Ratingi krajowych biur podróży - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Ratingi krajowych biur podróży

R.A.T.I.N.G. krajowych biur podróży
Touroperator Przychody
z imprez turystycznych
(w mln zł)
R.A.T.I.N.G. Outlook
perspektywa

poprawy r.a.t.i.n.g.u
Zysk netto
(w mln zł)
Fundusze własne
(w mln zł)
2016 2017 2015* 2016** 2017*** 2016 2017 2016 2017
Itaka 1779,70 2151,25 A+ AA- AA- stabilna 57,31 20,89 265,80 280,97
TUI Poland 879,07 1376,88 A A A pozytywna 8,82 11,75 26,07 37,82
Rainbow Tours 1044,94 1284,69 AA AA AA stabilna 26,98 36,14 90,17 105,35
Neckermann 242,55 244,97 AA AA A+ pozytywna 0,24 -1,07 36,24 35,16
Coral Travel Wezyr Holidays 273,48 395,69 B- B+ BB+ pozytywna 2,77 4,69 4,28 8,39
Sun & Fun brak danych 35,89 CCC+ N/A CCC pozytywna b.d. -3,26 b.d. 1,31
Exim Tours 84,41 126,47 CCC CCC BB- pozytywna -4,74 0,86 -22,12 2,82
Ecco Holiday 53,46 46,44 AA+ AA+ AA+ stabilna 31,88 24,53 58,16 55,88
Grecos Holiday 409,13 494,54 AA AA AA stabilna 13,54 20,87 59,98 80,86
LogosTour 55,07 60,23 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,26 1,77 22,50 24,02
Interhome 26,15 21,18 AAA AAA AAA stabilna 0,82 0,43 17,10 17,53
Logos Travel 11,49 10,79 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,74 1,75 4,16 5,91
7islands 30,49 39,70 BBB BBB BBB+ stabilna 0,36 1,54 1,34 2,89
Trade & Travel 11,27 11,53 BBB- BBB- BBB- pozytywna 0,06 0,11 2,49 2,60
Almatur Polska 14,17 13,52 A+ A+ A+ stabilna 0,08 0,09 2,58 2,63
Funclub 28,48 31,16 A- A AA- stabilna 0,86 0,91 5,88 6,79
CT Poland 14,40 14,42 AA+ AA+ AA+ stabilna 0,77 0,91 5,87 6,28
Wygoda Travel**** 22,63 24,71 B+ BB BB pozytywna 0,62 0,78 0,94 1,73
Olimp 14,92 13,84 B B B- nieznana 0,27 0,31 0,27 0,31
Almatur Katowice 14,20 16,45 A- A- A- pozytywna -0,16 0,20 1,72 1,92
Otium 6,90 4,58 B B B nieznana 0,00 0,00 0,12 0,12
Best Reisen Group 12,53 15,96 B+ B+ BB- stabilna 0,02 0,13 0,54 0,67
BUT 10,76 11,01 BB+ BB+ BB nieznana 0,09 0,12 1,90 1,96
Sigma Travel 6,10 6,00 B- B BB- stabilna 0,25 0,58 0,95 1,53
Active Travel 6,38 3,07 B- N/A N/A nieznana -0,9 0,01 0,23 0,24
Student Travel 11,82 13,90 N/A N/A N/A nieznana 0,14 -0,04 0,17 0,14
Patron Travel 12,33 17,42 AA AA AA stabilna 1,05 1,57 1,81 2,34
Almatur Grupa 60,12 65,03 A+ A+ A+ stabilna 0,83 1,11 9,66 9,66
Sport Vita 9,69 9,42 BBB+ A- AA- pozytywna 1,01 3,33 3,52 6,85
Orka Travel 1,92 1,33 BB BB BB stabilna 0,01 0,05 0,28 0,33
Prima Holiday 21,44 29,46 CCC CCC+ B+ pozytywna 0,13 0,62 0,32 0,94
Net Holiday 100,99 133,38 B- B- BB pozytywna 0,69 2,39 0,72 3,11

Tabelę można sortować klikając na główkę każdej kolumny

O
ceny i dane touroperatorów zostały przygotowane zgodnie z metodologią.

2015* -

ocena oznaczona jako "2015" została sporządzona jesienią 2016 r. na podstawie danych z KRS/US dotyczących zamkniętego roku 2015 i informacji dodatkowych pozyskanych od touroperatorów

2016** -

ocena oznaczona jako "2016" została sporządzona jesienią 2017 r. i bazuje na danych za zakończony rok 2016 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

2017*** -

ocena "2017" bazuje na danych za zakończony rok 2017 (pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów).

**** -

Ponieważ rok obrotowy Wygoda Travel kończy się 30 kwietnia - jego r.a.t.i.n.g. bazuje na danych za rok zakończony 30 kwietnia 2018


Aktualne oceny zostały przygotowane dla "Rzeczpospolitej"

Metodologia sporządzania ratingów biur podróży
...Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)... więcej >

Rating bazowy
...Bazową formułą jest iloraz sumy tzw. skorygowanych funduszy własnych biura na koniec roku X, zysku netto za rok X, połowy zysku netto za rok X-1 oraz przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w roku X (wynik podajemy w procentach)... więcej >


Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

...Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz unijną dyrektywą 90/314, wysokość gwarancji powinna całkowicie wystarczyć nie tylko na zapewnienie turystom powrotu z przerwanych wakacji, ale również na zwrot wszystkich przepłaconych środków za imprezy, które się nie odbyły, albo odbyły się tylko częściowo... więcej >

Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Rating otrzymany w pierwszych dwóch krokach może zostać jeszcze zmodyfikowany (najczęściej nie więcej niż o jeden szczebel) z powodu zaistnienia czynników mogących mieć istotny wpływ na biznes, a w związku z tym na poziom ryzyka związanego z danym biurem podróży... więcej >

 

rating

wiarygodność

AAA

ekstremalna

AA

bardzo wysoka

A

wysoka

BBB

wystarczająca

BB

potencjalna wrażliwość na zmiany w otoczeniu

B

wrażliwość na zmiany w otoczeniu biznesowym

CCC

możliwość kontynuacji działalności tylko przy sprzyjających warunkach

C/D

zagrożenie kontynuacji działalności - podmiot wysokiego ryzyka

(obserwuj)

obserwacja touroperatora pod kątem nowych wydarzeń, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na jego rating

N/A

brak danych uniemożliwia ustalenie poprawnego ratingu oraz perspektywy

Perspektywa poprawy r.a.t.i.n.g.u (Outlook)
Obok ratingu pokazano również (wzorem standardu agencji ratingowych) tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przyszłości.
Należy podkreślić, że nie jest to perspektywa biznesowa, ani egzystencjalna biura, a jedynie perspektywa zmian jego ratingu, ponieważ sprawy te są czasami mylone... więcej >


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego