W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Rainbow
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • sprzedaż oparta w znacznym stopniu o sieć własną

  • relatywnie duży udział wycieczek objazdowych i egzotyki w programie

Rating obniża:

------

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom:
wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:
wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   poziom:
wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:  
dobry

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   poziom:
bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Rainbow – w ostatnim sezonie umocnił pozycję wicelidera w branży turystyki wyjazdowej, zwiększając w niej udział z około 16 do prawie 18 procent.

Jest też jedynym biurem notowanym na głównym parkiecie giełdy, co sprzyja przejrzystości i regularnemu dostarczaniu wiarygodnych danych. W ofercie tego organizatora dużą rolę odgrywają dochodowe wycieczki objazdowe, egzotyczne i egzotyczno-objazdowe. Jego stabilności finansowej sprzyja też duże zróżnicowanie kierunków i prawie 50-procentowy udział sprzedaży przez własne kanały dystrybucji.


Zróżnicowany portfel produktów powoduje, że Rainbow jest stosunkowo odporny na konkurencję tanich linii, a ryzyko biznesowe dla jego rozwoju jest stosunkowo niewielkie. Rainbow rozpoczął też inwestowanie w hotele w Grecji, co ostatnio zaczyna być uważane jest za istotny element „kompletnego organizatora". Rainbow utrzymał wysoką ocenę AA, a jej perspektywa jest stabilna.

Rainbow cieszy się bardzo dobrymi wskaźnikami w rankingach konsumenckich, co świadczy o wyróżniającej się jakości świadczonych usług. W połączeniu z atrakcyjnymi cenami zapewnia to korzystną relację jakości do ceny, która od kilku lat bardzo pomaga w szybkiej ekspansji organizatora. Wyrazem uznania środowiska spoza turystyki dla Rainbowa jest kariera notowań jego akcji na GPW. W okresie ostatnich trzech lat ich ceny wzrosły o prawie 700 procent, a jego akcjonariusze liczyć mogą również na pokaźne dywidendy. Specyficzny mikst produktowy powoduje, że Rainbow jest stosunkowo odporny na ofertę tanich linii, a ryzyka dla jego długoterminowego rozwoju są relatywne niewielkie.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego