydowanie największymi spółkami konsorcjum są Almatur Polska (warszawski) oraz Almatur Katowice.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
neutralne

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego