W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Z KIM na wczasy? > Itaka
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • sprzedaż oparta w znacznej mierze o sieć placówek firmowych  

Rating obniża:

  • relatywnie niski poziom gwarancji

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak w chwili obecnej wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom
: dobry


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:
dobry

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   poziom:
wystarczający


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:  
dobry

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   poziom:  
wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
  poziom:  
wystarczający

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Itaka kolejny raz otrzymała wyższą ocenę (AA- za A+) dzięki konsekwentnemu poprawianiu zarówno kluczowej dla stabilności organizatorów relacji funduszy własnych, jak i rentowności i wyników finansowych. W tym sezonie Itaka najprawdopodobniej wykaże znacznie wyższy niż zwykle przyrost przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych, co w zestawieniu ze zwiększonymi kapitałami (można spodziewać się, że przeznaczy na nie nowe zyski) może przynieść jej relacje zbliżone do tych z 2016 roku i dlatego perspektywa oceny pozostaje stabilna.

Organizator od 2009 roku jest niekwestionowanym liderem polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Jego udział w przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych dla ankietowanych organizatorów wynosił w roku 2016 ponad 33 procent, a w całej branży ponad 30 procent.

Dominująca pozycja Itaki jest rezultatem bardzo wysokiej dynamiki wzrostu w latach 2004-2016, z reguły znacznie wyższej niż branżowa średnia. Co istotne, organizator ten w niezbyt korzystnych dla branży pokryzysowych latach 2009-2016 zwiększył obroty z turystyki o 147 procent. Warto zaznaczyć, że szybki rozwój Itaki zawsze szedł w parze z dobrymi wynikami finansowymi, a takie połączenie u touroperatorów zdarza się bardzo rzadko.

W minionym roku Itaka zanotowała wzrost przychodów o 9,8 procent, co dawało dynamikę około czterokrotnie większą niż w branży jako całości. Na uwagę zasługuje jednak zwłaszcza bardzo znaczny, bo prawie 46 procentowy wzrost zysku netto, do 50,8 mln złotych. Jest to godne podkreślenia szczególnie dlatego, że Itaka szczególnie ucierpiała w wyniku aktów terroryzmu, które drastycznie zmniejszyły zainteresowanie turystów wyjazdami do Turcji i Egiptu, czyli dwóch krajów bardzo ważnych z punktu widzenia touroperatora. Itace – dzięki zdywersyfikowanej ofercie i dobrej pozycji na innych rynkach - udało się zatrzymać klientów a nawet powiększyć ich liczbę.

Dziś Itaka jest praktycznie biurem bez słabych punktów. Oferuje szeroką i zróżnicowaną pod każdym względem paletę produktów, których ceny są konkurencyjne. Silną stroną organizatora jest też rozbudowana do 169 placówek sieć własnych sklepów oraz sprawne działy call center i współpracy z agentami.

Można wymienić właściwie jeden słaby punkt, który może mieć znaczenie w przyszłości, a mianowicie brak własnej bazy hotelowej. Prezes Itaki Mariusz Jańczuk wspominał o chwilowo odłożonych planach w tym zakresie, co jest o tyle uzasadnione, że nie ma sprzyjającego momentu na takie inwestycje. Europa Zachodnia jest około połowy cyklu koniunkturalnego, co wyraźnie zwiększa ruch turystyczny, a co za tym idzie ceny noclegów i całych nieruchomości hotelowych.

Ostatnio Itaka informuje o bardzo dużym wzroście sprzedaży, która licząc od 30 września 2016 roku (początek) do końca pierwszego kwartału była większa o 52,3 procent niż przed rokiem.Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego