W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Sun & Fun
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • -----

Rating obniża:

  • duża koncentracja na rynkach północnej Afryki i/lub Turcji

  • negatywny wpływ wzrostu zagrożenia terrorystycznego (w tym zamachów w Tunezji) na głównych rynkach touroperatora

perspektywa:
NIEZNANA

Perspektywa określona jest przez:

  • potencjalnie nadal niestabilna sytuacja na kierunkach Północnej Afryki i/lub Turcji, która nie pozwala na określenie jednoznacznej perspektywy ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
wystarczający  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
wystarczający

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:  
niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:  wystarczający

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Sun & Fun biuro skoncentrowane dawniej w dużym stopniu na kierunkach Północnej Afryki i konkurujące na rynku niską ceną oferowanych wycieczek. Od pewnego czasu stara się zróżnicować swoją ofertę produktową, co powinno prowadzić do mniejszego uzależnienia od chwiejnych koniunkturalnie kierunków egipskich i Tunezji. Główną przyczyną niezbyt wysokiego ratingu są: relatywnie niski poziom funduszy własnych, niewielka rentowność i zyski  oraz nadal zbytnia koncentracja geograficzna produktu.

W sezonie 2013 z powodu wypadnięcia z rynku biura Oasis Tours, Sun & Fun przejął po nim znaczną część udziału na kierunkach tunezyjskich. W świetle marcowego zamachu na muzeum Bardo w Tunisie oraz następnego w czerwcu może to być czynnik obciążający krótkoterminowe perspektywy biura. Nadal wysoka ekspozycja biznesowa na trudno przewidywalne rynki Północnej Afryki (a ostatnio również Turcji) stanowi uzasadnienie dla nieznanej perspektywy ratingu.

Spółka Sun & Fun odsprzedała swój znak towarowy nowemu podmiotowi, spółce Blue Style założonej w Polsce przez właściciela czeskiego biura podróży o tej samej nazwie. Stało się to na początku 2017 roku.

Ponieważ biuro nie dostarczyło wstępnych danych finansowych za 2016 rok, otrzymuje ono ocenę N/A.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:  
  nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego