W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Interhome
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • Biuro posiada najwyższy możliwy rating i brak jest czynników podnoszących i/lub obniżających jego poziom

Rating obniża:

  • Biuro posiada najwyższy możliwy rating i brak jest czynników podnoszących i/lub obniżających jego poziom

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
bardzo wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo wysoki

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
bardzo wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
wysoki

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom:  bardzo niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
bardzo wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Interhome biuro należy do spółki Interhome AG, która należy do dużego szwajcarskiego touroperatora Hotelplan Holding (1,72 mln klientów i 1,46 mld franków obrotu), a który z kolei jest własnością największego szwajcarskiego koncernu handlu detalicznego Migros (27,7 mld franków obrotu, 0,79 mld franków zysku netto i 100,4 tys. zatrudnionych). Interhome ma najwyższy z możliwych rating AAA, który wynika z relatywnie bardzo wysokich funduszy własnych, ale również z nadal wykazywanej dobrej rentowności i zysków.

Te czynniki i mało ryzykowny rodzaj prowadzonej działalności, którym jest wynajmowanie domów i apartamentów wakacyjnych z dojazdem własnym powodują, że Interhome otrzymał również stabilną perspektywę swojej obecnej bardzo wysokiej oceny.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:  
   neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego