W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Wezyr Holidays
Obecny rating biura:

perspektywa:
POZYTYWNA

Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • ---

Rating obniża:

  • ---

Perspektywa określona jest przez:

  • ---

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    
poziom:  niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
dobry


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)

    poziom:  wystarczający


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom:  niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Coral Travel Wezyr Holidays (zmiana oceny o trzy poziomy w górę z B+ na BB+ oraz perspektywy ze stabilnej na pozytywną). Biuro należy do dużej tureckiej grupy turystycznej OTI Holding z siedzibą w Stambule, której najważniejszym obszarem biznesowym jest Rosja. We wcześniejszym okresie działalności touroperator koncentrował się głównie na Turcji i Egipcie, ale w ostatnich sezonach starał się już różnicować geograficznie swoje produkty. W sprzedaży bazuje głównie na sieci agentów, ale rozwija również sieć firmowych salonów sprzedaży, choć w dość ograniczonym zakresie obecnie ma 26 salonów sprzedaży.

Wydarzenia sezonu turystycznego 2015 roku spowodowały duży spadek liczby turystów na dominujących dotychczas kierunkach tego biura podróży, a w sezonie 2016 spadek ten jeszcze zdecydowanie się pogłębił. Jednak w relatywnie krótkim czasie biuro dokonało istotnej redukcji skali ekspozycji biznesowej na kierunkach budzących obawy klientów, a jednocześnie zwiększyło oferowanie na kierunkach uważanych za bezpieczne. Mimo, że skala przychodów wówczas bardzo istotnie spadła (o ponad 34 procent), to zasadnicze relacje bilansowe i w rachunku wyników okazały się w sezonie 2016 nieco lepsze, a bardzo zdecydowanej poprawie uległy perspektywy biznesowe obu głównych kierunków na których tradycyjnie działa organizator.

Te zdecydowanie pozytywne zmiany oraz korzystne dalsze perspektywy biznesowe na głównych kierunkach organizatora były wówczas głównymi przesłankami podniesienia oceny z B- na B+ z jednoczesną zmianą perspektywy z nieznanej na stabilną.

W sezonie 2017 nastąpił już istotny renesans ruchu turystycznego na obu wymienionych kierunkach, co znalazło znaczące odzwierciedlenie w wynikach touroperatora. Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wyniosły 395,6 mln złotych, co oznacza roczny wzrost o 44,7 procent, a liczba klientów prawie 197 tysięcy, co oznaczało drugą w branży dynamikę wzrostu o 50,3 procent. Mniejsza od trójki najbardziej dynamicznych liderów (Grecos, Rainbow, Itaka) była natomiast uśredniona 10-letnia dynamika wzrostu organizatora, która wyniosła 18,9 procent.

O ponad 2/3 wzrósł zysk netto organizatora, który wyniósł 4,7 miliona złotych, a fundusze własne zwiększyły się dwukrotnie do 8,4 mln złotych.
Pozytywne zmiany struktury bilansu i rachunku wyników oraz dalsze bardzo dobre perspektywy biznesowe kierunków, na których działa touroperator stanowiły argumenty za rzadko spotykanym podniesieniem oceny stabilności organizatora aż o trzy szczeble z jednoczesną zmianą jej perspektywy  ze stabilnej na pozytywną.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
umiarkowane


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego