W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Orka Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • relatywnie wysoki poziom gwarancji  

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • stabilne parametry prowadzonej działalności i brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom: bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom: wystarczający

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Biuro organizuje wyjazdy głównie do Włoch, ale oferuje też rejsy wycieczkowe i imprezy innych organizatorów. Prowadzi bardzo stabilną działalność i  wykazuje niedużą, ale zawsze dodatnią rentowność. Na bazie danych finansowych i wielkości gwarancji biuro otrzymało rating BB, a jego powtarzalna działalność i brak wyraźnych wskazań odnośnie zagrożeń rynkowo-biznesowych zadecydowały o stabilnej perspektywie ratingu.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego