W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Prima Holiday
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • wysoki poziom gwarancji

Rating obniża:

  • prowadzenie działalności w oparciu o pożyczki

  • niekorzystna sytuacja na jednym z ważnych rynków touroperatora

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • prawdopodobieństwo podniesienia ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom:
niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
 poziom: wyjątkowo niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
  poziom: bardzo niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: wyjątkowo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Prima Holiday piętnaste pod względem wielkości biuro w zestawieniu, które działa na polskim rynku od stycznia 2013 roku. Początkowo zajmowało się głównie organizowaniem wyjazdów do krajów taniego wypoczynku, czyli Egiptu, Turcji, Tunezji. Z powodu późniejszego wzrostu obaw turystów przed wyjazdami w te rejony zaoferowało europejskie kierunki uważane obecnie za bezpieczne, jak np. Bułgaria oraz mniej ryzykowne biznesowo kierunki egzotyczne. Wykazana w 2016 roku poprawa relacji funduszy własnych do rozmiarów prowadzonej działalności oraz korzystniejszy profil ryzyka prowadzonej działalności były głównymi czynnikami powodującymi wówczas podwyższenie oceny z CCC na CCC+  z perspektywą pozytywną.

W 2017 roku przychody biura ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o ponad 37 procent do 29,6 mln złotych, a liczba obsłużonych klientów o prawie 23 procent do 12,9 tysiąca osób. Zysk netto wzrósł prawie pięciokrotnie do 625 tysięcy złotych, a fundusze własne prawie trzykrotnie do 950 tysięcy złotych.

Obecnie w warunkach zmiany koniunktury i geografii wyjazdów polskich turystów biuro aktywniej oferuje również kierunki egipskie, Tunezję kontynentalną, Turecką Riwierę i Maltę.

Wykazana przez Prima Holiday zdecydowana poprawa rentowności, wzrost funduszy własnych zmniejszenie zadłużenia i bardzo korzystna sytuacja na głównych rynkach organizatora pozwoliły na podniesienie oceny o trzy szczeble z CCC+ na B+ z jednoczesnym utrzymaniem perspektywy pozytywnej.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego