W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Wezyr Holidays
Obecny rating biura:

perspektywa:
STABILNA

Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

---------

Rating obniża:

  • niekorzystna sytuacja na głównych rynkach touroperatora

Perspektywa określona jest przez:

  • brak dostatecznych bieżących danych o OTI Holding oraz potencjalnie niestabilna sytuacja na kierunkach Północnej Afryki i/lub Turcji, które nie pozwalają na określenie jednoznacznej perspektywy ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
    
poziom:  niski


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
    poziom:  
bardzo niski

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
    poziom:
dobry


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)

    poziom:  wystarczający


5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   
poziom: bardzo wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
   
poziom:  niski

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Coral Travel Wezyr Holidays – należy do dużej tureckiej grupy turystycznej OTI Holding z siedzibą w Stambule, której najważniejszym obszarem biznesowym jest Rosja. Dawniej organizator koncentrował się głównie na Turcji i Egipcie, ale w ostatnich sezonach starał się różnicować geograficznie swoje produkty. W sprzedaży bazuje głównie na sieci agentów, ale rozwija również sieć firmowych salonów sprzedaży, choć w dość ograniczonym zakresie.

Wydarzenia sezonu turystycznego 2015 roku spowodowały duży spadek liczby turystów na dominujących dotychczas kierunkach organizatora, a w sezonie 2016 roku spadek ten jeszcze zdecydowanie się pogłębił. Mimo że w stosunkowo krótkim czasie touroperator zmniejszył program na kierunkach budzących obawy klientów i jednocześnie zwiększył na kierunkach uważanych za bezpieczne, to nie udało mu się (tak jak Itace) zapobiec zmniejszeniu skali przychodów (273 mln zamiast 416 mln zł) i liczby klientów. Zarazem jednak poprawił relacje w bilansie i w rachunku wyników (3 mln zł zysku zamiast 1,77 mln zł). Przy tym zdecydowanie zaczęło rosnąć zainteresowanie turystów z Polski wyjazdami do Turcji i Egiptu. Ta spowodowało, że jego rating został podniesiony z B- na B+ z równoczesną zmianą perspektywy nieznanej na stabilną.

Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:     
nieokreślone

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego