W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Otium
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • -----  

Rating obniża:

  • mały rozmiar prowadzonej działalności

  • koncentracja większej części programu w okresie zimowym

perspektywa:
NIEZNANA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak wyraźnych wskazań do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:
niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom: wyjątkowo niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: wysoki

4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom: niski

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom: wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Biuro z siedzibą w Krakowie jest jednym z wiodących organizatorów specjalizujących się w lotniczych i autokarowych wyjazdach zimowych głównie w Alpy, ale również w słowackie Tatry. Latem oferuje hotele i apartamenty z dojazdem własnym. powtarzalny ostatnio rozmiar działalności i prezentowane wyniki finansowe spowodowały ponowne określenie ratingu biura na B.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:   
nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego