W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > 7islands
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • działalność na rynkach o bardzo dobrej koniunkturze w turystyce

  • prowadzenie części działalności w oparciu o allotment

Rating obniża:

------

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
dobry


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
wystarczający

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
dobry


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:
wystarczający

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:  bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  7islands dwunasty pod względem wielkości polski organizator turystyki wyjazdowej, skoncentrowany na 4 z 5 najważniejszych kierunków greckich (wyspy Kreta, Rodos, Kos oraz Zakintos). Bardzo dynamiczny w pierwszych latach do rozpoczęciu działalności (w roku 2008), później wyraźnie stabilizował rozmiary swej działalności biznesowej. W sezonie 2016 roku organizator powrócił do bardzo dynamicznego rozwoju (+ 32 procent) pomimo faktu, że był to dla Grecji okres raczej słabego wzrostu (o 6,5 procent).

Podobnie było w roku 2017, w którym biuro zwiększyło przychody ze sprzedaży imprez turystycznych o 30,2 procent do 39,7 mln złotych, a liczbę obsłużonych klientów o 25,3 procent do 19,7 tysiąca osób. Zysk netto wzrósł blisko trzykrotnie do 1,26 mln złotych, a fundusze własne dwukrotnie do 2,6 mln złotych. Biuro 7islands często oferuje atrakcyjne ceny na wszystkich kierunkach, na których działa, ale osiąga przy tym regularnie dobre wyniki finansowe i adekwatnie do rozmiarów działalności powiększa fundusze własne. Tak też było w roku 2017, w którym nastąpiła znacząca poprawa rentowności oraz istotny wzrost kapitałów własnych, przy tempie ekspansji dostosowanej do możliwości stwarzane przez sytuację greckiego rynku. Fakty te zdecydowały o pozostawieniu poprawie oceny o jeden szczebel do BBB+ przy zachowaniu perspektywy stabilnej.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
umiarkowane

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego