W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > 7islands
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • działalność na rynkach o bardzo dobrej koniunkturze w turystyce

  • prowadzenie części działalności w oparciu o allotment

Rating obniża:

------

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
dobry


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
wystarczający

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
dobry


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:
wystarczający

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:  bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  7islands organizator skoncentrowany prawie całkowicie na kierunkach greckich. Bardzo dynamiczny w pierwszych latach po rozpoczęciu działalności (w roku 2008), później wyraźnie wykazywał stagnację. W sezonie 2016 roku powrócił jednak do dynamicznego rozwoju (+32 procent), mimo że był to dla Grecji okres raczej słabego wzrostu (o 6,5 procent). 7islands osiąga regularnie dobre wyniki finansowe, rentowność i adekwatnie do rozmiarów działalności powiększa fundusze własne. To zdecydowało o pozostawieniu mu dobrej oceny BBB i stabilnej jej perspektywy.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
umiarkowane

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego