W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Olimp
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • -----  

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

  • koncentracja większej części programu w okresie zimowym

  • prowadzona polityka redystrybucji zysków

perspektywa:
NIEZNANA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
wystarczający  


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
wystarczający

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
dobry

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:  bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wyjątkowo niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Organizator z siedzibą w Krakowie, wcześniej znany jako jeden z wiodących oferentów zimowych wyjazdów narciarskich, ale obecnie rozwija coraz bardziej zdywersyfikowaną działalność również w sezonie letnim. Ważnym jej typem są pobyty w Miasteczkach Campingowych z zorganizowanym dojazdem, wyżywieniem i opieką rezydentów. Biuro oferuje także wycieczki objazdowe, obozy młodzieżowe i studenckie, jak również tanie wczasy w takich krajach jak Włochy, Chorwacja, Czarnogóra i Hiszpania.

Dwudziesty trzeci w zestawieniu Olimp odnotował obniżenie oceny o jeden szczebel z B na B- z jednoczesną zmianą perspektywy ze stabilnej na nieznaną spowodowana spadkiem rozmiarów działalności turystycznej połączona ze znacznym udziałem przychodów z innych źródeł, które mogą być narażone na inne ryzyka niż typowe w turystyce, wzrost zadłużenia i niski poziom funduszy własnych w świetle struktury bilansu spółki.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:  neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego