W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Prima Holiday
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • wysoki poziom gwarancji

Rating obniża:

  • prowadzenie działalności w oparciu o pożyczki

  • niekorzystna sytuacja na jednym z ważnych rynków touroperatora

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • prawdopodobieństwo podniesienia ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom:
niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
 poziom: wyjątkowo niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
  poziom: bardzo niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: wyjątkowo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Prima Holiday stosunkowo nowe biuro wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów w dniu 24 stycznia 2013 roku. Początkowo zajmowało się głównie organizowaniem wyjazdów do krajów taniego wypoczynku, czyli Egiptu, Turcji, Tunezji, ale z powodu późniejszego wzrostu obaw turystów przed wyjazdami do nich zaoferowało również europejskie kierunki uważane za bezpieczne, jak np. Bułgaria oraz mniej ryzykowne biznesowo kierunki egzotyczne, a w tym roku także hiszpańskie Costa Brava i Albanię. Biuro powraca również do północnej Afryki, ale nie w oparciu o przeloty czarterowe, lecz rejsy regularne.

Poprawa relacji funduszy własnych do rozmiarów działalności i unikanie ryzyka prowadzonej działalności są głównymi czynnikami powodującymi podwyższenie oceny z CCC na CCC+, przy pozostawieniu nadanej w listopadzie ubiegłego roku perspektywy pozytywnej.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego