Ratingi krajowych biur podróży - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Ratingi krajowych biur podróży

R.A.T.I.N.G. krajowych biur podróży
Touroperator Przychody
z imprez turystycznych
(w mln zł)
R.A.T.I.N.G. Outlook
perspektywa

poprawy r.a.t.i.n.g.u
Zysk netto
(w mln zł)
Fundusze własne
(w mln zł)
2016 2017 2015* 2016** 2017*** 2016 2017 2016 2017
Itaka 1779,70 2151,25 A+ AA- AA- stabilna 57,31 20,89 265,80 280,97
TUI Poland 879,07 1376,88 A A A pozytywna 8,82 11,75 26,07 37,82
Rainbow Tours 1044,94 1284,69 AA AA AA stabilna 26,98 36,14 90,17 105,35
Neckermann 242,55 244,97 AA AA A+ pozytywna 0,24 -1,07 36,24 35,16
Coral Travel Wezyr Holidays 273,48 395,69 B- B+ BB+ pozytywna 2,77 4,69 4,28 8,39
Sun & Fun brak danych 35,89 CCC+ N/A CCC pozytywna b.d. -3,26 b.d. 1,31
Exim Tours 84,41 126,47 CCC CCC BB- pozytywna -4,74 0,86 -22,12 2,82
Ecco Holiday 53,46 46,44 AA+ AA+ AA+ stabilna 31,88 24,53 58,16 55,88
Grecos Holiday 409,13 494,54 AA AA AA stabilna 13,54 20,87 59,98 80,86
LogosTour 55,07 60,23 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,26 1,77 22,50 24,02
Interhome 26,15 21,18 AAA AAA AAA stabilna 0,82 0,43 17,10 17,53
Logos Travel 11,49 10,79 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,74 1,75 4,16 5,91
7islands 30,49 39,70 BBB BBB BBB+ stabilna 0,36 1,54 1,34 2,89
Trade & Travel 11,27 11,53 BBB- BBB- BBB- pozytywna 0,06 0,11 2,49 2,60
Almatur Polska 14,17 13,52 A+ A+ A+ stabilna 0,08 0,09 2,58 2,63
Funclub 28,48 31,16 A- A AA- stabilna 0,86 0,91 5,88 6,79
CT Poland 14,40 14,42 AA+ AA+ AA+ stabilna 0,77 0,91 5,87 6,28
Wygoda Travel**** 22,63 24,71 B+ BB BB pozytywna 0,62 0,78 0,94 1,73
Olimp 14,92 13,84 B B B- nieznana 0,27 0,31 0,27 0,31
Almatur Katowice 14,20 16,45 A- A- A- pozytywna -0,16 0,20 1,72 1,92
Otium 6,90 4,58 B B B nieznana 0,00 0,00 0,12 0,12
Best Reisen Group 12,53 15,96 B+ B+ BB- stabilna 0,02 0,13 0,54 0,67
BUT 10,76 11,01 BB+ BB+ BB nieznana 0,09 0,12 1,90 1,96
Sigma Travel 6,10 6,00 B- B BB- stabilna 0,25 0,58 0,95 1,53
Active Travel 6,38 3,07 B- N/A N/A nieznana -0,9 0,01 0,23 0,24
Student Travel 11,82 13,90 N/A N/A N/A nieznana 0,14 -0,04 0,17 0,14
Patron Travel 12,33 17,42 AA AA AA stabilna 1,05 1,57 1,81 2,34
Almatur Grupa 60,12 65,03 A+ A+ A+ stabilna 0,83 1,11 9,66 9,66
Sport Vita 9,69 9,42 BBB+ A- AA- pozytywna 1,01 3,33 3,52 6,85
Orka Travel 1,92 1,33 BB BB BB stabilna 0,01 0,05 0,28 0,33
Prima Holiday 21,44 29,46 CCC CCC+ B+ pozytywna 0,13 0,62 0,32 0,94
Net Holiday 100,99 133,38 B- B- BB pozytywna 0,69 2,39 0,72 3,11

Tabelę można sortować klikając na główkę każdej kolumny

O
ceny i dane touroperatorów zostały przygotowane zgodnie z metodologią.

2015* -

ocena oznaczona jako "2015" została sporządzona jesienią 2016 r. na podstawie danych z KRS/US dotyczących zamkniętego roku 2015 i informacji dodatkowych pozyskanych od touroperatorów

2016** -

ocena oznaczona jako "2016" została sporządzona jesienią 2017 r. i bazuje na danych za zakończony rok 2016 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

2017*** -

ocena "2017" bazuje na danych za zakończony rok 2017 (pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów).

**** -

Ponieważ rok obrotowy Wygoda Travel kończy się 30 kwietnia - jego r.a.t.i.n.g. bazuje na danych za rok zakończony 30 kwietnia 2018


Z uwagi na specyfikę sytuacji na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej, która wystąpiła w drugiej połowie sezonu 2018 oraz brak możliwości pozyskania aktualnych i zweryfikowanych danych od touroperatorów, bieżące r.a.t.i.n.g.i oraz perspektywy przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA odzwierciedlają sytuację poszczególnych touroperatorów na koniec roku 2017.

Następna aktualizacja r.a.t.i.n.g.ów i perspektyw zostanie dokonana na bazie nowych danych przesłanych przez touroperatorów za zakończony rok 2018 i planowana jest w 2019 roku (zgodnie z dotychczasową kilkuletnią praktyką).

Zwracamy uwagę, że w wypadku niektórych touroperatorów wpływ zdarzeń z roku 2018 może spowodować istotną zmianę r.a.t.i.n.g.u i perspektywy.

Metodologia sporządzania ratingów biur podróży
...Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)... więcej >

Rating bazowy
...Bazową formułą jest iloraz sumy tzw. skorygowanych funduszy własnych biura na koniec roku X, zysku netto za rok X, połowy zysku netto za rok X-1 oraz przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w roku X (wynik podajemy w procentach)... więcej >


Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

...Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz unijną dyrektywą 90/314, wysokość gwarancji powinna całkowicie wystarczyć nie tylko na zapewnienie turystom powrotu z przerwanych wakacji, ale również na zwrot wszystkich przepłaconych środków za imprezy, które się nie odbyły, albo odbyły się tylko częściowo... więcej >

Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Rating otrzymany w pierwszych dwóch krokach może zostać jeszcze zmodyfikowany (najczęściej nie więcej niż o jeden szczebel) z powodu zaistnienia czynników mogących mieć istotny wpływ na biznes, a w związku z tym na poziom ryzyka związanego z danym biurem podróży... więcej >

 

rating

wiarygodność

AAA

ekstremalna

AA

bardzo wysoka

A

wysoka

BBB

wystarczająca

BB

potencjalna wrażliwość na zmiany w otoczeniu

B

wrażliwość na zmiany w otoczeniu biznesowym

CCC

możliwość kontynuacji działalności tylko przy sprzyjających warunkach

C/D

zagrożenie kontynuacji działalności - podmiot wysokiego ryzyka

(obserwuj)

obserwacja touroperatora pod kątem nowych wydarzeń, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na jego rating

N/A

brak danych uniemożliwia ustalenie poprawnego ratingu oraz perspektywy

Perspektywa poprawy r.a.t.i.n.g.u (Outlook)
Obok ratingu pokazano również (wzorem standardu agencji ratingowych) tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przyszłości.
Należy podkreślić, że nie jest to perspektywa biznesowa, ani egzystencjalna biura, a jedynie perspektywa zmian jego ratingu, ponieważ sprawy te są czasami mylone... więcej >


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego