W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Trade & Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • prowadzenie działalności w oparciu o produkt egzotyczny

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom: wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
  
poziom: bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom: wystarczający

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).
  
poziom: wyjątkowo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: wystarczający

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Trade & Travel Touroperator działający od 27 lat i organizujący głównie wypoczynkowe oraz objazdowe wyjazdy egzotyczne, a zatem działający w obszarze produktów o relatywnie mniejszym ryzyku i jednocześnie wyższych marżach. Biuro rozszerza działalność również na kierunki bliższe, jak Cypr, Hiszpania (Teneryfa ) i Portugalia. Nieco mniej korzystną stroną bilansu organizatora jest to, że znacząca część jego funduszy własnych jest zaangażowana w stosunkowo mało płynne aktywa i ma on relatywnie dużą pozycję „wartości niematerialne i prawne". Organizator otrzymał stosunkowo dobrą ocenę BBB-.

Trade & Travel odnotował poprawę perspektywy ze stabilnej na pozytywną spowodowaną poprawą rentowności i solidnie powtarzalną pozycją biznesową organizatora.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników
:    nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego