W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Wygoda Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • duży udział wyjazdów autokarowych w prowadzonej działalności

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

  • koncentracja dużej części programu w okresie zimowym

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • dane za pierwsze 4 miesiące 2013 oraz brak przesłanek do zmiany obecnego ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
wysoki


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:  
niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
wystarczający

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    poziom:
wystarczający

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Wygoda Travel biuro to należy do ścisłej czołówki wiodących organizatorów wyjazdów narciarskich, ale latem oferuje też wycieczki autokarowe i lotnicze. Biuro to bardzo znacznie zwiększyło w poprzednim roku obrotowym poziom funduszy własnych, co zdecydowało o podniesieniu ratingu z B+ do BBB, chociaż cechuje do dość duży udział środków własnych zaangażowanych w mało płynne aktywa.

W związku z charakterem prowadzonej działalności biuro przeszło na rok obrotowy maj-kwiecień. Ostatni rating jest oparty na wynikach wstępnych z ostatnich 12 miesięcy, czyli z okresu maj 2015 - kwiecień 2016 roku.


Prawdopodobieństwo poprawy wyników:
  neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego