W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Rainbow
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • sprzedaż oparta w znacznym stopniu o sieć własną

  • relatywnie duży udział wycieczek objazdowych i egzotyki w programie

Rating obniża:

------

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom:
wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:
wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   poziom:
wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:  
dobry

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   poziom:
bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Rainbow Tours (bez zmiany oceny: AA). Organizator w ostatnim roku przeszedł z pozycji wicelidera branży turystyki wyjazdowej na trzeci stopień podium ustępując w tym względzie miejsca wyjątkowo ofensywnie rozwijającemu się ostatnio TUI Poland.

Przychody ze sprzedaży imprez wzrosły w minionym roku do 1275 mln złotych, czyli o 22 procent, zaś liczba klientów do 412,3 tysiąca osób, co oznacza wzrost na poziomie 24,8 procent, a zatem na średnim poziomie dla branży jako całości. Uśredniony wzrost organizatora w okresie ostatnich 10 lat wyniósł 22,8 procent, czyli nieznacznie powyżej odpowiedniego wskaźnika dla lidera rynku Itaki i na poziomie dwukrotnie wyższym niż dla całości branży.

Zysk netto biura Rainbow wyniósł 38,1 mln złotych i zapewnił mu w tym roku pozycję lidera, zaś rentowność osiągnęła bardzo dobry w turystyce poziom, czyli 2,7 procent ustępując w tym względzie wśród znaczących organizatorów jedynie wieloletniemu liderowi, którym jest biuro Grecos Holiday.

Drugi w branży był również poziom funduszy własnych organizatora, który wyniósł 109,3 mln złotych, ale należy też zaznaczyć, że wypłaca on regularnie dywidendę z zysku dla swoich akcjonariuszy, która w ostatnich latach wynosiła po około 14,5 miliona złotych.

W ofercie tego organizatora istotną rolę odgrywają zwykle ponadprzeciętnie dochodowe wycieczki objazdowe, egzotyczne i egzotyczno-objazdowe często charakterystyczne dla klientów segmentu premium, ale w ostatnim roku nie stronił też od napływających obecnie na rynek słabiej sytuowanych klientów, przygotowując dla nich nowy produkt tzw. polskie strefy w mniej eksponowanych rejonach wybrzeża Morza Śródziemnego. Takie podejście sprzyjało dynamice wzrostu liczby klientów, która ostatecznie ukształtowała się na najlepszym poziomie wśród trójki najbardziej dynamicznych znaczących organizatorów (Grecos Holiday, Rainbow, Itaka) i jednocześnie na średnim poziomie dla całej branży.

Stabilności finansowej i dobrym wynikom touroperatora sprzyja też znaczne zróżnicowanie kierunków, a także duży udział sprzedaży przez własne kanały dystrybucji, w których istotną rolę zaczynają odgrywać placówki własne (2/3 ogółu salonów
podobnie jak w TUI Poland).

Zróżnicowany portfel produktowy powoduje, że Rainbow jest stosunkowo odporny na nowe formy biznesowej konkurencji ze strony tzw. tanich linii, a ryzyka biznesowe dla jego dalszego rozwoju są relatywne niewielkie. Touroperator, podobnie jak Itaka, dysponuje znacznymi środkami finansowymi, które umożliwiają mu podejmowanie inwestycji w segmencie hotelowym (w Grecji), co według ostatnich trendów zaczyna być uważane w tej branży za bardzo istotny element zachowania dobrej rentowności w przyszłości.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego