W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Exim Tours
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • częściowe oparcie programu na połączeniach rejsowych

Rating obniża:

  • ryzyko negatywnego wpływu zamachu w Tunezji na koniunkturę na ważnych rynkach touroperatora

perspektywa:
NIEZNANA

Perspektywa określona jest przez:

  • potencjalnie niestabilną sytuację na kierunkach Północnej Afryki i/lub Turcji, która nie pozwala na określenie jednoznacznej perspektywy ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    poziom:  
niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   
poziom:  niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
dobry


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   
poziom:  bardzo niski


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
  
poziom:  niski

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
    poziom:  
wysoki

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Exim Tours biuro wchodzi w skład czeskiego Exim Holding, który posiada biura podróży w Czechach, Polsce, na Węgrzech i Słowacji, w nim z kolei 51 procent akcji ma bardzo duży niemiecki koncern REWE. Jego turystyczna dywizja biznesowa pod nazwą DER Touristik jest pod względem przychodów z turystycznych imprez wiceliderem na rynku niemieckim za koncernem TUI. Przez kilka lat biuro miało ujemne wyniki finansowe, ale zostało w 2013 roku dokapitalizowane przez właściciela kwotą 10,1 miliona złotych, która przywróciła organizatorowi dodatni poziom funduszy własnych.

Exim Tours jest jednym z kilku biur zaangażowanych w chwiejne koniunkturalnie kierunki jak Egipt i Tunezja, ale jednocześnie jedynym spośród nich, który posiada wsparcie silnej europejskiej grupy kapitałowej, co ogranicza związane z tym ryzyka. Biuro różnicuje kierunki działalności i oferuje szczególnie dobre oferty w niższych segmentach hoteli i na tańszych kierunkach, ale jest też aktywne na kierunkach droższych (wyspy Kanaryjskie) gdzie z kolei oferuje atrakcyjne cenowo i mniej ryzykowne biznesowo produkty w oparciu o tanie linie.


Wysoki jest ubytek wolumenu biznesowego w Tunezji, dość wysoki w Egipcie, ale w części rekompensować to mogą przyrosty w Bułgarii i Grecji. Organizator rozwija również kierunki hiszpańskie w oparciu o konkurencyjne cenowo połączenia tanimi liniami Ryanair oraz Norwegian. Jak już powiedziano wcześniej, organizator jest członkiem Grupy z bardzo silnym podmiotem dominującym.

Ponieważ biuro Exim Tours nie dostarczyło wstępnych danych finansowych za 2016 rok, otrzymuje ono ocenę N/A.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:  
nieokreślone


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego