W SKRÓCIE - Wczasopedia.pl

Idź do spisu treści

Menu główne

W SKRÓCIE

Touroperatorzy > Itaka
Obecny rating biura:
Co wpływa na rating i perspektywę?

Rating podnosi:

  • sprzedaż oparta w znacznej mierze o sieć placówek firmowych  

Rating obniża:

  • ---

perspektywa:
STABILNA

Perspektywa określona jest przez:

  • brak w chwili obecnej wyraźnych wskazań biznesowych i finansowych do zmiany poziomu ratingu

Podsumowanie analizy wskaźnikowej:


Cztery główne wskaźniki relatywne oceny stabilności biura podróży oraz dwa o charakterze  pomocniczym są następujące:

1. Fundusze własne do przychodów ze sprzedaży ogółem
   poziom
: dobry


2. Fundusze skorygowane do przych. z imprez turystycznych  
   poziom:
dobry

3. Skorygowana gwarancja do przych. z imprez turystycznych
   poziom:
wystarczający


4. Rentowność netto (średnia ważona z ostatnich 2 lat)
   poziom:  
dobry

5. Dynamika przych. z imprez turystycznych (śr. geom. z 2 lat).  
   poziom:  
wysoki

6. Środki pieniężne netto do przych. z imprez turystycznych
  poziom:  
wystarczający

Kliknij i sprawdź destynacje...


  

  


  


  


  


  


  

  


  


  Itaka (bez zmiany oceny: AA-).  Organizator od 2009 roku jest niekwestionowanym liderem polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Jego udział w łącznych przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych dla ankietowanych organizatorów wynosił w roku 2017 ponad 32 procent, a w całej branży około 30 procent.

Dominująca pozycja Itaki jest rezultatem bardzo wysokiej dynamiki wzrostu z reguły znacznie wyższej od przeciętnej dla grupy 30 wiodących touroperatorów. Średnia dynamika wzrostu przychodów w latach 2007-2017 wyniosła 22,5 procent wobec branżowej średniej na poziomie 11 procent. Szczególnie istotne dla mocnej pozycji organizatora był fakt, że w stagnacyjnych dla branży pokryzysowych latach 2009-2016 zwiększył obroty z turystyki o 147 procent i był przez te lata główną siłą napędową branży, a w najbardziej kryzysowym 2009 roku
właściwie jedyną. Warto zaznaczyć, że szybki rozwój Itaki zawsze szedł w parze z dobrymi dodatnimi wynikami finansowymi, a takie połączenie wśród touroperatorów zdarza się bardzo rzadko.

W minionym roku Itaka zanotowała wzrost przychodów o 20,9 procent do 2151,3 mln złotych, a liczby klientów o 20,1 procent do 765 tysięcy osób. Są to wskaźniki nieco niższe niż dla polskiej branży turystyki wyjazdowej ogółem, jednak w minionym roku miała na to wpływ ugruntowana historycznie struktura klientów organizatora, w której duży udział mają klienci premiowi. Ten segment w roku 2017 rósł wyraźnie mniej dynamicznie od segmentu mniej zasobnych klientów napływających na rynek m.in. na skutek pośredniego wpływu rządowych programów socjalnych (głównie Rodzina 500+).

Należy przy tym zaznaczyć, że przychody i liczba klientów Itaki nie obejmują wielkości związanych z przejętym w sierpniu ubiegłego roku czeskim organizatorem Cedok, bowiem nie są to dane zaliczające się do polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

W roku 2016 Itaka osiągnęła bardzo znaczny, bo prawie 46 procentowy wzrost zysku netto do 50,8 mln złotych, co związane było również z korzystnym przebiegiem kształtowanie się kursów walut. W minionym roku ich przebieg był z kolei niekorzystny (bardzo silne osłabienie amerykańskiego dolara wbrew opiniom właściwie wszystkich analityków), co spowodowało negatywny wynik na tzw. walutowych operacjach zabezpieczających. W tych warunkach i przy znacznej skali tych operacji związanych z bardzo dużą skalą działalności i będącej jej konsekwencją dużej ekspozycji organizatora na ryzyko walutowe nastąpiło przejściowe obniżenie wyniku netto do wielkości 23,1 mln złotych, co dało Itace pozycję wicelidera rynku w osiągniętym za rok 2017 zysku netto za biurem Rainbow.

Itaka jest natomiast zdecydowanym liderem pod względem wielkości funduszy własnych, których silny wzrost związany jest również z operacjami przeprowadzonymi na szczeblu całej grupy, w tym włączeniem do niej czeskiego biura Cedok.

W Polsce Itaka osiągnęła tak silną pozycję na rynku turystycznym, że dalsza na nim ekspansja mogłaby powodować spadające korzyści krańcowe, jak również prowadzić do zbliżenia się do określonej antymonopolowymi przepisami granicy oznaczającej zbyt dużą koncentrację biznesową. W tej sytuacji organizator uzupełnił swoją strategię zakładając obecnie również rozwój poprzez ekspansję w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Już w sierpniu 2016 Itaka dokonała zakupu znanego czeskiego biura podróży Cedok, a w końcu czerwca ubiegłego roku podpisała umowę o przejęciu największego touroperatora w krajach nadbałtyckich Novaturas. Jej realizacja nie weszła jednak w życie z powodu wycofania się z transakcji właściciela litewskiego organizatora. Itaka postanowiła jednak realizować plany biznesowe w tym rejonie poprzez działalność własnej założonej w tym celu spółki. W ten sposób Itaka wkroczyła na dwa bardzo dobrze nadające się do ekspansji rynki i to w sposób strategicznie mniej więcej optymalny.

Pierwszy z nich, czyli Czechy, nie wymagał zakupu wiodącej spółki, ale raczej dysponującej atutami w postaci lokalnie bardzo znanej, aczkolwiek w dużym stopniu niewykorzystanej marki, a z kolei dla efektywnego rozwoju w krajach nadbałtyckich nie był konieczny zakup zbyt wysoko ceniącego się regionalnego lidera, a raczej ofensywne podjęcie pochłaniającej niewspółmiernie mniejsze środki finansowe regionalnej organicznej ekspansji biznesowej.

Akwizycje biur Cedok i rozpoczęcie działalności w krajach nadbałtyckich, a także tegoroczny postęp biznesowy Itaki na rynku krajowym mogą oznaczać, że już w tym roku ponadnarodowe skonsolidowane przychody całej grupy zbliżą się, a może nawet przekroczą niewyobrażalną do niedawna w realiach polskiej branży granicę 3 miliardów złotych. To zaś oznacza, że realną granicą przychodów w latach 2020 lub 2021 staje się miliard euro, co oznaczałoby miejsce w ekstraklasie europejskich biur podróży.

Dziś Itaka jest praktycznie biurem bez słabych punktów. Oferuje wyjątkowo szeroką i zróżnicowaną pod każdym względem paletę produktów, których ceny są bardzo konkurencyjne. Silną stroną tego organizatora jest też rozbudowana do 180 punktów sieć sprzedaży własnej (z czego około 3/4 to placówki franczyzowe) oraz sprawne działy call center i współpracy z agentami.

Znaczne posiadane przez organizatora środki finansowe (z reguły ponad 100 mln złotych) pozwalają na podejmowanie pożytecznych i prowadzących do wzrostu wartości całej grupy inicjatyw, w tym zwłaszcza w zakresie rozwiązań stricte innowacyjnych, jak zaawansowane programy zarządzanie sprzedażą (cenami), co może mieć większe niż u innych organizatorów znaczenie z powodu operowania na rynku turystyki wyjazdowej kilku krajów jednocześnie. W minionym roku Itaka podjęła też nową i ciekawą inicjatywę wejścia w segment rejsów oferowanych przez wynajęty w tym celu na wyłączność statek wycieczkowy.

Nieoficjalnie Itaka informuje o bardzo dużych wzrostach sprzedaży w tym sezonie, które od początku first minute (początek września 2017) do końca I kwartału były wyższe o ponad 50 procent wobec analogicznej daty roku ubiegłego.


Prawdopodobieństwo poprawy wskaźników:
umiarkowane

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego