Polityka prywatności - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Polityka prywatności

Metodologie i dokumenty > Dokumenty
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-304, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 73, NIP: 7010364782, REGON: 146468856 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych są przetwarzane  przez TravelDATA, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności  z zachowaniem przepisów wymienionych w ust. 7.1. oraz przechowywane są przez TravelData przy przestrzeganiu odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania wymienionych przepisów prawnych.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych i ich usunięcia. Zarówno rejestracja, jak i usunięcie danych są całkowicie dobrowolne. W przypadku gdyby Użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się z odpowiednim żądaniem na piśmie do Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-304, Aleje Jerozolimskie 133 lok.73. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem Użytkownik traci możliwość korzystania z takich usług

W sytuacji udzielenia przez Użytkownika wymaganej prawem zgody, dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celach świadczenia usług przez Serwis, a także w celu wysyłania na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub inny adres wskazany w terminie późniejszym, informacji handlowych InfoServices oraz jej partnerów.

Aby ułatwić korzystanie z Serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologie cookies służące do zapisywania plików tekstowych na dysku komputera użytkownika przez przeglądarkę internetową. TravelDATA wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Plik „cookies” nie służy do gromadzenia danych osobowych Użytkownika, dlatego nie jest możliwe na podstawie jego zawartości dokonanie identyfikacji osób odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, ale może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Zebrane logi serwera (adres IP, domena) przechowywane sa przez czas nieokreślony i wykorzystywane sa do generowania statystyk pomocniczych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom nie związanym z zarządzaniem serwisem.

Serwis może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. TravelDATA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności i politykę prywatności obowiązujące na tych serwisach. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy opuszczaniu Serwisu i zaznajamianie się z oświadczeniami dotyczącymi zasad zachowania poufności  w każdym innym serwisie.

Polityka prywatności może ulegać zmianom. Nowe wersje polityki prywatności będą publikowane na stronie Serwisu i każda z nich będzie opatrzona datą rozpoczęcia obowiązywania, a nieobowiązujące już wersje poprzednie będą dostępne do wglądu Użytkowników w naszym archiwum.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego