W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Wygoda Travel
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • duży udział wyjazdów autokarowych w prowadzonej działalności

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

  • koncentracja dużej części programu w okresie zimowym

perspektywa:
POZYTYWNA

Perspektywa określona jest przez:

  • poprawę wyników sezonu 2016/2017 oraz przesłanki do zmiany obecnego ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:  
niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
wystarczający

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
    poziom:  
wystarczający

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
    poziom:
wystarczający

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Wygoda Travel biuro to należy do ścisłej czołówki wiodących organizatorów wyjazdów narciarskich, ale latem oferuje też wycieczki autokarowe i lotnicze. W związku z charakterem prowadzonej działalności biuro przeszło na rok obrotowy maj-kwiecień.

Ponieważ w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy zakończony 30 kwietnia 2017 roku
zmianie uległy dane ze sprawozdań za poprzedni rok obrotowy (np. wielkość funduszy własnych), obniżona została ocena r.a.t.i.n.g.owa za poprzedni rok obrotowy. Ostatecznie aktualna ocena została określona na poziomie BB z perspektywą pozytywną bazującą w dużej mierze na fakcie, że w warunkach ostatniej poprawy wyników sezonu 2016/17 ich powtórzenie w zbliżonej wielkości lub nawet umiarkowanie niższej wielkości w sezonie 2017/18 powinno ze znaczącym prawdopodobieństwem skutkować określeniem nieco lepszej oceny.


Prawdopodobieństwo poprawy wyników:
  neutralne

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego