Ratingi krajowych biur podróży - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Ratingi krajowych biur podróży

Z uwagi na znaczącą specyfikę sytuacji na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej, która wystąpiła w drugiej połowie lutego i pierwszej połowie marca 2020, a także na czasowe zawieszenie swobody przekraczania granicy oraz ruchu czarterowego przez biura podróży, które mogły skutkować znacznymi zmianami stabilności finansowej niektórych organizatorów zaznaczamy, że poniższy r.a.t.i.n.g.i oraz perspektywy przygotowywane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA odzwierciedlają sytuację poszczególnych touroperatorów na koniec roku 2018.

Zwracamy uwagę, że w wypadku niektórych touroperatorów wpływ wymienionych zdarzeń z roku 2020 mógł spowodować istotną zmianę r.a.t.i.n.g.u i perspektywy.

R.A.T.I.N.G. krajowych biur podróży
Touroperator Przychody
z imprez turystycznych
(w mln zł)
R.A.T.I.N.G. Outlook
perspektywa

poprawy r.a.t.i.n.g.u
Zysk netto
(w mln zł)
Fundusze własne
(w mln zł)
2017 2018 2017* 2018** Aktualna ocena 2017 2018 2017 2018
Itaka 2151,25 2503,06 AA- brak oceny AA- pozytywna 21,09 19,16 280,97 288,87
TUI Poland 1376,88 2184,58 A brak oceny BBB+ pozytywna 10,915 33,36 4,26 37,62
Rainbow Tours 1284,69 1467,74 AA brak oceny AA stabilna 36,14 7,56 105,35 105,79
Coral Travel Wezyr Holidays 395,69 638,98 BB+ brak oceny BB+ pozytywna 4,69 5,48 8,39 13,88
Sun & Fun 35,89 brak danych CCC brak oceny N/A -3,26 b.d. 1,31 b.d.
Exim Tours 126,47 205,91 BB- brak oceny BB- pozytywna 0,86 -4,75 2,82 -1,93
Ecco Holiday 46,44 52,91 AA+ brak oceny 24,53 31,06 55,88 59,94
Grecos Holiday 494,54 522,78 AA brak oceny AA- pozytywna 20,87 -11,40 80,86 68,45
LogosTour 60,23 70,70 AA+ brak oceny AA+ pozytywna 1,77 3,08 24,02 27,10
Interhome 21,18 18,61 AAA brak oceny AAA stabilna 0,43 0,15 17,53 17,69
Logos Travel 10,79 12,98 AA+ brak oceny AA+ pozytywna 1,75 2,01 5,91 7,92
Trade & Travel 11,53 13,93 BBB- brak oceny 0,11 0,58 2,60 3,18
Almatur Polska 13,52 14,92 A+ brak oceny A+ stabilna 0,09 0,17 2,63 2,75
Funclub 33,28 32,91 AA- brak oceny AA- stabilna 1,00 0,84 6,87 7,71
CT Poland 14,42 15,93 AA+ brak oceny AA+ stabilna 0,91 0,76 6,28 6,14
Wygoda Travel*** 24,71 25,26 BB brak oceny 0,78 -0,47 1,73 0,98
Almatur Katowice 16,45 17,18 A- brak oceny A- stabilna 0,20 0,13 1,92 2,05
Otium 4,58 3,56 B brak oceny 0,00 -0,10 0,12 0,02
Best Reisen Group 15,96 26,53 BB- brak oceny BB pozytywna 0,13 0,03 0,67 0,71
BUT 11,01 brak danych BB brak oceny N/A 0,12 b.d. 1,96 b.d.
Sigma Travel 6,00 6,48 BB- brak oceny 0,58 0,16 1,53 1,69
Student Travel 13,90 14,42 brak oceny -0,04 0,02 0,14 0,16
Patron Travel 17,42 18,09 AA brak oceny 1,57 1,56 2,34 2,48
Almatur Grupa 65,03 72,22 A+ brak oceny A+ stabilna 1,11 1,13 9,66 8,04
Sport Vita 9,42 8,71 AA- brak oceny 3,33 0,58 6,85 7,43
Orka Travel 1,33 1,99 BB brak oceny 0,05 0,40 0,33 0,72
Rego-Bis brak danych 60,00 brak oceny b.d. -0,55 b.d. -0,38
Prima Holiday 29,46 46,70 B+ brak oceny B+ pozytywna 0,62 -0,76 0,94 0,19

Tabelę można sortować klikając na główkę każdej kolumny

O
ceny i dane touroperatorów zostały przygotowane zgodnie z metodologią.

2017* -

ocena oznaczona jako "2017" bazuje na danych za zakończony rok 2017 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

2018** -

Z uwagi na specyfikę sytuacji na rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej, która wystąpiła w drugiej połowie sezonu 2018, zawieszono przyznawanie ocen

Aktualna ocena

ocena oznaczona jako "Aktualna ocena" bazuje na danych za zakończony rok 2018 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

Outlook

Outlook - Perspektywa poprawy r.a.t.i.n.g.u bazuje na danych za zakończony rok 2018 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

**** -

Ponieważ rok obrotowy Wygoda Travel kończy się 30 kwietnia - dane za zakończony rok uzupełniane są późną jesienią

 

Metodologia sporządzania ratingów biur podróży
...Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)... więcej >

Rating bazowy
...Bazową formułą jest iloraz sumy tzw. skorygowanych funduszy własnych biura na koniec roku X, zysku netto za rok X, połowy zysku netto za rok X-1 oraz przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w roku X (wynik podajemy w procentach)... więcej >


Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

...Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz unijną dyrektywą 90/314, wysokość gwarancji powinna całkowicie wystarczyć nie tylko na zapewnienie turystom powrotu z przerwanych wakacji, ale również na zwrot wszystkich przepłaconych środków za imprezy, które się nie odbyły, albo odbyły się tylko częściowo... więcej >

Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Rating otrzymany w pierwszych dwóch krokach może zostać jeszcze zmodyfikowany (najczęściej nie więcej niż o jeden szczebel) z powodu zaistnienia czynników mogących mieć istotny wpływ na biznes, a w związku z tym na poziom ryzyka związanego z danym biurem podróży... więcej >

 

rating

wiarygodność

AAA

ekstremalna

AA

bardzo wysoka

A

wysoka

BBB

wystarczająca

BB

potencjalna wrażliwość na zmiany w otoczeniu

B

wrażliwość na zmiany w otoczeniu biznesowym

CCC

możliwość kontynuacji działalności tylko przy sprzyjających warunkach

C/D

zagrożenie kontynuacji działalności - podmiot wysokiego ryzyka

(obserwuj)

obserwacja touroperatora pod kątem nowych wydarzeń, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na jego rating

N/A

brak danych uniemożliwia ustalenie poprawnego ratingu oraz perspektywy

Perspektywa poprawy r.a.t.i.n.g.u (Outlook)
Obok ratingu pokazano również (wzorem standardu agencji ratingowych) tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przyszłości.
Należy podkreślić, że nie jest to perspektywa biznesowa, ani egzystencjalna biura, a jedynie perspektywa zmian jego ratingu, ponieważ sprawy te są czasami mylone... więcej >


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego