Ratingi krajowych biur podróży - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

Ratingi krajowych biur podróży

R.A.T.I.N.G. krajowych biur podróży
Touroperator Przychody
z imprez turystycznych
(w mln zł)
R.A.T.I.N.G. Outlook
perspektywa

poprawy r.a.t.i.n.g.u
Zysk netto
(w mln zł)
Fundusze własne
(w mln zł)
2015 2016 2015* IX.2016** WAŻNE:
Aktualna
ocena***
Aktualna*** 2015 2016 2015 2016
Itaka 1621,50 1779,70 A A+ AA- stabilna 34,84 50,75 115,87 166,62
TUI Poland 800,00 879,07 A A A pozytywna 0,02 8,82 17,26 26,07
Rainbow Tours 902,77 1044,94 AA AA AA stabilna 31,91 26,98 77,17 90,17
Neckermann 289,53 242,55 AA AA AA stabilna 4,61 0,24 40,61 36,24
Coral Travel Wezyr Holidays 416,23 273,48 CCC+ B- B+ stabilna 1,77 2,77 1,81 4,28
Sun & Fun 159,92 brak danych CCC+ CCC+ N/A nieznana -0,31 b.d. 5,61 b.d.
Exim Tours 129,96 brak danych B N/A N/A nieznana -11,97 b.d. -17,38 b.d.
Ecco Holiday 41,09 53,46 AA+ AA+ AA+ stabilna 17,59 31,88 46,43 58,16
Grecos Holiday 348,12 409,13 AA AA AA stabilna 13,32 13,54 46,45 59,98
LogosTour 57,80 55,07 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,32 1,26 21,25 22,50
Interhome 24,55 26,15 AAA AAA AAA stabilna 0,78 0,82 16,28 17,10
Logos Travel 12,12 11,49 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,77 1,74 4,19 4,16
7islands 23,17 30,49 BBB BBB BBB stabilna 0,32 0,36 0,98 1,34
Trade & Travel 12,86 11,27 A- BBB- BBB- stabilna 0,03 0,03 2,43 2,47
Almatur Polska 14,83 14,17 A+ A+ A+ stabilna 0,06 0,08 2,50 2,58
Funclub 27,36 28,48 BBB A- A stabilna 1,31 1,92 5,01 6,93
CT Poland 11,77 14,40 AA+ AA+ AA+ stabilna 0,50 0,77 5,23 5,87
Wygoda Travel**** 22,29 22,63 N/A B+ BB pozytywna -0,25 0,62 0,29 0,94
Olimp 15,25 14,92 B B B stabilna 0,34 0,27 0,34 0,27
Almatur Katowice 14,81 14,20 A- A- A- stabilna 0,01 -0,16 1,88 1,72
Otium 7,14 6,87 B B B nieznana 0,02 0,00 0,11 0,12
Best Reisen Group 20,64 12,53 B+ B+ B+ nieznana 0,03 0,02 0,52 0,54
BUT 11,14 10,76 BB+ BB+ BB+ nieznana 0,07 0,09 1,84 1,90
Sigma Travel 6,56 6,10 CCC- B- B stabilna 0,05 0,25 0,70 0,95
Active Travel 9,33 brak danych CCC- B- N/A nieznana 0,24 b.d. 0,32 b.d.
Opal Travel 5,37 brak danych BB- BB- N/A nieznana 0,00 b.d. 0,25 b.d.
Patron Travel 15,79 12,33 AA+ AA AA stabilna 0,81 1,05 1,58 1,81
Almatur Grupa 60,00 60,12 A+ A+ A+ stabilna 0,91 0,83 9,17 9,66
Sport Vita 10,42 9,69 BBB BBB+ A- pozytywna 0,96 1,01 2,50 3,52
Orka Travel 1,95 1,92 BB BB BB stabilna 0,03 0,01 0,26 0,28
Prima Holiday 26,53 21,44 CCC CCC CCC+ pozytywna 0,09 0,13 0,19 0,32
Net Holiday 90,83 100,99 B+ B- B- stabilna -0,72 0,69 -0,59 0,72

Tabelę można sortować klikając na główkę każdej kolumny

O
ceny i dane touroperatorów zostały przygotowane zgodnie z metodologią.

2015* -

ocena oznaczona jako "2015 została sporządzona jesienią 2015 r. na podstawie danych z KRS/US dotyczących zamkniętego roku 2014 i informacji dodatkowych pozyskanych od touroperatorów

IX.2016** -

ocena oznaczona jako "IX.2016" została sporządzona jesienią 2016 r. i bazuje na danych za zakończony rok 2015 pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów

WAŻNE: Aktualna ocena*** -

ocena "Aktualna ocena" jest korygowana na bieżąco i bazuje na danych za zakończony rok 2016 (pozyskanych z KRS/US i bezpośrednio od touroperatorów). Ocena jest uzależniona także od pozyskania odpowiednich informacji dodatkowych od touroperatorów i dlatego może podlegać stosownej aktualizacji

**** -

Ponieważ rok obrotowy Wygoda Travel kończy się 30 kwietnia - jego r.a.t.i.n.g. bazuje na danych za rok zakończony 30 kwietnia 2017


Aktualne oceny zostały przygotowane dla "Rzeczpospolitej"

Metodologia sporządzania ratingów biur podróży
...Podstawową bazą do sporządzenia ratingów są informacje ze sprawozdań finansowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)... więcej >

Rating bazowy
...Bazową formułą jest iloraz sumy tzw. skorygowanych funduszy własnych biura na koniec roku X, zysku netto za rok X, połowy zysku netto za rok X-1 oraz przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w roku X (wynik podajemy w procentach)... więcej >


Modyfikacja ze względu na gwarancję ubezpieczeniową

...Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz unijną dyrektywą 90/314, wysokość gwarancji powinna całkowicie wystarczyć nie tylko na zapewnienie turystom powrotu z przerwanych wakacji, ale również na zwrot wszystkich przepłaconych środków za imprezy, które się nie odbyły, albo odbyły się tylko częściowo... więcej >

Ostateczna modyfikacja ze względu na inne czynniki

Rating otrzymany w pierwszych dwóch krokach może zostać jeszcze zmodyfikowany (najczęściej nie więcej niż o jeden szczebel) z powodu zaistnienia czynników mogących mieć istotny wpływ na biznes, a w związku z tym na poziom ryzyka związanego z danym biurem podróży... więcej >

 

rating

wiarygodność

AAA

ekstremalna

AA

bardzo wysoka

A

wysoka

BBB

wystarczająca

BB

potencjalna wrażliwość na zmiany w otoczeniu

B

wrażliwość na zmiany w otoczeniu biznesowym

CCC

możliwość kontynuacji działalności tylko przy sprzyjających warunkach

C/D

zagrożenie kontynuacji działalności - podmiot wysokiego ryzyka

(obserwuj)

obserwacja touroperatora pod kątem nowych wydarzeń, które mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na jego rating

N/A

brak danych uniemożliwia ustalenie poprawnego ratingu oraz perspektywy

Perspektywa poprawy r.a.t.i.n.g.u (Outlook)
Obok ratingu pokazano również (wzorem standardu agencji ratingowych) tzw. outlook, czyli perspektywę zmiany ratingu w najbliższej przyszłości.
Należy podkreślić, że nie jest to perspektywa biznesowa, ani egzystencjalna biura, a jedynie perspektywa zmian jego ratingu, ponieważ sprawy te są czasami mylone... więcej >


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA
dokłada wszelkich starań, aby r.a.t.i.n.g.i, perspektywy i oceny dodatkowego ryzyka dla destynacji oraz informacje i wskaźniki dotyczące touroperatorów oraz destynacji były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Mają one jednak charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego