W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Sun & Fun
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • -----

Rating obniża:

  • -----

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • -----

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
wystarczający  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
wystarczający

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:  
niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:  wystarczający

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Sun & Fun w przeszłości biuro z pierwszej dziesiątki, które odgrywało istotną rolę na rynku turystyki wyjazdowej, zwłaszcza w wyjazdach do krajów Północnej Afryki. Z powodów znaczącego pogorszenia się koniunktury na głównych rynkach organizatora popadł on jednak w finansowe kłopoty i przestał być obecny w edycjach rankingu i ocen stabilności.

Na początku 2017 roku spółka Sun& Fun odsprzedała swój znak towarowy spółce Blue Style założonej przez właściciela czeskiego biura podróży o tej samej nazwie.

Miniony 2017 rok był pierwszym, ale niepełnym rokiem działalności nowego podmiotu, który mimo to korzystając z dobrej koniunktury na tradycyjnych rynkach dla marki Sun & Fun oraz w Bułgarii, a także z dużej rozpoznawalności marki zdołał osiągnąć 13 pozycję w branży pod względem przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych. Wyniosły one 35,9 mln złotych, ale wynik netto spółki i jej fundusze własne były jeszcze ujemne. Organizatorowi przyznano ocenę CCC, jednakże z perspektywą pozytywną, która odzwierciedla potencjał poprawy wyników w dużej mierze związany z korzystnym rozwojem sytuacji na głównych rynkach touroperatora.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:  
  nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego