Perspektywa - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Perspektywa

Metodologie > Ratingi

Obok ratingu pokazano również tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przewidywalnej przyszłości.

Należy podkreślić, że nie jest to ani perspektywa biznesowa, ani egzystencjalna biura, a jedynie perspektywa zmian jego ratingu. Uwaga ta jest o tyle istotna ponieważ sprawy te są stosunkowo często mylone.

Możliwe są cztery zasadnicze określenia perspektywy:


pozytywna  

duże prawdopodobieństwo poprawy ratingu   (> 60-65 procent),

stabilna       

brak wyraźnych przesłanek do zmiany ratingu,

negatywna  

duże prawdopodobieństwo obniżenia ratingu  (> 60-65 procent),

nieznana    

mogą wystąpić czynniki o niezależnym charakterze, które mogą istotnie wpłynąć na poziom ratingu


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego